Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín
Horná Ves

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v obci

Súčasnosť obce

Samospráva

História

Príroda

Kultúrne dedičstvo

Register faktúr a objednávok

Územný plán obce

Výrub drevín

Profil verejného obstarávateľa

Fotogaléria

Mapa

Fórum obce

Firmy v obci

Správy z obce

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát

Odkazy na iné stránky

Clip in vlasy nájdete za najlepšie ceny: Clip in vlasy. Jedine u nás 100% ľudské clip in vlasy.

Dochádzkový systém <<

Región Tekov

Horehronie

Región Hont

Svadobné šaty

Golfové potreby

Internetový obchod iNAKUP.sk špecialista na notebooky asus.

Internetový obchod s LED svietidlami

FreeSpace Portal

Monitoring pracovného času zamestnancov

Nástenné hodinyTERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11787

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Horná Ves - Správy z obce


Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Horná Ves, 9. 10. 2015 (Samospráva)


Obec Horná Ves , so sídlom Obecný úrad č. 191,
972 48 Horná Ves

Obec Horná Ves
Obecný úrad č. 191, 972 48 Horná Ves
vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž
v zmysle § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v zmysle uznesenia č.93, 94 / 2015 Obce Horná Ves zo dňa 05.10.2015 o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod hnuteľného majetku obce Horná Ves, formou výberu na základe týchto podmienok:

1. Identifikácia vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže – Predávajúci
Názov: Obec Horná Ves
Sídlo: Obecný úrad č. 191, 972 48 Horná Ves
Zastúpená: Jozef Hrotek – starosta obce
IČO: 00318 108

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže
Predmetom obchodnej verejnej súťaže bude predaj osobného motorového vozidla, ktoré je v majetku obce Horná Ves:
- Škoda Fábia, hatchback, červená Corrida
- rok výroby 2007
- platnosť STK a EK 01/2016
- najazdené kilometre 140 066 km
- zdvihový objem valcov 1 198 cm3
- najväčší výkon motora 47 kW
- druh paliva benzín
- prevodovka / počet stupňov manuálna / 5
Auto bolo 17.08.2015 havarované. Poškodená je predná ľavá strana – blatník, sklo, kapota, disk a svetlomet.
Obhliadka auta možná po telefonickom dohovore na tel. čísle 0905 606 207.
Navrhovaná kúpna cena od 1 100,- eur
3. Podmienky predkladania ponúk
Ponuka musí byť predložená v písomnej forme v slovenskom jazyku.
Každý navrhovateľ môže predložiť iba jednu ponuku. Ak navrhovateľ predloží viacero ponúk na kúpu hore uvedeného motorového vozidla, všetky jeho ponuky budú vylúčené.

4. Rozsah ponuky
&#61656; Navrhovaná výška kúpnej ceny
&#61656; Identifikačné údaje navrhovateľa:
&#61607; právnická osoba – názov, sídlo, IČO, štatutárny orgán
&#61607; fyzická soba – meno, priezvisko, rodné číslo, číslo OP,
adresa trvalého pobytu

5. Miesto a termín predkladania ponúk
&#61656; Ponuku je potrebné zaslať poštou alebo osobne na adresu:
Obec Horná Ves
Obecný úrad č. 191
972 48 Horná Ves
v uzatvorenej obálke so spiatočnou adresou navrhovateľa a označenej heslom:
,,Motorové vozidlo Škoda Fábia – ponuka NEOTVÁRAŤ“
&#61656; Posledný deň prijímania ponúk je 26.10.2015 do 15:00 hod.
(rozhodujúci je dátum prijatia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky)
&#61656; Do výberu bude zahrnutá len tá ponuky, ktorá bola predložená v stanovenej lehote a ktorej obsah zodpovedá uverejnenému rozsahu cenovej ponuky.

6. Vyhodnotenie návrhov a vyhlásenie výsledkov súťaže
&#61656; Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy je najvyššia cena za predaj motorového vozidla. Pri rovnosti ponúknutej ceny za predaj je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.
&#61656; Všetky návrhy budú predložené na vyhodnotenie Obecnému zastupiteľstvu v Hornej Vsi.
&#61656; Vyhlasovateľ oznámi výsledok súťaže všetkým navrhovateľom, a to v termíne do 15 dní od vyhodnotenia súťažných návrhov.
&#61656; Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou obchodnej verejnej súťaži.

7. Termín zaplatenia kúpnej ceny
&#61656; Najneskôr do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy
8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
&#61656; Odmietnuť všetky predložené ponuky a ukončiť súťaž bez výberu, súťaž zrušiť, predlžiť lehotu na výber najvhodnejšej ponuky.

9. Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov
&#61656; Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom minimálna kúpna cena za motorové vozidlo je 1 100,- eur.

Horná Ves 08.10.2015Jozef Hrotek
starosta obce

Späť 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.