Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce
Mankovce

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v obci

Súčasnosť obce

Úradné hodiny

História

Prvá písomná zmienka o obci

Príroda

Register zmlúv

Register faktúr

Register objednávok

Mapa

Fórum obce

Firmy v obci

Správy z obce

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát

Odkazy na iné stránky

Clip in vlasy nájdete za najlepšie ceny: Clip in vlasy. Jedine u nás 100% ľudské clip in vlasy.

Dochádzkový systém <<

Región Tekov

Horehronie

Región Hont

Svadobné šaty

Golfové potreby

Internetový obchod iNAKUP.sk špecialista na notebooky asus.

Internetový obchod s LED svietidlami

FreeSpace Portal

Monitoring pracovného času zamestnancov

Nástenné hodinyTERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11787

Počet fotografií:
9382

 

 

 

Mankovce - Register faktúr


Register prijatých faktúr

 

2019

P.c. v
knihe fa

Císlo
faktúry

Predmet
faktúry

Fakturo-
vaná suma v €

Identif.zmluvy,
objed.s ktorou fa súvisí

Dátum doruc.
fa

Ident.údaje
dodávatela

1/19

5490887231

Za mobil OcU

36,00

Zmluva o poskyt. služieb

15.01.2019

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

2/19

7469423096

Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso

354,72

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

16.01.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

3/19

7469423097

Elektrina
MŠ,ŠJ

86,96

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

16.01.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

4/19

7459753468

Elektrina
DS,KD,A
(za 1-štvrťrok)

267,22

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010           

16.01.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

5/19

7459753856

Elektrina
ČOV
(za 1-štvrťrok)

441,71

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

16.01.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

6/19

7459753855

Elektrina-
vodovod
(za 1-štvrťrok)

1061,56

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

16.01.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

7/19

8696832402

Dodávka plynu MŠ

357,00

Zmluva o dodávke  plynu

16.01.2019

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

8/19

8696831095

Dodávka plynu
KD, OcÚ

172,00

Zmluva o dodávke  plynu

16.01.2019

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

9/19

20190018

Potraviny ŠJ

107,10

Zmluva o dodávke

16.01.2019

SH-Trade s.r.o.
Ciglianska cesta 3
971 01 Prievidza

10/19

20190002

Vianočné osvetlenie montáž - dem.

480,00

Objednávka

16.01.2019

ELPA ENERGO, s.r.o.
Mankovce 84
951 91 Mankovce

11/19

01012019

Doplnenie a úpr. proj. Mankovce kan.. a ČOV  Env.fond.

100,00

Objednávka

22.10.2019

RRA Horné Požitavie
Sládkovičova 3
953 01 Zlaté Moravce

12/19

119010016

Jedálne kupóny

2015,54

objednávka

22.01.2019

UP Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava

13/19

591900180

Za potr. ŠJ

1,92

zmluva o dodávke
z  r. 2010

24.01.2019

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

14/19

10190006

Udžiavací poplatok za web. stránku

69,00

Zmluva o dielo
113751453

24.01.2019

TERRA GRATA n.o.
Partizánska cesta 97
Banská Bystrica

15/19

2019008

Rev., vypr. prev. poriadku,
 mont.  Termost.  v Materskej š.

422,00

objednávka

25.01.2019

Ing. Andrej Miškolci AMIS
Vysoká 440
951 95 Obyce

16/19

2191101929

Za autorskú odm.za licenciu k hud.dielam

20,40

V zmysle zákona

01.02.2019

SOZA
Ratislavova 3
Bratislava 2

17/19

1901559

Za autorské poplatky

38,40

V zmysle zákona

01.02.2019

SLOVGRAM
Jakubovo nám. 14
Bratislava

18/19

8706537135

Dodávka plynu MŠ

357,00

Zmluva o dodávke  plynu

04.02.2019

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

19/19

8706535871

Dodávka plynu
KD, OcÚ

166,00

Zmluva o dodávke  plynu

04.02.2019

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

20/19

8226049800

za telefón
OcÚ

51,44

zmluva r. 2012

05.02.2019

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

21/19

8226049817

Za telefón MŠ

14,68

zmluva r. 2012

05.02.2019

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

22/19

1900072

Za potraviny ŠJ

47,26

Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.

05.20.2019

DANA K s.r.o.,
Lovce 210
951 92 Lovce

23/19

19199001

Za potraviny ŠJ

210,45

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

05.02.2019

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

24/19

110

Zimná údržba MK

285,00

Objednávka č. 8/19

05.02.2019

AGRO, s.r.o.
Hosťovce
951 91

25/19

191000486

Kancelársky materiál

38,00

Objednávka č. 7/19

05.02.2019

KOH-I-NOOR Slovensko a.s.
Diaľničná c.4564/21
903 01 Senec

26/19

201910059

Odvoz  komu-
nálneho  odpadu 01/2019         

823,29

Zmluva č.7/2013 a dod..  o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu

06.02.2019

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

27/19

7479415202

Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso

354,72

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010           

07.02.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

28/19

7479415203

Elektrina
MŠ,ŠJ

86,96

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

07.02.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

29/19

591900496

Za potr. ŠJ

1,92

zmluva o dodávke
z  r. 2010

15.02.2019

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

30/19

1900039

Prevádz. ver. kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

15.02.2019

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

31/19

1900040

Prevádzk. ver. vodovodu

82,80

Zmluva č. 7/2015

15.02.2019

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

32/19

5495454200

Za mobil OcU

36,00

Zmluva o poskyt. služieb

18.02.2019

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

33/19

20190075

Potraviny ŠJ

89,24

Zmluva o dodávke

21.02.2019

SH-Trade s.r.o.
Ciglianska cesta 3
971 01 Prievidza

34/19

19199003

Za potraviny ŠJ

149,51

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

22.02.2019

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

35/19

12019

Výmena spojky na obec. aute

237,60

objednávka

23.02.2019

Miloš Klikač
Mankovce 162
951 91

36/19

8696885273

Dodávka plynu MŠ

357,00

Zmluva o dodávke  plynu

04.03.2019

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

37/19

8696884000

Dodávka plynu
KD, OcÚ

157,00

Zmluva o dodávke  plynu

04.03.2019

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

38/19

8228093911

za telefón
OcÚ

53,23

zmluva r. 2012

05.03.2019

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

39/19

8228093929

Za telefón MŠ

14,00

zmluva r. 2012

05.03.2019

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

40/19

720190168

Mat. spotrebné normy - ŠJ

55,80

objednávka

05.03.2019

Ballux, spol.s.r.o.
J.M.Hurbana 1924/16A
969 01 B. Štiavnica

41/19

1900172

Za potraviny ŠJ

55,03

Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.

06.03.2019

DANA K s.r.o.,
Lovce 210
951 92 Lovce

42/19

201910137

Odvoz  komu-
nálneho  odpadu 01/2019         

793,34

Zmluva č.7/2013 a dod..  o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu

07.03.2019

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

43/19

7459817090

Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso

354,72

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

07.03.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

44/19

7459817091

Elektrina
MŠ,ŠJ

86,96

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

07.03.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

45/19

19020422

Odber kuchynského odpadu - ŠJ

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

11.03.2019

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín

46/19

190179

Rozbor y – ČOV

124,08

Hos. Zmluva

11.03.2019

AQUASECO, s.r.o.
Bernolákovská 18/A
Ivanka pri Dunaji

47/19

000662019

Stojan, vlajky, reflexné pásiky s erbom

336,47

Objednávka č. 9/19

11.03.2019

Jozef Šmrhola-OLYMP
Madarovská 145
935 87 Santovka

48/19

002182019

Pamätná plaketa

141,88

Objednávka č. 10/19

11.03.2019

Jozef Šmrhola-OLYMP
Madarovská 145
935 87 Santovka

49/19

1900112

Prevádz. ver. kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

15.03.2019

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

50/19

1900113

Prevádzk. ver. vodovodu

82,80

Zmluva č. 7/2015

15.03.2019

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

51/19

0319017

Notebook, prísluš., servis výpoč.techniky

937,00

Objednávka 11/19

15.03.2019

AXIS Computers s.r.o.
Janka Kráľa 51/A
953 01 Zl.Moravce

52/19

0319018

Notebook, prísluš., servis výpoč.techniky

855,80

Objednávka 11/19

15.03.2019

AXIS Computers s.r.o.
Janka Kráľa 51/A
953 01 Zl.Moravce

53/19

0319019

Notebook, príslušenstvo, monitor, servis

1006,70

Objednávka 11/19

15.03.2019

AXIS Computers s.r.o.
Janka Kráľa 51/A
953 01 Zl.Moravce

54/19

0319020

Servis výpoč.techniky-úprava kabeláže

85,30

Objednávka 11/19

15.03.2019

AXIS Computers s.r.o.
Janka Kráľa 51/A
953 01 Zl.Moravce

55/19

20190136

Potraviny ŠJ

126,54

Zmluva o dodávke

28.03.2019

SH-Trade s.r.o.
Ciglianska cesta 3
971 01 Prievidza

56/19

6019630238

Vytýčenie IS na objekte Mankovce 163

50,64

Objednávka 16/19

28.03.2019

Záp.vodárenská spol.
Nábrežie za Hyd. 4
949 60 Nitra

57/19

19199006

Za potraviny ŠJ

258,28

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

01.04.2019

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

58/19

19580003

Za potraviny ŠJ

7,05

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

01.04.2019

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

59/19

2019026

Kanalizačný poklop - zb. šach.pred č. 157

85,00

Objednávka 13/19

02.04.2019

BERY-Vladimír Bogyo
Hviezdoslavova 54
953 01 Zl.Moravce

60/19

1900262

potraviny ŠJ

94,46

Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.

02.04.2019

DANA K s.r.o.,
Lovce 210
951 92 Lovce

61/19

8696909639

Dodávka plynu
KD, OcÚ

86,00

Zmluva o dodávke  plynu

02.04.2019

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

62/19

5500026797

mobil OcU

36,00

Zmluva o poskyt. služieb

03.04.2019

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

63/19

8696910937

Dodávka plynu MŠ

357,00

Zmluva o dodávke  plynu

03.04.2019

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

64/19

20190011

Oprava sviet. VO,VO-cint., opr. Vody, el. inš- MŠ, opil.st.

1063,20

Objednávka 6/19

03.04.2019

ELPA ENERGO, s.r.o.
Mankovce 84
951 91 Mankovce

65/19

7479466227

Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso

354,72

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

05.04.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

66/19

7479466228

Elektrina
MŠ,ŠJ

86,96

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

05.04.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

67/19

7479477784

Elektrina
DS,KD,A
(za 2-štvrťrok)

267,22

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

05.04.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

68/19

7479478104

Elektrina
ČOV
(za 2-štvrťrok)

441,71

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

05.04.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

69/19

7479478103

Elektrina-
vodovod
(za 2-štvrťrok)

1061,56

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

05.04.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

70/19

201910236

Odvoz  komu-
nálneho  odpadu 03/2019         

891,77

Zmluva č.7/2013 a dod..  o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu

05.04.2019

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

71/19

02032019

Vypracov. žiadosti k proj. Detské ihrisko, posilovňa

500,00

Objednávka 15/19

08.04.2019

RRA Horné Požitavie
Sládkovičova 3
953 01 Zlaté Moravce

72/19

1900198

Prevádz. ver. kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

09.04.2019

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

73/19

1900199

Prevádzk. ver. vodovodu

82,80

Zmluva č. 7/2015

09.04.2019

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

74/19

8230157274

za telefón
OcÚ

59,33

zmluva r. 2012

09.04.2019

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

75/19

8230157291

Za telefón MŠ

14,28

zmluva r. 2012

09.04.2019

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

76/19

20190004

Poradenská činn.v rozsahu z.č.543/2002...

50,00

Objednávka č. 20/19

09.04.2019

Ing. Ján Valach, PhD.
Brezová 2004/16
953 01 Zl.Moravce

77/19

219040

Zrealizovanie kanalizačných prípojok – 2ks.

1065,91

Objednávka č. 17/19

09.04.2019

VODOSTAV PLUS, s.r.o.
Železničiarska 41
953 01 Zlaté Moravce

78/19

5504600704

mobil OcU

36,00

Zmluva o poskyt. služieb

15.04.2019

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

79/19

19030536

Odber kuchynského odpadu - ŠJ

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

15.04.2019

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín

80/19

082019

Vyp. proj. dok: zvýšenie ener. úč. KD a Ocú

1700,00

Objednávka č.19/19

16.04.2019

Ing. Dušan Ondrejka
Hostie 363
951 94 Hostie

81/19

402019

Guľatina, borovicové dosky - MŠ

242,55

Objednávka č. 23/19

18.04.2019

Vladislav Rybnikár
Zlatno 121
951 91

82/19

2019030

Prenájom vibračnej dosky - MŠ

68,40

Objednávka č. 24/19

18.04.2019

Milan BAŤO – požičovňa náradia
Hlavná 171
951 95 Obyce

83/19

591901154

Za potr. ŠJ

0,96

zmluva o dodávke
z  r. 2010

15.02.2019

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

84/19

19021

Za spracov. žiadosti na EF-Zvyš. Energ.. úč. KD

1000,00

Objednávka č. 21/19

23.04.2019

Projekty Európskych Spoločenstiev, s.r.o.
1.Mája 1091/37
953 01 Zlaté Moravce

85/19

1311901498

Vytýčenie elek. sietí

149,36

Objednávka č. 26/19

23.04.2019

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava 1

86/19

2019020

Chlornan sodný - Vodovod

41,33

Objednávka č. 25/19

26.04.2019

Ľuboš FOLTÁN-Lufoob
Horská 1308/41
958 06 Partizánske

87/19

20190126

Prenájom nákl. auta na vývoz veľkoobj. odp.

78,12

Objednávka č. 22/19

29.04.2019

Miroslav Kováč MS KOV
951 93 Machulince 394

88/19

20190483

Kontajner (10 ks) plastový na komun. odpad.

216,00

Objednávka č. 18/19

29.04.2019

FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra

89/19

1900389

potraviny ŠJ

85,91

Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.

30.04.2019

DANA K s.r.o.,
Lovce 210
951 92 Lovce

90/19

42019

Vypilovanie náletových  drevín v obci

600,00

Objednávka č. 27/19

30.04.2019

Štefan Rajnoha
Mankovce 214
951 91 Mankovce

91/19

19199007

Za potraviny ŠJ

223,93

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

30.04.2019

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

92/19

591900840

Za potr. ŠJ

0,96

zmluva o dodávke
z  r. 2010

06.05.2019

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

93/19

8696937152

Dodávka plynu MŠ

357,00

Zmluva o dodávke  plynu

06.05.2019

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

94/19

19027

Kompletné  poradenské služby podľa Zmluvy

200,00

Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019

06.05.2019

Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce

95/19

20190317

Vyp. potvrdenia – Zvýš.ener. úč.   KD a OcÚ

70,00

Objednávka č.28/19

07.05.2019

Štátna ochrana prírody
Tajovského 28B
97401 Banská Bystrica

96/19

201910364

Odvoz        komunálneho  odpadu 04/2019         

1173,76

Zmluva č.7/2013 a dod..  o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu

07.05.2019

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

97/19

591901415

Za potr. ŠJ

0,96

zmluva o dodávke
z  r. 2010

07.05.2019

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

98/19

7565004365

Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso

354,72

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

07.05.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

99/19

7565004366

Elektrina
MŠ,ŠJ

86,96

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

07.05.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

100/19

8232234355

za telefón
OcÚ

45,80

zmluva r. 2012

07.05.2019

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

101/19

7232234364

Za telefón MŠ

14,00

zmluva r. 2012

07.05.2019

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

102/19

1900290

Prevádz. ver. kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

10.05.2019

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

103/19

1900291

Prevádzk. ver. vodovodu

82,80

Zmluva č. 7/2015

10.05.2019

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

104/19

20190196

Potraviny ŠJ

120,77

Zmluva o dodávke

13.05.2019

SH-Trade s.r.o.
Ciglianska cesta 3
971 01 Prievidza

105/19

8686935907

Dodávka plynu
KD, OcÚ

33,00

Zmluva o dodávke  plynu

14.05.2019

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

106/19

5509195561

mobil OcU

36,65

Zmluva o poskyt. služieb

15.05.2019

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

107/19

19040599

Odber kuchynského odpadu - ŠJ

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

21.05.2019

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín

108/19

591901547

Za potr. ŠJ

1,92

zmluva o dodávke
z  r. 2010

21.05.2019

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

109/19

201912

Overenie účt. závierky a výr. správy za r.2018

600,00

Zmluvy č.7/2019
o poskytovaní audítorských služieb

29.05.2019

Ing. Dagmar Horáková
Štúrova 14
949 01 Nitra

110/19

2019054

Prenájom pôdneho vrtáka

30,00

Objednávka  č.29/19

30.05.2019

Milan BAŤO – požičovňa náradia
Hlavná 171
951 95 Obyce

111/19

0619002

Tlačiareň Canon,  servis

446,94

Objednávka č.31/19

04.06.2019

Axis Computers s.r.o.
Janka Kráľa 51/A
953 01 Zlaté Moravce

112/19

8190181242

Dodávka plynu MŠ

357,00

Zmluva o dodávke  plynu

06.06.2019

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

113/19

8190180005

Dodávka plynu
KD, OcÚ

14,00

Zmluva o dodávke  plynu

06.06.2019

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

114/19

1900492

potraviny ŠJ

104,82

Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.

06.06.2019

DANA K s.r.o.,
Lovce 210
951 92 Lovce

115/19

8234329474

za telefón
OcÚ

49,25

zmluva r. 2012

06.06.2019

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

116/19

8234329484

Za telefón MŠ

14,00

zmluva r. 2012

06.06.2019

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

117/19

19034

Kompletné  poradenské služby za 05/19 podľa Zmluvy

200,00

Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019

06.06.2019

Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce

118/19

7570107111

Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso

354,72

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

06.06.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

119/19

7570107112

Elektrina
MŠ,ŠJ

86,96

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

06.06.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

120/19

591901872

Za potr. ŠJ

0,96

zmluva o dodávke
z  r. 2010

06.06.2019

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

121/19

201910463

Odvoz        komunálneho  odpadu 05/2019         

931,43

Zmluva č.7/2013 a dod..  o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu

07.06.2019

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

122/19

19199009

Za potraviny ŠJ

260,55

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

07.06.2019

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

123/19

20190260

Potraviny ŠJ

85,26

Zmluva o dodávke

12.06.2019

SH-Trade s.r.o.
Ciglianska cesta 3
971 01 Prievidza

124/19

1900367

Prevádz. ver. kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

14.06.2019

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

125/19

1900368

Prevádzk. ver. vodovodu

82,80

Zmluva č. 7/2015

14.06.2019

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

126/19

591902007

Potraviny ŠJ

0,96

zmluva o dodávke
z  r. 2010

14.06.2019

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

127/19

5513793994

mobil OcU

33,70

Zmluva o poskyt. služieb

17.06.2019

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

128/19

190545

Rozbory – ČOV, Vodovod

794,88

Hos. Zmluva

17.06.2019

AQUASECO, s.r.o.
Bernolákovská 18/A
Ivanka pri Dunaji

129/19

190612

Rozbory -Vodovod

118,80

Hos. Zmluva

17.06.2019

AQUASECO, s.r.o.
Bernolákovská 18/A
Ivanka pri Dunaji

130/19

19050462

Odber kuchynského odpadu - ŠJ

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

18.06.2019

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín

131/19

2019066

Prenájom vibračnej dosky-amf. Bôrina

36,00

Objednávka č.35/19

20.06.2019

Milan Baťo-požičovňa náradia
Hlavná 171
951 95 Obyce

132/19

190100382

Za služby-licencia r.2019, účtovný prog.

522,00

Zmluva č. 2000/832

21.06.2019

Remek, s.r.o.
Nálepkova 2
949 01 Nitra

133/19

201903820

Zákl. dokumentácia PZS

312,00

Objednávka č. 33/19

21.06.2019

GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022
031 01 L. Mikuláš

134/19

201903859

Kontrola PHP a hydrantov podľa DL

119,68

Objednávka č. 34/19

25.06.2019

GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022
031 01 L.Mikuláš

135/19

591902130

Za potr. ŠJ

0,96

zmluva o dodávke
z  r. 2010

26.06.2019

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

136/19

19100643

Prenájom WC-kabín – 2x

132,00

Objednávka č. 32/19

26.06.2019

iToilets s.r.o.
Dvorčianska 54
949 05 Nitra

137/19

8706668514

Dodávka plynu MŠ

357,00

Zmluva o dodávke  plynu

02.07.2019

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

138/19

8706667251

Dodávka plynu
KD, OcÚ

13,00

Zmluva o dodávke  plynu

02.07.2019

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

139/19

1900596

potraviny ŠJ

70,62

Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.

03.07.2019

DANA K s.r.o.,
Lovce 210
951 92 Lovce

140/19

190226

Doprava FS – ,,VL 2019“

300,00

Objednávka č. 36/19

03.07.2019

Tac-Bus, s.r.o.
Ul. Gy. Berecza 2132/50
945 01 Komárno

141/19

19099

Spracovanie VO k žiadosti o posk. Dotácie

600,00

Objednávka č. 30/19

04.07.2019

Scholaris, s.r.o.
Kalvária 3
949 01 Nitra 1

142/19

19199012

Za potraviny ŠJ

293,62

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

04.07.2019

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

143/19

19043

Kompletné  poradenské služby za 05/19 podľa Zmluvy

200,00

Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019

04.07.2019

Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce

144/19

7770313311

Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso

354,72

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

04.07.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

145/19

7770313312

Elektrina
MŠ,ŠJ

86,96

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

04.07.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

146/19

7770313638

Elektrina
DS,KD,A
(za 3-štvrťrok)

267,22

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

04.07.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

147/19

7770313652

Elektrina
ČOV
(za 3-štvrťrok)

441,71

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

04.07.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

148/19

7770313651

Elektrina-
vodovod
(za 3-štvrťrok)

1061,56

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

04.07.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

149/19

8236440959

za telefón
OcÚ

49,50

zmluva r. 2012

05.07.2019

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

150/19

8236440970

Za telefón MŠ, ŠJ

14,00

zmluva r. 2012

05.07.2019

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

151/19

201910535

Odvoz        komunálneho  odpadu 06/2019         

799,25

Zmluva č.7/2013 a dod..  o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu

09.07.2019

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

152/19

3190000723

Vystúpenie FS - ,,VL 2019“

550,00

Objednávka č. 38/19

09.07.2019

FS Poľana pri TU vo ZV
Masarykova 24
Zvolen

153/19

9201901456

Činnosť TPO, BOZP – 2kv.

84,46

Zmluva č. 09/19
zo dňa 01.05.2019

09.07.2019

GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022
031 01 L. Mikuláš

154/19

19060659

Odber kuchynského odpadu - ŠJ

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

09.07.2019

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín

155/19

19030

Spr. žiad.
 o posk. dotácie v ob. reg. rozv.

600,00

Objednávka č. 39/19

09.07.2019

bakieho, s.r.o.
ul. A. Hlinku 2337/6
960 01 Zvolen

156/19

20190005

 Hudobné vystúpenie ,,VL2019“

600,00

Zmluva č. 11/19
 zo dňa 06.06.2019

09.07.2019

Art – M Consulting
Hronského 691/11
951 41 Lužianky

157/19

190056

Fotografické služby LKSmile box – VL2019

270,00

Objednávka č.40/19

11.07.2019

LK weddings s.r.o.
Dlhovského 284/52
951 93 Topolčianky

158/19

2192206307

Školské potreby -MŠ

11,62

 

12.07.2019

Ševt a.s.
Cementárenská 16
974 72 B.Bystrica

159/19

4131392565

Vyúčtovanie za elektrinu- ČOV

-64,32

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

12.07.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

160/19

5518406806

mobil OcU

64,20

Zmluva o poskyt. služieb

15.07.2019

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

161/19

1900464

Prevádz. ver. kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

15.07.2019

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

162/19

1900465

Prevádzk. ver. vodovodu

82,80

Zmluva č. 7/2015

15.07.2019

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

163/19

7181019229

Elektrina
MŠ,ŠJ - Vyúčtovanie

-56,66

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

22.07.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

164/19

2019091

Výroba, montáž rekonš.stolov a lavičiek Amfiteáter

840,00

objednávka

29.07.2019

BERY-Vladimír Bogyo
Hviezdoslavova 54
Zlaté Moravce

165/19

2019/081

Prenájom búracieho kladiva

192,00

Objednávka č. 35/2019

30.07.2019

Milan Baťo -požičovňa
náradia, Hlavná 171
Obyce

166/19

19199013

Za potraviny ŠJ

65,25

Kúpna zmluva o dodávke potravín z 13.10.2008

30.07.2019

COOP Jednota
Štefánikova tr. 54, Nitra

167/19

1900674

 

potraviny ŠJ

 9,91

Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.

01.08.2019

DANA K s.r.o.,
Lovce 210
951 92 Lovce

168/19

8697013731

 

Dodávka plynu MŠ

357,00

Zmluva o dodávke  plynu

02.08.2019

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

169/19

8697012517

Dodávka plynu
KD, OcÚ

13,00

Zmluva o dodávke  plynu

02.08.2019

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

170/19

190809

 

Rozbory – ČOV

124,08

Hos. Zmluva

02.08..2019

AQUASECO, s.r.o.
Bernolákovská 18/A
Ivanka pri Dunaji

171/19

 

7565037533

Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso

354,72

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

16.08.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

172/19

 

7565037534

Elektrina
MŠ,ŠJ

86,96

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

16.08.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

173/19

 

FV19049

Kompletné  poradenské služby za 05/19 podľa Zmluvy

200,00

Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019

17.08.2019

Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce

174/19

 

10695VFA

Odvoz        komunálneho  odpadu 07/2019         

1097,98

Zmluva č.7/2013 a dod..  o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu

14.08.2019

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

175/19

 

1900553

Prevádzk. ver. vodovodu

82,80

Zmluva č. 7/2015

31.08.2019

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

176/19

 

1900552

Prevádz. ver. kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

31.08.2019

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

177/19

8238568216

za telefón
OcÚ

50,24

zmluva r. 2012

08.08.2019

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

178/19

8238568235

Za telefón MŠ, ŠJ

14,17

zmluva r. 2012

08.08.2019

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

179/19

7103109503

Elektrina
Vodovod - Vyúčtovanie

-29,93

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

15.08.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

180/19

5523040535

mobil OcU

64,20

Zmluva o poskyt. služieb

15.07.2019

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

181/19

10190024

Doprava fréz. materiálu-cesta k rybníku

144,00

Objednávka č. 43/19

19.08.2019

VA+VA, s.r.o.
Zlatňanská 264
951 93 Machulince

182/19

50190938

Dávkovacie mem. čerpadlo- Vodáreň

989,64

Objednávka č. 44/19

21.08.2019

ProMinent Slovensko, s.r.o.
Roľnícka 21, Bratislava

183/19

19119

Doprava fréz. materiálu-cesta k rybníku

150,00

Objednávka č. 41/19

22.08.2019

Autodoprava Milan Homola
Kostolná 514
951 95 Obyce

184/19

190221

Infiltračný postrek -miest.komun.

600,00

Objednávka č. 42/19

23.08.2019

G.B.DAD s.r.o.
Orešanská 7
917 01 Trnava

185/19

2782019

Dovoz aktívneho kalu. -ČOV

85,00

Objednávka č. 48/19

23.08.2019

Septik Trans, Štefan Mišuta
Sľažany 515
951 71 Sľažany

186/19

2019044

Chlornan sodný -bandaska 32l./1ks.

31,25

Objednávka č. 46/19

23.08.2019

Ľuboš Foltán – LUFOOB
Horská 1308/41
958 06 Partizánske

187/19

1933773600

Mobil Ocu-na splátky

667,00

Dodatok k Zmluve

23.08.2019

Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

188/19

119085803

Jedálne kupóny

1215,54

Objednávka č. 45/19

26.08.2019

UP Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava

189/19

11900036

Pokládka fréz. materiálu - miestna komun.

1440,00

Objednávka č.47/19

27.08.2019

CEMIS, s.r.o.
Bučany 803
919 28 Bučany

190/19

8638966798

Dodávka plynu MŠ

357,00

Zmluva o dodávke  plynu

03.09.2019

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

191/19

8638965598

Dodávka plynu
KD, OcÚ

27,00

Zmluva o dodávke  plynu

03.09.2019

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

192/19

19055

Kompletné  poradenské služby za 08/19 podľa Zmluvy

200,00

Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019

04.09.2019

Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce

193/19

2191304

Vodárenský materiál - MŠ

210,21

Objednávka č.50/19

05.09.2019

BenátCentrum, spol. s.r.o.
Bernolákova 1
953 00 Zl.Moravce

194/19

2191304

Odvoz        komunálneho  odpadu 07/2019         

955,22

Zmluva č.7/2013 a dod..  o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu

09.09.2019

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

195/19

8240714092

za telefón
OcÚ

42,65

zmluva r. 2012

09.09.2019

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

196/19

8240714103

Za telefón MŠ, ŠJ

14,00

zmluva r. 2012

09.09.2019

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

197/19

20190021

Výkopové práce -  MŠ

408,00

Objednávka č. 5/19

10.09.2019

ELPA ENERGO, s.r.o.
Mankovce 84
951 91

198/19

190100502

Kalibrácia teplomeru s vlhkom. - ŠJ

76,20

Objednávka č. 49/19

10.09.2019

Pyrotherm, s.r.o.
Považské Podhradie 168
017 04 Považská Bystrica

199/19

20190327

Potraviny ŠJ

110,27

Zmluva o dodávke

11.09.2019

SH-Trade s.r.o.
Ciglianska cesta 3
971 01 Prievidza

200/19

7565037533

Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso

354,72

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

11.09.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

201/19

7565037534

Elektrina
MŠ,ŠJ

86,96

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

11.09.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

202/19

1900639

Prevádz. ver. kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

12.09.2019

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

203/19

1900640

Prevádzk. ver. vodovodu

82,80

Zmluva č. 7/2015

12.09.2019

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

204/19

591902451

Za potraviny ŠJ

0,84

zmluva o dodávke
z  r. 2010

16.09.2019

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

205/19

5527662967

mobil OcU

37,65

Zmluva o poskyt. služieb

15.08.2019

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

206/19

0919025

Skartovačka -OcÚ

129,00

Objednávka č.51/19

19.09.2019

AXIS Computers s.r.o.
Janka Kráľa 51/A
953 01 Zlaté Moravce

207/19

201932

Projekt. doku-mentácia- MŠ modernizácia

1536,00

Objednávka č.52/19

19.09.2019

Kováč Architects s.r.o.
Švtrť SNP 997/11
924 01 Galanta

208/19

591902571

Za potraviny ŠJ

0,84

zmluva o dodávke
z  r. 2010

19.09.2019

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

209/19

591902665

Za potraviny ŠJ

0,95

zmluva o dodávke
z  r. 2010

26.09.2019

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

210/19

0919034

Toner-kopírka, 2x

69,90

Objednávka č.53/19

26.09.2019

AXIS Computers s.r.o.
Janka Kráľa 51/A
953 01 Zlaté Moravce

211/19

19063

Kompletné  poradenské služby za 09/19 podľa Zmluvy

200,00

Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019

30.09.2019

Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce

212/19

20190372

Potraviny ŠJ

114,01

Zmluva o dodávke

01.10.2019

SH-Trade s.r.o.
Ciglianska cesta 3
971 01 Prievidza

213/19

1900821

potraviny ŠJ

121,31

Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.

01.10.2019

DANA K s.r.o.,
Lovce 210
951 92 Lovce

214/19

8697065664

Dodávka plynu MŠ

357,00

Zmluva o dodávke  plynu

02.10.2019

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

215/19

8697064439

Dodávka plynu
KD, OcÚ

83,00

Zmluva o dodávke  plynu

02.10.2019

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

216/19

591902804

Za potraviny ŠJ

0,95

zmluva o dodávke
z  r. 2010

04.10.2019

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

217/19

201910882

Odvoz        komunálneho  odpadu 09/2019         

1108,55

Zmluva č.7/2013 a dod..  o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu

07.10.2019

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

218/19

7720831095

Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso

354,72

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

07.10.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

219/19

7720831096

Elektrina
MŠ,ŠJ

86,96

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

07.10.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

220/19

7720831409

Elektrina
DS,KD,A
(na 3-štvrťrok)

267,22

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

07.10.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

221/19

7720831423

Elektrina
ČOV
(na 3-štvrťrok)

441,71

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

07.10.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

222/19

7720831422

Elektrina-
vodovod
(na 3-štvrťrok)

1061,56

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

07.10.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

223/19

8242881839

za telefón
OcÚ

49,67

zmluva r. 2012

07.10.2019

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

224/19

8242881858

Za telefón MŠ, ŠJ

14,00

zmluva r. 2012

07.10.2019

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

225/19

2019044

Výstavba multifunkčného ihriska

146552,39

Zmluva z r. 2017 č.0711/2017

07.10.2019

SPORT NITRA s.r.o.
Pražská 2
949 11 Nitra

226/19

1900715

Prevádz. ver. kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

09.10.2019

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

227/19

1900716

Prevádzk. ver. vodovodu

82,80

Zmluva č. 7/2015

09.10.2019

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

228/19

9201903327

Činnosť TPO, BOZP – 3kv.

126,00

Zmluva č. 09/19
zo dňa 01.05.2019

09.10.2019

GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022
031 01 L. Mikuláš

229/19

19199015

Za potraviny ŠJ

306,07

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

11.10.2019

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

230/19

19090615

Odber kuchynského odpadu - ŠJ

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

15.10.2019

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín

231/19

5532303354

mobil OcU

36,50

Zmluva o poskyt. služieb

15.10.2019

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

232/19

1019042

Tlačiareň – Materská škola.
Predĺženie ESET 1r./2PC

198,12

Objednávka č.54/19

18.10.2019

AXIS Computers s.r.o.
Janka Kráľa 51/A
953 01 Zlaté Moravce

233/19

52019

Pílenie a odvoz náletových drevín

900,00

Objednávka č.55/19

21.10.2019

Štefan Rajnoha
Mankovce 214
951 91

234/19

201904877

Bezpečnostné značky , samolepky

11,33

Zmluva č. 09/19
zo dňa 01.05.2019

22.10.2019

GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022
031 01 L. Mikuláš

235/19

191197

Rozbory – ČOV

124,08

Hos. Zmluva

23.10.2019

AQUASECO, s.r.o.
Bernolákovská 18/A
Ivanka pri Dunaji

236/19

591903143

Za potraviny ŠJ

1,90

zmluva o dodávke
z  r. 2010

24.10.2019

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

237/19

190025

Modernizácia v MŠ - toalety

19254,00

Zmluva o dielo č. 30/19 zo dňa 15.08.2019

25.10.2019

POMA – ZM s.r.o.
Žikava 115
951 92 Žikava

238/19

1900913

potraviny ŠJ

110,26

Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.

28.10.2019

DANA K s.r.o.,
Lovce 210
951 92 Lovce

239/19

19199017

Za potraviny ŠJ

336,82

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

29.10.2019

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

240/19

910516           &nbs p;        

Občerstvenie – k dňu úcty k starším

90,73

Objednávka č.56/19

30.10.2019

AD SPECTRUM s.r.o.
Župná 30
953 01 Zlaté Moravce

241/19

20190362

Služby v oblasti CO

30,00

Zmluva č. 34/19

31.10.2019

CO –COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52
941 48 Podhájska

242/19

20190030

Osvetlenie – Multifunkčné ihrisko

531,12

Objednávka č. 6/19

04.11.2019

ELPA ENERGO, s.r.o.
Mankovce 84
951 91 Mankovce

243/19

20190031

Osvetlenie - MŠ

80,40

Objednávka č. 6/19

04.11.2019

ELPA ENERGO, s.r.o.
Mankovce 84
951 91 Mankovce

2018

P.c. v
knihe fa

Císlo
faktúry

Predmet
faktúry

Fakturo-
vaná suma v €

Identif.zmluvy,
objed.s ktorou fa súvisí

Dátum doruc.
fa

Ident.údaje
dodávatela

1/18

8200048633

Za telefón OcÚ

46,13

Zmluva r. 2012

05.01.2018

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

2/18

8200048648

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

14,00

zmluva r. 2012

05.01.2018

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

3/18

7531795475

Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso

362,40

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010           

15.01.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

4/18

7531795476

Elektrina
MŠ,ŠJ

103,29

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

15.01.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

5/18

7449812121

Elektrina-
vodovod
(za 1-štvrťrok)

990,28

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

15.01.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

6/18

7449811703

Elektrina
DS,KD,A
(za 1-štvrťrok)

301,70

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

15.01.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

7/18

7449812122

Elektrina
ČOV
(za 1-štvrťrok)

430,05

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

15.01.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

8/18

2018020

Potraviny
V ŠJ

64,68

 

15.01.2018

MATEJOV s.r.o.
Martinsky breh 59
Zlaté Moravce

9/18

20180002

Vianočné osvetlenie

942,00

Objednávka

17.01.2018

ELPA ENERGO, s.r.o.
Mankovce 84
951 91 Mankovce

10/18

220180006

Poduška do pečiatky

8,58

 

19.01.2018

Online– group s.r.o.
Švabinského 1
851 01 Bratislava

11/18

7239069297

Dodávka plynu MŠ

413,00

Zmluva o dodávke  plynu

19.01.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

12/18

7239068756

Dodávka plynu KD

132,00

Zmluva o dodávke  plynu

19.01.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

13/18

5437129985

Za mobil ocú

36,00

Zmluva o poskyt. služieb

19.01.2018

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

14/18

10180015

Udžiavací poplatok za web. stránku

69,00

Zmluva o dielo
113751453

24.01.2018

TERRA GRATA n.o.
Partizánska cesta 97
Banská Bystrica

15/18

591800126

Za potr. ŠJ

0,96

zmluva o dodávke
z  r. 2010

26.01.2018

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

16/18

2018021

Za kancelársky materiál

65,22

Objednávka

29.01.2018

Mgr. Pavol Riecky
ul. Montua 4
934 01 Levice

17/18

7313863559

Dodávka plynu MŠ

413,00

Zmluva o dodávke  plynu

05.02.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

18/18

7313863034

Dodávka plynu KD

128,00

Zmluva o dodávke  plynu

05.02.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

19/18

7541302794

Elektrina
MŠ,ŠJ

103,29

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010           

05.02.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

20/18

7541302793

Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso

362,40

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

05.02.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

21/18

18141002

Za potr.ŠJ

203,83

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

05.02.2018

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

22/18

20180054

Spracovanie ž. o NFP- Výs. mult.ihriska

420,00

Zmluva o poskytovaní nslužieb zo dňa 26.09.2017

05.02.2018

PROUNION, a.s.
Piaristická 2
949 01 Nitra

23/18

118018266

Stravné lístky

2015,54

objednávka

06.02.2018

IP Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
Bratislava

24/18

201810054

Vývoz  kuka
1/2017

602,10

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

 

06.02.2018

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

25/18

1128011301

za telefón
OcÚ

47,68

zmluva r. 2012

08.02.2018

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

26/18

5100010672

Za telefón MŠ

14,00

zmluva r. 2012

08.02.2018

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

27/18

106

Zimná údržba MK

120,00

objednávka

09.02.2018

AGRO, s.r.o.
Hosťovce

28/18

2181102701

Za reprod.
hudby

20,40

V zmysle zákona

09.02.2018

SOZA
Ratislavova 3
Bratislava

29/18

1800037

Prevádz. ver.kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

09.02.2018

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

30/18

1800038

Prevádzk.vodovodu

82,80

Zmluva č. 7/2015

09.02.2018

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

31/18

02602018

Publikácia: Účtovné súvzťažnosti v samospráve

26,00

objednávka

13.02.2018

ZO – RVC v Nitre
Fraňa Mojtu č. 101
949 01 Nitra

32/18

20180021

Za zeleninu -ŠJ

49,18

Zmluva o dodávke tovaru

14.02.2018

Frutto, s.r.o.
Zlatňanská 260
Machulince

33/18

591800380

Za potr. ŠJ

0,96

zmluva o dodávke
z  r. 2010

15.02.2018

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

34/18

2182202207

 Všeob.matriál - MŠ

6,10

obejdnávka

19.02.2018

Ševt a.s.
Cementárenská 16
974 72 B.Bystrica

35/18

5437129985

Za mobil ocú

36,06

Zmluva o poskyt. služieb

22.02.2018

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

36/18

121

Prev.pr.práce-prepláchnutie kanalizácie

240,50

Objednávka

21.02.2018

AGRO Hosťovce s.r.o.
951 91 Hosťovce

37/18

2018100

Potraviny
V ŠJ

75,39

 

22.02.2018

MATEJOV s.r.o.
Martinsky breh 59
Zlaté Moravce

38/18

180140

Rozbor ČOV

124,08

 

22.02.2018

AQUASECO
Ivanka pri Dunaji

39/18

591800496

Za potr. ŠJ

0,96

zmluva o dodávke
z  r. 2010

26.02.2018

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

40/18

18011054

Odber kuchynského odpadu -ŠJ

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

28.02.2018

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín

41/18

7308906644

Dodávka plynu MŠ

413,00

Zmluva o dodávke  plynu

02.03.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

42/18

7308906121

Dodávka plynu KD

120

Zmluva o dodávke  plynu

02.03.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

43/18

18141003

Za potr.ŠJ

224,46

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

02.03.2018

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

44/18

8203973842

za telefón
OcÚ

45,22

zmluva r. 2012

06.03.2018

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

45/18

8203973864

Za telefón MŠ

14,83

zmluva r. 2012

06.03.2018

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

46/18

7541325235

Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso

362,40

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

06.03.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

47/18

7541325236

Elektrina
MŠ,ŠJ

103,29

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

06.03.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

48/18

201810130

Vývoz  kuka
1/2017

469,88

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

 

09.03.2018

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

49/18

0318005

ESET Smart Security-predĺž. o 1 rok

34,90

objednávka

09.03.2018

Axis Computers s.r.o.
Janka Kráľa 51/A
953 01 Zlaté Moravce

50/18

208

Pluhovanie snehu

48,00

Objednávka

12.03.2018

AGRO Hosťovce s.r.o.
951 91 Hosťovce

51/18

20180070

Vyp. potvrdenia – Zvýš.en.úč.   KD a OcÚ

100,00

 

16.03.2018

Štátna ochrana prírody
Tajovského 28B
97401 Banská Bystrica

52/18

1800102

Prevádz. ver.kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

16.03.2018

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

53/18

1800103

Prevádzk.vodovodu

82,80

Zmluva č. 7/2015

16.03.2018

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

54/18

20180042

Za za zeleninu -ŠJ

79,14

Zmluva o dodávke tovaru

19.03.2018

Frutto, s.r.o.
Zlatňanská 260
Machulince

55/18

5446038734

Za mobil ocú

36,00

Zmluva o poskyt. služieb

20.03.2018

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

56/18

03032018

Práce spoj s Vypr..proj. ,,Zvyšovanie energ.účinn. KD a OcÚ“

150,00

Objednávka

20.03.2018

RRA Horné Požitavie
Sládkovičova 3
Zlaté Moravce

57/18

18021106

Odber kuchynského odpadu -ŠJ

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

23.03.2018

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín

58/18

1806701

Za autorské poplatky

38,50

V zmysle zákona

28.03.2018

SLOVGRAM
Jakubovo nám. 14
Bratislava

59/18

7318882542

Dodávka plynu MŠ

413,00

Zmluva o dodávke  plynu

03.04.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

60/18

7318882012

Dodávka plynu KD, OcÚ

66

Zmluva o dodávke  plynu

03.04.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

61/18

18141004

Za potr.ŠJ

168,50

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

03.04.2018

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

62/18

8205958206

za telefón
OcÚ

44,76

zmluva r. 2012

06.04.2018

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

63/18

8205958219

Za telefón MŠ

14,29

zmluva r. 2012

06.04.2018

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

64/18

7459445960

Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso

362,40

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

06.04.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

65/18

7459458739

Elektrina
DS,KD,A
(za 1-štvrťrok)

301,70

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

06.04.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

66/18

7459459101

Elektrina
ČOV
(za 1-štvrťrok)

430,05

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

06.04.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

67/18

7459459100

Elektrina-
vodovod
(za 1-štvrťrok)

990,28

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

06.04.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

68/18

7459445961

Elektrina
MŠ,ŠJ

103,29

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

06.04.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

69/18

201810217

Vývoz  kuka
03/2018

733,02

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

 

09.04.2018

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

70/18

20180062

Za za zeleninu -ŠJ

11,68

Zmluva o dodávke tovaru

10.04.2018

Frutto, s.r.o.
Zlatňanská 260
Machulince

71/18

1800181

Prevádz. ver.kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

12.04.2018

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

72/18

1800182

Prevádzk.vodovodu

82,80

Zmluva č. 7/2015

12.04.2018

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

73/18

591800768

Za potr. ŠJ

0,96

zmluva o dodávke
z  r. 2010

16.04.2018

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

74/18

201810242

Vývoz   objemného odpadu
04/2018

128,96

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

 

16.04.2018

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

75/18

5450493102

Za mobil ocú

36,06

Zmluva o poskyt. služieb

19.04.2018

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

76/18

201805

Spracovanie pod. Výb. kon. Kamerový systém

200,00

Objednávka

23.04.2018

Veronika Stankovianska
Žiarska 636/6
031 04 L.Mikuláš

77/18

18030769

Odber kuchynského odpadu -ŠJ

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

23.04.2018

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín

78/18

591800906

Za potr. ŠJ

0,96

zmluva o dodávke
z  r. 2010

27.04.2018

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

79/18

18141005

Za potr. ŠJ

242,88

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

30.04.2018

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

80/18

7308946846

Dodávka plynu MŠ

413,00

Zmluva o dodávke  plynu

02.05.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

81/18

7308946325

Dodávka plynu KD, OcÚ

26,00

Zmluva o dodávke  plynu

02.05.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

82/18

7551330167

Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso

362,40

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

04.05.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

83/18

7551330168

Elektrina
MŠ,ŠJ

103,29

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

04.05.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

84/18

201810298

Vývoz  kuka
04/2018

625,43

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

04.05.2018

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

85/18

8207955755

za telefón
OcÚ

44,50

zmluva r. 2012

07.05.2018

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

86/18

8207955770

Za telefón MŠ

14,00

zmluva r. 2012

07.05.2018

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

87/18

591801023

Za potr. ŠJ

0,96

zmluva o dodávke
z  r. 2010

07.05.2018

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

88/18

20180082

Za zeleninu -ŠJ

49,82

Zmluva o dodávke tovaru

07.05.2018

Frutto, s.r.o.
Zlatňanská 260
Machulince

89/18

1800343

Kontrola detského ihriska

193,20

Objednávka

09.05.2018

EKOTEC spol.s.r.o.
Lamačská cesta 20
841 03 Bratislava

90/18

1800261

Prevádz. ver. kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

14.05.2018

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

91/18

1800262

Prevádzk. vodovodu

82,80

Zmluva č. 7/2015

14.05.2018

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

92/18

591801141

Za potr. ŠJ

0,96

zmluva o dodávke
z  r. 2010

17.05.2018

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

93/18

5454950188

Za mobil ocú

36,00

Zmluva o poskyt. služieb

21.05.2018

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

94/18

20180196

Potraviny ŠJ

88,31

Zmluva o dodávke

23.05.2018

SH-Trade s.r.o.
Ciglianska cesta 3
971 01 Prievidza

95/18

0518021

Servis výpočtovej techniky

35,94

Objednávka

23.05.2018

Axis Computers s.r.o.
Janka Kráľa 51/A
953 01 Zlaté Moravce

96/18

18040773

Odber kuchynského odpadu -ŠJ

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

25.05.2018

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín

97/18

18141006

Za potr.ŠJ

256,60

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

25.05.2018

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

98/18

1800156

Čistenie potrubia

416,16

Objednávka

28.05.2018

Hydrodynamic, s.r.o.
Bernolákova 57
953 01 Zlaté Moravce

99/18

180517

Rozbor ČOV a Vodovod

676,08

Hos. Zmluva

28.05.2018

AQUASECO, s.r.o.
Bernolákovská 18/A
Ivanka pri Dunaji

100/18

201810

Spracovanie pod. Výb. kon. Rekonš.a modern.. MŠ

200,00

Objednávka

30.05.2018

Veronika Stankovianska
Žiarska 636/6
031 04 L.Mikuláš

101/18

0692018

Dod.a montáž kamerového systému

7440,00

Zmluva o dielo
zo dňa 23.04.2018

31.05.2018

ZEERTS s.r.o.
Malý Lapáš 124
951 04 Malý Lapáš

102/18

1118

Dodávka vodomerov –
k výmene

5212,50

Objednávka

31.05.2018

Šurda Jaroslav-PLYN VODA KÚRENIE
Mechov 214, Velčice

103/18

591801345

Za potr. ŠJ

0,96

zmluva o dodávke
z  r. 2010

04.06.2018

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

104/18

7313941020

Dodávka plynu MŠ

413,00

Zmluva o dodávke  plynu

02.05.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

105/18

7313940500

Dodávka plynu KD, OcÚ

11,00

Zmluva o dodávke  plynu

02.05.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

106/18

7541401839

Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso

362,40

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

04.05.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

107/18

7541401840

Elektrina
MŠ,ŠJ

103,29

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

04.05.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

108/18

201810440

Vývoz  kuka
04/2018

625,43

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

06.06.2018

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

109/18

8209963974

za telefón
OcÚ

44,50

zmluva r. 2012

06.06.2018

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

110/18

8209963991

Za telefón MŠ

14,00

zmluva r. 2012

06.06.2018

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

111/18

18199006

Za potr. ŠJ

57,41

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

07.06.2018

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

112/18

20180676

Plastový kontajner-10ks

198,00

objednávka

11.06.2018

FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra

113/18

107062018

Vypracovanie-Komunitný plán,VZN, Zásady...

100,00

Objednávka

11.06.2018

Ing. Jozef Vida
Nekyjevská 421/19
991 28 Vinica

114/18

1800352

Prevádz. ver. kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

11.06.2018

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

115/18

1800353

Prevádzk. vodovodu

82,80

Zmluva č. 7/2015

11.06.2018

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

116/18

20180102

Za za zeleninu -ŠJ

70,61

Zmluva o dodávke tovaru

12.06.2018

Frutto, s.r.o.
Zlatňanská 260
Machulince

117/18

180100390

Za poskytovanie služieb, Licencia 2018

534,00

Zmluva

15.06.2018

Remek, s.r.o.
Nálepkova 2
949 01 Nitra

118/18

5459413288

Za mobil OcÚ

36,00

Zmluva o poskyt. služieb

20.06.2018

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

119/18

18045

Zakúpenie záhradného setu

192,00

Objednávka

20.06.2018

Drevoprim
Slovakia s.r.o.
Moravecká 34
951 93 Topolčianky

120/18

20180235

Potraviny ŠJ

32,12

Zmluva o dodávke

21.06.2018

SH-Trade s.r.o.
Ciglianska cesta 3
971 01 Prievidza

121/18

1318

Dodávka, montáž vodomerov a vým.ventilov

6483,75

Objednávka

22.06.2018

Šurda Jaroslav-PLYN VODA KÚRENIE
Mechov 214, Velčice

122/18

1952018

Dovoz aktívneho kalu z ČOV Chyz. na ČOV Man.

86,00

Objednávka

25.06.2018

Septik Trans Štefan Mišuta
Lúky 515
951 71 Sľažany

123/18

2018017

Kult.program
Amf. bôrina
Vít.leta-2018

200,00

Objednávka

25.06.2018

PEREC JURAJ – MELIES
J. Alexyho 2688/2
955 03 T

124/18

5

Hudobná a tan. produkcia
Vít. leta-2018

300,00

Objednávka

25.06.2018

Občianske združenie
INOVEC
Nám. A. Hlinku 1
953 01 Zlaté Moravce

125/18

18050671

Odber kuchynského odpadu -ŠJ

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

27.06.2018

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín

126/18

18100596

Prenájom mob. kabíny-Vít.leta 2018

84,00

Objednávka

29.06.2018

iToilets s.r.o.
Dvorčianska 54
949 05 Nitra

127/18

18141007

Za potr. ŠJ

265,44

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

03.07.2018

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

128/18

18199007

Za potr. ŠJ

136,58

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

03.07.2018

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

129/18

7289061009

Dodávka plynu MŠ

413,00

Zmluva o dodávke  plynu

03.07.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

130/18

7289060480

Dodávka plynu KD, OcÚ

10,00

Zmluva o dodávke  plynu

03.07.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

131/18

1182205547

Školské potreby do MŠ

9,40

Objednávka MŠ

03.07.2018

ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica

132/18

418408

Archívne škatule

18,05

 

06.07.2018

EMBA Trade, s.r.o.
Komárňanská cesta 13
940 01 Nové Zámky

133/18

201810552

Vývoz  kuka
06/2018

590,43

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

06.07.2018

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

134/18

8212090029

za telefón
OcÚ

44,50

zmluva r. 2012

06.07.2018

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

135/18

8212090047

Za telefón MŠ

14,00

zmluva r. 2012

06.07.2018

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

136/18

7489652863

Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso

362,40

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

10.07.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

137/18

7489652864

Elektrina
MŠ,ŠJ

103,29

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

10.07.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

138/18

7489669289

Elektrina
DS,KD,A
(za 3-štvrťrok)

301,70

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

11.07.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

139/18

7489669686

Elektrina
ČOV
(za 3.štvrťrok)

430,05

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

11.07.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

140/18

7489669685

Elektrina-
vodovod
(za 3.-štvrťrok)

990,28

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

11.07.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

141/18

1800430

Prevádz. ver. kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

12.07.2018

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

142/18

1800431

Prevádzk. vodovodu

82,80

Zmluva č. 7/2015

12.07.2018

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

143/18

18141008

Za potr. ŠJ

59,52

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

13.07.2018

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

144/18

20180027

Za hudobnú produkciu
Vit.leta - 2018

500,00

objednávka

13.07.2018

DREVOSKY PLUS spol.s.r.o.
Topolčianska 431
951 85 Skýcov

145/18

5463856127

Za mobil OcÚ

36,00

Zmluva o poskyt. služieb

18.07.2018

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

146/18

18061009

Odber kuchynského odpadu -ŠJ

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

23.07.2018

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín

147/18

012018

Výmena výfuku a oleja na obec. aute

99,80

Objednávka

24.07.2018

Miloš Klikač
Mankovce 162
951 91

148/18

718

Prev. stolárske práce-Bôrina VL 2018

85,00

Objednávka

25.07.2018

Dušan Doskoč
STOLÁRSTVO
951 91 Zlatno 138

149/18

180794

Rozbor ČOV

124,08

Hos. Zmluva

01.08.2018

AQUASECO, s.r.o.
Bernolákovská 18/A
Ivanka pri Dunaji

150/18

7299040652

Dodávka plynu MŠ

413,00

Zmluva o dodávke  plynu

02.08.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

151/18

7299040133

Dodávka plynu KD, OcÚ

10,00

Zmluva o dodávke  plynu

02.08.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

152/18

 

201810664

Vývoz  kuka
07/2018

888,58

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

06.08.2018

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

153/18

 

8214025999

za telefón
OcÚ

45,40

zmluva r. 2012

07.08..2018

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

154/18

 

8214026014

Za telefón MŠ

14,00

zmluva r. 2012

07.08.2018

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

155/18

 

7489702247

Elektrina
MŠ,ŠJ

103,29

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

07.08.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

156/18

 

4789702246

Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso

362,40

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

07.08.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

157/18

 

2018027

za opravu kopírovacieho
stroja

256,84

objednávka

07.08.2018

Miroslav Kotrus
MIRES, Stará  9
Tlmače

158/18

 

1800523

Prevádz. ver. kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

14.08.2018

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

159/18

 

1800524

Prevádzk. vodovodu

82,80

Zmluva č. 7/2015

14.08.2018

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

160/18

5468321038

Za mobil OcÚ

36,12

Zmluva o poskyt. služieb

20.08.2018

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

161/18

18/18

Mon. vodom. a oprava WC , vým.  batérie v MŠ

359,50

objednávka

21.08.2018

Šurda Jaroslav-PLYN VODA KÚRENIE
Mechov 214, Velčice

162/18

201818

Sprac. pod. k projektu: Rekonštr. a moder.VO

200,00

Objednávka

24.08.2018

Veronika Stankovianska
Žiarska 636/6
031 04  L. Mikuláš

163/18

7111685222

Elektrrina DS, KD, A –vyúčtovanie

-138,79

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010       

27.08.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

164/18

18006

Čistenie kobercov        v MŠ

75,00

objednávka

28.08.2018

Peter Halúz
Nová 71/9
953 05 Zlaté Moravce

165/18

0818016

Servis výp..techniky, vým.procesora,aktualizácie...

184,99

objednávka

30.08.2018

AXIS Computers s.r.o.
Janka Kráľa 51/A
953 01 Zlaté Moravce

166/18

20180027

Rekonštrukcia a modernizá-cia VO v obci

9606,48

Zmluva o dielo č. 17/2018
zo dňa 24.08.2018

31.08.2018

ELPA ENERGO, s.r.o.
Mankovce 84
951 91 Mankovce

167/18

7309028697

Dodávka plynu MŠ

413,00

Zmluva o dodávke  plynu

04.09.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

168/18

7309028182

Dodávka plynu KD, OcÚ

21,00

Zmluva o dodávke  plynu

04.09.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

169/18

20180283

Potraviny ŠJ

129,77

Zmluva o dodávke

05.09.2018

SH-Trade s.r.o.
Ciglianska cesta 3
971 01 Prievidza

170/18

118093393

Jedálne kupóny

1215,54

objednávka

06.09.2018

UP Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava

171/18

21903027

Nábytok do MŠ – skrinky, nábytok v triede

1788,10

objednávka

06.09.2018

NOMILAND, s.r.o.
Magnezitárska 11
040 13 Košice

172/18

201810745

Vývoz  kuka
08/2018

734,97

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

06.09.2018

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

173/18

201810746

Vývoz  kuka
08/2018         – pred MŠ

157,39

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

06.09.2018

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

174/18

201801605

Mobilná skartácia

90,00

objednávka

06.09.2018

Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70
968 01 Nová Baňa

175/18

7459584438

Elektrina
OcÚ, VO,     P-KD - inkaso

362,40

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

07.09.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

176/18

7459584439

Elektrina
MŠ,ŠJ

103,29

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

07.09.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

177/18

8215990295

za telefón
OcÚ

45,40

zmluva r. 2012

10.09.2018

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

178/18

8215990310

Za telefón MŠ

14,00

zmluva r. 2012

10.09.2018

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

179/18

1800602

Prevádz. ver. kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

13.09.2018

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

180/18

1800603

Prevádzk. vodovodu

82,80

Zmluva č. 7/2015

13.09.2018

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

181/18

22018

Vypilovanie náletových drevín v obci

100,00

objednávka

13.09.2018

Štefan RAJNOHA
Mankovce 214
951 91 Mankovce

182/18

201811

Prípr. práce -Audit účtovnej záv. za r. 2017

300,00

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č.22/18

14.09.2018

Ing. Ladislav Lauro
Wilsonovo nábr. 52
949 01 Nitra

183/18

201831

Overenie účt. závierky a výr. spr. za r. 2017

250,00

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č.22/18

14.09.2018

Ing. Dagmar Horáková
Štúrova 14
949 01 Nitra

184/18

5472838140

Za mobil OcÚ

36,00

Zmluva o poskyt. služieb

17.09.2018

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

185/18

591801499

Za potraviny ŠJ

0,96

zmluva o dodávke
z  r. 2010

17.09.2018

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

186/18

20180293

Vypracovanie POH  ( progr. odpadového. hospodárstva)

180,00

objednávka

17.09.2018

Odpadový hospodár s.r.o.
Hroznová 4664/9
902 01 Pezinok

187/18

7304063752

Dodávka plynu - MŠ

413,00

Zmluva o dodávke  plynu

02.10.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

188/18

7304063230

Dodávka plynu - KD, OcÚ

64,00

Zmluva o dodávke  plynu

02.10.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

189/18

18052

Rek. a moder.
 ,,Oprava spevnenej plo-chy pri MŠ“

16190,39

Zmluva o dielo č. 16/2018 ,  uzatvorená v zmysle §536, a nasl. zák. č. 513/1991

03.10.2018

Cesty, s.r.o.
Cabajská 28
949 01 Nitra

190/18

1800776

Za potraviny ŠJ

66,41

Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.

03.10.2018

DANA K s.r.o.,
Lovce 210
951 92 Lovce

191/18

7489775123

Elektrina
OcÚ, VO,     P-KD - inkaso

362,40

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

04.10.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

192/18

7489775124

Elektrina
MŠ,ŠJ

103,29

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

04.10.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

193/18

591801761

Za potr. ŠJ

0,96

zmluva o dodávke
z  r. 2010

04.10.2018

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

194/18

201810863

Odvoz odpadu
09/2018

694,14

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob .stav.  odpadu

04.10.2018

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

195/18

201810864

Odvoz odpadu
09/2018          -objemný odp.

224,41

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu

04.10.2018

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

196/18

20180334

Potraviny ŠJ

115,57

Zmluva o dodávke

04.10.2018

SH-Trade s.r.o.
Ciglianska cesta 3
971 01 Prievidza

197/18

7489787554

Elektrina
DS,KD,A
(za 3-štvrťrok)

301,70

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

05.10.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

198/18

7489787906

Elektrina
ČOV
(za 3.štvrťrok)

430,05

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

05.10.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

199/18

7489787905

Elektrina-
vodovod
(za 3.-štvrťrok)

990,28

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

05.10.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

200/18

7121450913

Elektrina-
vodovod
-vyúčtovanie

-223,48

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

05.10.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

201/18

8217971387

za telefón
OcÚ

45,40

zmluva r. 2012

08.10.2018

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

202/18

8217971403

Za telefón MŠ

14,00

zmluva r. 2012

08.10.2018

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

203/18

18141009

Za potr. ŠJ

283,29

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

09.10.2018

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

204/18

1800694

Prevádz. ver. kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

15.10.2018

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

205/18

1800695

Prevádzk. ver. vodovodu

82,80

Zmluva č. 7/2015

15.10.2018

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

206/18

18090624

Odber kuchynského odpadu - ŠJ

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

15.10.2018

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín

207/18

5477313280

Za mobil OcÚ

36,00

Zmluva o poskyt. služieb

16.10.2018

Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava

208/18

1810125

Príbor do ŠJ

100,60

Objednávka

22.10.2018

INSGRAF, s.r.o.
Murgašova 27
927 01 Šaľa

209/18

2102018

Vypracov.proj. Mankovce kan.. a ČOV  Env.fond.

250,00

Objednávka

22.10.2018

RRA Horné Požitavie
Sládkovičova 3
953 01 Zlaté Moravce

210/18

2018146

Materiál na „Voľby 2018“

30,00

Objednávka

25.10.2018

Mgr. Pavol Riecky
Ul. Montua 4
934 01 Levice

211/18

518077

Občerstvenie – posedenie  ku dňu úcty k starším

459,54

Objednávka

25.10.2018

Koprda Ján
Závodné stravovanie
Pribinova 24
953 01 Zlaté Moravce

212/18

811097

Občerstvenie – posedenie  ku dňu úcty k starším

60,91

Objednávka

25.10.2018

AD SPECTRUM s.r.o.
Župná 30
953 01 Zlaté Moravce

213/18

591802036

Potraviny -ŠJ

1,92

zmluva o dodávke
z  r. 2010

26.10.2018

Tatr. mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

214/18

18141010

Potraviny -ŠJ

203,16

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

26.10.2018

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

215/18

7229297609

Dodávka plynu - MŠ

413,00

Zmluva o dodávke  plynu

05.11.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

216/18

7229297096

Dodávka plynu - KD, OcÚ

105,00

Zmluva o dodávke  plynu

05.11.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

217/18

8219965552

za telefón
OcÚ

51,55

zmluva r. 2012

06.11.2018

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

218/18

8219965571

Za telefón MŠ

14,00

zmluva r. 2012

06.11.2018

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

219/18

7459651131

Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso

362,40

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

06.11.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

220/18

7459651132

Elektrina
MŠ,ŠJ

103,29

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

06.11.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

221/18

1800917

Za potraviny ŠJ

73,21

Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.

06.11.2018

DANA K s.r.o.,
Lovce 210
951 92 Lovce

222/18

201811004

Odvoz odpadu
10/2018 - objemný odp.

900,89

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu

06.11.2018

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

223/18

1800785

Prevádz. ver. kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

09.11.2018

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

224/18

1800786

Prevádzk. ver. vodovodu

82,80

Zmluva č. 7/2015

09.11.2018

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

225/18

20180410

Potraviny ŠJ

164,57

Zmluva o dodávke

15.11.2018

SH-Trade s.r.o.
Ciglianska cesta 3
971 01 Prievidza

226/18

0591802263

Za potr. ŠJ

0,96

zmluva o dodávke
z  r. 2010

15.11.2018

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

227/18

5481818633

Za mobil OcÚ

36,00

Zmluva o poskyt. služieb

16.11.2018

Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava

228/18

2018480

Stav. práce ,,Mankovce kanalizácia a ČOV“

4997,92

Zmluva o dielo č. 09/96, Dodatok  zo dňa 18.03.2013

19.11.2018

VODOSTAV PLUS, s.r.o.
Železničiarska 41
953 01 Zlaté Moravce

229/18

18350408

Nákupné poukážky

720,00

Objednávka

19.11.2018

COOP Jednota Nitra,SD
Štefánikova 54
949 79 Nitra

230/18

181282

Rozbory –ČOV, Vodovod

892,08

Hos. Zmluva

23.11.2018

AQUASECO, s.r.o.
Bernolákovská 18/A
Ivanka pri Dunaji

231/18

1118009

ESET –Software licencia

69,90

objednávka

23.11.2018

AXIS Computers s.r.o.
Janka Kráľa 51/A
953 01 Zlaté Moravce

232/18

20180222

Opr. merača rýchlosti
BX -1 Spomaľ

165,00

objednávka

26.11.2018

BELLIMPEX s.r.o.
Kossúthova 6
943 01 Štúrovo

233/18

591802401

Potraviny -ŠJ

0,96

zmluva o dodávke
z  r. 2010

26.11.2018

Tatr. mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

234/18

18141011

Potraviny -ŠJ

208,15

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

30.11.2018

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

235/18

18199013

Potraviny -ŠJ

34,73

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

30.11.2018

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

236/18

1820183816

Žiarovky do vianočného osvetlenia

55,68

Objednávka č. 39/18

03.12.2018

ORGECO spol.s.r.o.
Bešeňovská cesta 7
940 64 Nové Zámky

237/18

18100445

Odber kuchynského odpadu - ŠJ

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

03.12.2018

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín

238/18

1801018

Za potraviny ŠJ

59,34

Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.

03.12.2018

DANA K s.r.o.,
Lovce 210
951 92 Lovce

239/18

8600025720

Dodávka plynu - MŠ

413,00

Zmluva o dodávke  plynu

05.12.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

240/18

8600024385

Dodávka plynu - KD, OcÚ

123,00

Zmluva o dodávke  plynu

05.12.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

241/18

8221977019

za telefón
OcÚ

46,22

zmluva r. 2012

06.12.2018

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

242/18

8221977036

Za telefón MŠ

14,00

zmluva r. 2012

06.12.2018

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

243/18

1800883

Prevádz. ver. kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

10.12.2018

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

244/18

1800884

Prevádzk. ver. vodovodu

82,80

Zmluva č. 7/2015

10.12.2018

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

245/18

21909255

Uč. pomôcky určené pre vých. a vzdel. detí v MŠ

1205,70

Objednávka č. 40/18

11.12.2018

NOMILAND, s.r.o.
Magnezitárska 11
040 13 Košice

246/18

201811108

Odvoz  komu-
nálneho odp. 11/2018          

711,64

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu

12.12.2018

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

247/18

591802533

Potraviny -ŠJ

0,96

zmluva o dodávke
z  r. 2010

12.12.2018

Tatr. mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

248/18

5486346124

Za mobil OcÚ

36,00

Zmluva o poskyt. služieb

17.12.2018

Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava

249/18

1801091

Za potraviny ŠJ

32,84

Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.

20.12.2018

DANA K s.r.o.,
Lovce 210
951 92 Lovce

250/18

18141012

Potraviny -ŠJ

149,01

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

27.12.2018

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

251/18

18141013

Potraviny -ŠJ

0,18

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

27.12.2018

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

252/18

201811192

Odvoz  komu-
nálneho odp. 12/2018         

772,57

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu

07.01.2019

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

253/18

7200885722

Elektrina DS, KD, A
-vyúčtovanie

-29,50

Zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

08.01.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

254/18

7141211139

Elektrina-
vodovod
-vyúčtovanie

-20,60

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

08.01.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

255/18

7141211140

Elektrina
ČOV
-vyúčtovanie

-128,96

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

08.01.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

256/18

7370016040

Elektrina
OcÚ, VO,     P-KD -vyúčtovanie

-544,99

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010   

10.01.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

257/18

7370016041

Elektrina
MŠ,ŠJ -vyúčtovanie

-263,13

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010   

10.01.2019

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

258/18

8224022926

Za telefón MŠ

14,00

zmluva r. 2012

10.01.2019

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

259/18

7224022911

za telefón
OcÚ

46,14

zmluva r. 2012

10.01.2019

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

260/18

1800978

Prevádz. ver. kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

14.01.2019

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

261/18

1800979

Prevádzk. ver. vodovodu

82,80

Zmluva č. 7/2015

14.01.2019

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

262/18

8495127575

Dodávka plynu - KD, OcÚ, vyúčtov.

235,52

Zmluva o dodávke  plynu

17.01.2019

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

263/18

8465859750

Dodávka plynu – MŠ
vyúčtovanie

-574,01

Zmluva o dodávke  plynu

17.01.2019

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

264/18

018120231

Odber kuchynského odpadu - ŠJ

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

25.01.2019

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín

 

 

2017

P.c. v
knihe fa

Císlo
faktúry

Predmet
faktúry

Fakturo-
vaná suma v €

Identif.zmluvy,
objed.s ktorou fa súvisí

Dátum doruc.
fa

Ident.údaje
dodávatela

1/17

3792106051

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

14,00

zmluva r. 2012

10.01.2017

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

2/17

7509847175

Elektrina
MŠ,ŠJ

96,66

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

16.01.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

3/17

7509847174

Elektrina
OcÚ,VO,P-KD

374,89

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

16.01.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

4/17

7429486595

Elektrina
ČOV

371,92

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

16.01.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

5/17

112017

Oprava vodovodu

150,00

objednávka

16.01.2017

Pavel Segíň
Velčice 254

6/17

7429486111

Elektrina
DS,KD,A

282,82

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

16.01.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

7/17

7429486594

Elektrina
vodovod

1040,82

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

16.01.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

8/17

7323538136

Záloha na plyn KD

133,00

Zmluva o dodávke

18.01.2017

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a

9/17

5384267249

Za mobil OcÚ

35,00

zmluva z roku 2010

18.01.2017

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

10/17

2017017

Potraviny
V ŠJ

56,77

 

19.01.2017

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

11/17

12017

Proj.dok.

700,-

objednávka

19.01.2017

Karol Ivanovič
Hviezdoslavova 20
Zlaté Moravce

12/17

20170001

Verejné
osvetlenie

591,00

objednávka

20.01.2017

ELPA ENERGO s.r.o.
Mankovce

13/17

10170011

Udž.poplat.

69,00

Zmluva o dielo
113751453

25.01.2017

TERRA GRATA n.o.
Partizánska cesta 97
Banská Bystrica

14/17

591700215

Za potr. ŠJ

1,60

zmluva o dodávke
z r. 2010

26.01.2017

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

15/17

17141001

Za potr.ŠJ

208,36

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

31.01.2017

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

16/17

2017001

Za zemné práce

240,00

objednávka

01.02.2017

Juraj Rakovský
Nitrianska 18
Zlaté Moravce

17/17

7459015879

Elektrina
MŠ,ŠJ

96,66

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

06.02.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

18/17

7459015878

Za elektrinu
OcU

374,89

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

06.02.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

19/17

2171102731

Za reprod.
hudby

20,40

V zmysle zákona

06.02.2017

SOZA
Ratislavova 3
Bratislava

20/17

591700349

Za potr. ŠJ

1,60

zmluva o dodávke
z r. 2010

06.02.2017

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

21/17

2793059500

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

14,00

zmluva r. 2012

07.02.2017

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

22/17

2793059484

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

39,90

zmluva r. 2012

07.02.2017

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

23/17

108

Zimná údržba MK

235,73

objednávka

07.02.2017

AGRO,s.r.o.
Hosťovce

24/17

7268737120

Dodávka plynu KD

129,00

Zmluva o dodávke

07.02.2017

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

25/17

201710022

Vývoz kuka
1/2017

723,00

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

 

07.02.2017

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

26/17

02001

Servis PC

60,00

objednávka

08.02.2017

EPROM ELECTRONIC
Hlavná 170/33
Vráble

27/17

20170013

Potraviny ŠJ

50,57

Zmluva o dodávke tovaru

09.02.2017

Frutto,s.r.o.
Zlatňanská 260 Machulince

28/17

201

Čerpanie splaškovej vody

240,50

objednávka

13.02.2017

AGRO, s.r.o.
Hosťovce

29/17

20170002

Servisné práce na kanalizácii

280,80

objednávka

13.02.2017

PALLMONT s.r.o.
Palárikova 288/9
Zlaté Moravce

30/17

1700033

Prevádz. ver.kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

14.02.2017

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

31/17

1700034

Prevádzk.vodovodu

82,80

Zmluva č. 7/2015

14.02.2017

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

32/17

2017021

Posudok k PD

125,00

objednávka

15.02.2017

JOB Solutions s.r.o.
Potravinárska 18
N i t r a

33/17

581700470

Potraviny ŠJ

1,60

zmluva o dodávke
z r. 2010

16.02.2017

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

34/17

01020017

Príprava projektu „Zvýšenie energ.účinnosti KD“

120,00

objednávka

16.02.2017

RRA Horné Požitavie
Sládkovičova 3
Zlaté Moravce

35/17

5388667504

Za mobil OcÚ

36,28

zmluva z roku 2010

20.02.2017

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

36/17

171302013

Ošípaná
obecná zabíj.

233,28

objednávka

22.02.2017

TEKRO
Párovské Háje 10
Nitra

37/17

2017002

skriňaMŠ

500,00

objednávka

24.02.2017

Milan Kukučka
Zlatno 124

38/17

170142

Rozbor odpad.vôd

124,08

 

28.02.2017

AQUASECO
Ivanka pri Dunaji

39/17

8794023821

za telefón
OcÚ

43,85

zmluva r. 2012

07.03.2017

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

40/17

7243828639

Dodávka plynu KD

122,00

Zmluva o dodávke

07.03.2017

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

41/17

101100052

Gumolín  do MŠ

126,00

objednávka

07.03.2017

Pramos Centrum s.r.o.
Hviezdosl.2211/86
Zlaté Moravce

42/17

208

Pluhovanie snehu

144,00

 

07.03.2017

AGRO s.r.o.
Hosťovce

43/17

591700659

Potraviny ŠJ

1,60

zmluva o dodávke
z r. 2010

07.03.2017

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

44/17

201710120

Vývoz kuka
2/2017

619,40

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
+dodatok

 

07.03.2017

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

45/17

7489132605

Elektrina
MŠ,ŠJ

96,66

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

07.03.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

46/17

7489132604

Za elektrinu
OcU

374,89

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

07.03.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

47/17

9794023837

za telefón
MŠ,ŠJ

14,00

zmluva r. 2012

08.03.2017

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

48/17

117026911

Stravné lístky

2015,54

objednávka

08.03.2017

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova  23/D
921 01  Bratislava

49/17

20170041

Potraviny ŠJ

20,52

Zmluva o dodávke tovaru

08.03.2017

Frutto,s.r.o.
Zlatňanská 260 Machulince

50/17

17141002

Za potr.ŠJ

139,45

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

08.03.2017

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

51/17

1700102

Prevádz. ver.kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

21.03.2017

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

52/17

1700103

Prevádzk.vodovodu

82,80

Zmluva č. 7/2015

21.03.2017

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

53/17

2017137

Potraviny
V ŠJ

56,77

 

21.03.2017

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

54/17

20170014

Oprava svietidiel MŠ

798,-

objednávka

21.03.2017

ELPA ENERGO s.r.o.
Mankovce 84

55/17

591700786

Potraviny ŠJ

1,60

zmluva o dodávke
z r. 2010

21.03.2017

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

56/17

304

Prepravné práce

65,59

 

21.03.2017

AGRO s.r.o.
Zlaté Moravce

57/17

5393063693

Za mobil OcÚ

35,99

zmluva z roku 2010

21.03.2017

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

58/17

20170006

Servisné práce upchatá kanalizácia

334,80

objednávka

22.3.2017

PALLMONT
Palárikova 288/9
Zlaté Moravce

59/17

 591700903

Potraviny ŠJ

1,60

zmluva o dodávke
z r. 2010

28.03.2017

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

60/17

3702701

vytyčovacie práce

93,77

objednávka

28.03.2017

ZSD a.s.
Bratislava

61/17

17141003

Potraviny ŠJ

315,73

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

03.04.2017

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

62/17

7253818592

Plyn KD

66,00

Zmluva o dodávke

04.04.2017

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

63/17

20170063

Potr. ŠJ

48,73

Zmluva o dodávke tovaru

04.04.2017

Frutto,s.r.o.
Zlatňanská 260
Machulince

64/17

2794993933

za telefón
MŠ,ŠJ

14,00

zmluva r. 2012

06.04.2017

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

65/17

048/2017

Zákazkové tabuľky

96,00

objednávka

06.04.2017

Juraj Nemček JN Reklama
Ul. 1. mája
953 01 Zlaté Moravce

66/17

3794993918

za telefón
MŠ,ŠJ

44,50

zmluva r. 2012

07.04.2017

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

67/17

20170009

Čistenie vysokotlak.zariadením

334,80

Objednávka

07.04.2017

PALLMONT
Palárikova 288/9
Zlaté Moravce

68/17

201710183

Odvoz odpadu

669,89

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
+dodatok

10.04.2017

Technické služby mesta
Bernolákova č. 59
953 01 Zlaté Moravce

69/17

7459052111

Elektrina
MŠ,ŠJ

96,11

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

10.04.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

70/17

7459052110

Elektrina
OcÚ, VO, KD

370,46

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

10.04.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

71/17

591701034

Potr. ŠJ

1,60

Zmluva o dodávke tovaru

10.04.2017

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

72/17

745906644

Elektrina
vodovod

1034,26

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

11.04.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

73/17

7459066021

Elektrina
DS

282,04

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

11.04.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

74/17

7459066445

Elektrina
ČOV

358,24

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

11.04.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

75/17

1700176

Prevádz. ver.kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

11.04.2017

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

76/17

1700177

Prevádzka vodovodu

82,80

Zmluva č. 6/2015

11.04.2017

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

77/17

591701186

Potr. ŠJ

1,60

Zmluva o dodávke tovaru

18.04.2017

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

78/17

20170427

kuka

198,00

objednávka

18.04.2017

FEREX s.r.o.
Vodná 23
Nitra

79/17

5397471546

Za mobil OcÚ

35,23

zmluva z roku 2010

20.04.2017

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

80/17

591701298

Za potr. ŠJ

1,60

zmluva o dodávke
z r. 2010

27.04.2017

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

81/17

1700262

Kontrola dets.ihriska

193,20

objednávka

28.04.2017

EKOTEC s.r.o.
Lamačská cesta 20
Bratislava

82/17

7248860160

Záloha na plyn KD

26,00

 

03.05.2017

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

83/17

20170072

Potraviny ŠJ

27,92

Zmluva o dodávke
tovaru

04.05.2017

Frutto,s.r.o.
Zlatňanská 260
Machulince

84/17

7459079774

Elektrina
MŠ,ŠJ

96,11

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

04.05.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

85/17

7459079773

Za elektrinu
OcU

370,46

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

04.05.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

86/17

112017

Právne služby

76,84

objednávka

05.05.2017

Mgr.Martinovičová
Hviezdoslavova 50
Zlaté Moravce

87/17

17141004

Za potr. ŠJ

185,18

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

05.05.2017

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

88/17

8795969812

za telefón
MŠ,ŠJ

14,00

zmluva r. 2012

09.05.2017

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

89/17

5795969798

za telefón
OcÚ

44,50

zmluva r. 2012

09.05.2017

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

90/17

591701415

Potr. ŠJ

1,60

Zmluva o dodávke tovaru

09.05.2017

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

91/17

201710320

Odvoz odpadu

669,89

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
+dodatok

09.05.2017

Technické služby mesta
Bernolákova č. 59
953 01 Zlaté Moravce

92/17

012017

Oprava obecného autom.

186,00

objednávka

10.05.2017

Miloš Klikač
Mankovce162

93/17

1705846

Za autorske poplatky

38,50

V zmysle zákona

10.05.2017

SLOVGRAM
Bratislava

94/17

17040130/

Za kuchyn.
odpadu            &nbs p;        

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

11.05.2017

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
Trenčín

95/17

2017220

Potraviny
V ŠJ

52,88

Zmluva o dodávke

19.01.2017

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

96/17

01052017

Dopracovanie projektu

100,00

Objednávka

12.05.2017

RRA Horné Požitavie
Sládkovičova 3
Zlaté Moravce

97/17

1700261

Prev. vodovodu

82,80

Zmluva č. 6/2015

15.05.2017

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

98/17

1700260

Prev. ver. kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

15.05.2017

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

99/17

591701552

Potr. ŠJ

1,60

Zmluva o dodávke tovaru

16.05.2017

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

100/17

170439

Rozbor odp. vody

1804,08

 

17.05.2017

AQUASECO, s.r.o.
Ivanka pri Dunaji

101/17

170100173

Používanie softvéru

543,00

Objednávka

18.05.2017

Remek, s.r.o.
Nálepkova 2
949 01 Nitra

102/17

541881603

Za mobil OcÚ

38,82

Zmluva z roku 2010

18.05.2017

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

103/17

120147205

Za vodomery

200,18

Objednávka

19.05.2017

Sensus Slovensko, a.s.
Nám. Dr. A Schweitzera 194
916 01 Stará Turá

104/17

1452017

Nakládka kom. odpadu

150,00

Objednávka

23.05.2017

Pavel Segíň
Autodoprava
951 71 Velčice 254

105/17

591701679

Dodávka potravín

1,60

Zmluva o dodávke
tovaru

29.05.2017

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

106/17

1700150

Predajné stánky

506,-

objednávka

31.05.2017

STANKY HAGO
Veľký Lapáš 846

107/17

2172203919

Tlačivá MŠ

6,10

Objednávka MŠ

01.06.2017

ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
Banská Bystrica

108/17

2017293

Potraviny
V ŠJ

51,49

Zmluva o dodávke

01.06.2017

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

109/17

7303734220

Dodávka plynu KD

11,00

Zmluva o dodávke

01.06.2017

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

110/17

8796946700

za telefón
OcÚ

44,50

zmluva r. 2012

05.06.2017

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

111/17

8796946717

za telefón

14,00

zmluva r. 2012

05.06.2017

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

112/17

17141005

Za potr. ŠJ

236,91

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

05.06.2017

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

113/17

591701821

Potr. ŠJ

3,19

Zmluva o dodávke tovaru

05.06.2017

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

114/17

20171218

Tlač knihy

3521,10

objednávka

08.06.2017

ForPress Nitrianske tlačiarne
Potravinárska 6
949 01 Nitra

115/17

7459113178

Elektrina
MŠ,ŠJ

96,11

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

07.06.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

116/17

7459113177

Elektrina OcÚ

370,46

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

07.06.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

117/17

201710428

Odvoz odpadu

1033,16

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
+dodatok

07.06.2017

Technické služby mesta
Bernolákova č. 59
953 01 Zlaté Moravce

118/17

20170094

Potr. ŠJ

64,62

Zmluva o dodávke tovaru

07.06.2017

Frutto,s.r.o.
Zlatňanská 260
Machulince

119/17

9/17

Stol.práce
v Bôrina

88,00

objednávka

23.06.2017

Dušan Doskoč
Zlatno č. 138

120/17

1700336

Prevádz. ver.kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

21.03.2017

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

121/17

1700337

Prevádzk.vodovodu

82,80

Zmluva č. 7/2015

21.03.2017

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

122/17

17050267

Za kuchyn.
odpadu        

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

15.06.2017

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
Trenčín

123/17

5406247442

Za mobil OcÚ

36,42

zmluva z roku 2010

20.06.2017

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

124/17

4/2017

Hudobná produkcia

550,-

 

24.06.2017

FORMAT-PARKET
Zlaté Moravce

125/17

6/2017

Vystúpenie
VL

150,-

 

24.06.2017

Ing.Dušan Cápa
Praznovce 305

126/17

1/2017

Moderov.
Vítanie leta

100,-

objednávka

24.06.2017

Andrej Kopál
Zlaté Moravce

127/17

17019

Vystúpenie
Robo Kazík

500,-

 

24.06.2017

RK Centrum UNIVERSA
Banská Bystrica

128/17

17100635

Soc. zaridenie VL

84,00

 

26.06.2017

iToilets s.r.o.
Dvorčianska 54
Nitra

129/17

17/2017

Právne služby

76,84

 

26.06.2017

Mgr.Jana Martinovičová
Hviezdoslavova 50
Zlaté Moravce

130/17

591702076

Potr. ŠJ

3,19

Zmluva o dodávke tovaru

26.06.2017

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

131/17

2017005

Radiátor.
kryty MŠ

560,-

objednávka

29.06.2017

Milan Kukučka
Zlatno 124

132/17

17141006

Za potr. ŠJ

169,96

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

03.07.2017

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

133/17

1172204971

Tlačivá MŠ

17,40

Objednávka MŠ

03.07.2017

ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
Banská Bystrica

134/17

7170914511

Za elektrinu
OcÚ
vyučt.fa

154,13

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

03.07.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

135/17

7102699947

Za elektrinu
amfiteáter
vyučt.fa

-6,28

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

03.07.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

136/17

7213991274

Dodávka plynu KD

10,00

Zmluva o dodávke

03.07.2017

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

137/17

7459151992

Za elektrinu
OcÚ
zálohova fa

370,46

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

06.07.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

138/17

7459151993

Elektrina
MŠ,ŠJ

96,11

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

06.07.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

139/17

20170122

Za potr. ŠJ

53,54

Zmluva o dodávke tovaru

10.07.2017

Frutto,s.r.o.
Zlatňanská 260
Machulince

140/17

201710206

Odvoz odpadu

825,31

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
+dodatok

10.07.2017

Technické služby mesta
Bernolákova č. 59
953 01 Zlaté Moravce

141/17

5100010672

Za telefón MŠ

14,00

zmluva r. 2012

10.07.2017

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

142/17

1128011301

Za mobil OcÚ

44,50

zmluva r. 2012

10.07.2017

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

143/17

7429752661

Za elektrinu DS, KD, A

281,76

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

10.07.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

144/17

7429752794

Za elektrinu vodovod

1037,55

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

10.07.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

145/17

742975295

Za elektrinu ČOV

359,23

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

10.07.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

146/17

1700421

Prevádzka verejnej kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

12.07.2017

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

147/17

1700422

Prevádzka verejného vodovodu

82,80

Zmluva č. 6/2015

12.07.2017

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

148/17

17141007

Za potr. ŠJ

54,14

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

17.07.2017

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

149/17

17060604

Za kuchyn. odpad

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

18.07.2017

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
Trenčín

150/17

5410584500

Za mobil OcÚ

37,46

zmluva z roku 2010

19.07.2017

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

151/17

1700316

Za stavebné práce - ČOV

10 000,00

objednávka

27.7.2017

VODOSTAV
Hviezdoslavova 4
Zlaté Moravce

152/17

1700317

Oprava vodovodnej prípojky č.d. 158

988,46

objednávka

27.7.2017

VODOSTAV
Hviezdoslavova 4
Zlaté Moravce

153/17

1700318

Oprava vodovodnej prípojky č.d. 178

318,13

objednávka

27.7.2017

VODOSTAV
Hviezdoslavova 4
Zlaté Moravce

154/17

1700319

Oprava vodovodnej prípojky č.d. 144

490,44

objednávka

27.7.2017

VODOSTAV
Hviezdoslavova 4
Zlaté Moravce

155/17

36/17

Plynofikácia MŠ

15 949,20

objednávka

27.7.2017

Jaroslav Šurda
Velčice 214

156/17

7478982233

Za elektrinu
OcÚ

370,46

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

03.08.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

157/17

7478982234

Za elektrinu

96,11

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

03.08.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

158/17

6300025543

Dodávka plynu KD

10,00

Zmluva o dodávke

03.08.2017

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

159/17

20170140

Za potr. ŠJ

5,23

Zmluva o dodávke tovaru

03.08.2017

Frutto,s.r.o.
Zlatňanská 260
Machulince

160/17

170752

Rozbor ČOV

124,08

 

04.08.2017

AQUASECO
Ivanka pri Dunaji

161/17

2017072

Za elektrický rozvádzač do kotolne MŠ

115,00

objednávka

04.08.2017

Štefan Miškolci ISTRA
Vysoká 440
Obyce

162/17

1700513

Prevádzka verejnej kanalizácie

82,80

Zmluva č. 6/2015

07.08.2017

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

163/17

1700514

Prevádzka verejného vodovodu

82,80

Zmluva č. 6/2015

07.08.2017

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

164/17

201710621

Odvoz odpadu

846,03

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
+dodatok

07.08.2017

Technické služby mesta
Bernolákova č. 59
953 01 Zlaté Moravce

165/17

5100010672

Za telefón MŠ

14,00

zmluva r. 2012

09.08.2017

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

166/17

1128011301

Za mobil OcÚ

44,50

zmluva r. 2012

09.08.2017

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

167/17

18

Výmena skla na budove ZŠ

48,00

objednávka

09.08.2017

TOMAJA-OKNA
Žitavany 683/70

168/17

170337

Údržba kosačky

54,48

objednávka

09.08.2017

JKL – STEEL, s.r.o.
Zlaté Moravce

169/17

201700322

Kartotéka

160,68

objednávka

09.08.2017

Kovotyp, s.r.o.
Ľanová 8
Bratislava

170/17

1923677149

Akontácia  k zak.mobilu

1,80

Dodatok k zmluve

15.08.2017

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

171/17

5415006924

Za mobil

36,40

Zmluva

21.08.2017

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

172/17

2017021

Maľovanie MŠ a ŠJ

655,90

objednávka

28.08.2017

Peter Siklenka
Lúčna 405
Tesárske Mlyňany

173/17

201719

Audit za r.2016

350,00

Zmluva o poskyt. audítorských služieb

28.08.2017

Ing. Ladislav Lauro
Nitra,Wilsonovo nábr.52

174/17

201719

Audit za r.2016

200,00

Zmluva o poskyt. audítorských služieb

28.08.2017

Ing.Dagmar Horáková
Nitra,Štúrova 14

175/17

6300025543

Dodávka plynu OcÚ

21,00

Zmluva o dodávke

04.09.2017

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

176/17

6300244192

Dodávka plynu MŠ

407,00

Zmluva o dodávke

04.09.2017

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

177/17

1128011301

Za mobil OcÚ

45,37

Zmluva r. 2012

05.09.2017

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

178/17

5100010672

Za telefón MŠ

14,00

Zmluva r. 2012

05.09.2017

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

179/17

2017424

Potraviny
v ŠJ

62,59

Zmluva o dodávke

05.09.2017

MATEJOV Mäso údeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

180/17

7459229741

Za elektrinu
OcÚ

370,46

Zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

06.09.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

181/17

7459229742

Za elektrinu

96,11

Zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

06.09.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

182/17

201710718

Odvoz odpadu

666,02

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
+dodatok

11.09.2017

Technické služby mesta
Bernolákova č. 59
953 01 Zlaté Moravce

183/17

117095475

Stravné lístky

1215,54

Objednávka

14.09.2017

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova  23/D
921 01  Bratislava

184/17

201700387

Materiál do registračky - priečinky

36,99

objednávka

14.09.2017

Kovotyp, s.r.o.
Ľanová 8
Bratislava

185/17

1700603

Prevádzkov.
kanalizácie

82,80

Zmluva č. 06/2015

14.09.2017

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

186/17

1700604

Prevádzkov.
vodovodu

82,80

Zmluva č. 07/2015

14.09.2017

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

187/17

20171249

Servis PC

69,18

 

14.09.2017

GLOBEWARE s.r.o.
Hviezdoslavova 68
Zlaté Moravce

188/17

59170228

Potraviny ŠJ

0,96

Zmluva o dodávke

18.09.2017

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

189/17

5419437783

Za mobil

61,14

Zmluva

21.09.2017

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

190/17

20170031

Dodávka osvetlenia

15408,-

Zmluva o dielo zo dňa
26.09.2017

02.10.2017

ELPA ENERGO s.r.o.
Mankovce  84

191/17

20170032

Výmena svietidiel v cintoríne

1821,60

objednávka

02.10.2017

ELPA ENERGO s.r.o.
Mankovce  84

192/17

591702441

Mlieko do ŠJ

0,96

Zmluva o dodávke

02.10.2017

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

193/17

7318759067

Dodávka plynu KD

64,00

Zmluva o dodávke
plynu

03.10.2017

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

194/17

7318759648

Dodávka plynu MŠ

407,00

Zmluva o dodávke
plynu

03.10.2017

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

195/17

7459273975

Dodávka elektr. MŠ

96,11

Zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

05.10.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

196/17

7459287610

Dodávka elektr. ČOV

359,23

Zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

05.10.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

197/17

7459273974

Dodávka elektr.OcÚ,
VO,P-KD

370,46

Zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

05.10.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

198/17

7459287213

Dodávka elektr.DS,,
A,KD

281,76

Zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

05.10.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

199/17

7459287609

Dodávka elektr. vodovod

1037,55

Zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

05.10.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

200/17

20160175

Zelenina do ŠJ

55,70

Zmluvao dodávke tovaru

05.10.2017

Frutto,s.r.o.
Zlatňanská 260
Machulince

201/17

201710793

Odvoz odpadu

682,84

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
+dodatok

05.10.2017

Technické služby mesta
Bernolákova č. 59
953 01 Zlaté Moravce

202/17

7100937337

Za telefón MŠ

14,00

Zmluva r. 2012

05.10.2017

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

203/17

2100937318

Za telefón OcÚ

44,50

Zmluva r. 2012

05.10.2017

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

204/17

17141008

Potraviny ŠJ

296,46

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

09.10.2017

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

205/17

40/17

Montáž plynových kachiel OcÚ

1731,00

objednávka

09.10.2017

Šurda Jaroslav –
Plyn voda kúrenie
Mechov 214
951 71 Velčice

206/17

170768

vodomer

124,26

objednávka

09.10.2017

IDAMER s.r.o.
Nám.Dr.Schweitzera 196/4
Stará Turá

207/17

2017494

Potraviny ŠJ

68,68

Zmluva o dodávke

10.10.2017

Matejov s.r.o.
Martinský breh 59
Zlaté Moravce

208/17

1700687

Prevádzkovanie vodovodu

82,80

Zmluva o dodávke

12.10.2017

AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.
Kľakovská 877/3
966 81 Žarnovica

209/17

1700686

Prevádzkovanie kanalizácie

82,80

Zmluva o dodávke

12.10.2017

AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.
Kľakovská 877/3
966 81 Žarnovica

210/17

591702688

Potraviny ŠJ

1,92

Zmluva o dodávke

16.10.2017

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad Traťou 26
060 01 Kežmarok

211/17

17461602

Kolekcie pre dôchodcov

642,97

Dodací list

16.10.2017

COOP JEDNOTA Nitra, SD
Štefánikova 54
94901 Nitra

212/17

5423880416

Za mobil ocú

60,60

Zmluva o poskyt.služ.

18.10.2017

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

213/17

03102017

Projekt -žiadosť

220,00

Objednávka

19.10.2017

RRA Horné Požitavie
Sládkovičova 3
953 01 Zlaté Moravce

214/17

710534

Občerstvenie Dôchodcovia

50.28

Objednávka

20.10.2017

Ing. Augustín Dobiš
AD SPECTRUM
Župná 30
953 01 Zlaté Moravce

215/17

517068

Občerstvenie Dôchodcovia

451.55

Objednávka

23.10.2017

Koprda Ján
Závodné stravovanie
Pribinova 24
953 01 Zlaté Moravce

216/17

591702829

Potraviny ŠJ

0,96

Zmluva o dodávke

27.10.2017

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok
Pobočka Nitra

217/17

17141011

Potraviny ŠJ

246,03

Zmluva o dodávke

31.10.2017

COOP JEDNOTA Nitra, SD
Štefánikova 54,
949 01 Nitra

218/17

17141009

Potraviny ŠJ

2,53

Zmluva o dodávke

02.11.2017

COOP JEDNOTA Nitra, SD
Štefánikova 54,
949 01 Nitra

219/17

7303835580

Dodávka plynu MŠ

407,00

Zmluva o dodávke  plynu

03.11.2017

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

220/17

730383517

Dodávka plynu KD

106,00

Zmluva o dodávke  plynu

03.11.2017

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

221/17

1102800918

Za telefón MŠ,ŠJ

14,00

Zmluva r. 2012

05.11.2017

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

222/17

9102800903

Za telefón OcÚ

44,50

Zmluva r. 2012

05.11.2017

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

223/17

201710887

Odvoz odpadu

866,73

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
+dodatok

06.11.2017

Technické služby mesta
Bernolákova č. 59
953 01 Zlaté Moravce

224/17

7469137037

Dodávka elektr. MŠ

96,11

Zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

06.11.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

225/17

7469137036

Dodávka elektr.OcÚ,
VO,P-KD

370,46

Zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp;

06.11.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

226/17

01112017

Vyhotovenie pr..materiálov- pohľadníc

1410

Objednávka

06.11.2017

RRA Horné Požitavie
Sládkovičova 3
953 01 Zlaté Moravce

227/17

20170202

Zelenina do ŠJ

87,13

Zmluva o dodávke tovaru

07.11.2017

Frutto,s.r.o.
Zlatňanská 260
Machulince

228/17

1700771

Prevádzkovanie kanalizácie

82,80

Zmluva o dodávke

08.11.2017

AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.
Kľakovská 877/3
966 81 Žarnovica

229/17

1700772

Prevádzkovanie vodovodu

82,80

Zmluva o dodávke

08.11.2017

AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.
Kľakovská 877/3
966 81 Žarnovica

230/17

591703083

Potraviny ŠJ

0,96

Zmluva o dodávke

16.11.2017

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad Traťou 26
060 01 Kežmarok

231/17

5428320875

Za mobil ocú

60,60

Zmluva o poskyt.služ.

20.11.2017

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

232/17

2017569

Potraviny ŠJ

93,02

Zmluva o dodávke

21.11.2017

Matejov s.r.o.
Martinský breh 59
Zlaté Moravce

233/17

171172

Rozbor  pitnej a odpadovej vody

664,08

Zmluva r. 2012

22.11.2017

AQUASECO, s.r.o.
Bernolákovská 18/A
900 28 Ivanka pri Dunaji

234/17

17100794

Odber kuchynského odpadu

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

23.11.2017

INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín

235/17

591703201

Potraviny ŠJ

0,96

Zmluva o dodávke

24.11.2017

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad Traťou 26
060 01 Kežmarok

236/17

17199011

Potraviny ŠJ

85,38

Zmluva o dodávke

30.11.2017

COOP JEDNOTA Nitra, SD
Štefánikova 54,
949 01 Nitra

237/17

17141012

Potraviny ŠJ

184,48

Zmluva o dodávke

30.11.2017

COOP JEDNOTA Nitra, SD
Štefánikova 54,
949 01 Nitra

238/17

172017354

Vianočné osvetlenie

299,33

Objednávka

01.12.2017

ORGECO spol.s.r.o.
Bešeňovská cesta 7
940 64 Nové Zámky

239/17

26

Servis plastových dverí -MŠ

40,00

Objednávka

04.12.2017

TOMAJA – OKNA
Chren Jozef
Vodná 683/70, Žitavany

240/17

7308843654

Dodávka plynu MŠ

407,00

Zmluva o dodávke  plynu

04.12.2017

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

241/17

7308843102

Dodávka plynu KD

125,00

Zmluva o dodávke  plynu

04.12.2017

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

242/17

1720173584

Vianočné osvetlenie

131,92

Objednávka

04.12.2017

ORGECO spol.s.r.o.
Bešeňovská cesta 7
940 64 Nové Zámky

243/17

21808390

Pomôcky do MŠ

872,60

Objednávka

04.12.2017

NOMILAND, s.r.o.
Magnezitárska 11
040 13 Košice

244/17

20170224

Zelenina do ŠJ

64,72

Zmluva o dodávke tovaru

05.12.2017

Frutto, s.r.o.
Zlatňanská 260
Machulince

245/17

17350912

Nákupné poukážky

800,00

Objednávka

06.12.2017

COOP Jednota Nitra SD
Štefánikova 54
949 79 Nitra

246/17

4104686216

Za telefón MŠ,ŠJ

18,99

Zmluva r. 2012

06.12..2017

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

247/17

6104686197

Za telefón OcÚ

46,00

Zmluva r. 2012

06.12.2017

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

248/17

591703334

Potraviny ŠJ

0,96

Zmluva o dodávke

07.12.2017

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad Traťou 26
060 01 Kežmarok

249/17

201710983

Odvoz odpadu

660,83

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
+dodatok

07.12.2017

Technické služby mesta
Bernolákova č. 59
953 01 Zlaté Moravce

250/17

1720173673

Vianočné osvetlenie

41,62

Objednávka

11.12.2017

ORGECO spol.s.r.o.
Bešeňovská cesta 7
940 64 Nové Zámky

251/17

03122017

Kam. systém dopracovanie projektu

100

Objednávka

11.12.2017

RRA Horné Požitavie
Sládkovičova 3
953 01 Zlaté Moravce

252/17

1700863

Prevádzkovanie vodovodu

82,80

Zmluva o dodávke

11.12.2017

AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.
Kľakovská 877/3
966 81 Žarnovica

253/17

1700862

Prevádzkovanie kanalizácie

82,80

Zmluva o dodávke

11.12.2017

AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.
Kľakovská 877/3
966 81 Žarnovica

254/17

5432764529

Za mobil ocú

36,06

Zmluva o poskyt. služieb

20.12.2017

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

255/17

17141013

Potraviny ŠJ

134,95

Zmluva o dodávke

27.12.2017

COOP JEDNOTA Nitra, SD
Štefánikova 54,
949 01 Nitra

256/17

8071561010012

Splnomocnenie –vydanie preukazu

2,50

 

28.12.2017

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1

257/17

20170242

Za zeleninu -ŠJ

20,69

Zmluva o dodávke tovaru

08.01.2017

Frutto, s.r.o.
Zlatňanská 260
Machulince

258/17

201711063

Odvoz odpadu

721,05

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
+dodatok

08.01.2017

Technické služby mesta
Bernolákova č. 59
953 01 Zlaté Moravce

259/17

7121336541

Vyúčtovanie elektr. ČOV

129,33

Zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

08.01.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

260/17

7121336540

Vyúčtovanie elektr. vodovod

-555,45

Zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

08.01.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

261/17

7240660765

Vyúčtovanie elektr. DS,,
A,KD

44,71

Zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

08.01.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

262/17

7280028353

Vyúčtovanie elektr.OcÚ,
VO,P-KD

-532,19

Zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

10.01.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

263/17

7280028354

Vyúčtovanie elektr. MŠ

-12,40

Zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            &nb sp; 

10.01.2018

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

264/17

1700944

Prevádzkovanie kanalizácie

82,80

Zmluva o dodávke

17.01.2018

AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.
Kľakovská 877/3
966 81 Žarnovica

265/17

1700945

Prevádzkovanie vodovodu

82,80

Zmluva o dodávke

17.01.2018

AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.
Kľakovská 877/3
966 81 Žarnovica

266/17

7440277251

Vyúčtovacia faktúra KD

-286,32

Zmluva o dodávke  plynu

17.01.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

267/17

7418865027

Vyúčtovacia faktúra MŠ

307,35

Zmluva o dodávke  plynu

17.01.2018

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

268/17

17120790

Odber kuchynského odpadu -ŠJ

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

24.01.2018

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín

 

 

2016

P.c. v
knihe fa

Císlo
faktúry

Predmet
faktúry

Fakturo-
vaná suma v €

Identif.zmluvy,
objed.s ktorou fa súvisí

Dátum doruc.
fa

Ident.údaje
dodávatela

202/15

3780951225

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

12,00

zmluva r. 2012

07.01.2016

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

203/15

6780951208

za telefón
OcÚ

29,56

zmluva r. 2012

07.01.2016

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

204/15

1511083

Vývoz kuka
12/2015

561,11

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

 

08.01.2016

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

205/15

151023

za potr. v ŠJ

43,68

 

08.01.2016

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

206/15

7121118620

Vyúctov.fa za elektrinu
OcÚ

27,24

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

11.01.2016

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

207/15

7111345753

Vyúctov.fa za elektrinu

22,97

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

12.01.2016

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

208/15

7111345752

Vyúctov.fa za elektrinu
DS

-228,43

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

12.01.2016

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

209/15

052015

Verejné obstarávanie

520

zmluva

18.01.2016

Ing.Imrich Vozár
Kaluža 633

210/15

7417828519

Vyúct.plyn

-85,66

 

18.01.2015

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a

211/15

2152209385

Tlacivá ZŠ

12,30

 

18.01.2016

ŠEVT a.s.
Cementárenska l6
Banská Bystrica

1/16

20160021

Potraviny
V ŠJ

53,24

 

13.01.2016

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

2/16

7248520697

Záloha na plyn KD

129,00

 

18.01.2016

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a

3/16

20160007

Oprava VO

674,00

objednávka

19.01.2016

ELPA ENERGO s.r.o.
Mankovce 84

4/16

7429000791

Elektrina vodovod

1221,08

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

19.01.2016

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

5/16

7429000792

Elektrina
COV

372,94

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

19.01.2016

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

6/16

7429000248

Elektrina
DS,KD,A

287,82

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

19.01.2016

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

7/16

7468431442

Elektrina OcÚ,VO,
P-KD

360,43

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

19.01.2016

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

8/16

7458431443

Elektrina
ZŠ,MŠ,ŠJ

98,33

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

19.01.2016

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

9/16

5332178701

Za mobil OcÚ

35,10

zmluva z roku 2010

20.01.2016

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

10/16

0116011023

Stravné lístky

1167,54

objednávka

20.01.2016

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova  23/D
921 01  Bratislava

212/15

1510037

Odvoz
kuch.odpadu
 ŠJ

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

10.02.2015

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
Trencín

11/16

10160005

Udržiavaci poplatok zverejnov. dokument.

69,00

Zmluva o dielo c. 113751453 z r.2009

25.01.2016

TERRA GRATA n.o.
Partizánska cesta 97
Banská Bystrica

12/16

591600143

Za potr. ŠJ

2,73

zmluva o dodávke
z r. 2010

25.01.2016

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

13/16

160018

Za potr. ŠJ

68,20

 

29.01.2016

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

14/16

0052016

Štítky na poháre

 

16,00

 

29.01.2016

J.Nemcek JN Reklama
Fundušska 239
Neverice

14a/16

16141001

potraviny pre ŠJ

290,86

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

02.02.2016

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

15/16

7218581814

Záloha na plyn KD

125,00

 

02.02.2016

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a

16/16

74684586673

Elektrina
ZŠ,MŠ,ŠJ

98,33

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

05.02.2016

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

17/16

7468458672

Elektrina OcÚ,VO,
P-KD

360,43

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

05.02.2016

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

18/16

3781866333

za telefón
OcÚ

30,02

zmluva r. 2012

08.02.2016

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

19/16

4781866349

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

12,00

zmluva r. 2012

08.02.2016

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

20/16

1610048

Vývoz kuka
12/2015

484,64

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

 

08.02.2016

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

21/16

2016001

Zemné práce

240,00

 

08.02.2016

Juraj Rakovský
Nitrianska 18
Zlaté Moravce

22/16

160054

Prev.vodovodu

82,80

Zmluva c.7/2015

11.2.2016

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Klakovská 877/3
Žarnovica

23/16

160053

Prev.vodovodu

82,80

Zmluva c.7/2015

11.2.2016

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Klakovská 877/3
Žarnovica

24/16

20160124

Potraviny
V ŠJ

52,47

 

09.02.2016

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

25/16

2161102234

Odmena za hudob.prod.

20,40

 

16.2.2016

SOZA
Rastislavova 3
Bratislava

26/16

591600428

Potraviny v ŠJ

2,73

zmluva o dodávke
z r. 2010

16.2.2016

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

27/16

16010324

Odvoz
kuch.odpadu
 ŠJ

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

17.02.2016

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
Trencín

28/16

5336477281

Za mobil OcÚ

37,42

zmluva z roku 2010

18.02.2016

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

29/16

591600563

Potraviny v ŠJ

1,36

zmluva o dodávke
z r. 2010

29.2.2016

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

30/16

160136

Za potr. ŠJ

116,92

 

29.02.2016

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

31/16

16141002

potraviny pre ŠJ

225,04

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

29.02.2016

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

32/16

7268526913

Za plyn

117,00

 

02.03.2016

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

33/16

0216029

Program eset

50,33

 

03.03.2016

AXIS Computers s.r.o.
Janka Krála 51/A
Zlaté Moravce

34/16

7468506367

Elektrina
ZŠ,MŠ,ŠJ

98,33

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

03.03.2016

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

35/16

7468506366

Elektrina OcÚ,VO,
P-KD

360,43

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

03.03.2016

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

36/16

1610137

Vývoz kuka
12/2015

671,09

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

 

07.03.2016

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

37/16

4782787609

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

13,63

zmluva r. 2012

08.03.2016

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

38/16

1782787592

za telefón
OcÚ

29,00

zmluva r. 2012

08.03.2016

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

39/16

20160061

Spracovanie žiadosti

600,00

Zmluva zo dna 22.12.2015

08.03.2016

PROUNION a.s.
Piaristická 2
N i t r a

40/16

160100

Prev.kanali-zácie

82,80

Zmluva c.7/2015

10.3.2016

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Klakovská 877/3
Žarnovica

41/16

160101

Prev.vodovodu

82,80

Zmluva c.7/2015

10.3.2016

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Klakovská 877/3
Žarnovica

42/16

20160224

Potraviny
V ŠJ

48,98

 

15.03.2016

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

43/16

012016

Oprava OA

95,00

objednávka

15.3.2015

Miloš Klikac
Mankovce 162

44/16

160188

Rozbor
odpad.vody

124,08

Zmluva o dielo c. 1606

16.3.2015

AQUASECO s.r.o.
Bernolákova 18/A
Ivanka pri Dunaji

45/16

591600773

Potraviny v ŠJ

1,36

zmluva o dodávke
z r. 2010

16.03.2016

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

46/16

5340756460

Za mobil OcÚ

36,41

zmluva z roku 2010

18.03.2016

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

47/16

1216

Oprava vod.

182,00

objednávka

22.03.2016

Šurda Jaroslav
Velčice 214

48/16

201600315

Sieťky a žaluzie MŠ a ZŠ

320,09

objednávka

22.03.2016

ANEKO a.s.
Bernolákova 57
Zlaté Moravce

49/16

20161090

Servis PC
MŠ ZŠ

172,36

objednávka

22.03.2016

GLOBEWARE s.r.o.
Zlaté Moravce

50/16

152016

Rezivo pre ČOV

45,00

objednávka

23.03.2016

RYBNIKÁR
Zlatno 121

51/16

16020088

Za kuchyn.
odpadu

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

23.03.2016

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
Trenčín

52/16

16012

Príprava pal.dreva

240,05

objednávka

24.3.2016

CLENMARt
NITRA

53/16

160230

Za potr. ŠJ

72,44

 

4.4.2016

Šampiňon
Viničná l
Zlaté Moravce

54/16

7298448447

Za plyn

64,00

HZ

04.04.2016

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

55/16

7458674386

Elektrina
ZŠ,MŠ,ŠJ

98,33

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

07.04.2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

56/16

7458674385

Elektrina OcÚ,VO,
P-KD

360,43

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

07.04.2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

57/16

7429097424

Elektrina vodovod

1221,08

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

07.04.2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

58/16

7429096952

Elektrina
DS,KD,A

287,82

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

07.04..2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

59/16

7429097425

Elektrina
ČOV

372,94

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010            

07.04.2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

60/16

2016003

Zemné práce

60,00

Obj.

07.04.2016

Rakovský
Nitrianska 18
Zlaté Moravce

61/16

591600986

Potraviny v ŠJ

1,36

zmluva o dodávke
z r. 2010

08.04.2016

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

62/16

1606180

Prev.verejného rozhlasu

38,50

Zmluva 1611210
Z 6.4.2016

08.04.2016

SLOVGRAM
Jakubovo nám.14
Bratislava

63/16

1610248

Vývoz kuka
12/2015

671,09

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

 

07.03.2016

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

64/16

1783712212

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

12,61

zmluva r. 2012

11.04.2016

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

65/16

8783712198

za telefón
OcÚ

29,00

zmluva r. 2012

11.04.2016

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

66/16

160167

Prev.kanali-zácie

82,80

Zmluva č.7/2015

14.4.2016

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

67/16

160168

Prev.vodovodu

82,80

Zmluva č.7/2015

14.4.2016

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

68/16

1600075

Oprava vodovodu

404,23

objednávka

15.4.2016

VODOSTAV
Hviezdoslavova 4
Zlaté Moravce

69/16

20160320

Potraviny
V ŠJ

52,47

 

15.04.2016

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

70/16

5345064070

Za mobil

36,86

zmluva z roku 2010

20.04.2016

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

71/16

16141003

potraviny pre ŠJ

273,71

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

21.04.2016

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

72/16

16030044

Za kuchyn.
odpadu        

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

25.04.2016

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
Trenčín

73/16

591601501

Potraviny v ŠJ

3,59

zmluva o dodávke
z r. 2010

26.04.2016

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

74/16

16141004

potraviny pre ŠJ

369,09

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

29.04.2016

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

75/16

7273533033

Za plyn

25,00

HZ

03.05.2016

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

76/16

2016280806

Pečať rozvoja obcí

186,00

Objednávka sch.OZ

27.04.2016

NIS SR
Bratislava,Pribinova 4

77/16

591601634

Potraviny v ŠJ

1,80

zmluva o dodávke
z r. 2010

05.05.2016

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

78/16

746857375

Elektrina
ZŠ,MŠ,ŠJ

98,33

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

05.05.2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

79/16

2784641130

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

13,98

zmluva r. 2012

10.05.2016

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

80/16

5784641120

za telefón
OcÚ

29,00

zmluva r. 2012

10.05.2016

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

81/16

7468576374

Elektrina OcÚ,VO,
P-KD

360,43

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

10.05.2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

82/16

1610318

Vývoz kuka

579,80

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

 

10.05.2016

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

83/16

160345

Za potr. ŠJ

52,16

 

13.5.2016

Šampiňon
Viničná l
Zlaté Moravce

84/16

160247

Prev.vodovodu

82,80

Zmluva č.7/2015

13.5.2016

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

85/16

160248

Prev.kanali-zácie

82,80

Zmluva č.7/2015

13.5.2016

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

86/16

42016

Montáž žaluzii a ok.
sieti

57,60

objednávka

13.5.2016

Marek Holota
Mankovce 202

87/16

591601784

Potraviny v ŠJ

1,80

zmluva o dodávke
z r. 2010

17.05.2016

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

88/16

20160398

Potraviny
v ŠJ

53,24

 

17.05.2016

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

89/16

419

Prečistenie
kanalizácie

21,86

 

18.05.2016

AGRO s.r.o.
Hosťovce

90/16

5349383603

Za mobil

35,46

zmluva z roku 2010

18.05.2016

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

91/16

160100408

Služby o používaní
SW za rok 2016

445,20

zmluva

18.05.2016

Remek s.r.o.
Nálepkova 2
949 01  Nitra

92/16

16040156

Odber kuch. odpadu

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

18.05.2016

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
Trenčín

93/16

591601933

Potraviny v ŠJ

3,61

zmluva o dodávke
z r. 2010

31.05.2016

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

94/16

160414

Za potr. ŠJ

159,77

 

31.05.2016

Šampiňon
Viničná l
Zlaté Moravce

95/16

2016024

Vitrína cintorín

240,00

 

31.05.2016

Mestský mobiliár
Lutila 202/40

96/16

16141005

potraviny pre ŠJ

314,50

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

01.06.2016

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

97/16

160419

Rozbory pitnej
a odpad.vody

664,08

Zmluva o dielo č. 1606

01.06.2016

AQUASECO s.r.o.
Bernolákovská 18/A
Ivanka pri Dunaji

98/16

15/2016

Právne služby

128,58

objednávka

01.06.2016

Mgr.Jana Martinovičová
Hviezdoslavova 50
Zlaté  Moravce

99/16

7268571792

Za dodávku plynu KD

11,00

HZ

02.06.2016

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

100/16

591602070

Potraviny v ŠJ

1,80

zmluva o dodávke
z r. 2010

06.06.2016

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

101/16

7458740046

Elektrina
ZŠ,MŠ,ŠJ

98,33

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010               

06.06.2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

102/16

7458740045

Elektrina OcÚ

360,43

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010               

06.06.2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

103/16

21701133

Lehátka+príslušenstvo do MŠ

1696,50

Objednávka v zmysle rozpočtu

08.06.2016

NOMILAND s.r.o.
Magnezitárska 11
Košice

104/16

478556829

za telefón
OcÚ

30,08

zmluva r. 2012

08.06.2016

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

105/16

3785568644

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

16,43

zmluva r. 2012

08.06.2016

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

106/16

160338

Prev.vodovo
-du

82,80

Zmluva č.7/2015

09.06.2016

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

107/16

160337

Prev.kanali-zácie

82,80

Zmluva č.6/2015

09.06.2016

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

108/16

1610430

Vývoz kuka

784,39

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

 

09.06.2016

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

109/16

20160472

Potraviny ŠJ

57,52

Zmluva o dodávke

14.6.2016

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

110/16

5353720768

Za mobil

50,54

zmluva z roku 2010

20.06.2016

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

111/16

591602206

Za potraviny
ŠJ

3,61

zmluva o dodávke
z r. 2010

23.06.2016

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

112/16

2016009

Zemné práce

270,00

Obj.

23.6.2016

Rakovský
Nitrianska 18
Zlaté Moravce

113/16

90160404

Vytýčenie telekom. sieti

96,00

objednávka

23.06.2016

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

114/16

16050554

Odber odpadu zo ŠJ

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

23.06.2016

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
Trenčín

115/16

20160494

Za mäso VL

174,41

objednávka

24.6.2016

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

116/16

10160014

Hudobná produkcia VL

450,00

objednávka

27.06.2016

Bc.Miroslav Šima
-finaly.net
Tr.A.Hlinku 57
949 01 Nitra

117/16

201605

Kultúrne vystúpenie

250,-

 

 

27.6.2016

Stanislav Vitáloš
Textilná 3054/9
Levice

118/16

16100449

Prenájom toalet.kabín

 

84,-

objednávka

27.6.2016

iToilets s.r.o.
Dvorčianska 54
Nitra

119/16

16141006

potraviny pre ŠJ

277,31

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

30.6.2016

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

120/16

7458811222

Elektrina OcÚ,VO,
P-KD

360,43

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010               

04.07.2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

121/16

7458811223

Elektrina
ZŠ,MŠ,ŠJ

98,33

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010               

04.07.2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

122/16

7303496191

Za dodávku plynu KD

10,00

HZ

04.07.2016

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

123/16

160496

Potraviny ŠJ

72,30

 

04.07.2016

Šampiňon
Zlaté Moravce

124/16

7429262357

Elektrina vodovod

1221,08

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010               

08.07.2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

125/16

7429261852

Elektrina
DS,KD,A

287,82

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010               

08.07.2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

126/16

7429262358

Elektrina
ČOV

372,94

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010               

08.07.2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

127/16

0786502169

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

15,47

zmluva r. 2012

08.07.2016

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

128/16

591602397

Za potraviny
ŠJ

1,80

zmluva o dodávke
z r. 2010

08.07.2016

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

129/16

1610570

Vývoz kuka

573,97

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

08.07.2016

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

130/16

160418

Prev.vodovodu

82,80

Zmluva č.7/2015

11.07.2016

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

131/16

160417

Prev.kanalizácie

82,80

Zmluva č.6/2015

11.07.2016

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

132/16

3786502135

za telefón
OcÚ

29,90

zmluva r. 2012

11.07.2016

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

133/16

160703

Audit účtovná závierka

200,00

Zmluva o vykonaní
auditu za r.2015

11.07.2016

Ing.Dagmar Horáková
Štúrova 14
Nitra

134/16

201611

Audit účtovná závierka

350,00

Zmluva o vykonaní
auditu za r.2015

11.07.2016

Ing. Monika Laurová
Wilsonovo nábr. 62
Nitra

135/16

16060213

Odber odpadu zo ŠJ

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

12.07.2016

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
Trenčín

136/16

0116080013

Stravné lístky

1487,54

Zmluva

19.07.2016

LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D
Bratislava

137/16

1600303

Kanaliz.prípojky

10052,18

Zmluva o dodávke výstavby kanaliz.

19.07.2016

Vodostav
Hviezdoslavova 4
Zlaté Moravce

138/16

5358072318

Za mobil

35,88

zmluva z roku 2010

20.07.2016

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

139/16

16141007

potraviny pre ŠJ

92,90

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

26.7.2016

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

140/16

7303517127

Za dodávku plynu KD

10,00

HZ

02.08.2016

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

141/16

7449308136

Elektrina
ZŠ,MŠ,ŠJ        

98,33

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010               

03.08.2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

142/16

7449308135

Elektrina OcÚ,VO,
P-KD

360,43

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010               

03.08.2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

143/16

1610668

Vývoz kuka

576,56

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

05.08.2016

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

144/16

8787429683

za telefón
OcÚ

29,15

zmluva r. 2012

08.08.2016

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

145/16

8787429700

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

14,00

zmluva r. 2012

08.08.2016

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

146/16

160495

Prev.vodovodu

82,80

Zmluva č.7/2015

15.08.2016

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

147/16

160496

Prev.kanalizácie

82,80

Zmluva č.6/2015

15.08.2016

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

148/16

5362412594

Za mobil

35,36

zmluva z roku 2010

18.08.2016

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

149/16

453/2016

toner

27,61

Objednávka - mail

23.08.2016

MIPA
Agátová 22/13
Veľké Bielica

150/16

160368

Mot.píla DOLM.PS 460-38

399,90

Objednávka

23.08.2016

JKL-STEEL,s.r.o.
Továrenska 2
953 01 Zlaté Moravce

151/16

716

Prepravné práce

21,86

Objednávka

24.08.2016

AGRO Hosťovce

152/16

7010607566

Vyúčtov.elektr
vodovod

-1255,23

 

24.08.2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

153/16

7238704629

Za dodávku plynu KD

20,00

HZ

05.09.2016

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

154/16

8788360136

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

14,00

zmluva r. 2012

06.09.2016

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

155/16

7449336989

Elektrina OcÚ,VO,
P-KD

360,43

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

06.09.2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

156/16

7449336990

Elektrina
ZŠ,MŠ,ŠJ        

98,33

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

06.09.2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

157/16

4788360116

Za telefón
OcÚ

47,53

 

7.9.2016

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

158/16

2016003

Spracovanie
dodat. DP

 

 

8.9.2016

Ekonóm Baťová
Zlaté Moravce

159/16

1610788

Vývoz kuka

756,84

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

12.09.2016

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

160/16

2016014

Zemné práce
Na skl.

300,-

 

19.9.2016

Juraj Rakovský
Nitrianska 18
Zlaté Moravce

161/16

160581

Prev.vodovod.

82,80

Zmluva č.7/2015

19.9.2016

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

162/16

160580

Prev.kanali-zácie

82,80

Zmluva č.6/2015

19.9.2016

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

163/16

20160613

Potraviny ŠJ

48,11

objednávka

19.9.2016

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

164/16

591602534

Za potraviny
ŠJ

1,60

zmluva o dodávke
z r. 2010

19.9.2016

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

165/16

1462016

Čistenie komína

42,00

 

20.9.2016

Kominárstvo
Duklianska 2
Zlaté Moravce

166/16

5366757757

Za mobil

36,13

zmluva z roku 2010

22.9.2016

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

167/16

1900859635

za telefón
preplatok

-18,00

 

22.9.2016

Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

168/16

1615044

Doprav uhlia

48

objednávka

26.9.2016

Dušan Hudec
Velčice 14

169/16

591602669

Za potraviny
ŠJ

1,60

zmluva o dodávke
z r. 2010

26.9.2016

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

170/16

01092016

Vypracovanie žiadosti na dotáciu ČOV

150,00

 

27.9.2016

RRA Horné Požitavie
Sládkovičova 3
Zlaté Moravce

171/16

160753

Rozbory odpad. a pitnej vody

664,08

Zmluva o dielo č. 1606

28.9.2016

AQUASECO s.r.o.
Bernolákovská 18/A
Ivanka pri Dunaji

172/16

0160935

Uhlie MŠ

523,40

objednávka

28.9.21016

PRAMOS
Tolstého 2A
Zlaté Moravce

173/16

0160934

Uhlie MŠ

556,22

objednávka

28.9.21016

PRAMOS
Tolstého 2A
Zlaté Moravce

174/16

112016

Zemné práce

179,-

objednávka

4.10.2016

Ľubomír Fábry
Žikava 219

175/16

1614100

Za potraviny

268,47

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

4.10.2016

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

176/16

7318504376

Dodávka plynu KD

62,00

HZ

04.10.2016

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

177/16

6789290946

za telefón
MŠ,ŠJ

14,00

 

10.10.2016

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

178/16

7449379422

Elektrina vodovod

1221,08

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010               

10.10.2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

179/16

7449379423

Elektrina
ČOV

372,94

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010               

10.10.2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

180/16

7449378980

Elektrina
DS,KD,A

287,82

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010               

10.10.2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

181/16

7449364383

Elektrina OcÚ,VO,
P-KD

360,43

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010               

10.10.2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

182/16

7449364384

Elektrina
MŠ,ŠJ          &nb sp;   

98,33

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010               

10.10.2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

183/16

4789290924

Za telefón
OcÚ

35,51

zmluva r. 2012

10.10.2016

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

184/16

1610891

Vývoz kuka

682,10

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

10.10.2016

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

185/16

16461034

Za kolekcie pre dôchod.

539,00

objednávka

13.10.2016

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

186/16

20160698

Potraviny ŠJ

50,91

objednávka

13.10.2016

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

187/16

011072016

vlajka

87,00

Objednávka telef.

13.10.2016

SMRHOLA-OLYMP
Madarovska 145
Santovka

188/16

591602934

Za potraviny
ŠJ

1,60

zmluva o dodávke
z r. 2010

17.10.2016

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

189/16

160668

Prev.vodovod.

82,80

Zmluva č.7/2015

17.10.2016

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

190/16

160667

Prev.kanalizácie

82,80

Zmluva č.6/2015

17.10.2016

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

191/16

5371129268

Za mobil

36,23

zmluva z roku 2010

19.10.2016

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

192/16

16199008

Za potraviny

83,04

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

20.10.2016

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

193/16

1600443

Výstavba kanalizácie

6000,-

Zmluva na stavebné dielo č.9/96
+ dodatok  č. 5

24.10.2016

Vodostav
Hviezdoslavova 4
Zlaté Moravce

194/16

20160048

Dodávka potravín ŠJ

82,78

Kúpna zmluva
Č.j. 309/2016

27.10.2016

Frutto s.r.o.
Zlatňanská 260
Machulince

195/16

 

Za potraviny

167,20

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

31.10.2016

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

196/16

201651982

Security program do PC 2ks

70,49

objednávka

31.10.2016

ESEt  s.r.o.
Einsteinova 24
Bratislava

197/16

22016

Oprava obecného automobilu

99,00

objednávka

2.11.2016

Miloš Klikač
Mankovce 162

198/16

20160073

Dodávka potravín ŠJ

43,70

Kúpna zmluva
Č.j. 309/2016

2.11.2016

Frutto s.r.ol
Zlatňanska 260
Machulince

199/16

7318524045

Za dodávku plynu KD

20,00

HZ

03.11.2016

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

200/16

02102016

Vypracov.pro
jektu“Propagácia obce“

60,00

objednávka

03.11.2016

RRA HP
Sládkovičova 3
Zlaté Moravce

201/16

2016016

Zemné práce

180,00

 

04.11.2016

Juraj Rakovský
Nitrianska 18
Zlaté Moravce

202/16

0161055

Uhlie MŠ

578,68

objednávka

04.11.2016

PRAMOS
Tolstého 2A
Zlaté Moravce

203/16

7449396240

Elektrina
ZŠ,MŠ,ŠJ        

98,33

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

04.11.2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

204/16

7449396239

Elektrina OcÚ,VO,
P-KD

360,43

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

04.11.2016

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

205/16

5790225839

za telefón
MŠ,ŠJ

14,00

 

08.11.2016

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

206/16

591603205

Za potraviny
ŠJ

1,60

zmluva o dodávke
z r. 2010

08.11.2016

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

207/16

610723

Veterníky pre
dôchodcov

76,73

objednávka

08.11.2016

AD SPEKTRUM
Zlaté Moravce

208/16

0790225827

Za telefón
OcÚ

29,00

HZ

9.11.2016

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

209/16

1615054

Doprava uhlia

24,00

objednávka

10.11.2016

Dušan Hudec
Velčice 14

210/16

1610987

Vývoz kuka

862,73

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

10.11.2016

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

211/16

160751

Prev.vodovod.

82,80

Zmluva č.7/2015

11.11.2016

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

212/16

160750

Prev.kanalizácie

82,80

Zmluva č.6/2015

11.11.2016

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

213/16

160100683

teplomer

94,80

Objednávka e-mail

14.11.2016

Pyrotherm, s.r.o.
Pov.Podhradie 168
Považská Bystrica

214/16

591603335

Za potraviny
ŠJ

1,60

zmluva o dodávke
z r. 2010

16.11.2016

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

215/16

20160781

Potraviny ŠJ

51,61

Zmluva o dodávke potravín

18.11.2016

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

216/16

5375506817

Za mobil

35,21

zmluva z roku 2010

21.11.2016

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

217/16

1620162924

Žiarovky do vian.osvetl.

66,90

objednávka

22.11.2016

ORGECO spol. s.r.o.
Nové Zámky

218/16

20161138

kontajnery

198,00

Objednávka int.

22.11.2016

FEREX s.r.o.
Vodná 23
Nitra

219/16

16100162

Odber odpadu zo ŠJ

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

22.11.2016

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
Trenčín

220/16

160959

Za rozbor ĆOV

124,08

Zmluva o dielo č. 1606

24.11.2016

AQUASECO s.r.o.
Bernolákovská 18/A
Ivanka pri Dunaji

221/16

591603456

Za potraviny
ŠJ

1,60

zmluva o dodávke
z r. 2010

24.11.2016

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

222/16

20161362

Za IS DCOM

103,20

Zmluva o prevádzke IS
evidencia obyvateľstva

25.11.2016

Disig,a.s.
Záhradnícka 151
Bratislava

223/16

16141011

Za potraviny

232,35

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

30.11.2016

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

224/16

7278671054

Za dodávku plynu KD

121,00

HZ

02.12.2016

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

225/16

16350598

Nákupné poukážky pre zamest.obce

720,00

Objednávka

05.12.2016

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

226/16

9791159577

za telefón
MŠ,ŠJ

14,00

 

06.12.2016

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

227/16

21708742

Účebné pomôcky MŠ

543,70

objednávka

06.12.2016

NOMILAND s.r.o.
Magnezitárska 11
Košice

228/16

591603580

Potraviny ŠJ

1,60

zmluva o dodávke
z r. 2010

06.12.2016

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

229/16

20160110

Dodávka potravín ŠJ

56,47

Kúpna zmluva
Č.j. 309/2016

07.12.2016

Frutto s.r.o.
Zlatňanská 260
Machulince

230/16

5791159564

Za telefón
OcÚ

29,78

HZ

07.12.2016

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

231/16

2016020

Zemné práce

150,00

objednávka

07.12.2016

Jozef Rakovský
Nitrianska 18
Zlaté Moravce

232/16

1611053

Vývoz kuka

816,11

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

09.12.2016

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

233/16

160830

Prev.vodovod.

82,80

Zmluva č.7/2015

12.12.2016

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

234/16

160829

Prev.kanali-zácie

82,80

Zmluva č.6/2015

12.12.2016

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

235/16

16120021

Potraviny ŠJ

17,29

Obj.

14.12.2016

ASTERA s.r.o.
Stromova 5
Trenčín

236/16

5379884149

Za mobil

35,51

zmluva z roku 2010

19.12.2016

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

237/16

382016

Oprava KD

374,00

Oprava MŠ,DS

20.12.2016

Šurda Jaroslav
Velčice 214

238/16

20160126

Potraviny ŠJ

15,71

Kúpna zmluva
Č.j. 309/2016

20.12.2016

Frutto s.r.o.
Zlatňanská 260
Machulince

239/16

16141012

Za potraviny

232,35

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

27.12.2016

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

240/16

4300027760

Poplatok za pripojenie MŠ

216,36

Zmluva o zapojení DS
8000981216

28.12.2016

Distribúcia SPP
Bratislava

241/16

1216029

Oprava PC

42,34

Obj.

29.12.2016

AXIS a.s.
Zlaté Moravce

242/16

591603798

Potraviny ŠJ

1,60

zmluva o dodávke
z r. 2010

01.01.2017

Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

243/16

1611141

Vývoz kuka

637,43

Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

05.01.2017

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

244/16

5792106035

Za telefón
OcÚ

48,64

HZ

10.01.2017

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

245/16

7240641630

Vyúčt.elektr.

-97,04

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

13.01.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

246/16

7240641629

Vyúč.elekt.
OCÚ,VO,KD

-171,00

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

13.01.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

247/16

7160891229

Vyúčt.elektr.
ČOV

-116,85

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

13.01.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

248/16

7160891228

Vyúčt.elektr.
vodovod

164,93

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

13.01.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

249/16

7160891227

Vyúčt.elektr.
KD

 

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010             

13.01.2017

ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1

250/16

160961

Prevádz.
ČOV

82,80

Zmluva č.7/2015

16.01.2017

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

251/16

160962

Prevádz.
vodovodu

82,80

Zmluva č.6/2015

16.01.2017

AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica

252/16

16120139

Odber kuch.odpadu

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

16.01.2017

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
Trenčín

253/16

7423249128

Vyúčt.fa za plyn

-129,69

HZ

18.1.2017

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

2015

P.c. v
knihe fa

Císlo
faktúry

Predmet
faktúry

Fakturo-
vaná suma v €

Identif.zmluvy,
objed.s ktorou fa súvisí

Dátum doruc.
fa

Ident.údaje
dodávatela

1/15

7438309740

dodávka elektriny
OcU,VO,

359,53

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

09.01.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

2/15

74383009741

dodávka elektriny
ZŠ,MŠ

91,12

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

09.01.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

3/15

7438333063

dodávka elektriny
DS,KD,A

275,28

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

13.01.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

1501/
15

7438333062

dodávka elektriny
vodovod

1066,47

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

13.01.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

1502/
15

7438333693

dodávka elektriny
COV

459,96

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

13.01.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

4/15

5281905091

za mobil

35,00

zmluva z roku 2010

19.01.2015

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

5/15

20150033

za kukanádoby

255,60

Objednávka z r.2014

20.01.2015

FEREX s.r.o.,Vodná 23
Nitra

6/15

7253256395

dodávka plynu

123,00

zmluva o dodávke

22.01.2015

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a

7/15

591500188

školské mlieko

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

28.01.2015

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

8/15

20150077

potr. ŠJ

58,61

 

29.01.2015

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

9/15

10150014

popl.za zverejn. na web. str.

69,00

Zmluva o dielo c. 113751453 z r.2009

29.01.2015

TERRA GRATA n.o.
Partizánska cesta 97
Banská Bystrica

10/15

15141001

potraviny pre ŠJ

166,80

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

30.01.2015

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

11/15

7258248115

dodávka plynu

119,00

zmluva o dodávke

02.02.2014

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Btatislava

12/15

7438384470

dodávka elektriny
OcU,VO,

359,53

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

05.02.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

13/15

7438384471

dodávka elektriny
ZŠ,MŠ

91,12

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

05.02.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

14/15

1510021VFA

vývoz
kuka

686,09

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

 

05.02.2015

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

15/15

112

zimná údržba ciest

276,00

 

09.02.2015

AGRO s.r.o.
Hostovce

16/15

0770513236

za telefón
OcÚ

28,94

zmluva r. 2012

09.02.2015

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

17/15

9770513251

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

12,23

zmluva r. 2012

09.02.2015

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

18/15

15010221

Odvoz
 kuch.odpadu

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

10.02.2015

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
Trencín

19/15

150024

za potr. v ŠJ

32,29

 

12.02.2015

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

20/15

591500492

školské mlieko

2,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

17.2.2015

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

21/15

5285973756

za mobil

35,03

zmluva z roku 2010

18.1.2015

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

22/15

2151103274

reprodukcia hudby tech.zariad.

20,40

v zmysle zákona

18.2.2015

SOZA,
Rastislavova 3
Bratislava 2

23/15

2015002

Oprava VO

977,70

objednávka

23.02.2015

Miloš Paulov EL-PA
Mankovce 84

24/15

150134

Za potraviny
ŠJ

41,56

 

24.02.2015

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

1503/
15

11500234

Oprava dúchadla
po 500mh

208,00

 

objednávka

24.02.2015

KUBÍCEK  VHS,s r.o.
Maršíkovská 615
78815 Velké Losiny

25/15

591500619

školské mlieko

2,00

zmluva o dodávke
z r. 2010

27.02.2015

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

26/15

15141002

potraviny pre ŠJ

161,08

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

03.03.2015

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

27/15

7268276143

dodávka plynu

112,00

zmluva o dodávke

03.03.2015

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Btatislava

28/15

0115021839

stravné lístky

1135,54

Zmluva z r. 2012

03.03.2015

LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava

29/15

0315001

Servis PC,
Sekurity progr.

102,40

objednávka

03.03.2015

AXIS Computers s.r.o.
J.Krála  51/A
Zlaté Moravce

30/15

7458040821

Za elektr. ZŠ,MŠ,ŠJ

91,20

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

09.01.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

31/15

7458040820

Záloha elektr. OcÚ,VO,P-KD

 

359,53

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

09.01.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

32/15

1510111VFA

vývoz
kuka

422,54

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

 

05.03.2015

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

33/15

0771488133

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

15,07

zmluva r. 2012

12.03.2015

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

34/15

2771488124

za telefón
OcÚ

29,50

zmluva r. 2012

12.03.2015

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

35/15

591500852

školské mlieko

2,00

zmluva o dodávke
z r. 2010

13.03.2015

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

1504/
15

02032015

Vyprac.dok.
COV,vod.

300,00

objednávka

18.03.2015

RRA Horné Požitavie
Sládkovicova 3
Zlaté Moravce

36/15

20150286

potr. ŠJ

57,55

 

18.03.2015

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

37/15

0031295090

za mobil

37,14

zmluva z roku 2010

19.3.2015

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

38/15

150100410

Používanice SW

445,20

Zmluva o používaní SW c.2000/832

23.03.2014

Remek,s.r.o.
Nálepkova 2
Nitra

39/15

2015002

Úprava STKO

120,00

objednávka

25.03.2015

Juraj Rakovský
Nitrianska 18
Zlaté Moravce

40/15

1505750

Poplatok –autorský zákon

33,50

V zmysle zákona

26.03.2015

Slovgram
Jakubovo nám.14
Bratislava

41/15

591501007

školské mlieko

2,00

zmluva o dodávke
z r. 2010

26.03.2015

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

42/15

150268

Za potraviny
ŠJ

92,46

 

27.03.2015

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

43/15

15141003

potraviny pre ŠJ

284,70

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

31.03.2015

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

44/15

15020107

Odvoz
 kuch.odpadu

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

01.04.2015

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
Trencín

45/15

7263292793

dodávka plynu

62,00

zmluva o dodávke

02.04.2015

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Btatislava

46/15

591501136

školské mlieko

2,00

zmluva o dodávke
z r. 2010

08.04.2015

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

47/15

1510173VFA

vývoz
kuka

695,15

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

 

08.04.2015

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

48/15

7419631201

Za elektr. ZŠ,MŠ,ŠJ

91,20

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

08.04.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

49/15

7419631200

Záloha elektr. OcÚ,VO,P-KD

 

359,53

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

08.04.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

50/15

7419649754

dodávka elektriny
DS,KD,A

275,28

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

08.04.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

1505/
15

7419650322

dodávka elektriny
COV

459,96

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

08.04.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

1506/
15

7419650321

dodávka elektriny
vodovod

1066,47

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

08.04.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

51/15

8772459431

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

12,00

zmluva r. 2012

09.04.2015

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

52/15

3772459412

za telefón
OcÚ

30,90

zmluva r. 2012

09.04.2015

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

53/15

591501251

školské mlieko

2,00

zmluva o dodávke
z r. 2010

15.04.2015

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

54/15

5294079377

za mobil

35,96

zmluva z roku 2010

20.4.2015

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

55/15

4015032

Právne služby

420,00

objednávka

20.4.2015

Advokátska kancelária
Gabriel Orlík s.r.o
Žitavanska 20
Topolcianky

56/15

591501390

školské mlieko

2,00

zmluva o dodávke
z r. 2010

24.04.2015

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

57/15

7/2015

Kúpa osobný automobil

2900,-

Kúpnopredajná zmluva
Jazd.motorové vozidlo

24.4.2015

AUTO GABI s.r.o.
ŠALA

58/15

2015006

Zemné práce

120,00

objednávka

30.04.2015

Juraj Rakovský
Nitrianska 18
Zlaté Moravce

59/15

2015/0452

potr. ŠJ

61,25

 

18.03.2015

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

60/15

7283270740

dodávka plynu

24,00

zmluva o dodávke

06.05.2015

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Btatislava

61/15

1510299

vývoz
kuka

610,32

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

 

06.05.2015

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

62/15

7458178201

Záloha elektr. OcÚ,VO,P-KD

 

359,53

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

06.05.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

63/15

7458178202

Za elektr. ZŠ,MŠ,ŠJ

91,20

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

06.05.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

64/15

591501533

školské mlieko

2,00

zmluva o dodávke
z r. 2010

11.05.2015

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

65/15

150354

Za potraviny
ŠJ

64,99

 

11.05.2015

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

66/15

9773389107

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

12,00

zmluva r. 2012

11.05.2015

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

67/15

1773389095

za telefón
OcÚ

32,80

zmluva r. 2012

11.05.2015

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

68/15

15141004

potraviny pre ŠJ

227,48

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

11.05.2015

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

69/15

2015008

Servis osob.mot.
vozidla

85,00

Obj.

11.05.2015

AUTO-MALUMI
Lehota 587

70/15

591501664

školské mlieko

2,00

zmluva o dodávke
z r. 2010

14.05.2015

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

71/15

0515025

Servis PC

31,13

objednávka

14.05.2015

AXIX Computers s.r.o.
Janka Krála 51/a
Zlaté Moravce

72/15

5298218028

za mobil

44,39

zmluva z roku 2010

20.5.2015

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

73/15

591501771

za potraviny

-0,06

zmluva o dodávke
z r. 2010

25.05.2015

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

74/15

150451

Za potraviny
ŠJ

50,68

 

26.05.2015

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

75/15

2015015

Oprava VO a MR

216,00

objednávka

02.06.2015

M.Paulov EL-PA
Mankovce 84

76/15

20150594

Potraviny v ŠJ

54,38

 

02.06.2015

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

77/15

7298255828

dodávka plynu

10,00

zmluva o dodávke

02.06.2015

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Btatislava

78/15

15141005

potraviny pre ŠJ

284,70

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

03.06.2015

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

79/15

15058

Merac rýchlosti

2149,20

Výberové konanie

03.06.2015

BELLIMPEX  s.r.o.
Kossuthova 6
Štúrovo

80/15

15059

akumulátor

70,00

Výberové konanie

03.06.2015

BELLIMPEX  s.r.o.
Kossuthova 6
Štúrovo

81/15

7458243666

Za elektr. ZŠ,MŠ,ŠJ

91,12

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

04.06.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

82/15

7458243665

Záloha elektr. OcÚ,VO,P-KD

 

359,53

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

04.06.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

83/15

1510394VFA

vývoz
kuka

558,52

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

 

05.06.2015

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

84/15

591502158

za potraviny

2,00

zmluva o dodávke
z r. 2010

05.06.2015

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

85/15

8774341451

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

12,00

zmluva r. 2012

08.06.2015

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

86/15

2774341440

za telefón
OcÚ

28,79

zmluva r. 2012

08.06.2015

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

87/15

2015010

Zemné práce

120,00

objednávka

10.06.2015

Juraj Rakovský
Nitrianska 18
Zlaté Moravce

88/15

0522015

Rek.štítky

3,00

objednávka

12.06.2015

Juraj Nemcek
l.mája
Zlaté Moravce

89/15

591502311

za potraviny

2,00

zmluva o dodávke
z r. 2010

17.06.2015

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

90/15

5302415806

za mobil

41,11

zmluva z roku 2010

17.06.2015

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

91/15

12/15

Vodoinšt.
práce KD

202,00

objednávka

17.06.2015

Šurda Jaroslav
Velcice 214

92/15

20150667

Potraviny  na VL

187,32

 

19.06.2015

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

93/15

211510735

Ucebné pomôcky MŠ

136,50

Obj. MŠ

22.6.2015

RAABE
Heydukova 12
Bratislava

94/15

150549

Potraviny ŠJ

113,5

 

23.06.2015

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

95/15

591502449

Potraviny ŠJ

2,00

 

29.06.2015

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

96/15

1152204196

Servis PC ZŠ

130,00

 

29.06.2015

Globeware s.r.o.
Hviezdoslavova 68
Zlaté Moravce

97/15

15141006

potraviny pre ŠJ

380,85

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

30.06.2015

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

98/15

7263354380

dodávka plynu

10,00

zmluva o dodávke

02.07.2015

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Btatislava

99/15

1510492

Vývoz KO

729,47

 

06.07.2015

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

100/15

7419902773

dodávka elektriny
DS,KD,A

275,28

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

06.07.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

1509/
15

7419903387

dodávka elektriny
vodovod

1066,47

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

06.07.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

1510/
15

7419903388

dodávka elektriny
COV

459,96

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

06.07.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

101/15

7458312164

Záloha elektr. OcÚ,VO,P-KD

 

359,53

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

07.07.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

102/15

7458312165

Za elektr. ZŠ,MŠ,ŠJ

91,12

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

07.07.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

103/15

591502528

Potraviny ŠJ

2,00

 

07.07.2015

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

104/15

022015

Kultúrne vystúpenie VL

700,00

 

20.06.2015

PARÁDICKA
Nám.A.Hlinku 1
Zlaté Moravce

105/15

1152204196

Tlacivá ZŠ

22,85

 

10.07.2015

ŠEVT
Cementárenska 16
Banská Bysrica

106/15

6775291739

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

13,80

zmluva r. 2012

10.07.2015

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

107/15

6775291722

za telefón
OcÚ

28,79

zmluva r. 2012

10.07.2015

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

108/15

15060484

Odvoz
 kuch.odpadu

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

13.07.2015

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
Trencín

109/15

15141007

potraviny pre ŠJ

111,77

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

15.07.2015

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

110/15

15030243

Odvoz
 kuch.odpadu

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

15.07.2015

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
Trencín

111/15

5306634883

Za mobil

36,00

zmluva z roku 2010

20.07.2015

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

112/15

0115079407

stravné lístky

911,54

objednávka

21.07.2015

LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava

113/15

7273347461

dodávka plynu

10,00

zmluva o dodávke

04.08.2015

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Btatislava

114/15

7458346310

Záloha elektr. OcÚ,VO,P-KD

 

359,53

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

05.08.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

115/15

7458346311

Za elektr. ZŠ,MŠ,ŠJ

91,12

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

05.08.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

116/15

17762448908

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

12,00

zmluva r. 2012

06.08.2015

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

117/15

8776244879

za telefón
OcÚ

30,07

zmluva r. 2012

06.08.2015

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

118/15

1510591

Vývoz KO

561,11

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

 

06.08.2015

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

1511/
15

1015630752

Rozbor vody
COV

88,70

objednávka

11.08.2015

Západosl.vodárenská
spolocnost a.s.
Nábr.za Hydrocentrálou
Nitra

119/15

0815005

Servis PC

25,90

objednávka

14.08.2015

AXIX Computers s.r.o.
Janka Krála 51/a
Zlaté Moravce    

1507/
15

1015630584

Rozbor vody
vodovod

138,41

 

29.06.2015

Západosl.vodárenská
spolocnost a.s.
Nábr.za Hydrocentrálou
Nitra

1508/
15

1015630569

Rozbor vody
vodovod

478,01

 

29.06.2015

Západosl.vodárenská
spolocnost a.s.
Nábr.za Hydrocentrálou
Nitra

120/15

2152203838

Tlacivá ZC

22,85

Vyúctovacia fa

31.07.2015

ŠEVT
Cementárenska 16
Banská Bysrica

121/15

5310862937

Mobil Ocú

35,00

Zmluva z r.2010

19.08.2015

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

122/15

442015

Dubové rezivo
oprava amfiteátra

49,80

 

20.08.2015

Vladislav Rybnikár
Zlatno 121

123/15

1514108

potraviny pre ŠJ

49,71

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

31.08.2015

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

124/15

20150887

Potraviny v ŠJ

61,78

 

02.09.2015

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

125/15

7308280213

dodávka plynu

19,00

zmluva o dodávke

03.09.2015

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Btatislava

126/15

1510664

Vývoz KO

721,70

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

 

04.09.2015

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

127/15

2015018

Oprava
obec.auta

56,00

 

07.09.2015

AUTO MALUMI
Lehota

128/15

7458389875

Záloha elektr. OcÚ,VO,P-KD

 

359,53

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

08.09.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

129/15

7458389876

Za elektr. ZŠ,MŠ,ŠJ

91,12

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

08.09.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

130/15

1511868

Ucebné pomôcky

68,00

Objednávka ZŠ

08.09.2015

DA AD REM
Mánesovo nám. 6
Bratislava

131/15

31/2015

Projekty KD-
energetické
zhodnotenie

2400,00

Verejné obstarávanie
- objednávka

09.09.2015

PRONSTAV
HOSTIE 363

132/15

6777196100

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

12,00

zmluva r. 2012

09.09.2015

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

133/15

5777196084

za telefón
OcÚ

28,87

zmluva r. 2012

09.09.2015

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

134/15

2015013

Zemné práce

120,00

objednávka

09.09.2015

Juraj Rakovský
Nitrianska 18
Zlaté Moravce

135/15

591502947

za potraviny

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

17.09.2015

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

136/15

5315097089

za mobil

35,60

zmluva z roku 2010

18.09.2015

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

137/15

01092015

Vypracov. projektov žiadosti

350,00

objednávka

21.09.2015

RRA Horné Požitavie
Sládkovicova 3
Zlaté Moravce

138/15

0915005

Výpoctová technika

205,57

 

21.09.2015

AXIX Computers s.r.o.
Janka Krála 51/a
Zlaté Moravce    

139/15

522015

Agátové kolíky

16,00

 

29.9.2015

Vladislav Rybnikár
Zlatno 121

140/15

150727

Potraviny ŠJ

88,92

 

29.96.2015

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

141/15

143/2015

Revízia komína ZŠ

42,00

objednávka

01.10.2015

Kominárstvo Tužinský
Duklianska 2
Zlaté Moravce

142/15

15141009

potraviny pre ŠJ

278,45

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

01.10.2015

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

143/15

20150010

Altánok verejné priestranstvo

3263,17

Objednávka
Výberové konanie

01.102015

Gabriel Bán
Stolárstvo
Mankovce 147

144/15

7213499872

dodávka plynu

60,00

zmluva o dodávke

02.10.2015

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Btatislava

145/15

591503210

za potraviny

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

06.10.2015

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

146/15

1510782

Vývoz KO

661,48

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

 

06.10.2015

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

147/15

7468286427

Za elektr. ZŠ,MŠ,ŠJ

91,12

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

06.10.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

148/15

7468286426

Záloha elektr. OcÚ,VO,P-KD

 

359,53

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

06.10.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

149/15

7428836845

dodávka elektriny
DS,KD,A

275,28

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

06.10.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

150/15

20151019

Potraviny v ŠJ

52,80

 

06.10.2015

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

1512/
15

7428837383

dodávka elektriny
vodovod

1066,47

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

06.10.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

1513/
15

7428837384

dodávka elektriny
COV

459,96

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

06.10.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

151/15

1778144297

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

12,00

zmluva r. 2012

08.08.2015

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

152/15

9778144282

za telefón
OcÚ

30,07

zmluva r. 2012

08.08.2015

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

153/15

0151341

Za uhlie

532,04

objednávka

08.10.2015

PRAMOS
Tolstého 2A
Zlaté Moravce

154/15

0151342

Za uhlie

518,22

 

objednávka

8.10.2015

PRAMOS
Tolstého 2A
Zlaté Moravce

155/15

2015062

Doprava uhlia

48,00

objednávka

9.10.2015

Autodoprava
Dušan Hudec
Velcice

156/15

02032015

Vypracov.
PHSR na r.
2015-2020

750,00

 

13.10.2015

RRA  Horné Požitavie
Sládkovicova 3
Zlaté Moravce

157/15

5319349755

za mobil

38,93

zmluva z roku 2010

20.10.2015

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

158/15

510968

Zákusky posedenie

73,90

 

23.10.2015

AD SPECTRUM
Zlaté Moravce

159/15

591503527

za potraviny

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

27.10.2015

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

160/15

150826

Potraviny ŠJ

86,03

 

27.10.2015

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

161/15

2015/1077

Potraviny v ŠJ

53,33

 

28.10.2015

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

162/15

7208529193

dodávka plynu

98,00

zmluva o dodávke

03.11.2015

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Btatislava

163/15

2015019

Zemné práce

120,00

objednávka

05.11.2015

Juraj Rakovský
Nitrianska 18
Zlaté Moravce

164/15

7468325330

Za elektr. ZŠ,MŠ,ŠJ

91,12

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

05.11.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

165/15

591503648

za potraviny

2,00

zmluva o dodávke
z r. 2010

05.11.2015

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

166/15

7468325329

Záloha elektr. OcÚ,VO,P-KD

 

359,53

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

05.11.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

167/15

15141010

potraviny pre ŠJ

333,32

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

06.11.2015

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

168/15

6779129326

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

12,00

zmluva r. 2012

06.11.2015

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

169/15

5779129310

za telefón
OcÚ

29,42

zmluva r. 2012

06.11.2015

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

170/15

1510853

Vývoz KO

632,99

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

 

09.11.2015

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

171/15

222015

Realizácia -verejné obst.
KD

780,-

objednávka

09.11.2015

Ing.Imrich Vozár
072 36 Kaluža

172/15

21521950

Ucebné pomôcky pre MŠ

90,68

objednávka

10.11.2015

Dr. Josef Raabe s.r.o.
Heydukova 12-14
911 08 Bratislava

173/15

151102

Audit.úctov. závierky  2014

200,-

Zmluva

12.11.2015

Ing.Dagmar Horáková
Štúrova 14
Nitra

174/15

201523

Audit.úctov. závierky  2014

350,-

Zmluva

12.11.2015

Ing.Magdaléna Laurová
Wilsonovo nábr. c. 52
Nitra

175/15

20150087

Prístrešok pred DS

9950,-

 

12.11.2015

IMPERIALIS s.r.o.
Moyzesova 8
Bratislava

176/15

0151528

Za uhlie

547,58

objednávka

13.11.2015

PRAMOS
Tolstého 2A
Zlaté Moravce

177/15

2015078

Doprava uhlia

24,-

objednávka

13.11.2015

Autodoprava
Dušan Hudec
Velcice

178/15

591503788

Za potr.ŠJ

4,01

 

16.11.2015

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

179/15

5323611796

za mobil

39,49

zmluva z roku 2010

18.11.2015

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

180/15

15100191

Odvoz
 kuch.odpadu

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

20.112015

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
Trencín

181/15

20151194

Potraviny v ŠJ

54,38

 

24.11.2015

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

182/15

591504091

Za potr.ŠJ

2,00

 

26.11.2015

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

183/15

2015030

GP

200,00

 

30.11.2015

Tibor Drienovský
Jedlové Kostolany 476

184/15

150931

Potraviny ŠJ

159,77

 

01.12.2015

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

185/15

15141011

potraviny pre ŠJ

274,30

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

01.12.2015

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

186/15

7253496391

dodávka plynu

115,00

zmluva o dodávke

02.12.2015

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Btatislava

187/15

15350569

Nákupné poukážky

450

Obj.

01.12.2015

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

188/15

591504214

Za potr.ŠJ

2,00

 

04.12.2015

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

189/15

1510959

Vývoz KO

836,96

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

 

07.12.2015

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

190/15

4780039050

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

12,00

zmluva r. 2012

11.12.2015

Slovak  Telekom, a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

191/15

6780039034

za telefón
OcÚ

29,50

zmluva r. 2012

11.12.2015

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

192/15

150516

krovinorez

579,00

objednávka

11.12.2015

JKL STEEL
Tovarenska 2
Zlaté Moravce

1514/
15

1015631220

Rozbor vody

478,01

 

14.12.2015

ZsVS  a.s.
Nábr.za Hydrocent. 4
Nitra

193/15

591504363

Za potr.ŠJ

4,01

 

17.12.2015

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

194/12

62015

Anténa int.na OcÚ

90,00

 

17.12.2015

Turcan DGT
Hostie 176

195/15

15110094

Odber kuch.odpadu

13,20

 

17.12.2015

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
Trencín

196/15

21609570

Ucebné pomôcky

91,50

 

18.12.2015

NOMILAND
Magnezitárska 11
Košice

197/15

5327889693

Za mobil ocú

36,90

 

18.12.2015

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

1515/
15

1015631240

Rozbor vody
COV

145,45

 

18.12.2015

Západosl.vodárenská
spolocnost a.s.
Nábr.za Hydrocentrálou
Nitra

198/15

21609986

Ucebné pomôcky

356,05

 

18.12.2015

NOMILAND
Magnezitárska 11
Košice

199/15

2015402

Monitor ŽŠ
2ks

169,72

 

21.12.2015

PAKE, s r.o.
Župná 54
Zlaté Moravce

200/15

2015003

Projekt multif.
ihrisko

600,00

 

21.12.2015

Ing.Schroner
Polná 340
Beladice

201/15

15141012

potraviny

199,01

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

28.12.2015

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra
2014

P.c. v
knihe fa

Císlo
faktúry

Predmet
faktúry

Fakturo-
vaná suma v €

Identif.zmluvy,
objed.s ktorou fa súvisí

Dátum doruc.
fa

Ident.údaje
dodávatela

1/14

7418221712

dodávka elektriny
vodovod

934,64

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

13.1.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

2/14

7418220998

dodávka elektriny
DS,KD

300,20

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

13.1.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

3/14

7437361007

dodávka elektriny
ZŠ,MŠ

103,79

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

15.1.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

4/14

7437361006

dodávka elektriny
OcU,VO,

369,50

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

15.1.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

5/14

7418221713

dodávka elektriny
COV

510,11

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

15.1.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

6/14

55140076

školské mlieko

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

16.1.2014

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

7/14

5235727605

za mobil

35,00

zmluva z roku 2010

16.1.2014

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

8/14

4/14

vodoinšt.
práce MŠ

191,50

objednávka

17.1.2014

Jaroslav Šurda
Velcice 214

9/14

2142200025

tlacivá ZŠ

4,90

objednávka ZŠ

20.1.2014

ŠEVT,a.s.
Cementárenská 16
Banská Bystrica

10/14

2014/0055

potr. ŠJ

65,40

20.1.2014

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

11/14

2014002

oprava VO

547,58

objednávka

21.1.2014

Miloš Paulov
Mankovce 84

12/14

55140221

školské mlieko

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

27.1.2014

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

13/14

10140002

popl.za web.

69,00

Zmluva o dielo c. 113751453 z r.2009

27.1.2014

TERRA GRATA n.o.
Partizánska cesta 97
Banská Bystrica

14/14

140105

za potr. v ŠJ

48,73

31.1.2014

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

15/14

6300025543

dodávka plynu

153,00

zmluva o dodávke

3.2.2014

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a

16/14

14141001

potraviny pre ŠJ

257,85

Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008

4.2.2014

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

17/14

7447835173

dodávka elektriny
OcU,VO,

369,50

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

6.2.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

18/14

7447835174

dodávka elektriny
ZŠ,MŠ

103,79

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

6.2.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

19/14

7237984155

dodávka plynu

158,00

zmluva o dodávke

3.1.2014

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a

20/14

9758658011

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

14,39

zmluva r. 2012

7.2.2014

Slovak Telekom, a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

21/14

9758657995

za telefón
OcÚ

46,06

zmluva r. 2012

7.2.2014

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

22/14

591400094

školské mlieko

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

10.2.2014

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

23/14

1410027

vývoz kuka

455,57

zmluva 7/1/2012
o vývoze a likv.odpadu

10.2.2014

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

24/14

2014007

oprava VO

340,03

objednávka

11.2.2014

Miloš Paulov
Mankovce 84

25/14

2141103463

reprodukcia hudby tech.zariad.

20,40

v zmysle zákona

12.2.2014

SOZA,
Rastislavova 3
Bratislava 2

26/14

591400235

školské mlieko

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

13.2.2014

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

27/14

0114020361

stravné lístky

0,00

Zmluva z r. 2012

14.2.2014

LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava

28/14

5239485023

za mobil

35,16

zmluva r. 2010

19.2.2014

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

29/14

0214009

za tlaciaren

193,00

24.2.2014

AXIS
Zlaté Moravce

30/14

591400392

školské mlieko

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

24.2.2014

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

31/14

140188

za potr. v ŠJ

45,04

24.2.2014

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

32/14

VF1400238

vlajky

13,00

28.2.2014

Signo s.r.o.
Tatranská cesta 68
Ružomberok

33/14

2014/0227

potr. ŠJ

54,60

4.3.2014

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

34/14

72633007825

za plyn KD

144,00

zmluva o dodávke

4.3.2014

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Btatislava

35/14

140053

Oprava kosacky

132,95

objednávka

6.3.2014

JKL STEEL
Zlaté Moravce

36/14

7447927847

dodávka elektriny
ZŠ,MŠ

103,79

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

6.3.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

37/14

7447927846

dodávka elektriny
OcU,VO,

307,92

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

6.3.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

38/14

5759648873

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

14,58

zmluva r. 2012

7.3.2014

Slovak Telekom, a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

39/14

0759648861

za telefón
OcÚ

28,97

zmluva r. 2012

7.3.2014

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

40/14

2014440

detské hojdacky

14,10

objednávka

10.3.2014

Maxstore s.r.o.
Školská 44
Slovenská Grob

41/14

14141002

potraviny pre ŠJ

168,69

Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008

11.3.2014

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

42/14

1410090VFA

vývoz kuka

519,02

zmluva 7/1/2012
o vývoze a likv.odpadu

12.3.2014

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

43/14

5009178118

hojdacka
detské ihr.

14,39

12.3.2014

Internet Mall Slovacia
Pasienkova 12599/2G
Bratislava

44/14

591400588

školské mlieko

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

12.3.2014

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

45/14

0140057

chladnicka
digestor ŠJ

365,00

objednávka

19.3.2014

Žofia Vajdová FAMILLY
Janka Krála 51/B
Zlaté Moravce

46/14

0031295090

za mobil

35,77

zmluva r. 2010

19.3.2014

Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8
Bratislava

47/14

591400737

školské mlieko

2,00

zmluva o dodávke
z r. 2010

31.3.2014

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

48/14

14141003

potraviny pre ŠJ

232,05

Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008

31.3.2014

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

49/14

7268025543

za plyn KD

79,00

zmluva o dodávke

2.4.2014

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Btatislava

50/14

140336

za potr. v ŠJ

67,56

2.4.2014

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

51/14

5/14

stolárske
práce MŠ

245,00

4.4.2014

Dušan Doskoc
Zlatno 138

52/14

2014004

zemné práce úprava skládky

120,00

objednávka

4.4.2014

Juraj Rakovský
Nitrianska 18
Zlaté Moravce

53/14

7448039281

záloha za elektrinu
DS,KD,A

300,20

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

7.4.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

54/14

7448018583

dodávka elektriny
OcU,VO,KD

369,50

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

7.4.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

55/14

7448018584

dodávka elektriny
ZŠ,MŠ

103,79

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

7.4.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

56/14

7448039948

za elektr.
COV

510,11

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

7.4.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

57/14

7448039947

za elektr.
studna,
vodojem

934,64

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

7.4.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

58/14

4760642900

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

14,39

zmluva r. 2012

9.4.2014

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

59/14

4760642890

za telefón
OcÚ

28,79

zmluva r. 2012

9.4.2014

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

60/14

1410214VFA

vývoz kuka

743,71

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

9.4.2014

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

61/14

140402

Overenie úctov. zvierky

1000,00

Zmluva o vykonaní
audítorskej cinnosti

15.4.2014

Ing.Dagmar Horáková
Štúrova 14
Nitra

62/14

14VF004

Ozvucenie
KD

889,00

objednávka

15.4.2014

Hudobniny-Keckeš
Tribecská 9
Zlaté Moravce

63/14

591401019

školské mlieko

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

17.04.2014

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

64/14

5247011563

za mobil

35,78

zmluva r. 2010

22.04.2014

Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8
Bratislava

65/14

21401185

didakt.
pomôcky MŠ

203,00

objednávka

22.04.2014

NOMIland,s.r.o.
Magnezitárska 11
Košice

66/14

21401186

didakt.
pomôcky MŠ

110,19

objednávka

22.04.2014

NOMIland,s.r.o.
Magnezitárska 11
Košice

67/14

20140398

potr. ŠJ

61,25

23.04.2014

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

68/14

140100432

používanie SW

445,20

Zmluva o používaní SW c.2000/832

24.04.2014

Remek,s.r.o.
Nálepkova 2
Nitra

69/14

2014019

Rozšírenie VO

1598,16

objednávka
výberové konanie

24.04.2014

Miloš Paulov
Mankovce 84

70/14

591401151

školské mlieko

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

25.04.2014

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

71/14

14141004

potraviny pre ŠJ

184,30

Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008

02.05.2014

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

72/14

1406913

prev.
verejného rozhlasu

33,50

Zmluva c. 917051
zo 7.4.2009

02.05.2014

SLOVGRAM
Jakubovo nám. 14
Bratislava

73/14

7273041090

dodávka plynu

30,00

zmluva o dodávke

02.05.2014

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Btatislava

74/14

0761643225

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

14,39

zmluva r. 2012

09.05.2014

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

75/14

5761643206

za telefón
OcÚ

30,34

zmluva r. 2012

09.05.2014

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

76/14

591401279

školské mlieko

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

09.05.2014

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

77/14

1410299VFA

vývoz kuka

743,71

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

09.05.2014

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

78/14

7437655857

dodávka elektriny
ZŠ,MŠ

103,79

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

09.05.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

79/14

7437655856

dodávka elektriny
OcU,VO,KD

369,50

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

09.05.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

80/14

2014006

zemné práce úprava skládky

120,00

objednávka

09.05.2014

Juraj Rakovský
Nitrianska 18
Zlaté Moravce

81/14

2014021

rekonštrukcia svietid.DS

397,13

cenová ponuka

13.05.2014

Miloš Paulov
Mankovce 101

82/14

0031295090

za mobil

38,95

zmluva r. 2010

19.05.2014

Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8
Bratislava

83/14

591401532

školské mlieko

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

26.05.2014

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

84/14

140508

za potr. v ŠJ

57,55

27.05.2014

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

1-p/14

1014630379

rozbor vody

474,92

objednávka

26.05.2014

Západosl.vodárenská
spolocnost a.s.
Nábr.za Hydrocentrálou
Nitra

85/14

7293041304

dodávka plynu

13,00

zmluva o dodávke

03.06.2014

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Btatislava

2-p/14

1014630395

rozbor vody

76,70

objednávka

04.06.2014

Západosl.vodárenská
spolocnost a.s.
Nábr.za Hydrocentrálou
Nitra

86/14

140413

za potr. v ŠJ

32,89

06.06.2014

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

87/14

591401677

školské mlieko

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

06.06.2014

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

88/14

7448189896

dodávka elektriny
OcU,VO,KD

369,50

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

06.06.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

89/14

7448189897

dodávka elektriny
ZŠ,MŠ

103,79

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

06.06.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

90/14

2014010

zemné práce úprava skládky

150,00

objednávka

06.06.2014

Juraj Rakovský
Nitrianska 18
Zlaté Moravce

91/14

1410387VFA

vývoz kuka

743,71

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

06.06.2014

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

92/14

14141005

potraviny pre ŠJ

192,02

Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008

06.06.2014

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

93/14

2762650923

za telefón
OcÚ

29,17

zmluva r. 2012

09.06.2014

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

94/14

0762650932

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

14,39

zmluva r. 2012

09.06.2014

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

95/14

20140578

Potraviny
do ŠJ

38,65

11.06.2014

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

96/14

14100587

Rekonštr.
domu smútku

678,00

Najvýhodnejšia cenová ponuka, objednávka

16.06.2014

František Herud
Oravská Polhora

97/14

2014023

Oprava VO

99,80

objednávka

16.06.2014

Miloš Paulov
Mankovce 84

98/14

591401819

školské mlieko

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

16.06.2014

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

99/14

5254619021

za mobil

37,94

zmluva r. 2010

19.06.2014

Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8
Bratislava

100/14

1400616

za potr. v ŠJ

49,94

24.06.2014

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

101/14

591401956

školské mlieko

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

27.06.2014

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

102/14

20140655

za potraviny
vítanie leta

157,33

objednávka

27.06.2014

Matejov s.r.o.
Martinsky breh 59
Zlaté Moravce

103/14

14141006

potraviny pre ŠJ

239,59

Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008

27.06.2014

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

104/14

512014

Materiál-dosky
amfiteáter

41,85

objednávka

02.07.2014

Vladislav Rybnikár
Zlatno 121

105/14

7288089636

Dodávka plynu KD

12,00

zmluva o dodávke

02.05.2014

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

106/14

7437807793

dodávka elektriny
ZŠ,MŠ

103,79

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

04.07.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

107/14

7437807792

dodávka elektriny
OcU,VO,KD

369,50

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

04.07.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

108/14

7437833087

záloha za elektrinu
DS,KD,A

300,20

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

07.07.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

109/14

7270006657

Vyúctov.
elektr.DS

-39,06

07.07.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

1503/
14

7437833806

za elektr.
COV

510,11

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

07.07.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

1504/
14

7437833805

za elektr.
studna,
vodojem

934,64

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

07.07.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

110/14

4/2014

Hudobná produkcia
VL 2014

400,00

28.06.2014

SPOLOK TROP
OBYCE

111/14

2/2014

Hudobná produkcia VL 2014

200,00

28.06.2014

Obc.združenie
INOVEC
Zlaté Moravce

112/14

4763660367

za telefón
OcÚ

28,79

zmluva r. 2012

09.07.2014

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

113/14

3763660382

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

14,54

zmluva r. 2012

09.07.2014

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

114/14

1410477VFA

vývoz kuka

743,71

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

09.05.2014

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

115/14

1142205822

Tlacívá
ZŠ MŠ

20,71

objednávka

10.07.2014

ŠEVT,a.s.
Cementárenská 16
Banská Bystrica

116/14

14141007

potraviny pre ŠJ

95,39

Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008

14.07.2014

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

117/14

14071004

odber kuch.odpadu

13,20

Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014

18.07.2014

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
Trencín

118/14

!5258329474

za mobil

35,16

zmluva r. 2010

19.2.2014

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

119/14

7448351233

dodávka elektriny
OcU,VO,KD

369,50

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

04.08.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

120/14

7448351234

dodávka elektriny
ZŠ,MŠ

103,79

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

04.08.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

121/14

7293084668

Dodávka plynu KD

12,00

zmluva o dodávke

04.08.2014

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

122/14

2014015

zemné práce úprava skládky

120,00

objednávka

06.08.2014

Juraj Rakovský
Nitrianska 18
Zlaté Moravce

123/14

1410585VFA

vývoz kuka

630,40

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

08.08.2014

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

124/14

4764803587

za telefón
OcÚ

29,12

zmluva r. 2012

08.08.2014

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

125/14

0764603598

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

14,39

zmluva r. 2012

08.08.2014

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

126/14

2014017

prepra. GP

300,00

objednávka

18.08.2014

Tibor Drienovský
Jedlové Kostolany

127/14

1400043

kúpa kuch.linky
do ŠJ

585,50

objednávka

18.08.2014

M.Hlavacková
Nábytok TRIO
Litomerická 743/17
Zlaté Moravce

128/14

325140081

doprava
Štúrovo

287,66

objednávka

20.08.2014

NITRAVEL
Štúrova 72
N i t r a

129/14

0114089441

Stravné lístky

915,54

Zmluva z r. 2012

20.08.2014

LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava

130/14

1/2014

rekonštruk-cia DS

823,08

Cenová ponuka

21.08.2014

Peter Martinkovic
Tajovského 47
Zlaté Moravce

131/14

2/2014

rekonštruk-cia MŠ

508,25

Cenová ponuka

21.08.2014

Peter Martinkovic
Tajovského 47
Zlaté Moravce

132/14

5262045091

za mobil OcÚ

56,90

zmluva r. 2010

21.08.2014

Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8
Bratislava

133/14

2142205291

tlacivá

20,71

objednávka

25.8.2014

ŠEVT,a.s.
Cementárenská 16
Banská Bystrica

134/14

1416107177

toner

28,00

objednávka

2.9.2014

Camea Computer Systems a.s.
Sabinovská 67
08001 Prešov

135/14

7243173353

Dodávka plynu KD

25,00

zmluva o dodávke

3.9.2014

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

136/14

14141008

potraviny pre ŠJ

120,38

Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008

3.9.2014

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

137/14

2014018

zemné práce úprava skládky

240,00

objednávka

4.9.2014

Juraj Rakovský
Nitrianska 18
Zlaté Moravce

138/14

7437961817

dodávka elektriny ZŠ,MŠ

103,79

zmluva o dodávke elektr. z r. 2010

5.9.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

139/14

7437961816

dodávka elektriny OcU,VO,KD

369,50

zmluva o dodávke elektr. z r. 2010

5.9.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

140/14

1765779039

za telefón OcÚ

28,79

zmluva r. 2012

8.9.2014

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

141/14

4765779050

za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ

14,39

zmluva r. 2012

8.9.2014

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

142/14

1410669VFA

vývoz
kuka

630,40

Zmluva c.7/2013
o odvoze a likvidácii
KO a drob.stav.odpadu

8.8.2014

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

143/14

20140877

Potraviny
do ŠJ

56,50

9.9.2014

MATEJOV Mäso
udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

144/14

812

odvoz

22,00

objednávka

9.9.2014

AGRO s.r.o.
Hostovce

145/14

114/2014

cistenie
komína ZŠ

42,00

11.9.2014

Kominárstvo Tužinský
Robotnícka 85
Zlaté Moravce

146/14

591402208

školské mlieko

8,02

zmluva o dodávke
z r. 2010

16.09.2014

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

147/14

5265899708

za mobil OcÚ

35,87

zmluva r. 2010

19.09.2014

Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8
Bratislava

148/14

15/2014

Rekonštr. kam.kríža
v cintoríne

2124,00

objednávka

19.09.2014

Anton Belan
Jesenskeho 30
Zlaté Moravce

149/14

29/14

Oprava vodoinš.DS,MŠ,ZŠ

246,00

objednávka

23.09.2014

Šurda Jaroslav
Velcice 214

150/14

2014062

Doprava
uhlia

48,00

objednávka

01.10.2014

Autodoprava
Dušan Hudec
Velcice 14

151/14

201401974

Školské pomôcky MŠ

42,35

objednávka

1.10.2014

Maquita
Solná 738/36
Nitrianske Pravno

152/14

14824

Potraviny
v ŠJ

51,05

1.10.2014

Šampinón
Vinicná l
Zlaté Moravce

1505/14

90133666

Vytýcenie
telek.siete
-kanalizácia

96,00

1.10.2014

Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava

153/14

14141009

potraviny pre ŠJ

1,14

Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008

06.10.2014

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

154/14

14141010

potraviny pre ŠJ

218,98

Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008

06.10.2014

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

155/14

591402483

školské mlieko

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

07.10.2014

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

156/14

0141040

Za uhlie

623,59

objednávka

07.10.2014

PRAMOS
Tolstého 2A
Zlaté Moravce

157/14

0141039

Za uhlie

533,77

objednávka

07.10.2014

PRAMOS
Tolstého 2A
Zlaté Moravce

158/14

7438051407

dodávka elektriny
ZŠ,MŠ

103,79

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

07.10.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

159/14

7438051406

dodávka elektriny
OcU,VO,
KD

369,50

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

07.10.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

1506/
14

7419049536

za elektr.
COV

510,11

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

07.10.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

1507/
14

7419049535

za elektr.
studna,
vodojem

934,64

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

07.10.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

160/14

7419048901

záloha za elektrinu
DS,KD,A

300,20

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

07.10.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

161/14

1410752VF

vývoz kuka

odvoz  PET
fliaš

941,85

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

 

08.10.2014

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

 

162/14

8766721962

za telefón
OcÚ

28,79

zmluva r. 2012

08.10.2014

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

163/14

3766721974

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

14,54

zmluva r. 2012

08.10.2014

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

164/14

21503356

didakt.
pomôcky MŠ

423,30

objednávka

08.10.2014

NOMIland,s.r.o.
Magnezitárska 11
Košice

165/14

21503495

didakt.
pomôcky MŠ

25,40

objednávka

08.10.2014

NOMIland,s.r.o.
Magnezitárska 11
Košice

166/14

20141002

Potraviny
do  ŠJ

54,17

 

14.10..2014

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

1508/14

01102014

Projekt na dotáciu kanal.a COV

100,00

objednávka

15.10.2014

RRA Horné Požitavie
Sládkovicova 3
Zlaté Moravce

167/14

14461027

Kolekcie pre dôchodcov

469,65

objednávka

17.10.2014

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

168/14

591402647

školské mlieko

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

17.10.2014

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

169/14

14100303

Odber  kuch.
odpadu

13,20

Zmluva o odbere kuch.
odpadu  z 1.5.2014

20.10.2014

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
Trencín

170/14

20141037

Pásik reflexný

91,00

objednávka

20.10.2014

LIM PO s.r.o.
Jesenná 1
Prešov

171/14

5269865048

za mobil OcÚ

37,16

zmluva r. 2010

20.10.2014

Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8
Bratislava

1509/
14

1014630931

Rozbor
pitnej vody

490,88

objednávka

23.10.2014

Západosl.vodárenská
spolocnost a.s.
Nábr.za Hydrocentrálou
Nitra

172/14

410901

Zákusky pre
dôchodcov

65,86

Tel.objednávka

24.10.2014

AD Spectrum
Zlaté Moravce

173/14

7433182292

Vyúc.fa za plyn KD

-174,29

zmluva o dodávke

27.10.2014

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

174/14

591402813

školské mlieko

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

27.10.2014

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

175/14

140932

Potraviny
v ŠJ

40,32

 

27.10.2014

Šampinón
Vinicná l
Zlaté Moravce

176/14

1400432

Výstavba kanalizácia

25000,-

Dodatok c. 5-zmluva na stavebné dieloc.9/96

03.11.2014

Stanislav Orovnický
VODOSTAV
Hviezdoslavova 4
953 01 Zlaté Moravce

177/14

7288148142

Dodávka plynu KD

75,00

zmluva o dodávke

03.11.2014

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

178/14

7438136458

dodávka elektriny
ZŠ,MŠ

103,79

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

06.11.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

179/14

7438136457

dodávka elektriny
OcU,VO,
KD

369,50

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

06.11.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

180/14

14141012

potraviny pre ŠJ

266,78

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

06.11.2014

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

181/14

2014023

Zemné práce
skládka

120,00

objednávka

07.11.2014

Juraj Rakovský
Nitrianska l8
Zlaté Moravce

182/14

591402952

školské mlieko

2,00

zmluva o dodávke
z r. 2010

07.11.2014

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

183/14

1410833

Vývoz a skládkov.
KO

602,56

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpad

10.11.2014

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

 

184/14

3767661679

za telefón
OcÚ

30,08

zmluva r. 2012

12.11.2014

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

185/14

7767661699

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

15,60

zmluva r. 2012

12.11.2014

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

186/14

140834

kopírovanie

3,70

 

7.10.2014

PlanPrint
Farská 4
Nitra

187/14

591403096

školské mlieko

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

27.10.2014

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

1510/14

11402123

Oprava dúchadla COV

1847,67

objednávka

13.11.2014

Kubícek VHS s.r.o.
Maršíkovská 615
Velké Losiny

188/14

5273853116

za mobil OcÚ

37,00

zmluva r. 2010

20.11.2014

Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8
Bratislava

189/14

201444982

Anitiv.progr.
ESET Sekurity

70,49

objednávka

24.11.2014

ESET,s.r.o.
Einsteinova 24
Bratislava

190/14

20141180

Potraviny
ŠJ

56,08

 

25.11.2014

MATEJOV
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

191/14

14110986

Odber  kuch.
odpadu

13,20

Zmluva o odbere kuch.
odpadu  z 1.5.2014

01.12.2014

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
Trencín

192/14

7253236158

Dodávka plynu KD

88,00

zmluva o dodávke

01.12.2014

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

193/14

14141013

potraviny pre ŠJ

236,57

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

01.12.2014

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

194/14

2014082

Doprava
uhlia

24,00

objednávka

01.12.2014

Autodoprava
Dušan Hudec
Velcice 14

195/14

141110

Potraviny
v ŠJ

60,73

 

01.12.2014

Šampinón
Vinicná l
Zlaté Moravce

196/14

591403382

školské mlieko

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

03.12.2014

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

197/14

1410906

Vývoz a skládkov.
KO

687,38

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

 

04.12.2014

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

 

198/14

14350598

Zo SF poukážky

450,00

objednávka

4.12.2014

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

199/14

5768610885

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

16,16

zmluva r. 2012

08.12.2014

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

200/14

7768610869

za telefón
OcÚ

29,24

zmluva r. 2012

08.12.2014

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

201/14

2014236

publikácia

12,20

 

10.12.2014

Mgr.M.Lavrincová
Bratislava

202/14

0141434

Za uhlie

552,77

 

10.12.2014

PRAMOS
Tolstého 2A
Zlaté Moravce

203/14

14120228

Odber  kuch.
odpadu

13,20

Zmluva o odbere kuch.
odpadu  z 1.5.2014

11.12.2014

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
Trencín

1511/
14

02112014

Dokument-
Vyhodnoten. prevádzky COV

200,00

objednávka

12.12.2014

Regionálna rozvojová
banka
Sládkovicova 3
Zlaté Moravce

1512/
14

1014631158

 

Rozbor vody

76,70

 

16.12.2014

ZsVS a.s.
Nábr.za Hydrocentr.4
Nitra

204/14

141155

Potraviny
v ŠJ

51,38

 

17.12.2014

Šampinón
Vinicná l
Zlaté Moravce

205/14

5277870848

za mobil OcÚ

37,85

zmluva r. 2010

18.12.2014

Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8
Bratislava

206/14

1412125

MŠ ucebné pomôcky

350,60

objednávky

22.12.2014

INSGRAF s.r.o.
P.Pazmana 51/19
Šala

207/14

1403018223

Predplatné
noviny
Pravda

125,00

 

29.12.2014

Slovenská pošta
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica

208/14

14141014

potraviny pre ŠJ
 za 12/2014

125,24

Kúpna zmluva o dodávke potravín  z r. 13.10.2008

05.01.2015

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

209/14

7210641996

Vyúctovacia fa za elekt.
ZŠ - MŠ

-191,64

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

05.01.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

210/14

7130902254

Vyúctovacia fa za elekt.
KD

 

-80,42

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

05.01.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

211/14

7010527052

Vyúctovacia fa za elekt.
VO,OcÚ, KD

-363,66

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

05.01.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

1513/
14

7130902255

Vyúctovacia fa za elekt.
studna

230,36

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

05.01.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

1514/
14

7160734960

Vyúctovacia fa za elekt.
studna

0,00

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

05.01.2015

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

212/14

1769559248

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

16,63

zmluva r. 2012

08.1.2015

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

213/14

1411021VFA

Vývoz a skládkov.
KO

748,25

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

 

08.1.2015

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

 

214/14

6769559236

za telefón
OcÚ

29,39

zmluva r. 2012

08.1.2015

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

215/14

14121587

Odber  kuch.
odpadu

13,20

Zmluva o odbere kuch.
odpadu  z 1.5.2014

14.01.2015

INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
Trencín

216/14

7423190338

Vyúctovacia fa za plyn 2014

56,77

zmluva o dodávke

19.01.2015

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

217/14

2142209201

Za tlacivá

9,00

Objednávka  ZŠ

19.01.2014

ŠEVT a.s.
Cementárenska 16
Banská Bystrica

 

2013

P.c. v
knihe fa

Císlo
faktúry

Predmet
faktúry

Fakturo-
vaná suma v €

Identif.zmluvy,
objed.s ktorou fa súvisí

Dátum doruc.
fa

Ident.údaje
dodávatela

1/13

3120000497

Literatúra pre MŠ

48,60

2.1.2013

Katolícka univerzita
Ružomberku
Námestie A.Hlinku 60
034 01 Ružomberok

2/13

7272686495

dodávka plynu

142,00

zmluva o dodávke

3.1.2013

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a

3/13

121052

vývoz kuka

363,61

zmluva 7/1/2012
o vývoze a likv.odpadu

8.1.2013

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

4/13

5746008684

za telefón
OcÚ

23,27

zmluva r. 2012

8.1.2013

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

5/13

4746009079

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

14,39

zmluva r. 2012

8.1.2013

Slovak Telekom, a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

6/13

7200518246

vyúctovanie-dodávka elektriny
ZŠ,MŠ

0,32

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

11.1.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

1/13 PC

7010427591

Vyúctovanie-dodávka elektriny
vodovod

-467,34

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

10.1.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

2/13 PC

7010427591

vyúctovanie-dodávka elektriny
COV

-47,46

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

10.1.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

3/13 PC

7010427591

vyúctovanie-dodávka elektriny
vodojem

13,68

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

10.1.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

7/13

7200518245

vyúctovanie-dodávka elektriny
OcU,VO,

-57,02

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

14.1.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

8/13

7160577860

vyúctovanie-dodávka elektriny
DS,KD

18,56

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

14.1.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

9/13

2013002

za opravu VO
vianocné os.

493,20

Objednávka

15.1.2013

Miloš Paulov
Mankovce 84

10/13

591300100

školské mlieko

6,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

16.1.2013

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

11/13

1316100477

toner

37,32

Obj. R MŠ

17.1.2013

CAMEA comp.
Prešov

12/13

5191813820

za mobil

33,96

zmluva r. 2010

21.1.2013

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

13/13

7415729072

vyúct.r.2012

21,25

zmluva o dodávke

21.1.2013

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a

14/13

7446761968

za elektr.
OcÚ,VO

317,94

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

21.1.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

15/13

7446761969

za elektr.
ZŠ,MŠ

103,35

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

21.1.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

16/13

1130024

za tlacivá

27,14

telef.obj.

7.1.2013

CART PRINT s.r.o.
Štúrova 57/B
Nitra

17/13

10130033

za udr.web.
stránku

69,00

Zmluva o dielo
113751453 z 2009

21.1.2013

TERRA GRATA n.o.
Partizánska cesta 97
Banská Bystrica

18/13

7417307679

za elektr.
DS,KD

287,58

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

21.1.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

4/13PC

7417308602

za elektr.
studna

1033,36

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

21.1.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

5/13PC

7417308603

za elektr.
vodojem

48,85

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

21.1.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

6/13PC

7417308604

za elektr.
COV

427,20

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

21.1.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

19/13

20130073

potr.ŠJ

49,39

24.01.2013

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

20/13

2131102802

reprodukcia hudby tech.zariad.

20,40

v zmysle zákona

5.2.2013

SOZA,
Rastislavova 3
Bratislava 2

21/13

728780543

dodávka plynu do KD

137,00

zmluva o dodávke

5.2.2013

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava 26

22/13

1410001

potraviny pre ŠJ

300,50

zmluva o dodávke potravín z r. 2008

21.12.2012

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

23/13

8746986521

za telefón
OcÚ

34,93

zmluva r. 2012

7.2.2013

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

24/13

2746986936

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

15,04

zmluva r. 2012

7.2.2013

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

25/13

591300406

školské mlieko

6,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

7.2.2013

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

26/13

130044

vývoz kuka

425,13

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

7.2.2013

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

27/13

130174

za potr. v ŠJ

25,75

8.2.2013

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

28/13

7446808807

za elektr.
OcÚ,VO

317,94

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

8.2.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

29/13

7446808808

za elektr.
ZŠ,MŠ

103,35

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

8.2.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

30/13

9130020

tlacivá

24,30

tel.obj. R-MŠ

11.2.2013

NOMILAND
did.,s.r.o
01013 Košica

31/13

35

údžba MK

262,20

objednávka

13.2.2013

AGRO
951 91 Hostovce

32/13

591300542

školské mlieko

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

15.2.2013

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

33/13

5195433626

za mobil

36,86

zmluva r. 2010

20.2.2013

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

34/13

8301013881

stravné listky

1095,00

Zmluva z r. 2012

20.2.2013

Le CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava

35/13

0113022343
vyúctovacia faktúra

stravné lístky

0,00

Zmluva z r. 2012

26.2.2013

LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava

36/13

591300687

školské mlieko

8,02

zmluva o dodávke
z r. 2010

26.2.2013

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

37/13

1410002

potraviny pre ŠJ

227,74

zmluva o dodávke potravín z r. 2008

1.3.2013

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

38/13

09/2013

doprava štrku

45,00

1.3.2013

Autodoprava
Dušan Hudec
Velcice 14

39/13

7257734157

dodávka plynu

129,00

zmluva o dodávke

05.03.2013

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a

40/13

130276

za potr. v ŠJ

38,47

6.3.2013

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

41/13

4747969675

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

14,76

zmluva r. 2012

7.3.2013

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

42/13

8747970206

za telefón
OcÚ

29,75

zmluva r. 2012

7.3.2013

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

43/13

130079

vývoz kuka

531,97

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

7.3.2013

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

44/13

7446920141

za elektr.
OcÚ,VO

317,94

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

11.3.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

45/13

7446920142

za elektr.
ZŠ,MŠ

103,35

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

11.3.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

46/13

102

údžba MK

248,40

objednávka

18.3.2013

AGRO
951 91 Hostovce

47/13

5199059692

za mobil

33,86

zmluva r. 2010

22.3.2013

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

48/13

130434

za potr. v ŠJ

25,73

25. 3.2013

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

49/13

591300985

školské mlieko

8,02

zmluva o dodávke
z r. 2010

26.3.2013

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

50/13

1410003

potraviny pre ŠJ

165,38

zmluva o dodávke potravín z r. 2008

28.3.2013

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

51/13

7292724149

dodávka plynu do KD

71,00

zmluva o dodávke

04.04.2013

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava 26

52/13

7446994985

za elektr.
ZŠ,MŠ

103,35

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

9.4.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

53/13

7446994984

za elektr.
OcÚ,VO

317,94

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

9.4.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

54/13

130155

vývoz kuka

531,97

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

9.4.2013

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

55/13

7417495104

za elektr.
KD,DS,A

287,58

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

9.4.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

56/13

9748949400

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

14,39

zmluva r. 2012

9.4.2013

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

57/13

6748949410

za telefón
OcÚ

32,38

zmluva r. 2012

9.4.2013

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

7/13PC

7417495907

za elektr.
vodovod

1082,21

Zmluva o dodávke elektriny c.140283200
c.140283198
z r.2010

9.4.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

8/13PC

7417495908

za elektr.
COV

427,20

Zml. o dodávke elektriny c.140283202
z r. 2010

9.4.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

58/13

2013012

Oprava VO

222,00

12.4.2013

Miloš Paulov
Mankovce 84

59/13

2013013

Oprava zariad. MŠ

150,00

12.4.2013

Miloš Paulov
Mankovce 84

60/13

313115

dopravné znacky

139,94

15.4.2013

RSUC, a.s.
Ul.Štúrova 147
Nitra

61/13

130100183

užívanie serverov

445,20

Zmluva o dodávke SW z r. 2009

16.4.2013

Remek s.r.o.
Nálepkova 2
949 01 Nitra

62/13

591301217

mlieko v ŠJ

8,02

zmluva o dodávke
z r. 2010

17.04.2013

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

63/13

1305402

poplatok
za prenos hud. diel

33,50

v zmysle zákona

18.4.2013

Slovgram
Jakubovo nám. l4
813 48 Bratislava

64/13

5202711325

mobil OcÚ

31,22

zmluva r. 2010

18.4.2013

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

65/13

2013/0313

potraviny
do ŠJ

50,40

19.4.2013

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

66/13

20130006

zemné práce úprava skládky

120,00

objednávka

24.4.2013

Juraj Rakovský
Nitrianska 18
Zlaté Moravce

67/13

591301374

dodávka
mlieka v ŠJ

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

26.4.2013

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

68/13

1410004

potraviny pre ŠJ

335,65

zmluva o dodávke potravín z r. 2008

02.05.2013

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

69/13

130612

za potr. v ŠJ

36,23

03.05.2013

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

70/13

7227803385

dodávka plynu do KD

27,00

zmluva o dodávke

03.05.2013

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava 26

71/13

591301530

dodávka
mlieka v ŠJ

10,02

zmluva o dodávke
z r. 2010

07.05.2013

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

72/13

7447087699

za elektr.
OcÚ,VO

317,94

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

10.05.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

73/13

7447087700

za elektr.
ZŠ,MŠ

103,35

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

10.05.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

74/13

6749935203

za telefón
OcÚ

29,68

zmluva r. 2012

10.05.2013

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

75/13

9749935781

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

14,39

zmluva r. 2012

10.05.2013

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

76/13

130235

vývoz kuka

589,60

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

13.05.2013

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

77/13

4900547250

ISDN linka

59,90

14.05.2013

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

78/13

591301662

dodávka
mlieka v ŠJ

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

20.05.2013

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

79/13

0031295090

mobil OcÚ

46,37

zmluva r. 2010

21.05.2013

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

80/13

05-13023

servis výpoc.tech

79,92

objednávka

21.05.2013

AXIS
Janka Krála 51/A
Zlaté Moravce

81/13

591301792

dodávka
mlieka v ŠJ

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

27.05.2013

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

82/13

1410005

za potr. v ŠJ

362,75

zmluva o dodávke potravín z r. 2008

5.6.2013

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

83/13

130766

za potr. v ŠJ

60,06

5.6.2013

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

84/1372

97759968

dodávka plynu

12,00

zmluva o dodávke

05.06.2013

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

85/13

7436835836

za elektrinu

317,94

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

6.6.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

86/13

7436835837

za elektr.
ZŠ,MŠ

103,35

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

6.6.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

8-P/13

1013630382

rozbor vody COV

72,72

31.05.2013

Západosl.vodár.spolocnost
Nábrežie za hydrocent. 4
949 60 Nitra

9-P/13

1013630382

Rozbor
vody vodov.

474,90

06.06.2013

Západosl.vodár.spolocnost
Nábrežie za hydrocent. 4
949 60 Nitra

87/13

8750899029

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

15,83

zmluva r. 2012

07.06.2013

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

88/13

9750598288

za telefón
OcÚ

31,98

zmluva r. 2012

07.06.2013

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

89/13

591301946

dodávka
mlieka v ŠJ

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

07.06.2013

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

90/13

130346

vývoz kuka

561,10

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

10.06.2013

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

91/13

20130507

potraviny
do ŠJ

48,68

10.06.2013

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

92/13

1316104656

Všeob.materiál

60,00

20.06.2013

CAMEA
Bottova
08001Prešov

93/13

20130587

za mäso
kúlt. spol.
akcia

145,46

21.06.2013

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

94/13

5210000512

mobil OcÚ

32,93

zmluva r. 2010

21.06.2013

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

95/13

591302093

dodávka
mlieka v ŠJ

8,02

zmluva o dodávke
z r. 2010

21.06.2013

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

96/13

591302234

dodávka
mlieka v ŠJ

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

26.06.2013

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

97/13

7222847116

dodávka plynu

11,00

zmluva o dodávke

02.07.2013

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

98/13

0613013

servis výpoc.tech

97,63

objednávka

02.07.2013

AXIS
Janka Krála 51/A
Zlaté Moravce

99/13

131010

za potr. v ŠJ

26,84

02.07.2013

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

100/13

141006

za potr. v ŠJ

293,42

zmluva o dodávke potravín z r. 2008

02.07.2013

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

101/13

130468

vývoz kuka

563,69

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

04.07.2013

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

102/13

591302308

dodávka
mlieka v ŠJ

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

04.07.2013

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

103/13

7436917270

za elektr.
ZŠ,MŠ

103,35

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

08.07.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

104/13

7436917269

za elektr.
OcÚ,VO

317,94

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

08.07.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

105/13

20130017

zemné práce úprava skládky

135,00

objednávka

10.07.2013

Juraj Rakovský
Nitrianska 18
Zlaté Moravce

106/13

7511035637

za elektr.
KD,DS,A

287,58

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

12.07.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

107/13

9751824701

za telefón
OcÚ

31,98

zmluva r. 2012

16.07.2013

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

108/13

3751904469

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

14,39

zmluva r. 2012

16.07.2013

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

109/13

1300228

výstavba
kanalizácie

3500,00

Zmluva o stavebné dielo c.09/96
Z 18.3.2013

18.07.2013

VODOSTAV
Hviezdoslavova 4
Zlaté Moravce

110/13

0031295090

mobil OcÚ

43,67

zmluva r. 2010

18.07.2013

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

111/13

3/2013

vystúpenie VL 2013

400,00

29.06.2013

SPOLOK TROP
Kostolná 499,Obyce

11/13PC

9011/13

Vytýcenie telek.sieti

138,00

objednávka

08.07.2013

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

12/13PC

7511036476

za elektr.
COV

427,20

Zm l. o dodávke elektriny c.140283202
z r. 2010

16.07.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

13/13PC

7511036475

za elektr.
vodovod

1082,21

Zmluva o dodávke elektriny c.140283200
c.140283198
z r.2010

16.07.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

112/13

1410007

za potr. v ŠJ

64,81

zmluva o dodávke potravín z r. 2008

23.07.2013

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

113/13

313283

Oprava MK

459,30

objednávka

24.7.2013

RSUC Nitra, a.s.
Štúrova 147

114/13

1300229

výstavba
kanalizácie

60000,00

Zmluva o stavebné dielo c.09/96
Z 18.3.2013

26.07.2013

VODOSTAV
Hviezdoslavova 4
Zlaté Moravce

115/13

7307783977

dodávka plynu

12,00

zmluva o dodávke

05.08.2013

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

116/13

130528

vývoz kuka

563,69

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

07.08.2013

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

117/13

5752824924

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

14,39

zmluva r. 2012

07.08.2013

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

118/13

1752824492

za telefón
OcÚ

29,75

zmluva r. 2012

07.08.2013

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

119/13

7436989193

za elektr.
OcÚ,VO

317,94

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

07.08.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

120/13

7436989194

za elektr.
ZŠ,MŠ

103,35

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

07.08.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

121/13

20130701

za mäso
športový den

67,20

07.08.2013

MATEJOV Mäso údeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

122/13

0113079093

Stravné lístky

825,54

objednávka

12.08.2013

LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava

123/13

2132206500

tlacivá

46,49

objednávka ZŠ,MŠ

14.8.2013

ŠEVT,a.s.
Cementárenská 16
Banská Bystrica

124/13

5217351896

mobil OcÚ

35,24

zmluva r. 2010

19.08.2013

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

125/13

7/2013

rekonšt.
Strechy ZŠ,MŠ

14420,-

zmluva o dielo
z 15.7.2013

20.08.2013

Karol Hudec
951 92 Žikava 109

126/13

325130059

preprava autobusom

180,73

objednávka

02.09.2013

NITRAVEL,s.r.o.
Štúrova 72
Nitra

127/13

7267863424

dodávka
plynu

22,00

zmluva o dodávke

02.09.2013

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

128/13

2013/0779

potraviny
do ŠJ

52,62

03.09.2013

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

129/13

7437043065

za elektr.
ZŠ,MŠ

103,35

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

04.09.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

130/13

7437043064

za elektr.
OcÚ,VO

317,94

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

04.09.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

131/13

130295

oprava
krovinorez
kosacka

141,50

04.09.2013

JKL-STEEL sro
Továrenska 2
Zlaté Moravce

132/13

130622

vývoz KO

625,85

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

04.09.2013

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

133/13

2753782099

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

14,39

zmluva r. 2012

12.09.2013

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

134/13

3753781484

za telefón
OcÚ

29,93

zmluva r. 2012

12.09.2013

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

135/13

5221031770

mobil OcÚ

37,45

zmluva r. 2010

18.09.2013

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

136/13

591302475

za potraviny

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

24.09.2013

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

137/13

591302653

za potraviny

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

27.09.2013

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

138/13

107/2013

kom.práce

42,00

30.09.2013

Kominárstvo Tužinský
Duklianska 2
953 00 Zlaté Moravce

139/13

130093

Hracky MŠ

211,80

Objednávka MŠ

30.09.2013

Vydavatelstvo NOMI s.r.o
Magnezitárska 11
040 13 Košice

140/13

2013/0900

Mäso do ŠJ

53,42

03.10.2013

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

141/13

59130270

za potraviny

8,02

zmluva o dodávke
z r. 2010

04.10.2013

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

142/13

7437120602

za elektr.
ZŠ,MŠ

103,35

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

07.10.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

143/13

7437120601

za elektr.
OcÚ,VO

317,94

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

07.10.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

144/13

7437142815

za elektr.
KD,DS,A

287,58

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

07.10.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

14/P/13

7417981293

za elektr.
COV

427,20

Zm l. o dodávke elektriny c.140283202
z r. 2010

07.10.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

15/P/13

7417981292

za elektr.
vodovod

1082,21

Zmluva o dodávke elektriny c.140283200
c.140283198
z r.2010

07.10.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

145/13

130731

vývoz KO

739,17

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

08.10.2013

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

146/13

1410008

za potr. v ŠJ

295,26

zmluva o dodávke potravín z r. 2008

09.10.2013

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

147/13

131386

za potr. v ŠJ

53,03

09.10.2013

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

148/13

1754739619

za telefón
OcÚ

28,79

zmluva r. 2012

09.10.2013

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

149/13

0130802

Za uhlie

551,04

objednávka

09.10.2013

PRAMOS Ing.V.Racek
Tolstého 2A
Zlaté Moravce

150/13

2013/043

Doprava uhlia

45,60

objednávka

14.10.2013

Dušan Hudec
Velcice 14

151/13

130166

Ucebné pomôcky MŠ

94,00

objednávka MŠ

15.10.2013

Vydavatelstvo NOMI
Magnezitárska 11
04013Košice

152/13

1754740567

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

14,39

zmluva r. 2012

16.10.2013

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

153/13

02/10/2013

Projekt
dotácia na kanalizáciu

100,00

Zmluva o dielo
zo dna17.09.2013

16.10.2013

RRA
Sladkovicova 3
Zlaté Moravce

154/13

5224629989

Za mobil
ocú

42,36

Zmluva z r. 2010

21.10.2013

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

155/13

0130867

Za uhlie
ZŠ,MŠ

551,04

objednávka

21.10.2013

PRAMOS Ing.V.Racek
Tolstého 2A
Zlaté Moravce

156/13

310788

Obcerst.
dôchodci

74,72

24.10.2013

AD SPECTRUM
Zlaté Moravce

157/13

1320131417

Žiarovky do vian.osvetl

260,24

objednávka

28.10.2013

ORGECO spol. s r.o.
Bešenovská cesta 7
Nové Zámky

158/13

591303094

Mlieko ZŠ

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

28.10.2013

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

159/13

745201798

dodávka
plynu

22,00

zmluva o dodávke

28.10.2013

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

160/13

1113001

Softwar ESET

48,90

4.11.2013

AXIS computers s.r.o.
Zlaté Moravce

161/13

7297873310

Dodávka
plynu

126,00

zmluva o dodávke

05.11.2013

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

162/13

1410009

za potr. v ŠJ

207,44

zmluva o dodávke potravín z r. 2008

05.11.2013

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

163/13

7437188645

za elektr.
OcÚ,VO

317,94

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

06.11.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

164/13

7437188646

za elektr.
ZŠ,MŠ

103,35

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

06.11.2013

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

165/13

131562

za potr. v ŠJ

40,39

06.11.2013

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

166/13

55130149

mlieko ZŠ

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

06.11.2013

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

167/13

1755715838

za telefón
OcÚ

29,28

zmluva r. 2012

07.11.2013

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

168/13

130858

vývoz KO

625,85

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

07.11.2013

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

169/13

2756560074

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

14,39

zmluva r. 2012

07.11.2013

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

170/13

55130294

mlieko ZŠ

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

14.11.2013

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

171/13

20131085

Mäso do ŠJ

53,42

19.11.2013

MATEJOV Mäso udeniny
Martinsky breh 90
Zlaté Moravce

172/13

5228340101

mobil OcÚ

37,45

zmluva r. 2010

20.11.2013

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

173/13

2013533

kniha

10,00

21.11.2013

SB PRESS s.r.o.
Továrenská 210
Tlmace

174/13

55130478

mlieko ZŠ

8,02

zmluva o dodávke
z r. 2010

25.11.2013

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

175/13

0131004

Za uhlie

561,41

objednávka

28.11.2013

PRAMOS Ing.V.Racek
Tolstého 2A
Zlaté Moravce

176/13

2013056

Doprava uhlia

22,80

28.112013

Dušan Hudec
Velcice 14

177/13

131695

Za potr. v ŠJ

59,57

28.11.2013

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

178/13

141010

za potr. v ŠJ

294,96

zmluva o dodávke potravín z r. 2008

01.12.2013

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

179/13

7272925698

za plyn

148,00

zmluva o dodávke

3.12.2013

SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava

180/13

13350618

vianocné poukážky

400,00

objednávka

3.12.2013

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

181/13

55130621

mlieko ZŠ

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

6.12.2013

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

182/13

20130033

zemné práce STKO

240,00

objednávka

6.12.2013

Juraj Rakovský
Nitrianska 18
Zlaté Moravce

183/13

3756698952

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

14,79

zmluva r. 2012

10.12.2013

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

184/13

0756698931

za telefón
OcÚ

30,83

zmluva r. 2012

10.12.2013

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

185/13

130909

vývoz KO

575,99

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu

10.12.2013

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

186/13

2013026

Oprava VO

391,56

objednávka

16.12.2013

Miloš Paulov
Mankovce 94

187/13

591303239

mlieko ZŠ

4,01

zmluva o dodávke
z r. 2010

16.12.2013

Tatranská mliekaren, a.s.
Nad tratou 26
060 01 Kežmarok

188/13

131854

Za potr. v ŠJ

27,67

18.12.2013

Šampinon
Vinicná l
Zlaté Moravce

189/13

20131686

Ucebné pomôcky ZŠ

55,22

Objednávka

18.12.2013

Aitec,s.r.o.
Slovinská la
Bratislava

190/13

5231976970

Za mobil OcÚ

35,00

zmluva r. 2010

18.12.2013

Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava

191/13

2139733

Ucebné pomôcky MŠ

544,00

Objednávka MŠ

19.12.2013

NOMILLAND
s.r.o
01013 Košica

192/13

1302669067

Za noviny
PRAVDA

124,14

Dlhodobá objednávka

20.12.2013

Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica

193/13

1410011

za potr. v ŠJ

125,92

zmluva o dodávke potravín z r. 2008

20.12.2013

COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra

194/13

7160655739

Vyúct. fa
DS,KD,A

46,76

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

07.01.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

195/13

7210579029

Vyúct. fa
OsÚ,KD,
VO

693,68

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

07.01.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

196/13

7210579030

Vyúct. fa
ZŠ,MŠ

-0,95

zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

07.01.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

197/13

131011

Vývoz
komunál.
odpadu

638,16

Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpad

07.01.2014

Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce

198/13

3757676430

za telefón
ZŠ,MŠ,ŠJ

14,79

zmluva r. 2012

09.01.2014

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

199/13

2757676417

za telefón
OcÚ

30,83

zmluva r. 2012

09.01.2014

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

18-P/13

7010474048

za elektr.
vodovod

-586,00

Zmluva o dodávke elektriny c.140283200
c.140283198
z r.2010

07.01.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

19-P/13

7170643655

za elektr.
COV

320,33

Zm l. o dodávke elektriny c.140283202
z r. 2010

07.01.2014

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1


2012

P.c. v
knihe fa

Císlo
faktúry

Predmet
faktúry

Fakturo-
vaná suma v €

Identif.zmluvy,
objed.s ktorou fa súvisí

Dátum doruc.
fa

Ident.údaje
dodávatela

1/2012

7124136705

dodávka
plynu

110,00

Zmluva o
dodávke
plynu

4.1.2012

SPP,a.s.,
Mlynské nivy44/a
825 11 Bratislava 26

16/P/11

1/1/2012

výkopové práce

180,00

Objednávka
r. 2011

9.1.2012

Pavel Segín
Velcice c.254

2/2012

9734086164

za telefón

14,39

Zmluva r. 2010

10.1.2012

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13
Bratislava

3/2012

8734086134

za telefón

29,14

Zmluva r. 2010

10.1.2012

Slovak Telekom,a.s.
Karadžicova 10
825 13 Bratislava

223/11

111209

vývoz odpadu

380,46

Zmluva c.j.107/2011

10.1.2012

Technické služby
Bernolákova 59

17/P/11

7230375508

vyúct.
elekt.
vodovod

641,99

Zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

12.1.2012

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

18/P/11

7230375509

vyúct.
elekt.
COV

474,80

Zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

12.1.2012

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

224/11

7190452698

vyúct.
elekt.
KD,DS

111,46

Zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

12.1.2012

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

4/2012

7220402361

vyúct.
elekt.

-25,94

Zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010

12.1.2012

ZSE Energia a.s.
Culenova 6
Bratislava 1

5/2012

7220402360

vyúct.
elektr.
OcÚ

-41,05

Zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010