Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Rozhoduje najmä kvalita osobnosti

Slovensko, 18. 2. 2010 (Verejná správa 3/2010)Odborníci považujú prijímacie konanie do radov príslušníkov policajného zboru za dosť náročné. Trvá v priemere takmer pol roka, pričom uchádzač musí mať maturitu, absolvovať fyzické previerky, psychotesty i skúšku zo slovenského jazyka. Skúma sa aj jeho všestranná bezúhonnosť. Napriek tomu sa v policajnom zbore z času na čas vyskytne udalosť, ktorá vyvoláva rôzne otázky – tak ako tomu bolo nedávno pri kynologickom cvičení s pyrotechnickou vzorkou na letisku v Poprade.


Z kategórie podobných udalostí je aj prípad, keď samotní príslušníci pohotovostného policajného útvaru – známejší ako kukláči – vo svojom voľnom čase spáchali niekoľko lúpeží i vraždu, keď dlhoročný policajný kynológ strieľal na vlastných kolegov pri lúpeži na benzínovom čerpadle, alebo keď policajný technik oblial svojho rivala benzínom a podpálil ho. Rovnako negatívne rezonovala aj udalosť z Košíc, kde príslušníci pohotovostnej motorizovanej jednotky nútili maloletých rómskych lúpežníkov vzájomne sa biť a vyzliecť donaha, pričom si scény natáčali na mobil.


Takéto excesy zákonite vyvolávajú obavy a otázky, v akom stave je policajný zbor, aká je kvalita ľudí, ktorí v ňom pôsobia, čo sa v polícii odohralo za posledných dvadsať rokov, že jej príslušníci občas takto závažne zlyhajú.


Profesionálna rozkolísanosť


Spoločenská nevraživosť voči policajtom po roku 1989, zlé platové podmienky, časté zmeny systému riadenia polície, frekventované výmeny ministrov a tým celých garnitúr riadiacich pracovníkov až na úroveň okresov, neúnosná pracovná zaťaženosť, obavy z náhlej zmeny sociálneho zabezpečenia a atraktívnosť odchodových podmienok spôsobili v radoch polície veľký odliv starších príslušníkov a fluktuáciu mladších. Dnes je v policajnom zbore málo skúsených ľudí. Najmä v základných útvaroch mladým príslušníkom nemá kto odovzdávať skúsenosti a učiť ich. V praxi nie je zriedkavosťou, že policajta s minimálnou praxou vedú a učia takí, čo sú v zbore iba rok, dva. Vyše dvadsaťročnú prax má sotva pätina z celkového počtu okolo dvadsiatich dvoch tisícok príslušníkov policajného zboru. V tom treba vidieť hlavné príčiny spomínaných negatívnych javov.


Policajný zbor dlhodobo trpel tým, že neboli naplnené tabuľkové stavy. Práca policajta nebola pre mladých ľudí dostatočne atraktívna, a aj keď rezort mal voľné tabuľky, reálne nemal v rozpočte peniaze, aby nových policajtov zaplatil. Po rokoch márneho čakania na zlepšenie situácie medzi policajtmi prevládla skepsa, pretože mnohými ministrami sľubovaná zmena najmä v odmeňovaní stále neprichádzala. Táto situácia na podnet Odborového zväzu polície v SR viedla policajtov po prvýkrát v histórii k rozhodnutiu vyjadriť svoj názor masovo a verejne. V závere roka 2005 na Námestí slobody v Bratislave usporiadali protestné zhromaždenie. Vtedajší minister vnútra však argumenty odborárov neuznal, dokonca niekoľkých organizátorov a účastníkov manifestácie potom perzekvovali. Reakciou bola ďalšia, ešte mohutnejšia manifestácia.


Hlbšie korene problémov


Až vtedy si verejnosť aspoň nakrátko všimla, že korene problémov v policajnom zbore sú hlbšie, ako sa zvonka a na prvý pohľad zdá. V roku 2007 ich potvrdili aj odborníci z Akadémie policajného zboru a inšpekčnej služby ministerstva vnútra. Uskutočnili prieskum v reprezentatívnej vzorke 1 184 príslušníkov polície s cieľom predvídať ďalší možný vývoj trestnej činnosti policajtov a najmä zistiť príčiny. Záverečná správa o tomto prieskume bola k dispozícii až v minulom roku. Odpovede na anketové otázky v plnej nahote nastavili zrkadlo vzťahu policajtov k vlastnému povolaniu. V čase prieskumu – teda pred dvomi rokmi – vyše polovica respondentov zastávala názor, že práca policajta „skôr nie je“ považovaná verejnosťou za atraktívnu. V poskytnutej tabuľke pätnástich takzvaných prestížnych povolaní samotní príslušníci zaradili profesiu policajta až na 11. miesto. Na nižších priečkach sa umiestili už len povolania vodič, murár, železničiar a predavač. Anketovaní dali v prieskume tiež jasne najavo, že popri vyššom hmotnom ocenení by im v práci najviac pomohlo zlepšenie spoločenského postavenia, plnšie uznanie verejnosti.


Nové vedenie rezortu na čele s ministrom Robertom Kaliňákom situáciu poznalo a vytýčilo si viacero priorít. Hlavnou z nich bola stabilizácia policajného zboru – vytvorenie takých podmienok, aby príslušníci mali motiváciu vnímať svoju profesiu ako celoživotné povolanie. Úlohou vedenia ministerstva bolo zlepšiť technickú vybavenosť príslušníkov, podstatnejšie zvýšiť hmotné ocenenie najmä začínajúcim, respektíve mladým policajtom, stanoviť jasné pravidlá kariérneho postupu, zmeniť systém policajného školstva, riešiť problémy ubytovania a ďalšie motivujúce činitele.


Pokrok v technickej vybavenosti


V roku 2007 sa pozornosť rezortu sústredila najmä na východnú hranicu a na plnenie podmienok Schengenu. Zároveň sa však detailne pripravovali ďalšie podstatné zámery pre roky 2008 - 2010. Ministerstvo vnútra v rokoch 2007 a 2008 dostalo financie, aby obnovilo svoj automobilový park. Pribudlo množstvo ďalšej techniky pre jednotlivé zložky polície, policajti dostali aj nové rovnošaty a rezort začal s programom obnovy, modernizácie a technickej vybavenosti najmä obvodných oddelení policajného zboru. Poslanci v parlamente schválili novú platovú úpravu, ktorá začala platiť od 1. apríla 2008. Prijali sa zásady kariérneho postupu a stredné odborné policajné školy skrátili štúdium novoprijatých príslušníkov na šesť mesiacov. Model ich ďalšieho praktického i špecializovaného odborného vzdelávania sa ešte ďalej formuje.


Tieto zmeny podstatne zlepšili celkovú atmosféru v policajnom zbore. Podľa slov generála Jána Packu sa rezortu podarilo utvoriť také materiálne podmienky, ktoré už v roku 2009 umožnili vyžadovať od príslušníkov polície maximum v disciplíne i vo výsledkoch. Obdobný názor má aj predseda policajných odborov Miroslav Litva, ktorý neustále zdôrazňuje potrebu vysokej disciplíny. Aj zlyhanie či omyl jednotlivca znehodnocuje prácu stoviek poctivých príslušníkov policajného zboru, vrhá naň ako na celok nepriaznivé svetlo.


Zápas o ľudský faktor


Opäť teda vstupuje do hry ľudský faktor. Policajný zbor potrebuje viac kvalitných a vzdelaných ľudí so zmyslom pre zodpovednosť. Je to základný predpoklad, aby sa riziko vzniku excesov, spomínaných v úvode, zmenšilo na minimum.


Minister vnútra hovoril o možnosti zaviesť periodické preverovanie psychického stavu policajtov najmä vo vybratých službách – tam, kde je psychická záťaž služby najväčšia. Zatiaľ sa musia opakovaným testom podrobovať príslušníci špeciálnych jednotiek, ktorí absolvujú aj pohovory na takzvanom detektore lži. Rezortní odborníci na personalistiku však hovoria, že ani ten najlepší psychotest nemusí odhaliť v jedincovi príznaky duševnej deformácie, spôsobenej trebárs dlhodobým psychickým tlakom v náročnej službe. Preto policajný prezident zdôrazňuje najmä zodpovednosť priamych nadriadených, ktorí musia dokonale poznať svojich ľudí a byť im oporou. Viac by tiež mohol urobiť sám kolektív, ktorý má najviac príležitostí všímať si správanie sa jednotlivcov - kolegov v rôznych vypätých situáciách.


Vývoj je dosť dynamický. Celý minulý rok rástol záujem mladých ľudí o vstup do radov polície a vrátiť sa späť chceli aj stovky bývalých policajtov. Vlani ich bolo sedemsto. Na prvý pohľad je to pozitívny jav. Ťažko však rozlíšiť, aká je skutočná motivácia týchto uchádzačov – či ich záujem súvisí so zvýšením platovej atraktívnosti práce policajta, alebo je len dôsledkom krízy na trhu práce. Ukazuje sa, že rozhodujúcim motívom je výrazné zlepšenie pracovných a sociálnych podmienok. Nedostatok iných pracovných príležitostí však zreteľne spôsobuje aj to, že policajti – najmä medzi 5. a 15. rokom služby – si svoju prácu oveľa viac vážia a pristupujú k nej zodpovednejšie ako v predchádzajúcich rokoch.


V roku 2008 si podalo prihlášku na prijatie do služobného pomeru bezmála desaťtisíc záujemcov. Veľa z nich však nespĺňalo ani základné predpoklady, prípadne v krajoch nemali voľné tabuľky, a tak sa na prijímacom konaní zúčastnilo necelých päťtisíc adeptov. Sitom výberu napokon prešlo iba 924 uchádzačov – menej, ako rezort potreboval a menej, ako sú schopné pripraviť policajné stredné odborné školy. V priebehu roka 2009 záujem ešte rástol a hoci presné výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii, možno odhadnúť, že úspešný bude iba každý pätnásty uchádzač. Prevažujú medzi nimi absolventi učilíšť a priemysloviek. Naďalej je nedostatok gymnazistov a absolventov vysokých škôl, ktorí majú väčšie predpoklady na zvládnutie aj dôstojníckeho štúdia a postupné zaujatie zodpovedných služobných pozícií.


Polícii dlhodobo chýbali právnici. Aj tu sa však situácia výrazne začína meniť. V rezorte sa postupne rozbieha program celoživotného vzdelávania najmä organizovaním kurzov pre rôzne druhy policajných špecializácií. V jeseni by mala pribudnúť ďalšia novinka. Keďže veľa policajtov v riadiacich funkciách – takmer 70 percent – má iné než právnické alebo policajné vysokoškolské vzdelanie, budú si ho musieť doplniť formou diaľkového trojročného štúdia na bakalársky stupeň v Akadémii policajného zboru. To všetko – spolu s dôkladným uplatňovaním zásad kariérneho postupu – utvára predpoklady pre podstatné skvalitnenie ľudského potenciálu policajného zboru už v najbližších rokoch.


Peter ONDERA


Prijímacie konanie do Policajného zboru v roku 2008Dôvody zamietnutia Počet uchádzačov
nespôsobilosť na psychologickom vyšetrení
1 047
nevyhovenie kritériám previerky fyzickej zdatnosti
816
neovládanie štátneho jazyka
194
zdravotná nespôsobilosť
73
nesplnenie iných podmienok (bezúhonnosť, atď.)
195Späť


Pridať komentár.

Pridanie komentára
Každý účastník tejto diskusie nesie za svoj publikovaný názor plnú zodpovednosť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Pred diskutovaním si prečítajte pravidlá.
Meno:
Predmet:
Komentár:
(Musíte vyplniť všetky polia formulára.)

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.