Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Úloha práva pri riadení ekonomiky

Slovensko, 25. 3. 2010 (Verejná správa 6/2010)Pedagógovia z právnickej fakulty Trnavskej univerzity pod vedením JUDr. Alexandra Škrinára, CSc. a JUDr. Zuzany Nevolnej, PhD. sa pre svojich študentov podujali napísať učebnicu s názvom Obchodné právo. Zamerali sa na výklad ustanovení Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov z hľadiska výučby obchodného práva. Tento učebný text z vydavateľstva Aleš Čeněk, s. r. o. v Plzni zachytáva právny stav v legislatíve k 1. januáru 2009. Autori sa rozhodli sem včleniť i problematiku, ktorá sa na iných právnických fakultách vyučuje v rámci predmetu hospodárske právo. Ide o vytypovanie okruhov problémov, ktoré je potrebné študentom priblížiť, aby získali konkrétnejšiu predstavu o úlohe práva pri riadení hospodárstva štátu v záujme prosperity.


Okrem všeobecnej časti, v ktorej vymedzili jednotlivé pojmy, túto doplnili o živnostenské podnikanie, ktoré je významným predpokladom pre podnikanie fyzických i právnických osôb. V tejto časti sa zároveň zaoberajú otázkami obchodného mena a ochrany. Časť o obchodných spoločnostiach a družstvách sa snažili obohatiť o právnu úpravu nadnárodných spoločností, ktoré sú upravené v samostatných zákonoch. Ide o európsku spoločnosť a európske družstvo. Do tejto časti zahrnuli aj legislatívnu úpravu štátneho podniku. Študentom nezabudli pripomenúť aj legislatívne zmeny súvisiace so vstupom Slovenska do eurozóny a vplyvu eura na základné imanie spoločnosti a družstva spojené s potrebou transformácie základného imania.


Hospodárska súťaž je predmetom verejného práva, ale zasahuje do postavenia podnikateľských subjektov, najmä pri obmedzovaní podmienok hospodárskej súťaže. Úprava nekalosúťažného konania je tiež predmetom úpravy súkromného práva, a preto sa autori rozhodli jej ponechať v diele samostatnú časť.


V ďalších samostatných častiach rozobrali jednotlivé zmluvné typy. Čo je určite prínosom, sú odkazy na judikáty, hlavne pri sporných výkladových otázkach. V ďalšej časti poukazujú na konkurzné konanie a vo výklade sa snažia obhájiť svoj názor o zaradení tejto časti, hoci ide o konanie procesné, ale s výrazným vplyvom na postavenie podnikateľských subjektov, najmä v procese ich zrušenia a výmazu z obchodného registra.


Samostatná časť učebnice je venovaná cenným papierom. Je na škodu, že uvedená časť nie je rozsiahlejšia. Ide o problematiku, ktorá veľmi rezonuje v našej spoločnosti a bolo by potrebné, aby sa jej venovala náležitá pozornosť. Cenné papiere sa vyučujú v rámci občianskeho, obchodného i finančného práva. Domnievame sa, že by bolo potrebné zjednotiť výučbu komplexne v rámci jedného predmetu. V časti o cenných papieroch sú uvedené možnosti prevoditeľnosti najmä z hľadiska akcií a dočasných listov, ako i uzatvárania osobitne upravených zmluvných typov v zákone o cenných papieroch, ktoré majú prednosť pred obdobnými zmluvnými typmi podľa Obchodného zákonníka.


Ďalšou samostatnou a zaujímavou kapitolou sú zmenky. V nej sa snažili autori problematiku spestriť judikátmi. Téma je zaujímavá a upravená samostatným zákonom číslo 191/1950 Zb. (zmenkový a šekový zákon). V tejto časti sú charakterizované náležitosti zmenky a podmienky uplatňovania nárokov zo zmeniek na súde.


Dielo uzatvára samostatná časť o rozhodcovskom konaní, ktoré predstavuje významnú súčasť rozhodovacieho procesu o nárokoch podnikateľských i nepodnikateľských subjektov a smerujúcu k zlepšeniu vymáhateľnosti práva.


Alena PAULIČKOVÁSpäť


Pridať komentár.

Komentáre
Komentár Meno
Dátum
Žiadny komentár nebol pridaný, vyjadrite svoj názor.
 

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.