Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Košičania zverbovali do kasární múzy

Slovensko, 25. 3. 2010 (Verejná správa 6/2010)Taliansky denník Corriere della Sera nedávno zaradil Košice do prvej desiatky svetových miest budúcnosti. Metropola východného Slovenska sa ocitla v spoločnosti miest ako Pitsburg, Vladivostok, či čínsky Tianjin. Denník ocenil najmä rozvojový potenciál mesta v oblasti investícií a jeho strategickú polohu . V rebríčku figuruje aj francúzske súmestie Marseille-Provence, ktoré je spolu so slovenským zástupcom nositeľom titulu Európske hlavné mesto kultúry v roku 2013.


Periodikum prisúdilo druhému najväčšiemu slovenskému mestu označenie „ glocal“, čím upozorňuje na jeho špecifickú identitu, ktorá môže byť základom pre budúci rozvoj. Prispieť k tomu má aj širšia vzájomná spolupráca slovenského a francúzskeho laureáta a ďalšie kooperačné prepojenia s bývalými a budúcimi európskymi hlavnými mestami kultúry.


Košice stoja na prahu zásadných premien súvisiacich s rastúcim významom mesta na mape Európy a s potrebou vyrovnať sa s vlastnou minulosťou, prirodzeným rozvojom a výzvami 21. storočia. Aglomerácia so silnou multikultúrnou tradíciou z čias Rakúsko-Uhorska prešla v polovici minulého storočia výraznou industrializáciou, ktorá zásadne zmenila jej socio-kultúrny profil. Obdobie bývalého režimu a jeho ideologického urbanizmu zanechalo aj tu typické problémy vtedajších prudko rastúcich miest s betónovými sídliskami a deformovaným konceptom verejného priestoru. Mesto však má vďaka svojmu postaveniu v štruktúrach krajiny, polohe neďaleko schengenskej hranice a významnej pozícii najväčšieho mesta v  Karpatskom regióne výrazný potenciál stať sa jedným z kultúrnych centier Európy.


Od tradície k dnešku


Titul Európske hlavné mesto kultúry udeľuje Európska komisia a Európsky parlament od roku 1985. Komisia projekt monitoruje a po dovŕšení viacročnej úspešnej prípravnej fázy udeľuje vybraným kandidátom Cenu Meliny Mercouriovej, bývalej ministerky kultúry Grécka a iniciátorky tejto pocty, ktorú ako prvé získali Atény. Titul spočiatku zvýrazňoval zástoj kultúrnej tradície v živote súčasníkov, teraz chce zdôrazniť úlohu kultúry pri transformácii európskych miest a tvorbe európskej identity. Kým v prvých ročníkoch poctili titulom vždy jedno mesto, už viac rokov ho Európska komisia udeľuje dvom mestám – jednému z bývalých krajín európskeho spoločenstva a druhému spomedzi nových členských krajín. Vlani napríklad boli jeho nositeľmi rakúsky Linz a litovský Vilnius. V tomto roku nemecký Essen-Ruhr a maďarský Pécs. Na budúci rok sa ním bude pýšiť turecký Istanbul a estónsky Tallin a v roku 2012 portugalský Guimaraes a slovinský Maribor.


Slovensko získalo možnosť uchádzať sa o titul pred piatimi rokmi. Pripomeňme, že sa oň uchádzali Bratislava, Banská Bystrica, Dolný Kubín, Košice, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín a Trnava. Od polovice decembra 2007 odborná porota počet kandidátov zúžila na štyroch – Košice, Martin, Nitru a Prešov. O tom, že prvým slovenským mestom v histórii, ktoré ponesie označenie Európske hlavné mesto kultúry 2013, rozhodla 9. septembra 2008 trinásťčlenná výberová komisia, do ktorej siedmich porotcov nominovali európske inštitúcie a šiestich slovenská vláda. Tento systém nominácie sa uplatnil po prvý raz. Rozhodnutie poroty bolo veľmi tesné. Zvíťazili Košice pred Prešovom, pričom neoficiálne zdroje uvádzali, že rozhodol jediný hlas. Konečný verdikt napokon aj podmienil definitívne udelenie titulu až keď sa preukáže vzájomný postup a spolupráca oboch východoslovenských miest. Spomedzi francúzskych kandidátov vybrali východniarom za partnerov Marseille. Nomináciu týchto dvoch miest schválila Rada Európskej únie 12. mája 2009 tak, ako ju odporúčali výberové komisie v jeseni 2008.


Oficiálne vymenovanie je však iba začiatok náročného procesu, ktorý vedie k roku, počas ktorého bude adept európskym hlavným mestom kultúry. Samotnému podujatiu, ktoré je mimoriadne príťažlivé z hľadiska priamych ekonomických prínosov i sprostredkovaných benefitov, predchádzajú niekoľkoročné prípravy, ktoré sú rozhodujúce pre jeho konečný úspech a pridelenie lukratívnej finančnej prémie 1,5 milióna eur.


Od okraja k centru


Jedným z kľúčov k úspechu je neustála pozornosť štátu a miestnej samosprávy prípravnej etape i samotnému roku, vrátane prísunu potrebných prostriedkov. Ako sa ukazuje, zatiaľ sú finančné príspevky do rozbehu košického projektu dosť veľkou brzdou. Dokonca zaznievajú hlasy, že sa stávajú predmetom politikárčenia a celý projekt ohrozujú.


Čo sa očakáva vo financovaní Európskeho hlavného mesta kultúry do roku 2013?


Zo štrukturálnych fondov Europskej únie – 70,88 milióna eur ( 2,135 miliardy Sk ) a od slovenskej vlády 10 miliónov eur ( 300 miliónov Sk ). Organizátori rátajú s príspevkom od sponzorov vo výške 3,2 milióna eur ( 96,4 milióna Sk ), od mesta Košice 15,2 milióna eur ( 457,9 milióna Sk ), od Košického samosprávneho kraja 6,63 milióna eur ( 199,7 milióna Sk ) a od ďalších miest v Košickom a Prešovskom kraji združených v oživenom modeli Pentapolitány – 1,6 milióna eur ( 48,2 milióna Sk ). Realizácia kultúrnych projektov a zámerov organizátorov by teda stála dovedna vyše 107 miliónov eur ( 3,22 miliardy Sk ). Je to najväčší rozvojový projekt transformácie mesta a regiónu prostredníctvom kultúry v histórii Slovenska.


Košický prípravný tím kandidatúry na čele s Ing. Marekom Kolárčikom – teraz už riaditeľom sekretariátu košického magistrátu – pripravil a predostrel projekt s názvom Interface 2013.


„Chceme zdôrazniť identitu Košíc ako mesta patriaceho do Európy, mesta s bohatou históriou, ktoré leží na kultúrnej križovatke – ktoré je však najmä mestom svojich občanov, mestom pripraveným odpovedať na nové výzvy, ochotným vyvíjať sa, schopným myslieť, a tak potvrdiť európsky rozmer nielen geograficky, ale najmä kultúrne,“ povedal o jeho zameraní po zverejnení rezultátu poroty.


Interface 2013 chce vytvoriť prostredie pre interakciu rôznych sfér kultúrneho a spoločenského života, priestor, v ktorom skupiny i jednotlivci neustále nachádzajú nové idey, témy a možnosti spolupráce. V komplexnom pohľade ide o urbanistický, ekonomický a kultúrny rozvoj, ktorý je založený na tvorivosti. Základom koncepcie programu sú investičné projekty, v rámci ktorých sa už existujúce objekty v meste zmenia na moderné kultúrne priestory. Košičania sa pritom zamerali na nevyužívané Kasárne kpt. Jaroša na Kukučínovej ulici a nefunkčné výmenníkové stanice tepla na sídliskách, ktoré najviac zodpovedali nosnej myšlienke projektu „spájať okraj so stredom“. Chcú ich premeniť na centrá komunitnej kultúry a v ich plánoch figurujú pod názvom Spots. Prvý takýto kultúrny výmenník je na Ulici Obrody.


Z kasární bude Kulturpark. Prebudovaním armádnych skladov a okolitého parku vznikne centrum súčasného umenia. Komplex postindustriálnych budov s vysokou historickou hodnotou a fascinujúcou atmosférou vytvorí originálnu platformu pre vzdelávanie, tvorbu a prezentáciu umenia. Vznikne v nich priestor na medzinárodné rezidenčné pobyty, inkubátor umení, pre kultúrne aktivity občanov, či podporu študentov a absolventov umeleckých škôl.


Na prípravu, realizáciu, monitoring a hodnotenie projektov založilo mesto neziskovú organizáciu Košice – Európske hlavné mesto kultúry. V máji 2009 zmluvne prevzala do prenájmu areál kasární. Začiatkom tohto roka vyhodnotili anonymnú architektonickú súťaž na ich rekonštrukciu, do ktorej sa prihlásilo dvadsaťdva uchádzačov. Víťazom sa stal známy ateliér Irakli Eristavi z Prešova. Na prestavbu rátajú s dvanástimi miliónmi eur.


Cesty a toky peňazí


Ako sme uviedli, vláda vyčlenila na projekt 9 960 000 eur. Podpora od štátu príde Košiciam postupne počas piatich rokov. Vlani malo ministerstvo prostredníctvom svojej grantovej schémy uvolniť 166 000 eur ( 5 miliónov Sk ). Neskôr sa má štátny príspevok zvyšovať. V tomto roku by mal byť vyše 1,16 milióna eur ( 35 miliónov Sk ), v roku 2011 na tento účel pôjde 1,99 milióna eur ( 60 miliónov Sk ) a v rokoch 2012 a 2013 organizátori dostanú 3,32 milióna eur ( 100 miliónov Sk ).


Európske hlavné mesto kultúry je jedinečná šanca, ktorú by bolo hriech nevyužiť. Medializované protirečivé vyhlásenia o nedostatku finančných prostriedkov a ohrození projektu sú už, verme, minulosť. Rezortné ministerstvo podľa slov jeho hovorcu postupuje podľa schváleného rozpočtu. Treba dúfať, že sa pominula aj nespokojnosť košického župana Zdenka Trebuľu, ktorého hneval spôsob, ako mesto Košice a tím Európskeho hlavného mesta kultúry doteraz prezentoval aktivity kraja, ktorý vložil do projektu vyše šesť miliónov eur. Z. Trebuľa mal pocit, že sú piatym kolesom na voze. Umelecká riaditeľka projektu Zora Jaurová takéto problémy nevidí a tvrdí, že Košický samosprávny kraj bol a je stále dôležitý partner.


„ Budúcnosťou Košíc je kreatívna ekonomika a len spoluprácouna lokálnej, regionálnej, národnej, či medzinárodnej úrovni môžeme úspešne implementovať projekt Interface 2013,“ zdôraznila Z. Jaurová. „Záujem zo strany medzinárodných médií a vnímanie Košíc ako najsľubnejšieho mesta budúcnosti je pozitívnym štartovacím mechanizmom, ktorý Košice a región postupne stabilizuje na mape Európy,“ uviedla na margo článku v talianskom denníku.


Výkonná riaditeľka Elena Vachnová uzatvára: „Máme za sebou rok kľúčových momentov a rozhodnutí. Rok 2010 bude rovnako náročný a pestrý, máme pred sebou dôležité kroky. Prioritou je vyriešiť otázky financovania investičných projektov a ich realizácie. Sústredíme sa na napredovanie kľúčových projektov – Kasárne/Kulturpark a Spots, aj na spoluprácu s kultúrnymi operátormi v Košiciach a na Slovensku. Určite sa budeme venovať rozvíjaniu spolupráce s domácimi a zahraničnými expertmi a ďalšími partnermi v oblasti kreatívnej ekonomiky. Dôležité bude tiež pokračovanie naštartovanej spolupráce s akademickým prostredím významných univerzít v Košiciach a v Prešove. Rátame tiež s ďalším prehlbovaním spolupráce s Košickým samosprávnym krajom a mestami na východnom Slovensku pri budovaní regionálnych projektov. V oblasti marketingu a propagácie plánujeme sériu prezentácií pre odbornú verejnosť na Slovensku i v zahraničí. Zapojíme sa do aktivít spojených s marketingom a cestovným ruchom v súvislosti s prípravami na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011. Tento rok bude významný aj pre stratégiu programovania a umeleckého smerovania projektu intenzívnou špecifikáciou tém, iniciovaním umeleckých projektov a ďalšej prípravy programu pre rok 2013.“


Emil SEMANCOSpäť


Pridať komentár.

Komentáre
Komentár Meno
Dátum
Žiadny komentár nebol pridaný, vyjadrite svoj názor.
 

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.