Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Intonácia v elektronických v médiách

Slovensko, 18. 6. 2007 (Verejná správa 12/2007)Hodnotenie reči rozhlasových a televíznych moderátorov sa spravidla sústreďuje na niektoré lexikálne nedostatky, no osobitne kriticky sa posudzuje predovšetkým porušovanie zásad slovenskej spisovnej výslovnosti. Takýto pohľad na reč moderátorov je opodstatnený, lebo dôsledné rešpektovanie výslovnostnej normy je základným predpokladom kultúrnosti a kultivovanosti ústneho jazykového prejavu.


Jazykové prejavy v rozhlase a v televízii majú vlastnosť verejnosti a odstupňovanej oficiálnosti. Tieto prejavy môžu byť vopred pripravené (napísané) alebo improvizované, no k poslucháčovi alebo divákovi sa dostávajú v ústnej podobe. Preto ich zvukové stvárňovanie musí byť výslovnostne bezchybné. Moderátori, hlásatelia a redaktori by mali mať vo svojej jazykovej kompetencii ukotvené povedomie o výslovnostnej norme tak, aby zásady o výslovnosti hlások a hlások v prúde v reči uplatňovali takmer automaticky.


Dokonalá výslovnosť hlások a hlások v prúde reči je však – obrazne povedané – iba základná násobilka, ktorú by mali pracovníci elektronických médií samozrejme ovládať. Vytvára totiž funkčný rámec na využívanie jazykovo-intonačných prostriedkov. Tie síce možno využívať individuálne, no pritom ich hovoriaci musí uplatňovať v súlade s obsahovo-tematickým zameraním svojho prejavu. Predovšetkým pomocou nich sa totiž zabezpečuje zrozumiteľnosť, presnosť a myšlienková jednoznačnosť ústneho jazykového prejavu. Obrazne povedané, bezchybná artikulácia a spisovná výslovnosť tvorí základy a obvodové múry budovy zvanej jazykový prejav, intonačné prostriedky navrstvujú na tento základ funkčné zložky a prvky tak, aby sa dokonale dotvorila štýlová a žánrová podoba tejto budovy. V tomto zmysle zvukové prostriedky reči vdychujú ústnemu jazykovému prejavu ducha a dušu, vymedzujú tvar a tvár vysielanej informácii.


Je zaujímavé, že intonačnému stvárňovaniu prejavu v rozhlase a televízii venuje laická i odborná verejnosť podstatne menej pozornosti ako nedostatkom vo výslovnosti. A pritom v tejto oblasti možno hovoriť o ešte väčších problémoch. Na tie akoby boli adresáti menej citliví, hoci práve funkčné uplatňovanie zložiek intonácie dáva vysielanej informácii vnútorný zmysel. Pravda, dodajme, ich primerané využívanie predpokladá, že moderátori, hlásatelia a redaktori dobre poznajú vysielaný text ako celok i jeho jednotlivé kontexty. Zložky intonácie sa totiž vo funkčnej synchronizácii realizujú nielen na slove, ale aj na časti vety (vetnom úseku a vetnom takte), vete, na pozadí kontextu alebo aj celého textu. Nemožno ich teda uplatňovať automaticky a už vôbec nie náhodne. To predpokladá, že si pracovníci rozhlasu a televízie pred vlastnostnou zvukovou realizáciou dôkladne rozanalyzujú myšlienkový pôdorys textu, ktorý majú vysielať. Zdá sa však, že na takúto zodpovednú prípravu akoby nemali čas a niekedy vari ani chuť. Z množstva príkladov si na ilustráciu analyticky a interpretačne rozoberme jednu nevhodne intonačne stvárnenú vetu.


Koncom decembra minulého roka jedna zo slovenských televízií vysielala šot o nešťastí, pri ktorom boli ťažšie i ľahké zranenia a jedna osoba bola nezvestná. Hlásateľka informovala diváka jednak o tom, že jedna osoba je nezvestná, a jednak o tom, že sa po nej pátra. Táto informácia bola uložená v rámci jednoduchého zlučovacieho súvetia, ktoré v kontexte celej správy intonovala takto: Jedna osoba je nezvestná a pátra sa po nej. Hlásateľka dôrazom vyzdvihla predložkovú väzbu po nej. V čom je problém, ak chcete, nevhodnosť tohto intonačného riešenia?


Odpoveď nám dá analýza vzťahov medzi čiastkovými významami tejto správy. Z tohto hľadiska je závažné, že jej obsahovo-tematický pôdorys bol štruktúrovaný tak, aby sa o jej jednotlivých obsahových zložkách divák dozvedel v nasledovne „dávkovanej“ postupnosti: 1. Hlásateľka ho najprv informovala o nešťastí. 2. Potom mu oznámila, že pri tomto nešťastí boli niektorí ľudia ťažšie, iní ľahšie zranení. 3. Posledná veta správy – jednoduché zložené súvetie – priniesla dva nové obsahové segmenty: a/ informáciu, že jedna osoba je nezvestná, b/ že sa po tejto osobe pátra.


Z hľadiska intonačného stvárnenia tohto súvetia je dôležitý vzťah na osi známe – neznáme. Divák sa v prvej vete súvetia dozvedel, že jedna osoba je neznáma, druhá veta prináša informáciu, že sa po nej pátra. Novou obsahovou zložkou informácie je fakt, že neznámu osobu hľadajú. Dominantným slovom správy je teda slovesný tvar pátra. Hlásateľka toto sloveso intonačne „ignorovala“, lebo zdôraznila predložkovú väzbu po nej. V kontexte obsahovo-tematického zamerania správy mala mať druhá veta súvetia takéto intonačné riešenie: Jedna osoba je zranená a pátra sa po nej. Dôrazom malo byť vyzdvihnuté a decentnou pauzou ohraničené slovo pátra.


Na prvý pohľad sa predpokladaná analýza a interpretácia textu pripraveného na vysielanie môže zdať príliš náročná. Som však presvedčený, že ak by schopnosť hľadať a nachádzať funkčný vzťah medzi obsahom a formou, medzi obsahovo-tematickým rozmerom textu a jeho adekvátnou zvukovou realizáciou bola súčasťou kvalitnej odbornej prípravy moderátorov, hlásateľov a redaktorov, zvládli by túto úlohu bez ťažkostí a postupne takmer rutinne. Pravdaže, zisťovanie tejto schopnosti by malo patriť k základným kritériám aj na konkurzoch.


Ján FINDRA


Späť


Pridať komentár.

Komentáre Posledný príspevok 01.09.2008 19:50:08
Komentár Meno
Dátum
Maly priestor. BranislavR (Neregistrovaný)
01.09.2008 19:50:08
 

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.