Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Stále prítomná a živá stránka dejín

Slovensko, 21. 9. 2009 (Verejná správa 19/2009)Na XIV. zjazde Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov koncom júla v Liptovskom Mikuláši zvolili za predsedu tejto organizácie Ing. Pavla SEČKÁRA (1939). Rodák z Banskej Bystrice je celým životom spojený s udalosťami z obdobia Slovenského národného povstania v tomto meste a kraji. V piesockých strojárňach sa vyučil za sústružníka. Bol predsedom okresného výboru mládežníckej organizácie, neskôr vychovávateľom a vedúcim pracovníkom odborného učilišťa. Pôsobil v Tesle, niekoľko rokov bol prednostom krajského úradu, ako dôchodca krátky čas podnikal a od roku 2002 stál na čele odbojárskej organizácie v Banskej Bystrici.


Až donedávna sme boli zvyknutí, že na čele zväzu boli bojovníci, autoritatívne osobnosti s bezprostrednou vojnovou skúsenosťou, frontoví, armádni alebo odbojárski predstavitelia. Vy ste vojnu zažili ako dieťa. Čo vás pritiahlo do radov odbojárskej organizácie? Bolo to vaše rodné mesto, ktoré sa zvykne označovať ako srdce Povstania, osobné poznanie účastníkov a miest protifašistického odboja, alebo rozhodli ďalšie pohnútky?


Kto spozná a precíti také miesta ako sú Kalište, Kremnička, Ostrý Grúň, Kľak, Skýcov, Nemecká alebo Tokajík, tomu srdce povie, kam sa postaviť a čo urobiť. Takýchto miest je na Slovensku dosť a sú tým najlepším orientačným kompasom. Kto by aj tak hľadal smer, nech sa pristaví pri hociktorom zo sto dvadsiatich masových hrobov, ktoré na našom území po fašistických zverstvách zostali.


O tom, že som sa aktívne zapojil do činnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov rozhodlo moje osobné presvedčenie, vzťah k Povstaniu, úcta k protifašistickým bojovníkom. Dá sa povedať, že som sa o to usiloval vo všetkých funkciách, ktoré som doteraz vykonával. Doviedlo ma to až na čelo odbojárskej organizácie. Považujem to za veľkú česť, prejav dôvery ústrednej rady zväzu a členskej základne i za veľký osobný záväzok.


Kalište nespomínate ako prvé náhodou. Váš vzťah k tomuto miestu, kde kedysi stála malá horská osada a ktoré je dnes národnou kultúrnou pamiatkou, je dobre známy. Už viac rokov práve tu organizujete Stretnutie generácií, ako spomienku na tragický marec 1945.


Túto obec, ktorá bola súčasťou partizánskej republiky v Nízkych Tatrách, ako jedinú z vyše stovky vypálených už po vojne neobnovili. Viackrát prešla z rúk partizánov do rúk nemeckých trestných oddielov, až ju napokon 18. marca 1945 hitlerovci obsadili, trinástich obyvateľov zabili alebo zaživa upálili, domy a hospodárske objekty podpálili. Múzeum SNP v Banskej Bystrici tu má v dvoch zachovaných a zrekonštruovaných domcoch vysunutú expozíciu. Na štvrtom Stretnutí generácií sme v Kališti tohto roku privítali prezidenta republiky I. Gašparoviča, predsedu parlamentu P. Pašku a ďalších vzácnych hostí. Som rád, že terajší predstavitelia štátu sa pravidelne zúčastňujú na takýchto našich spomienkových akciách. Zvyšuje to autoritu i prestíž našej organizácie.


Zväz protifašistických bojovníkov sa sformoval krátko po oslobodení Československa. Vo svojom záhlaví dnes má, že presadzuje demokratický a humánny odkaz slovenského národno-emancipačného hnutia začatého ešte štúrovcami...


To je ideová platforma, ktorú sme sa usilovali v minulých rokoch napĺňať konkrétnou činnosťou. Vznik našej organizácie sa datuje do roku 1945, kedy sa sformoval Zväz partizánov. Viedol ho Karol Šmidke. Postupne sa pripojili združenia vojakov československej armády, ktorí vlastne tvorili hlavnú vojenskú silu Slovenského národného povstania, ďalej združenie vojakov zahraničných armád, združenie letcov a združenie väzňov koncentračných a zajateckých táborov. Naša organizácia má v súčasnosti vyše dvadsaťtritisíc členov. Priamych účastníkov bojov proti fašizmu a za národné oslobodenie doma či v zahraničí – držiteľov Osvedčenia podľa zákona č. 255/1946 Zb. – je už len vyše štyritisíc dvesto a ich priemerný vek je nad osemdesiat rokov. Postupne ich však nahrádzajú manželky, deti a do aktivít zväzu sa zapájajú aj osemnásťroční mladí ľudia.


Aké sú dnes hlavné ciele organizácie?


Najmä oblastné výbory musia vybrať a pripraviť ľudí, ktorí budú schopní ďalej pracovať, rozvíjať činnosť a viesť výchovu členov, ktorí majú pod šesťdesiat rokov. Nevyhnutné je ďalej sa vzdelávať. To platí najmä o poznaní našej novodobej histórie a jej odkazu pre dnešok. Niektorí katolícki historici – i tí mladší občania – ktorí nepochopili, čo sa na Slovensku a vo svete stalo v rokoch druhej svetovej vojny a pred ňou, tvrdia, že Povstanie bolo zradou na slovenskom národe a bolo zbytočné, lebo už sa blížil koniec vojny. Skutočnosť, že vtedajší politici vohnali Slovensko do područia Hitlerovi, za zradu nepovažujú. Prehliadajú aj skutočnosť, že Slovenské národné povstanie bolo jedným z najvýznamnejších protifašistických vystúpení v Európe a Slovensko sa týmto odbojom zaradilo medzi víťazné národy. Aj toto musíme mladej generácii a niektorým tiežhistorikom pripomínať.


Ďalej chceme vypracovať projekt manažérskej práce, zvládnuť informačné a komunikačné technológie. V oblastných a základných organizáciách chceme zabezpečiť činnosť, ktorá zvýši záujem ľudí o členstvo v našej organizácii. Na tento účel budeme organizovať porady funkcionárov organizácií a vymieňať si skúsenosti z nových i osvedčených foriem práce, najmä však z práce s mládežou.


Dnes v máloktorej spoločenskej organizácii môžu hovoriť o dostatku prostriedkov na činnosť. Stačia vám financie na vaše zámery?


Nestačia. Preto musí prísť zvýšená aktivita prostredníctvom aktivizačných plánov. Nechceme len držať nastavenú ruku, ale aj sami získavať finančné prostriedky na činnosť a rôzne podujatia. Naše zámery musia osloviť nielen starších, ale aj mladšiu generáciu a širokú verejnosť. Chceme sa tiež dôslednejšie starať o pamätné miesta národnej histórie Slovenska, o pamätníky, cintoríny a hroby významných osobností.


V tomto smere už úzko spolupracujete s ministerstvami obrany a vnútra, ale aj so starostami a primátormi obcí a miest, či s orgánmi štátnej správy.


Uzavreli sme s nimi dohody o vzájomnej spolupráci, ale aj tu vidíme možnosti, ako kooperovať ešte lepšie. Niektorí predstavitelia opozičných politických strán sa správajú k našej organizácii a jej podujatiam nevšímavo, až odmietavo. Ale starostovia obcí z tých istých politických zoskupení to chápu ináč a spolupracujú s našou organizáciou. V mnohých smeroch nám dokonca vychádzajú v ústrety a sú hlavnými organizátormi spomienkových stretnutí a pietnych aktov. Pochopili, že na odkaze protifašistického odboja veľa nemení ani súčasnosť, najmä ak sa čoraz častejšie stretávame s extrémistickými skupinami, ktoré nápadne pripomínajú fašizmus, oživujú ho a preberajú jeho ideológiu.


Na zjazdovom rokovaní sa hovorilo aj o potrebe zvýšiť sociálnu a zdravotnú starostlivosť o najstarších členov, o priamych účastníkov odboja. Je to častá téma aj na pracovných rokovaniach ústrednej rady zväzu. Ako sa vám darí túto problematiku riešiť?


Chceme pripraviť návrh zákona o odboji a postavení Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v spoločnosti. Prehĺbiť informovanosť o ďalších sociálnych dávkach – trebárs o poskytovaní príspevku k dôchodku priamym účastníkom odboja, ale aj vdovám a vdovcom po nich. V súvislosti s tým chceme tiež výrazne zvýšiť kvalitu nášho časopisu Bojovník a Ročenky odbojára. Stále platí, že bez spojenia, niet velenia. A periodiká sú tým spojením s členmi, ale aj mobilizačnými a organizátorskými pákami. Sú to dôležité informačné zdroje. Veľa práce nás čaká s rekonštrukciou našej budovy na Štúrovej ulici v Bratislave, ktorá má vyše sto rokov. Chceme doriešiť aj využívanie rekreačných kapacít v Liptovskom Jáne, aby slúžili na oddych našim členom.


Naznačili ste niektoré prekážky, s ktorými sa v činnosti stretávate. Je však aj dosť iných problémov, okolo ktorých nemožno prechádzať nevšímavo. Hákové kríže celkom nezhrdzaveli, pohrobkovia fašistickej ideológie kriesia svoje idoly, neonacisti si trúfajú pochodovať v uliciach slovenských miest a chcú brať zákon do svojich rúk.


Máte pravdu. V ostatnom čase sa v našej spoločnosti zvýšil počet extrémistických vystúpení a neonacistických skupín, ktoré sa navyše snažia aj medzinárodne spájať. Pribúda im sympatizantov. To je nebezpečný jav. Pripomína to obdobie krízy pred druhou svetovou vojnou, nástup fašizmu a rozpútanie druhej svetovej vojny. Dejiny nás presviedčajú, že nijaké takéto prejavy nemožno podceňovať. Vyslovili sme vážne znepokojenie nad neonacistickými prejavmi v Martine a v Banskej Bystrici, kde sa objavili fašistické symboly nakreslené na verejných budovách. Rozhodne sme odsúdili formovanie Maďarských gárd, ale aj aktivizáciu a pochody neonacistov a ľudákov v našom hlavnom meste. Usilujeme sa o to, aby Nový most v Bratislave bol znovu pomenovaný na Most SNP.Podporujeme úsilie slovenskej vlády pri potláčaní prejavov extrémizmu, fašizmu, rasizmu a ideológií smerujúcich k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd. Preto sme v tomto duchu podpísali aj dohodu o spolupráci so stranou Smer-SD. Obraciame sa na občanov, štátnu a verejnú správu, poslancov všetkých stupňov, školy a médiá, aby sme spoločne urobili významné kroky pri odstraňovaní týchto nebezpečných prejavov.


Vo vystúpení na zjazde ste konštatovali skutočnosť, že uplynulé obdobie bolo jedným z najzložitejších v živote vašej organizácie. Zaiste vás k tomu viedol nielen prirodzený úbytok členskej základne spôsobený jej vysokým vekovým priemerom.


To je len jeden aspekt každodennej reality, s ktorým zápasíme. To nezmeníme, ale musíme hľadať formy a metódy, ako našu organizáciu zatraktívniť a naše rady omladiť. Formy práce zamestnaných i dobrovoľných funkcionárov nášho zväzu už celkom nezodpovedajú požiadavkám na prácu a činnosť modernej organizácie. Je to aj preto, že postupne dochádza ku generačným výmenám, pričom tým starším chýbajú najmä poznatky z manažérskej práce. Bez nej sa dnes už nezaobídeme. Chýba aj dlhodobejšia stratégia rozvoja ľudských zdrojov a jej dlhodobý akčný plán. Keďže oblastným výborom chýbajú finančné prostriedky, nemajú ako v súlade s požiadavkami dneška zmeniť svoje pracoviská i svojich ľudí. Aj to musíme postupne napraviť.


Spomínali ste činnosť oblastných výborov. Na Slovensku je ich tridsaťšesť. Na čo by sa mala ich činnosť a práca základných organizácií zväzu v budúcnosti zamerať?


Štruktúra a rozmiestnenie výborov nie vždy presne kopíruje územie jednotlivých okresov. Najmä tam, kde je členská základňa menej početná, majú oblastné výbory pôsobnosť v širšom teritóriu. Ich hlavnou úlohou je sústrediť sa najmä na nové formy práce. Nájsť si na ne vhodných partnerov a aktívne pracovať. Uplatňovať v činnosti to, čo sa osvedčilo – naši členovia chodia na besedy do škôl, mladých ľudí privážame na pamätné miesta, organizujeme exkurzie do koncentračných táborov, aby na vlastné oči videli, čo prežili ich predkovia a mnohí spoluobčania. Po takýchto návštevách mládež prestáva byť ľahostajná k názorom, že koncentračné tábory neboli a sú len výmyslom.


Treba sa nám čo najčastejšie stretávať s členmi na rôznych akciách a podujatiach. Účastníkov Povstania musíme navštevovať aj doma, lebo mnohí z nich sú už poznamenaní chorobami a vojnovými zraneniami. Takéto stretnutia majú veľkú odozvu nielen v Kališti, ale aj na Jankovom Vŕšku, v Cetuni na Javorine na vrchu Roh, na Dukle, vo Svidníku, v Pamätníku a Múzeu SNP v Banskej Bystrici, v Bratislave na Slavíne i na iných pamätných miestach. Nemôžeme sa spoliehať na aktivitu jedného či dvoch členov organizácie, ale opierať sa o podnety a prácu viacerých členov – najmä tých mladších.


Nezriedka sa stretávame s prekvapenou reakciou, že odbojárska organizácia aj po vyše šesťdesiatich rokoch od vojnových udalostí ešte žije a vyvíja činnosť. Aké sú jej ďalšie perspektívy?


Na nedávnom zjazde sme vytvorili predpoklady na ďalšie rozvíjanie aktivít nášho zväzu. Chceme nadväzovať na myšlienky, ktoré odzneli na konferencii k 50. výročiu vzniku SZPB i na medzinárodnej konferencii Fenomén holokaustu – ideové korene, príčiny, priebeh a dôsledky. Už tradične veľkú odozvu majú Biela stopa SNP, turistické pochody v Cígli, Skýcove, cez Chabenec, hádzanárska súťaž žien v Bánovciach nad Bebravou a ďalšie. Rád by som spomenul také celoslovenské podujatia ako bol projekt Vagón v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici, spomínané Stretnutie generácií v Kališti, ale aj literárno-výtvarná súťaž pre deti a mládež k 65. výročiu SNP. Dobré príklady máme zo zbierania spomienok starých rodičov, ale aj zo zvyšujúceho sa záujmu historikov, odborných pracovníkov a študentov vysokých škôl, ktorí sa zaujímajú o naše dokumenty a odbojovú činnosť. Vznikajú zaujímavé práce, ktoré pomáhajú lepšie osvetliť našu nedávnu históriu.


Viac sa budeme venovať starostlivosti o pamätné miesta. Nie sme spokojní so stavom, aký je napríklad v priestore cintorína na druhom najväčšom bojisku pri oslobodzovaní slovenského územia v Liptovskom Mikuláši – na výšine Háj, v Kremničke, vo Zvolene i na ďalších miestach. Viac ako doteraz sa treba venovať učiteľom, najmä tým, čo vyučujú dejepis, a tým, ktorí pripravujú pre spoločnosť novú generáciu.


Hovoríte o boji za národnú slobodu aj o historickej pamäti. Onedlho uplynie šesťdesiatpäť rokov od bojov na Dukle, rovnaký čas ubehne od oslobodenia prvej obce na území Slovenska – Kalinova pri Medzilaborciach. Na budúci rok si budeme pripomínať rovnaké jubileum oslobodenia Československa. Bezprostredných svedkov vojnových udalostí a pamätníkov – ako ste povedali – je čoraz menej a viac je takých, čo sa na to spoliehajú. Stále sa čosi prehodnocuje, hľadá sa „iná optika a iné uhly pohľadu.“ Ako dosiahnuť a zachovať pravdivý obraz o týchto historických udalostiach?


Všetky tieto výročia si dôstojne pripomenieme. Pripravíme k nim celý rad akcií a podujatí. Sú vrcholmi nášho plánu činnosti v tomto i budúcom roku. Tendenční vykladači dejín nás nepomýlia ani nezvedú. Ctíme si hrdinstvo a obetavosť ľudí, čo prežívali utrpenia a hrôzy vojny. Vzdávame hold tým, čo v nej padli. Generácii, ktorá odchádza, vďačíme za to, že bojovala za našu slobodu – mnohí s nasadením života. Vážime si ich za to, že zachraňovali prenasledovaných občanov, že partizánom a odboju nezištne pomáhali. Vďačíme im za to, že založili našu organizáciu, upevňovali ju a starali sa, aby prežila a bola akcieschopná aj v zložitých obdobiach až po súčasnosť. Tým, čo hrôzy vojny nezažili, neboli účastníkmi odboja, ozrejmovali a prinášali pravdivý obraz o Slovenskom národnom povstaní a odboji vôbec. Starali sa o to, aby tento obraz nevybledol. Osobitne ďakujeme občanom bývalého Sovietskeho zväzu, vojakom Červenej armády za ich pomoc a nesmierne obete, bratskému českému národu, ale aj partizánom z Francúzska, Rumunska, Juhoslávie a ďalším za ich účasť v Slovenskom národnom povstaní.


Tisícky našich občanov bojovali na frontoch vo Francúzsku, Taliansku, v severnej Afrike, v ozbrojených silách anglickej a americkej armády. Pravda, niektorí boli aj na druhej strane frontu, podporovali pronacistických slovenských politikov a štát, ale rýchlo precitli a pochopili, kam tento štát, verný Hitlerovi ešte aj po jeho samovražde, viedli. Sú dôkazy o tom, že mnohí predstavitelia kultúrneho frontu, cirkví, národohospodári, vojaci odmietali autoritatívny režim a pôsobili proti nemu. Mnohí doma a mnohí aj v zahraničí.


S odstupom času môžeme povedať, že význam Povstania je najmä v jednoznačnom určení pokrokovej, demokratickej a revolučnej črty nášho historického povedomia. To sa odráža v celej činnosti nášho zväzu. Z tohto hľadiska je organizáciou nielen účastníkov protifašistického odboja, ale pre všetkých občanov. To sú dôvody a hlavné zámery, pre naplnenie ktorých pracujeme s vedomím, že odkaz Slovenského národného povstania zachováme.


Zhováral sa Martin KUČEKSpäť


Pridať komentár.

Komentáre
Komentár Meno
Dátum
Žiadny komentár nebol pridaný, vyjadrite svoj názor.
 

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.