Iba dobre napísaný projekt má šancu na schválenie

 

Získať prostriedky z eurofondov

je pomerne zdĺhavý a namáhavý proces, komplikovaný množstvom procedúr a povedzme si to rovno – aj byrokratickými prieťahmi. Podmienky boli nastavené tak, ako sú nastavené, ale napriek tomu skutočnosť, že žiadatelia majú možnosť, možno neopakovateľnú, získať tie najefektívnejšie zdroje stojí za námahu.

Čas sú peniaze

Viete koľko času zaberie monitoring možností získať zdroje z Európskych fondov? Každú výzvu je potrebné včas zachytiť a vyhodnotiť vhodnosť podmienok čerpania zdrojov – tieto sú podľa jednotlivých programov odlišné. Ak sa žiadateľ rozhodne poveriť touto úlohou svojho zamestnanca (predpokladajme, že je odborne zdatný), musí tento zamestnanec venovať monitoringu aspoň 1 hodinu denne pretože poskytovatelia spravidla nedodržiavajú harmonogramy zverejňovania výziev. Ak berieme do úvahy, že priemerné náklady na pracovnú silu sú 1014 €, vychádza, že cena takto získaných informácií za 1 mesiac je cca 130 €. Túto istú službu Vám poskytneme my. Zadarmo.


Napriek objednanému monitoringu má žiadateľ pochybnosť, aký projekt má predložiť, alebo či sa vybraný projekt hodí pre jeho potreby

Prvú konzultáciu, a v prípade že sme spracovatelia žiadosti aj ďalšie konzultácie poskytujeme zadarmo.

Objednajte sa na prvú konzultáciu tu


Vypracovanie dokumentácie žiadosti je drahé a žiadosť ešte môže byť vrátená pre formálne chyby:

Spracovanie kompletnej dokumentácie žiadosti s prílohami vyžaduje priemerne 100 – 160 hodín čistého času práce našich 2 projektových manažérov (spolu). Cena za hodinu práce našej spoločnosti je 20 – 30 € podľa toho, či projekt vyžaduje konzultácie so špecialistami.
Ak na projekt po predložení požaduje poskytovateľ opravu, alebo doplnenie vykoná tieto úkony naša spoločnosť na vlastné náklady.

Ak je projekt zamietnutý pre nedostatky, spôsobené nami ako spracovateľom, vrátime žiadateľovi celú čiastku, ktorú nám zaplatil za spracovanie

Ak chcete dostávať aktuálne informácie o možnostiach čerpania prostriedkov z fondov EÚ pošlite nám mailovú adresu a zaškrtnite sektor, ktorého sa majú týkať informácie.

súkromný sektor
verejný sektor      

 

 


On-line poradňa


        
               
®2010 TERRA GRATA, n.o.