Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín
Horná Ves

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v obci

Súčasnosť obce

Samospráva

História

Príroda

Kultúrne dedičstvo

Register faktúr a objednávok

Územný plán obce

Výrub drevín

Profil verejného obstarávateľa

Fotogaléria

Mapa

Fórum obce

Firmy v obci

Správy z obce

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát

Odkazy na iné stránky

Clip in vlasy nájdete za najlepšie ceny: Clip in vlasy. Jedine u nás 100% ľudské clip in vlasy.

Dochádzkový systém <<

Región Tekov

Horehronie

Región Hont

Svadobné šaty

Golfové potreby

Internetový obchod iNAKUP.sk špecialista na notebooky asus.

Internetový obchod s LED svietidlami

FreeSpace Portal

Monitoring pracovného času zamestnancov

Nástenné hodinyTERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11787

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Horná Ves - Správy z obce


Výrub drevín

Horná Ves, 18. 10. 2016 (Samospráva)

Informácia o začatom správnom konaní obce Horná Ves

Číslo konania: OcÚ/738/2016
Dátum začatia konania: 17.10.2016
Dátum zverejnenia: 18.10.2016
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 5 pracovných dní od zverejnenia
Obec Horná Ves konajúca starostom obce Jozefom Hrotekom podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako príslušný správny orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) zverejňuje v súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny informáciu o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Žiadateľ, Obec Radobica, Obecný úrad 124, 972 48 Horná Ves, konajúca starostom Obce PhDr. Stanislavom Bartošom, CSc., podala dňa 17.10.2016, na Obci Horná Ves ako príslušnom prvostupňovom orgáne vo veciach ochrany drevín, určenej Okresným úradom Prievidza, Odborom starostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3, 971 01 Prievidza, na vykonanie konaní a vydanie súhlasov vo veci výrubu drevín rastúcich mimo lesa pre všetky žiadosti, ktorých žiadateľom je obec Radobica, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, rastúcich na pozemku vo vlastníctve Obce Radobica, Obecný úrad č. 124, 972 48 Horná Ves, mimo zastavaného územia, v kat. území Radobica:
Parcelné číslo: 3432, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Dreviny: 2 ks lipa
Dôvod výrubu: dreviny sú značne poškodené, nachádzajú sa v blízkosti obydlia a cestnej komunikácie. Ohrozujú majetok a život obyvateľov.

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia informácie buď písomne na adresu: Obec Horná Ves, Obecný úrad č. 191, 972 48 Horná Ves alebo elektronicky na adresu: obechornaves@atlas.sk .

Späť 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.