Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Kedy je text kultúrny a kultivovaný

Slovensko, 18. 2. 2010 (Verejná správa 2/2010)Juraj K. z Lovinobane ma listom požiadal, aby som mu vysvetlil nasledujúci jazykový problém: „Vy ste v niektorých článkoch vo Verejnej správe použili slová kultúrny a kultivovaný text. A tvrdili ste, že by sme sa mali usilovať, aby sme vytvárali takéto prejavy. Kedy je text kultúrny a kultivovaný?“ Keďže sa nazdávam, že tento problém by mohol zaujímať viacerých čitateľov, pristavím sa pri spojení „kultúrny a kultivovaný text“ aj v našej rubrike.


Požiadavka, aby sme sa vedome (programovo) snažili vytvárať kultúrne a kultivované ústne a písomné jazykové prejavy, je opodstatnená. Neplatí však absolútne. Aj v našej rubrike som už priamo i nepriamo naznačoval, že medziľudská komunikácia je kontaktový jav. Informácie si medzi sebou vymieňajú najmenej dva komunikujúce subjekty. Pritom „tok“ informácie je jednosmerný alebo dvojsmerný, prípadne aj viacsmerný. To znamená, že jazykovo-komunikačne môže byť aktívny iba jeden komunikant a jeho komunikačný partner iba pasívne prijíma informáciu. Bežné sú však aj prípady, že sa komunikanti v rozmedzí pólov aktívnosť – pasívnosť navzájom striedajú. Na tom je založený monológ a dialóg. Pritom dialóg je častejší v bežných rozhovoroch, keď sú obidvaja hovoriaci prítomní. Písomné jazykové prejavy sú spravidla monologické, dialóg sa využíva v umeleckej literatúre. O potenciálnej dialogickosti však možno hovoriť aj vtedy, keď si priatelia vymieňajú medzi sebou súkromné listy, ako aj v korešpondencii medzi občanom a inštitúciou.


Z hľadiska požiadavky kultúrnosti a kultivovanosti textu je závažné, že dialogický ústny jazykový prejav, bežný rozhovor medzi známymi alebo aj blízkymi osobami je nepripravený a odohráva sa spravidla v súkromnom prostredí. To sa odrazí aj na jeho obsahu a forme. Na úrovni obsahu ide o výber tém. Hovoriaci sa najčastejšie rozprávajú o každodenných problémoch, ktoré sa im podarilo vyriešiť, a ešte častejšie o problémoch, s ktorými nedokážu pohnúť. Na Slovensku sa bežne „pretriasajú“ aj politické témy. Aj pri ich rozvádzaní sú repliky hovoriacich neraz nabité emóciami. Najmä keď diskutujú partneri, ktorí bránia a chránia svojho politického favorita z odlišného politického košiara. Vtedy sa pokojný dialóg často mení na polemiku alebo aj na nezmieriteľnú hádku. Predovšetkým v takýchto napätých situáciách hovoriaci siaha aj po silnejších expresívnych výrazoch, ktoré sú za hranicami slušného vyjadrovania. To práve sú situácie, v ktorých dochádza nielen k porušovaniu jazykovej a štylistickej normy, ale aj k porušovaniu normy spoločenského správania.


Pripusťme, že v týchto prípadoch by sme mohli porušovanie jazykovo – komunikačných noriem do istej miery tolerovať. Súkromný rozhovor sa totiž odohráva v uzavretom komunikačnom prostredí, v ktorom spravidla nie je prítomná „tretia“ osoba. Predsa len aj v takýchto vypätejších situáciách sa predpokladá elementárna slušnosť. To znamená, že by hovoriaci nemal používať falošné argumenty a najmä by nemal partnera rozhovoru urážať. Na povrchovej rovine, pri jazykovom stvárňovaní svojich replík by pritom nemal používať silné expresívne a vulgárne výrazové prostriedky. Prinajmenšom preto, aby svojmu partnerovi aj takto naznačil, že hoci s jeho názormi nesúhlasí, naďalej si ho váži ako človeka. A teda práve v tomto zmysle by mal byť jeho prejav kultúrny a kultivovaný. Ako vidieť, aj v bežnom súkromnom rozhovore by sme sa mali usilovať o tzv. synchronizáciu obsahu a formy. Isteže, aj táto synchronizácia je podmienená i vnútornými a vonkajšími danosťami človeka, jeho mentálnym a intelektuálnym ustrojením.


Vo verejnom prostredí kladieme na kultúrnosť a kultivovanosť textu oveľa vyššie nároky. A to bez ohľadu na to, či ide o prejav monologický alebo dialogický. Tieto jazykové prejavy sú totiž určené širšej verejnosti, ktorú majú informovať o kultúrno-spoločenských a politických udalostiach. Mnohí adresáti (občania) však jazykové prejavy verejných činiteľov berú ako vzor svojho komunikačného správania. Vedome alebo intuitívne vnímajú obsahovo-tematické ustrojenie ich textu i jeho jazykovo-kompozičné stvárnenie. Takto si – v pozitívnom i v negatívnom zmysle – opodstatňujú (ospravedlňujú) svoje komunikačné správanie. Navyše, verejne prezentovaný prejav prezrádza o jeho autorovi takmer všetko. Hovorí aj o jeho ľudských, morálnych kvalitách, obnažuje jeho vnútorný, hodnotový svet. Platí to najmä o profesionálnych používateľoch jazyka, pracovníkoch masmédií, ale aj o politikoch.


Skonkrétnime si tieto všeobecné poznámky na jednom prípade, a to na používaní tzv. „návratných“ nesprávnych slov. Nedávno vo víkendových politických diskusiách v slovenských televíziách nás všetci politici unisono informovali, o čom všetkom jednali a čo všetko prejednávali; niektoré jednania boli úspešné, nie vždy sa však dosiahol „konzensus“. Nuž – zvyk je pohodlná košeľa. Lenže nezaodiala kultúrny a kultivovaný text. Takéto „príklady“ útočia na občanov nielen v dňoch sviatočných...


Problém, „kedy je text kultúrny a kultivovaný“, je však zložitejší. Autor musí pri jeho tvorbe riešiť mnoho obsahových a formálnych problémov, ktoré sa vzájomne podmieňujú. Preto sa k nim v našej rubrike ešte vrátime.


Ján FINDRA
Späť


Pridať komentár.

Pridanie komentára
Každý účastník tejto diskusie nesie za svoj publikovaný názor plnú zodpovednosť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Pred diskutovaním si prečítajte pravidlá.
Meno:
Predmet:
Komentár:
(Musíte vyplniť všetky polia formulára.)

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.