Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Len represiou kriminalitu neporazíme

Slovensko, 18. 2. 2010 (Verejná správa 2/2010)Trestné právo plní v každej spoločensko-ekonomickej formácii osobitne významné funkcie. Predovšetkým slúži na ochranu spoločnosti i jednotlivca, a to aj v súčasných podmienkach, keď je demokratické smerovanie spoločnosti nepochybné. Zanedbateľné však nie je ani výchovné pôsobenie trestného práva na občanov.


O práve ako moci, prostredníctvom ktorej štát dbá o dodržiavanie zákonov politického zriadenia, jeden z profesorov práva na Harwardskej univerzite v Bostone hovorí, že „bez právnych noriem sme všetci stratení“, aby vzápätí varoval pred právom, ktoré „je tiež plné svinstva“. Súhlasím s ním aj v tom, že „právne normy možno prekrútiť aj tak, aby slúžili nemravnej civilizácii“. Rovnako v Spojených štátoch i na Slovensku platí, povedané opäť slovami tohto profesora, že „časť právnikov narába s paragrafmi ako pasáci s prostitútkami, že sudcovia kupčia s právom a tribunály ho zrádzajú“. Prax však potvrdzuje, že „zatiaľ nemáme k dispozícii nič, čo by fungovalo lepšie, a že k sociálnej dohode s ostatnými spoluobčanmi nevedie iná cesta“.


V súvislosti s trestným právom a trestnou činnosťou sa u nás stále vedú diskusie o tom, či trestné právo nie je príliš humánne, či orgány, ktoré ho aplikujú, nie sú voči páchateľom trestných činov príliš zhovievavé a tolerantné. Nie je prekvapujúce, že laická verejnosť v boji s trestnou činnosťou uprednostňuje ukladanie prísnych trestov a ďalších trestno-právnych opatrení. Vychádza z poznania individuálnych prípadov a charakteristický je pre ňu subjektivizmus, preceňovanie represie či zjednodušené chápanie trestného činu. Tadiaľto však cesta nevedie. Doterajšie poznatky, ktoré som získal ako verejný ochranca práv, ma utvrdzujú v tom, že úspešnosť boja s trestnou činnosťou je v prevencii, v dôslednom uplatňovaní zásady jednoty represie a výchovy, v humanizácii i demokratizácii trestnoprávnych opatrení.


Žiaden človek sa nerodí ako mravná bytosť, mravnosť si vytvára až v spoločenskom živote. Človek je teda bytosť spoločenská. Musí sa podrobovať pravidlám a predpisom, ktoré od neho vyžadujú správanie, vyplývajúce zo všeobecných podmienok existencie spoločnosti. Pri uplatňovaní represívnej metódy by sme nemali preceňovať jej úlohu a možnosti. Cieľom musí byť minimalizácia represie. Trvám na tom, že trestnoprávne zásahy by sa mali uplatňovať len tam, kde chceme chrániť pred zvlášť nebezpečnými činmi a iné riešenia už neexistujú. Aj tu však treba citlivo zvažovať: ak miernejší prostriedok stačí, mal by dostať prednosť pred prísnejším. Represiu treba obmedzovať len na nevyhnutne nutnú mieru. Osobitne vo vzťahu k mladistvému páchateľovi nemá nikdy spôsobovať zbytočné útrapy. Treba zjednocovať represívnu a výchovnú stránku trestu v tom zmysle, aby sa represívne pôsobenie trestu stalo prostriedkom prevýchovy. Výchova prostredníctvom trestu je proces.


Pri treste odňatia slobody a jeho výkone musíme mať na zreteli skutočnosť, že na jednej strane je páchateľ izolovaný, vylúčený zo spoločnosti, na druhej strane treba dosiahnuť jeho prevýchovu a opätovné zaradenie do spoločnosti. Zdá sa, že tento rozpor berieme do úvahy len málo, niekedy ho priam ignorujeme. V prípade ukladania trestu odňatia slobody mladistvému sa vo väčšej miere prihováram za aplikáciu individuálneho prístupu, najmä za zohľadňovanie fyzických predpokladov a sociálnych väzieb. Treba od základu zmeniť postoje k mladistvým odsúdeným. Za mimoriadne významné považujem, aby sa k nim pristupovalo ako k subjektom, ktoré sú pripravované na život v spoločnosti, a preto apelujem na nutnosť ľudského prístupu. Vo väzenskom systéme by mala mať primárne postavenie nápravno-výchovná činnosť, ktorú treba orientovať na posilňovanie pozitívnych vlastností mladých odsúdených. Nebrániť sa niektorým i novým formám – štúdium v školách, rozšírenie kontaktov s vonkajším prostredím, dostupnosť a využívanie knižnice, poradenstvo a podobne. Do budúcnosti by sme mali uvažovať aj o zriaďovaní malokapacitných ústavov, v ktorých sa na rozdiel od veľkokapacitných dá lepšie uplatňovať diferencovaný prístup k mladistvému odsúdenému.


Kriminalita mládeže predstavuje v celosvetovom meradle jeden z vážnych problémov. Ide o trestnú činnosť, ktorá do istej miery predurčuje (najmä vo vzťahu k možnej recidíve) kriminalitu budúcich rokov. Základné smery, formy a metódy boja s trestnou činnosťou mládeže závisia od druhu a intenzity trestnej činnosti, od podstaty spoločnosti, politických, právnych a mravných názorov, ktoré v nej dominujú, od úrovne kultúry, ekonomických a technických možností. V tejto súvislosti upozorňujem, že nám chýba efektívny systém preventívnej činnosti. Dnes ju uskutočňuje každý a nikto. Komu potom prináleží zodpovednosť? Najmä z tohto dôvodu sa prihováram za vznik inštitúcie interdisciplinárneho charakteru s náležitou štruktúrou, ktorá by mala jasný a potrebám reálneho života zodpovedajúci program. Jej úlohy by boli časovo ohraničené a ich neplnenie by sprevádzal náležitý postih. V zmysle známej pravdy, že „múdry zákonodarca zabráni zločinu, aby ho nemusel trestať“.


Pavel KANDRÁČ
Späť


Pridať komentár.

Komentáre
Komentár Meno
Dátum
Žiadny komentár nebol pridaný, vyjadrite svoj názor.
 

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.