Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Kde ide o peniaze, ide často o moc

Slovensko, 19. 10. 2009 (Verejná správa 21/2009)Finančné právo je jedným z komplexu nástrojov na riešenie nepriaznivej hospodárskej situácie. Štúdium finančného práva patrí medzi náročné pedagogicko-edukatívne prostriedky vzdelávania. Účelom učebnice Finanční a daňové právo z vydavateľstva Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň, je poskytnúť ucelený pohľad na túto problematiku. Publikácia je výkladom finančného a daňového práva. Autori dvoch právnických fakúlt v Českej republike – Právnickej fakulty Plzenskej univerzity a Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne – sa podujali na neľahkú úlohu, ktorú sa im podarilo splniť v rámci svojich predsavzatí. Publikácia je obsahovo členená do dvoch častí, ktoré tvoria samostatné celky – finančné a daňové právo. Každá časť vychádza z tradičného členenia na časť všeobecnú a osobitnú.


Prvá časť s názvom Finančné právo je členená do štrnástich kapitol. Prvé dve sú zamerané na začiatky finančných vzťahov na území Českej republiky a na finančnú vedu a vedu o finančnom práve. Tretia kapitola sa venuje finančnej politike z pohľadu menovej, devízovej a rozpočtovej politiky. Úvod do finančného práva je okruhom štvrtej kapitoly so zameraním na financie a finančné vzťahy, štátny dozor a finančnú kontrolu. Piata kapitola vysvetľuje finančné inštitúcie.


Šiesta kapitola sa venuje rozpočtovému právu. Siedma kapitola s názvom Fondové hospodárstvo sa zaoberá štátnymi fondmi, mimorozpočtovým fondom osobitného druhu, zaisťovacím, osobitným fondom a peňažným fondom územných samosprávnych celkov. Nemenej dôležitá je kapitola zameraná na menové právo. Deviata kapitola je zameraná na bankové právo v Českej republike od histórie až po súčasnosť. Desiata kapitola sa venuje devízovému právu. Jedenásta kapitola s názvom Zahraničné platobné operácie obsahuje vzťahy medzi subjektami z rôznych štátov pri vzájomnom vyrovnávaní platobných záväzkov.


Dvanásta kapitola sa venuje problematike poskytovania služieb v oblasti kapitálových trhov, verejnej ponuke cenných papierov a ochrane kapitálových trhov a investorov. Trinásta kapitola sa venuje poisťovníctvu. Štrnásta kapitola s názvom Európska menová únia je zavŕšením prvej časti tejto publikácie. Ide o záverečný krok v procese integrácie členských štátov krajín Európskych spoločenstiev. Európska menová únia sa opiera o tri piliere: jednotný vnútorný trh (spoločná hospodárska politika), spoločná zahraničná politika a bezpečnostná politika a vytvorenie zásad spolupráce v oblasti práva.


Druhá časť tejto publikácie je zameraná na daňové právo. V rámci tejto časti prvá a druhá kapitola sú zamerané na históriu daňového práva v Českej republike, príjmy verejných rozpočtov, funkcie daní, daňový systém a sústavu. Ďalšie dve kapitoly pojednávajú o priamych a nepriamych daniach.


Piata kapitola charakterizuje clo ako povinnú platbu stanovenú právnymi predpismi. Šiesta kapitola pojednáva o poplatkoch všeobecne. Siedma a ôsma kapitola je venovaná správe daní, poplatkov a daňovému konaniu. Deviata kapitola približuje základy účtovníctva.


Publikácia je pre ľahšiu orientáciu doplnená názornými grafmi, tabuľkami, a nechýba prehľad najdôležitejších pojmov, kontrolné otázky a register. Je určená predovšetkým študentom právnických fakúlt, ale aj širokej odbornej i laickej verejnosti.


Alena PAULIČKOVÁSpäť


Pridať komentár.

Pridanie komentára
Každý účastník tejto diskusie nesie za svoj publikovaný názor plnú zodpovednosť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Pred diskutovaním si prečítajte pravidlá.
Meno:
Predmet:
Komentár:
(Musíte vyplniť všetky polia formulára.)

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.