Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Rozvoju prospieva blízkosť mesta

Slovensko, 14. 1. 2010 (Verejná správa 1/2010)Kto prichádza do Matúškova po prvý raz, určite sa nazdá, že sa ocitol na predmestí veľkého priemyselného centra. Takmer z každého domu a stĺpu sa smerom k hlavnej ulici tiahnu farebné reklamné pútače ponúkajúce tovar, služby a príležitosti. Stavebniny, strešná krytina, autoservisy, penzióny, plastové výrobky, predajňa japonských motoriek. Na prvý pohľad je zrejmé, že v obci vládne duch podnikania.


V roku 1971 bolo Matúškovo administratívne pričlenené ku Galante. Z obce vtedy odišlo do mesta množstvo mladých ľudí. Zlákalo ich najmä lepšie bývanie v novopostavených činžiakoch. V obci akoby sa zastavil čas. Nariadené stavebné uzávery nedávali rozvoju žiadnu šancu. V pláne bolo dokonca zbúranie niektorých ulíc. Samostatnosť získala obec napäť koncom roku 1990. V tom čase Matúškovo zápasilo s finančnými problémami, ktoré sa ešte viac zvýraznili po prevzatí niektorých kompetencií. Peniaze chýbali najmä na oblasť školstva a opatrovateľské služby. V roku 1991 začínali v Matúškove prakticky od nuly. V rámci delimitácií dostali z okresného mesta nábytok na zariadenie úradu. Potom už obecné zastupiteľstvo pokračovalo v činnosti len z obecných príjmov a podielových daní. „Pripravili sme územný plán, koncepciu rozvoja školstva a spoločenského života a poďho do práce. Najmä po finančnej stránke to nebolo jednoduché,“ spomína starostka Marta Mészárosová.


V období spojenia obce s Galantou vidí starostka aj niektoré pozitíva. Začalo sa napríklad s plynofikáciou, pribudol verejný vodovod. Po osamostatnení obec dostavala chýbajúce ulice a z vlastných prostriedkov si vybudovala verejnú kanalizáciu.


Matúškovo prednedávnom zriadilo stavebný obvod s devätnástimi stavebnými pozemkami. V tomto smere pomohli aj dotácie zo Štátneho fondu rozvoja bývania. „Z našej iniciatívy sme u nás vytvorili spoločný stavebný úrad pre agendu na úseku stavebného poriadku v rámci obcí Matúškovo, Dolné Saliby a Kajal. Občanom chceme zabezpečiť plynulé vybavovanie žiadostí o vydanie stavebného povolenia a drobných stavebných úprav,“ hovorí starostka. V súčasnosti obec dokončuje výstavbu troch bytových domov s osemnástimi bytmi.


Vedia zohnať peniaze


Začiatkom volebného obdobia sa v obci udiala mimoriadna udalosť. Maloletí občania podpálili budovu materskej školy, kde vznikla škoda za milión korún. Dva pavilóny škôlky bolo treba zrekonštruovať. Peniaze získala obec zo štátneho rozpočtu a z obecnej zbierky. Po prechode kompetencií zo štátu na obce stála pred miestnym zastupiteľstvom ťažkú úloha: zefektívniť chod školstva v obci. Podarilo sa. V súčasnosti má budova školy školskú jedáleň a školský klub detí. Z prostriedkov projektu Otvorená škola dostali žiaci novú telocvičňu. O niečo neskôr pomohol európsky fond Sapard. Obec získala financie, z ktorých zrekonštruovala štyri cesty.


Veľkým problémom sú záležitosti majetkovoprávneho charakteru. Obec totiž nemá vo svojom vlastníctve pozemky, na ktorých by mohla realizovať rozvojové plány. Napriek tomu obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo začatie prípravných prác na vytvorení nového stavebného obvodu s možnosťou vytvorenia približne 25 stavebných pozemkov.


Matúškovo sa nachádza v takej tesnej blízkosti Galanty, že dopravné tabule oznamujúce ich názvy sú od seba vzdialené len dvesto metrov. Toto „predmestie“ Galanty disponuje kompletne vybudovanou infraštruktúrou. Nie div, že o individuálnu bytovú výstavbu je veľký záujem. „V tomto smere sme urobili veľký kus práce. Pripravili sme územný plán rozvoja obce s rozšírením hraníc intravilánu,“ dodáva starostka. Územný plán je síce schválený, ale väčšina pozemkov sa nachádza v súkromnom vlastníctve, a ich majetkovoprávne vyrovnanie je veľmi zložitý proces. Nielen z finančného hľadiska, ale aj z pohľadu podielového spoluvlastníctva veľkého počtu majiteľov.


Väčšia časť obyvateľstva je v dôchodkovom veku. V období, keď Matúškovo bolo súčasťou Galanty, si mladé rodiny našli uplatnenie v meste. V súčasnosti sa mladí ľudia sťahujú naspäť. Vracajú sa k rodičom a starým rodičom, u ktorých si vytvárajú vhodné podmienky na bývanie. Zreteľne to vidieť na úseku stavebného poriadku, kde evidujú veľa žiadostí o stavebné úpravy a rekonštrukcie rodinných domov. Ani o pracovné príležitosti nie je v obci núdza. V poslednom desaťročí Galanta a jej blízke okolie zažívajú veľký rozvoj priemyslu a služieb.


Prednedávnom zastupiteľstvo obce pripravilo projektovú dokumentáciu na riešenie bezpečnosti dopravy. Cieľom projektu je zabezpečiť chodcov a cyklistov na veľmi frekventovanom úseku Hlavnej ulice a námestia. Žiadajú o poskytnutie finančnej podpory s rozpočtovým nákladom dvadsať miliónov korún. Ide o projekt v rámci ktorého mienia dobudovať aj infraštruktúru na Hlavnej ulici s vytvorením oddychovej zóny.


V knihe svetových rekordov


Najznámejším obyvateľom Matúškova sa stal dôchodca Ľudovít Lenárt. Ako vyučeného stolára ho priťahovalo vždy niečo neobyčajné. Obec preslávil v roku 1997, keď sa jeho meno objavilo v Guinessovej knihe rekordov. Zhotovil totiž bicykel, ktorý je celý z dreva. Na jeho výrobu spotreboval 954 drevených súčiastok. Drevené sú aj valčekové ložiská, špice, reťaz, pumpa, držiaky na poháre či podnos na demižón. Jeho bicykel môže slúžiť aj ako barový pult. Postupne skonštruoval niekoľko ďalších pojazdných drevených bicyklov. Ich cenu nevie odhadnúť a určite by žiaden z nich nepredal. Vyrobil aj drevenú vestu s kravatou. Vesta je z bukového dreva, jednotlivé krúžky pospájal silonovým lankom. Kravata je zo smreku, borovice, limby a mahagónu. V súčasnosti už s drevom nepracuje. Tŕpnu mu totiž ruky a pri chôdzi sa podopiera barlami. V umeleckom spracovávaní dreva pokračujú jeho dospelí synovia Robert a Ľudovít. Skúškou ich zručnosti je tvorba šachových figúrok.


Pozoruhodnou postavou obce je aj sedemnásobný majster Československa v chôdzi na dvadsať a päťdesiat kilometrov Juraj Benčík. Vo funkcii trénera priviedol k zlatej olympijskej medaile nášho chodca Jozefa Pribilinca. Aktívne pracuje vo svete športu, pričom ako funkcionár nevynechal ani posledné olympijské hry v Pekingu.


Spolupráca obecnej samosprávy s miestnymi podnikateľmi je na veľmi dobrej úrovni. Zaujímajú sa o dianie v obci, aktívne sa zapájajú do spoločenského života, do riešení rozvojových plánov, aktívne pracujú v komisiách. Veľa užitočnej práce vykonali v komisii pre výstavbu a vo finančnej komisii. „Myslím si, že je vhodné, aby mali tak občania, ako aj podnikateľské subjekty možnosť povedať si svoj názor. Vítam aj konštruktívnu kritiku. Dokonca ma teší ma, že prichádzajú na úrad a otvorene povedia, čo majú na srdci. To mi vo veľkej miere pomáha pri práci.“


Mikroregión Dudváh


Centrom kultúrneho diania v obci sú spoločenské organizácie Matica Slovenská, Csemadok, Klub dôchodcov a Matúškovská mládežnícka organizácia. V spolupráci s obecnou samosprávou pripravujú všetky kultúrne podujatia. V kultúrnom dome je verejne prístupná internetová miestnosť s dvomi počítačmi. Čitateľským potrebám slúži dobre vedená miestna knižnica.


Na Hlavnej ulici sa nachádza pamiatkovo chránený obytný dom z roku 1847, v ktorom je umiestnená expozícia ľudového bývania. Vstupnou časťou trojpriestorového domu s trstinovou strechou je pitvor, z ktorého je samostatný prístup do prednej a zadnej izby. V kuchyni a prednej izbe je ukážka bývania zámožnej matúškovskej rodiny na prelome 19. a 20. storočia. Expozícia v zadnej izbe je venovaná tradičnému bývaniu na Dolnej zemi. Nachádza sa tu charakteristicky maľovaný nábytok zo začiatku 20. storočia. Dopĺňa ho farebná výzdoba stien s bohato vyšívanými bytovými textíliami. Dom ľudového bývania sprístupnili pre verejnosť v roku 1984.


V oblasti ochrany životného prostredia zabezpečuje obec odstránenie a zneškodnenie tuhého domového odpadu. Obyvatelia si zvykli na separovaný zber a pravidelne uskutočňujú aj zber a likvidáciu nebezpečného odpadu. Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v Galante vyriešila roky trvajúci negatívny jav vypúšťania odpadovej vody do riečky Šárd. Po dlhých rokoch zápasenia s nelegálnymi skládkami pri starom cintoríne, sa obci podarilo vyčistiť a skultúrniť aj túto lokalitu.“


Matúškovo je spolu s obcami Čierna voda, Čierny brod, Dolná streda, Gáň, Košúty, Malá Mača, Mostová, Topoľnica, Veľká Mača a Váhovce súčasťou Mikroregiónu Dudváh. Cieľom združenia, ktoré v roku 2007 pomáhali zakladať aj niektoré neziskové organizácie, je realizácia rozvojových projektov na zvýšenie kvality života obyvateľov. V rámci tohto zámeru sa v tom istom roku začalo spracúvanie projektu Stratégie integrovaného rozvoja Mikroregiónu Dudváh s finančnou podporu Trnavského samosprávneho kraja. Stratégia obsahuje rozvojové zámery obecných samospráv miestnych neziskových organizácií, ako aj podnikateľov. Práca na projekte bola ukončená vo februári 2008. Vypracovaním stratégie sa mikroregión následne prihlásil do programu Leader Európskej únie s cieľom zlepšiť ekonomické príležitosti a sociálne podmienky vidieckeho obyvateľstva.


Čerstvým úspechom obce je podpis zmluvy s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou o prevzatí a využití finančných prostriedkov na výstavbu objektov pre voľnočasové aktivity, na rekonštrukciu technickej infraštruktúry a na zlepšenie vzhľadu obce. S prácami sa začne na jar tohto roku.


Alexander SOTNÍKSpäť


Pridať komentár.

Komentáre
Komentár Meno
Dátum
Žiadny komentár nebol pridaný, vyjadrite svoj názor.
 

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.