Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Inšpiratívna abeceda verejnej správy

Slovensko, 18. 8. 2009 (Verejná správa 17/2009)Publikáciu Základy verejnej správy vydala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako študijnú pomôcku. Vzhľadom na viacdimenzionálne poňatie problematiky a nadväznosť na aktuálne potreby administratívnej praxe môže poslúžiť aj na zvýšenie odbornej kvalifikácie profesionálneho úradníckeho aparátu.


Autor, vysokoškolský pedagóg PhDr. Daniel Klimovský, v súlade s názvom práce upriamuje pozornosť čitateľa na niekoľko fundamentálnych oblastí a charakteristík problematiky verejnej správy. Text práce je rozdelený do deviatich kapitol.


Prvé dve kapitoly ponúkajú komplexný pohľad na fenomén verejnej správy a na viacvýznamovosť jeho označenia, vysvetľujú princípy jeho vedeckého poznávania, charakterizujú niektoré prístupy k nemu, a to aj v historickej perspektíve. Autor opustil tradičný eurocentrický pohľad na najstaršie vývojové etapy formovania štátnej administratívy, čo je prínosom diela.


Klasické dichotómie (dvojdielnosti) - verejné a súkromné, štát a spoločnosť, politika a administratíva - sú obsahovou náplňou tretej, štvrtej a piatej kapitoly textu. Zakotvujú všeobecný teoretický základ štúdia verejnej správy v jeho multidimenzionálnom a interdisciplinárnom rámci, ako ho už dnes všeobecne akceptujeme. Predtým sa jednotlivými aspektmi verejnej správy zaoberali tradičnejšie vedecké disciplíny – história, právo, ekonómia, politológia, sociológia – ale ani jedna ju neukázala v komplexných súvislostiach. Je pochopiteľné, že autor nemohol vzhľadom na obmedzenú funkciu uvedených troch kapitol a široký okruh problémov dospieť ku komplexnejšiemu pohľadu na tie aspekty, ktoré sú ústredným predmetom ekonomického, právnického, sociologického a politologického bádania. Vážnejším záujemcom o tému v tomto ohľade pomôžu odkazy na veľké množstvo literatúry.


V šiestej kapitole sa autor sústreďuje na juristický prístup k štúdiu verejnej správy. Vymedzuje jej normatívnu dimenziu, ktorá je napriek všeobecne zdôrazňovanému širšiemu pohľadu na administratívu stále kľúčovou. Správne právo charakterizuje ako základ verejnej správy.


Manažérsko–organizačný pohľad na realizáciu funkcií verejnej správy predstavuje siedma a ôsma kapitola. Autor poukazuje na súvislosti medzi manažmentom a administratívou a predstavuje manažérske koncepcie uplatňované v systéme verejnej správy, pričom sa venuje aj jednotlivým manažérskym funkciám a ich výkonu. Poskytuje tak ucelenú predstavu o tom, aký význam má v modernej verejnej správe plánovanie, riadenie, zamestnávanie, koordinovanie, hodnotenie, informovanie a rozpočtovanie.


Autor kladie primeraný dôraz na etickú dimenziu verejnej správy, ktorá je spracovaná v deviatej kapitole. V nadväznosti na etiku ako filozofickú disciplínu, vrátane jej normatívneho systému, sústreďuje pozornosť na aktuálne problémy vo verejnej správe, ktoré sú brzdou jej efektívneho fungovania. Korupcia, klientelizmus, nepotizmus, konflikt záujmov, predsudky, intolerancia, šikanovanie na pracovisku sú nezlučiteľné s princípom demokratického charakteru verejnej správy. Autor odhaľuje ich príčiny, rozšírenosť a dôsledky, ale uvádza aj možné a nevyhnutné prostriedky na ich elimináciu.


Príloha je venovaná systému našej verejnej správy a jeho podobe k 30. júnu 2008. Rozsahom štyridsiatich strán, komplexnosťou spracovania, vhodným teoretickým a právnym zakotvením a nesporným významom pre pochopenie základov verejnej správy predstavuje dôležitú súčasť knihy.


Peter KRÚTKYSpäť


Pridať komentár.

Komentáre
Komentár Meno
Dátum
Žiadny komentár nebol pridaný, vyjadrite svoj názor.
 

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.