Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Dediny roka sú priekopníkmi vidieka

Slovensko, 18. 2. 2010 (Verejná správa 2/2010)Slovensko má v zásade vidiecky charakter a ten v podstate závisí od sociálnej, ekonomickej a kultúrnej úrovne obcí. Naše dediny podľa obrazu vyspelejšej Európy hľadajú také cesty rozvoja a modernizácie, aby si zachovali cenný odkaz minulosti. Dobrým kompasom môže byť pre ne európska a od nej odvodená slovenská súťaž o Dedinu roka. Skúsenosti z piatich domácich ročníkov predstavuje manažérka súťaže Ing. arch. Anna Kršáková zo Slovenskej agentúry pre životné prostredie.


Súťaž Dedina roka sa zrodila v roku 2001 v snahe overiť praktický prínos Programu obnovy dediny na Slovensku. Bola to zároveň odpoveď na výzvu Európskeho pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny. Novej, netradičnej úlohy sa ujala Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici pod gesciou Ministerstva životného prostredia SR a v spolupráci so Spolkom pre obnovu dediny. Práve zakladajúci členovia spolku dali hlavy dokopy, načrtli základné kontúry a sformulovali prvé pravidlá súťaže vrátane hodnotiacich kritérií, ktoré s miernymi úpravami pretrvali dodnes. K priaznivcom, podporovateľom a hodnotiteľom súťaže sa postupne pridávali ďalší partneri.


Zmyslom súťaže je preukázať komplexnú obnovu duchovného, hmotného a prírodného prostredia dediny a pritom zachovať identitu, tradície a zvláštnosti tohto prostredia. Presne to bolo dané do vienka Programu obnovy dediny. Pravidlá súťaže sú náročné, čo opatrnejších možno od nej odrádza. Kandidátska dedina sa musí prejaviť ako hospodár, maľovaná, klenotnica, pospolitosť, partner a hostiteľ. Šesť oblastí hodnotenia, šesť vyplnených strán formulára doložených filmami a fotografiami, brožúrami, monitoringom masmédií, koncepčnými a plánovacími dokumentmi. Iba tá dedina, ktorá preukáže svoju obnovu komplexne, vo všetkých oblastiach, má šancu na víťazstvo. Obce, ktoré vynikajú len v niektorých kritériách, tiež nevyjdú naprázdno.


Za každým ocenením je množstvo ľudí obetavo pracujúcich v prospech obce a v záujme jej obyvateľov – starostovia, poslanci, spolky a združenia, miestni aktivisti, podnikatelia, odborníci. Často dobrovoľne, bez nároku na odmenu, nad rámec pracovného času a povinností. V tejto súťaži je podstatný ľudský kapitál.


Súťaž je pre obce príležitosťou predstaviť svoje úspechy, krásy, výnimočnosti. Cení sa originalita prístupov, zachovanie typických čŕt a osobitostí, identita prostredia, participácia obyvateľov na obnove, fantázia, odvaha, nápady a vízie komunálnych politikov a miestnych osobností. Je to šanca preukázať vzostup kvality života a kultúrnosti. Súťaž vytvára priestor na propagáciu trvalých hodnôt vidieckej kultúry a krajiny, ktoré nestrácajú na cene ani v modernom, rozporuplnom a dnes navyše aj krízovom svete.


Dedina roka 2009


V minulom roku bojovalo o titul Dedina roka dvanásť kandidátov. Nie je to veľa, ale konkurencia bola kvalitná. Sú to dediny, ktoré sa rozvíjajú aj po ekonomickej stránke, snažia sa efektívne hospodáriť a spolupracovať s miestnymi podnikateľmi. Na živote a dianí v obci sa aktívne zúčastňuje miestne školstvo, ktoré úspešne rozvíja a podporuje hlavne regionálnu a environmentálnu výchovu. Medzi priority týchto samospráv patrí starostlivosť o uspokojenie základných životných potrieb obyvateľov. Prejavujú veľké úsilie kultivovať aj navonok ospalú dedinskú každodennosť a odpútať sa od nej udržiavaním starších a zakladaním nových tradícií, sviatkov a spoločenských udalostí. Výrazne v nich dominuje aktívna účasť občanov na verejnom živote, čo sa prejavuje najmä vo zvýšenej starostlivosti o celkový vzhľad obcí.


Dedinou roka 2009 sa stala Dobrá Niva z okresu Zvolen. Hlboké korene obce v bohatej histórii, znášanlivosť a súdržnosť, partnerstvo a spolupráca sú tým, čo najviac oslovilo hodnotiacu komisiu. Obyvatelia obce sú hrdí na svoj pôvod a v tomto duchu vedú aj ďalšiu generáciu. Prioritnou investíciou je moderná a kvalitná výchova mladej generácie s dôrazom na spolupatričnosť k obci a ochranu životného prostredia. Dobrá Niva si aj v ťažkých rokoch útlaku zachovala vďaka národne uvedomelým kňazom a učiteľom slovenskú národnú identitu, lásku k ľudovým tradíciám a rodnej reči. V obci sa zachovalo veľa architektonicky zaujímavých a stále funkčných ľudových obydlí a stavieb, pričom celé ulice majú pôvodný pôdorys a charakter. V katastri obce sú aj iné výnimočné objekty kultúrneho a prírodného dedičstva.


Za Dobrou Nivou sa umiestnili obce Prenčov a Mošovce. Pruské získalo mimoriadnu cenu za výnimočnú, dlhodobú, systémovú spoluprácu so všetkými obyvateľmi na tvorbe a rozvíjaní moderného ducha dediny. V kategórii Dedina ako hospodár bola ocenená Trenčianska Turná, titulom Dedina ako klenotnica sa môže hrdiť Malá Tŕňa, kým Slovenská Ľupča získala ocenenie Dedina ako pospolitosť a Malé Dvorníky ocenenie Dedina ako partner. Cenu za starostlivosť o zeleň a životné prostredie si prevzali dve obce - Hontianske Moravce a Korytárky. Internetové divácke hlasovanie vyhrala Okoličná na Ostrove, ktorá dostala aj uznanie za vytváranie podmienok pre všestranné športové aktivity. Zvláštnu cenu Slovenskej agentúry pre cestovný ruch získali Mošovce. Hodnotiaca komisia ocenila uznaním aj Slovenský Grob - za udržiavanie tradičnej gastronómie.


Bilancia piatich ročníkov


Máme teda piatich víťazov – Soblahov (2001), Hrušov (2003), Vlachovo (2005), Liptovskú Tepličku (2007) a teraz Dobrú Nivu. Spolu s nimi sa predstavili v súťaži aj iné pozoruhodné dediny z rôznych častí Slovenska. Víťazi si mohli zmerať sily v silnej medzinárodnej konkurencii a obstáli veľmi dobre. Aj súťaž o Európsku dedinu roka sa koná každé dva roky. Preto Dobrú Nivu čaká v tomto roku náročná kontinentálna konfrontácia


V roku 2002 bolo mottom európskej súťaže Prekračovanie hraníc. Soblahov získal ocenenie „za mimoriadne výkony vzťahujúce sa na rozvoj rekreačného zázemia s vysokými ekologickými kvalitami, za zlepšenie infraštruktúry a situácie v zamestnanosti, za zachovávanie národnej kultúry a za opatrenia na báze vzorovej kooperácie s krajským mestom a s občianskou iniciatívou“.


V európskej súťaži v roku 2004 vyhlásenej pod mottom Cestou k jedinečnosti získal Hrušov cenu za mimoriadne výkony vo viacerých oblastiach obnovy dediny. Hodnotiaca komisia sa o ňom vyjadrila veľmi priaznivo: „Za najťažších geografických a hospodárskych podmienok je na najlepšej ceste uchrániť si svoju identitu, vybudovať infraštruktúru, zlepšiť kvalitu života a vybudovať prijateľný turizmus pri uplatňovaní tradičných remesiel a kultúrnych aktivít. Pozoruhodná je aj integrácia Rómov v škole a spoločnosti, ako aj príkladná spolupráca so združeniami a susednými obcami“.


V roku 2006 bola európska súťaž organizovaná pod heslom Zmena ako príležitosť. U Vlachova hodnotitelia vyzdvihli viacero faktorov: „Pozoruhodným spôsobom stavia svoj rozvoj na prepojení stavebno-kultúrnych a krajinárskych kvalít a prijateľného turizmu. Mnohé parciálne projekty, ako renovácia kaštieľa či revitalizácia rybníkov sú úspešným znakom tohto snaženia. Odborný dohľad a výrazná občianska angažovanosť sú ďalšími veľkými pozitívami.“


Striebro pod Kráľovou hoľou


V roku 2008 dosiahlo Slovensko doslova historický úspech. Liptovská Teplička natoľko očarila členov komisie, že v hlasovaní sa postupne dostala do finále a umiestnila sa tesne za víťaznou juhotirolskou obcou Sand in Taufers. Škoda len, že úžasnú atmosféru slávnostného odovzdávania cien v holandskom Koudume si spolu s reprezentantmi obce nevychutnal žiadny oficiálny politický predstaviteľ Slovenska. Liptovská Teplička si odniesla ocenenie za komplexný trvalo udržateľný rozvoj dediny mimoriadnej kvality v súlade s mottom súťaže Budúcnosť cestou spoločenských inovácií. Zdôvodnenie je skutočnou poctou obce a jej samosprávy: „Okúzľuje všestranným rozvojom, ktorý sa snaží vyhovieť požiadavkám na poľnohospodárstvo, výstavbu, sociálny, ekonomický a ekologický rozvoj. Príkladným je jednoznačný prechod na biologicko-ekologické hospodárenie na lúkach a pasienkoch už v prvých okamihoch rozvoja obce, čo poukazuje na zodpovedný prístup k zachovaniu aj v európskom meradle jedinečnej kultúrnej krajiny. Vysokou mierou oslovujú aj ďalšie aktivity ako cieľavedome obmedzené miestne komunikácie, úspešné turistické iniciatívy, prierezové prístupy k obehu produktov, angažovaná starostlivosť o tradície, mimoriadne inovatívna škola, výrazné otvorenie sa pre moderné informačno-komunikačné médiá prostredníctvom vlastnej miestnej televízie s týždňovým regionálnym programom a v neposlednom rade príkladná spolupráca s rómskou komunitou, ktorá tvorí dvadsaťpäť percent miestneho obyvateľstva a ktorú sa obec snaží integrovať, ale nie asimilovať.“


V tomto roku bude Slovensko reprezentovať Dobrá Niva. Súťaž o Európsku cenu obnovy dediny bude i tento raz náročná, lebo úroveň prihlásených obcí z roka na rok stúpa. Mottom európskej spolupatričnosti a kooperácie je Lepšia energia pre silnú spoluprácu. Energia chápaná doslovne – v podobe nových foriem obnoviteľných zdrojov, ale aj v prenesenom slova zmysle – ako rôzne formy, metódy a projekty pre spoluprácu na obnove obcí.


Súťaž ako impulz


Súťaž o Dedinu roka považujeme za veľkú šancu pozitívnej propagácie slovenského vidieka a dediny. Ukazuje sa však, že doma málokto býva prorokom, aspoň nie hneď. Stále treba bojovať o záujem politických špičiek, mecenášov, masmédií a verejnosti vôbec. Účasť dedín je zatiaľ malá, idea obnovy ešte neoslovila všetky samosprávy a celú občiansku verejnosť. Niekedy úplne zbytočne prevláda opatrnosť, váhavosť, nerozhodnosť a skromnosť nad zdravou sebadôverou a odvahou.


Vyhodnotenie národnej súťaže sa nestalo celospoločenskou udalosťou napriek tomu, že hlavné ceny v Dobrej Nive odovzdával podpredseda vlády Dušan Čaplovič. Ceny nemotivujú, ba víťazi sa ešte zadlžujú na oltár reprezentácie štátu. Rozhodne si ocenené obce zaslúžia vyššiu finančnú odmenu, aj podľa vzoru českých susedov, kde víťazná obec dostáva milión korún od štátu a ďalší milión od príslušného kraja.


Súťaž o Dedinu roka má poslúžiť na to, aby sme sa na vidiek dívali inými očami než na mestské a priemyselné aglomerácie.V čase silných globalizačných trendov je vysoko aktuálna otázka zachovania miestnej identity a tradícií, udržania významných charakteristických čŕt krajiny vyplývajúcich z historického dedičstva, prírodného usporiadania a ľudskej činnosti. Ide vlastne o záchranu prírodného a kultúrneho bohatstva Slovenska.


Anna KRŠÁKOVÁSpäť


Pridať komentár.

Komentáre
Komentár Meno
Dátum
Žiadny komentár nebol pridaný, vyjadrite svoj názor.
 

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.