Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Chodíme tam, odkiaľ všetci utekajú

Slovensko, 26. 5. 2010 (Verejná správa 7/2010)V roku 1984 začínal v hasičskej jednotke podniku Chemko Strážske. Onedlho sa dostal medzi profesionálnych michalovských hasičov. Po profesijnom rebríčku na tamojšej Okresnej správe Zboru požiarnej ochrany postupne stúpal až na pozíciu riaditeľa. V roku 1999 absolvoval na Akadémii Policajného zboru v Bratislave štúdium odboru ochrany osôb a majetku so špecializáciou na protipožiarnu ochranu. Vlani tu obhájil rigoróznu prácu. Štrnásteho júla 2008 plukovníka JUDr. Alexandra NEJEDLÉHO (45) vymenoval minister vnútra za prezidenta Hasičského a záchranného zboru.


Aký bol z pohľadu hasičov rok 2009?


Zaznamenali sme 11 991 požiarov, pri ktorých vznikli priame materiálne škody za takmer 39 miliónov eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom pribudlo 946 požiarov, materiálne škody sú nižšie o 4,7 milióna eur. Pri požiaroch vyhaslo 56 ľudských životov a 245 osôb bolo zranených.


Hasiči uskutočnili 31 970 výjazdov. Najčastejšie zasahovali v Košickom kraji (5 385 výjazdov), najmenej v Trnavskom (2 662). V zhode s celosvetovým trendom stávajú sa z nich univerzálni záchranári, ktorí nebojujú len s požiarmi, ale poskytujú pomoc občanom v prípadoch ohrozenia života, zdravia alebo majetku.


Ktoré udalosti najviac ovplyvnili spomenutú štatistiku?


Na výšku škôd vplývali štyri veľké požiare. V závode EVO Vojany 14. apríla po mechanickej deštrukcii technologického zariadenia turbogenerátora vznikol požiar v strojovni energobloku číslo 5, ktorý spôsobil škodu 3 milióny eur. Druhý požiar vypukol 7. mája v Drahovciach pri Piešťanoch, kde istá súkromná spoločnosť vlastnila halu s apretačnými linkami. Požiar, ktorý pravdepodobne vznikol v podstrešnom priestore sušičky po poruche na elektroinštalácii, tiež spôsobil škodu za 3 milióny eur. Ďalší veľký požiar so škodou 1,5 milióna eur bol 19. mája v sklade drevotrieskových dosiek firmy Hofatex v Banskej Bystrici pri Smrečine. Jeho pravdepodobnou príčinou bolo samovznietenie. Nezvyčajnú udalosť priniesol vlaňajší 3. september pred obcou Staré Hory. V časti Polkanová oheň poškodil odstavený kamión, ktorý prepravoval mobilné telefóny. Priame škody dosiahli výšku 1,4 milióna eur. Vozidlo ktosi úmyselne zapálil.


Zrejme to nebol jediný takýto prípad.


Koncom októbra sa stala kuriózna dopravná nehoda pri obci Spišský Hrhov. Chorvátsky kamión naložený mladým dobytkom z nezistených príčin zišiel z cesty a prevrátil sa. Z vozidla vybiehali zvieratá na frekventovanú cestu. Levočskí hasiči v spolupráci s políciou zabezpečili miesto nehody, zabránili vzniku ďalších materiálnych škôd, úniku ropných produktov a vyslobodili niekoľko zakliesnených býkov z poškodeného auta...


Takéto udalosti sa nedajú predvídať, ale život ich prináša. Preto musíme byť pripravení na každú eventualitu – zachraňovať dobytok, ale pomôcť aj vzácnemu operencovi do hniezda; zo šácht a rôznych priehlbín vyťahujeme nezbedné deti, ale aj domáce zvieratá, psy, kone. Vtedy idú bokom všetky príručky, metodiky a nacvičené postupy a musíme zvoliť taký postup, aký nám diktujú okolnosti, aby sme boli úspešní. Musíme zachraňovať ľudí v núdzi, keď sa dostanú do situácií ohrozujúcich život – ocitnú sa v plameňoch, topia sa, uviaznu v jaskyni, zavalia ich trosky...


Určite si pamätáte na scény z 11. septembra 2001 po teroristickom útoku na newyorské Svetové obchodné centrum. Mrakodrapy horeli, rúcali sa, ale naši kolegovia – požiarnici a záchranári – išli tam, odkiaľ všetci utekali. Také je naše povolanie, o ktorom tvrdím, že je poslaním.


Tak, ako sa mení svet okolo nás, tak sa mení aj hasičská profesia. Budujeme moderný informačný systém zboru. Pribúdajú nové odborné služby, veľký dôraz kladieme na výcvik hasičov v extrémnych podmienkach, na ich fyzickú zdatnosť a psychickú odolnosť. Túto profesiu nemôžu robiť padavky. Výjazdy k požiarom tvoria dnes zhruba 40 percent činnosti hasičov, zvyšok pripadá na zásahy technického alebo ekologického charakteru – na záchranu osôb pri dopravných nehodách, odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí, ako sú víchrice, povodne, úniky plynov a zdravie ohrozujúcich látok. Patrí k nim aj záchrana zvierat, asistencia polícii, záchranné práce na vodných tokoch alebo výšková pomoc prostredníctvom dostupnej výškovej hasičskej techniky a profesionálnych lezeckých skupín. Len tri percentá výjazdov pripadajú na plané poplachy.


Poniektorí ľudia si vzájomné rováše a nedorozumenia neraz vybavujú pomocou ohňa. Nedávno mladý narkoman úmyselne podpálil byt na ôsmom poschodí v petržalskom paneláku na Romanovej ulici, lebo sa pohádal s matkou. Na to, koľko ďalších ľudí ohrozil, nehľadel. O špecifickom fenoméne možno hovoriť aj v súvislosti s požiarmi automobilov.


Je to naozaj častý spôsob pomsty a vybavovania si účtov. V minulom roku zhorelo 874 osobných a dodávkových vozidiel, čo je zhruba sedempercentný medziročný nárast. Pri týchto požiaroch zahynulo sedem ľudí a pätnásť sa zranilo. Škody, ktoré vznikli majiteľom vozidiel boli predbežne vyčíslené na 4, 5 milióna eur. Úmyselné zapálenie sa preukázalo v 349 prípadoch. Jeden – zo Starých Hôr – som spomenul.


Vstupujeme do obdobia, kedy hasiči budú v ustavičnej permanencii. Začína sa sezóna vypaľovania trávy. Tentoraz ju trochu pribrzdila dlhá zima. Počas vlaňajšieho apríla bolo až 2569 požiarov – vyše dvadsať percent z celkového počtu. A z roka na rok sa tento jav opakuje. Záludná vášeň každý rok spôsobí obrovské škody a vyžiada si aj obete na životoch.


Máte pravdu, na Slovensku sa dá v tejto súvislosti hovoriť o zničujúcej vášni. Už dlhé desaťročia s ňou zápasíme, usilujeme sa pôsobiť preventívne, vyrábame rôzne relácie, píšeme do novín, vystupujeme v rozhlase, televízii, pre každú obec na Slovensku sme pripravili tematické vysielanie do miestneho rozhlasu. Akonáhle však občania uvidia suchú trávu a počujú o zákaze jej vypaľovania, ako keby zabudli na všetko – aj na opatrnosť a okamžite sa chytajú zápaliek. Slováci si už akosi odvykli likvidovať trávu tradičným spôsobom, keď ju vykášali. Nechajú ju vyrásť, uschnúť, a potom siahajú za najľahším či najjednoduchším spôsobom jej likvidácie – zapália ju. Pokiaľ by pálili len slamu na svojom pozemku, a naozaj by horeli len tie pokosy po vymlátenom obilí, dalo by sa nad tým privrieť oči, aj keď je to protizákonné. Akonáhle sa však oheň rozšíri na dajakú stodolu alebo na príbytok, keď sa v plameňoch a v dyme ocitne človek – a väčšinou sú to starší ľudia – je zle. Už aj v tomto roku prišiel pri vypaľovaní trávy o život človek.


Do konca februára 2010 sme zaevidovali vyše deväťsto požiarov. Priame materiálne škody boli predbežne vyčíslené na vyše štyri milióny eur, šesť osôb zahynulo a dvadsaťšesť utrpelo zranenia.


Prevráťme list. Pri nástupe do funkcie a na následných tlačových besedách ste predstavili viacero svojich priorít. Vzhľadom na to, že novelou zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov odišlo zo zboru – väčšinou do výsluhového dôchodku okolo pol stovky príslušníkov – ako mimoriadne naliehavá bola úloha obsadiť voľné funkčné miesta a personálne stabilizovať zbor.


Koncom októbra 2009 minister vnútra podpísal návrh systematizácie Hasičského a záchranného zboru. Obsahuje dvesto nových systemizovaných miestna plnenie úloh zásahovej činnosti, pričom 82 miest je určených pre hasičov záchranárov, 58 miest pre technikov - strojníkov, 51 miest pre veliteľov družstiev, 8 miest pre operačných dôstojníkov na krajskej úrovni a jedno miesto pre operačného dôstojníka na Prezídiu Hasičského a záchranného zboru. Z plánovaných 4 096 miest bolo v tom čase skutočne obsadených 3 970. Najviac neobsadených miest bolo v Bratislavskom kraji. Len v samotnom hlavnom meste chýbalo 25 hasičov.


Čo priniesla táto veľkorysá koncepcia posilňovania zboru?


Priniesla zlepšenie personálnej politiky, stabilizáciu príslušníkov aj výmenu niektorých riadiacich príslušníkov na jednotlivých úrovniach. Najprv však treba uviesť, že v minulom roku parlament novelizoval zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore. Novelizácie zosúladili tieto normy s legislatívou Európskej únie. Hasičov a záchranárov začiatkom roka 2002 zaradili do štátnej služby. Táto novelizácia im zas priniesla výhodnejšie platové i sociálne podmienky. Vďaka týmto opatreniam sa systemizované miesta zásahových hasičov na málopočetných staniciach po celom Slovensku začali rýchlejšie obsadzovať. V októbri 2009 dosiahol priemerný hrubý plat príslušníka Hasičského a záchranného zboru takmer tisíc eur. Finančné prilepšenie pocítili zásahoví hasiči aj zvýšením príplatku za zmennosť najmenej vo výške 23 percent z platovej tarify prvého platového stupňa. Pozitívny trend zníženia fluktuácie a stabilizácie pokračuje aj v tomto roku. Z plánovaných 4296 funkčných miest bolo reálne obsadených 4130 ( 96 percent). V zbore slúži 9 percent žien a 22 percent príslušníkov má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.


Okrem nových hasičov pribudla do zboru aj špičková hasičská technika za vyše miliardu korún. To história nepamätá.


Minulý rok bol pre Hasičský a záchranný zbor naozaj veľmi pozitívny. Aj keď sme na Slovensku tvrdo pociťovali dopady svetovej hospodárskej krízy, pre hasičský a záchranný zbor to bolo úspešné obdobie. Došlo k viacerým významným zmenám v jeho smerovaní, zaznamenali sme nevšedné rozvojové trendy. Po osemdesiatom deviatom roku sme celkom nezmyselne upustili od obnovy materiálnej a technickej základne. Chátrala cisternová i výšková technika. Kým v predošlých dvadsiatich rokoch sme na jej obnovu použili približne tristo, maximálne štyristo miliónov korún, minulý rok bol rekordný. Nakúpili sme techniku za miliardu dvestotisíc slovenských korún. Okresným riaditeľstvám sme odovzdali 55 cisternových automobilových striekačiek, ďalších 65 cisterien odovzdáme jednotlivým hasičským staniciam v tomto roku. Modernizácia hasičskej techniky neobišla ani výškovú techniku, najmä automobilové rebríky a pohyblivé pracovné plošiny, zároveň dochádza k repasácii staršej hasičskej techniky. Niektoré zásahové obvody, v ktorých sa nachádzajú tunely, sme vybavili novými špeciálnymi hasičskými vozidlami. Prvé dostali bratislavskí hasiči pre potreby zásahu v tuneli Sitina, druhé hasiči v Mengusovciach (Bôrik)a ďalšie dostali hasičské stanice v Behárovciach (Branisko) a v Čadci (Horelica). Vozidlo dokáže v nedýchateľnom, vysoko rizikovom prostredí s tendenciou prudkého nárastu teplôt, zabezpečiť dostatočné zásoby vzduchu pre hasičov a samotný motor vozidla. Zabudovaný elektronický systém detekuje okolité prostredie a upozorní s dostatočným predstihom posádku na potenciálne nebezpečenstvá vyplývajúce z požiaru v tuneli. Vozidlo sa dá využiť aj na rýchly zásah v akýchkoľvek podzemných priestoroch, najmä vo veľkých mestách v podzemných hromadných garážach.


Plánujeme zadovážiť aj kontajnerové vozidlá na riešenie špecifických udalostí ako sú povodne či ekologické havárie. Pravdaže, myslíme aj na istý kolobeh a obnovu techniky, aby sme zas nezaspali a dvadsať rokov zas nič nekúpili. Chceme, aby každý rok pribudlo čosi nové. Uvidíme podľa peňazí.


V minulosti sa dosť vyzdvihovali dobrovoľní hasiči a obecné hasičské zbory. V posledných rokoch je okolo nich ticho. Alebo sa mýlime?


Nie, nemýlite sa. Táto kedysi aktívna a prínosná sila v minulých rokoch dosť trpela


na „podvýživu“. V týchto zložkách sa už viac-menej sústreďovali len na výchovu mládeže a na hasičské súťaže. Zastaraná technika im na aktívne a efektívne pôsobenie pri mimoriadnych udalostiach veľa šancí nedávala. Preto sme sa na ministerstve dohodli, že im pomôžeme oveľa výraznejšie. Azda prvý raz v dejinách sa stalo, že štát obciam kúpil alebo zapožičal prvých stodvadsať kusov hasičskej techniky. Dobrovoľníci ňou budú môcť zabezpečiť prvotnú činnosť pri likvidácii udalosti pred príchodom profesionálnych jednotiek. Ďalšou veľkou vzpruhou a injekciou bolo, že z Regionálneho operačného programu, z ktorého rekonštruujeme hasičské stanice, sme určitú finančnú čiastku prerozdelili aj pre obecné hasičské zbory a približne osemdesiat z nich dostalo po osem miliónov korún na rekonštrukciu svojich obecných hasičských zbrojníc. Som presvedčený, že to dobrovoľných hasičov znovu povzbudí do činnosti.


Ako predstaviteľ zboru ste si predsavzali skvalitniť pracovné podmienky jeho príslušníkov aj rekonštrukciou objektov hasičských staníc. Ako v tomto smere postupujete?


Aj keď je to úloha dlhodobého charakteru, môžem povedať, že dvadsaťpäť staníc už renovujeme. Ďalších sto na opravy čaká. Na zlepšenie pracovného prostredia pre hasičov, ale aj podmienok garážovania hasičskej techniky, vytvorenie priestoru na jej údržbu a očistu, na zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov a skvalitnenie podmienok na ďalšie vzdelávanie chceme v maximálne možnej miere využiť finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ďalších zdrojov Regionálneho operačného programu na obdobie do roku 2013.


Zaumienili ste si tiež neuzatvárať sa do ulity. Aspoň tak to viackrát zaznelo vo vašich vystúpeniach. Čo si vy pod týmto pojmom predstavujete?


V prvom rade som svojich najbližších spolupracovníkov „vyhnal“ po skúsenosti do sveta. Aby cestovali všade tam, kde majú čosi nové a tieto novinky – lebo hasičstvo sa veľmi rýchlo vyvíja – nech prinesú na Slovensko a uplatnia vo svojej práci a našej praxi. Ďalšie cesty boli so zámerom budovať nadštandardné vzťahy s našimi partnermi v zahraničí , prehĺbiť a zjednodušiť vzájomnú spoluprácu počas mimoriadnych udalostí, otvárať legislatívne otázky a zefektívniť vzájomnú spoluprácu pri tvorbe dlhodobých rozvojových koncepcií, či už v oblasti záchranárskych postupov a taktiky alebo dostupných možností využívania cezhraničných projektov v rámci Európskej únie. Za významný krok považujem podpísanie Memoranda o spolupráci a priateľských vzťahoch z Ministerstvom vnútra – Generálnym riaditeľstvom Hasičského záchranného zboru Českej republiky. Podobné dokumenty by sme radi parafovali aj s partnerskými hasičskými a záchranárskymi organizáciami v Poľsku, Maďarsku a na Ukrajine. Myslím, že odpoveďou na vašu otázku je aj 112 Rescue Fórum – medzinárodný kongres zameraný na riešenie problematiky človeka v tiesni, záchrany jeho života, zdravia alebo majetku prostredníctvom záchranárskych zložiek, ktorý sa uskutočnil minulý rok v novembri.


Ako pokročilo budovanie tohto záchranného systému?


Projektový tím systému veľmi intenzívne pracuje. Pilotne ho overuje v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja. Do konca leta 2010 má všetky práce ukončiť a do konca roka má byť kompletne pripravená aj novela zákona o Integrovanom záchrannom systéme.


Hovorieva sa, že každý vojak nosí v torbe maršálsku palicu. Máte aj vy dajaké podobné príslovie, ktoré vás sprevádza?


Áno, že hasičstvo nie je povolanie, ale poslanie!


Zhováral sa Emil SEMANCOSpäť


Pridať komentár.

Komentáre
Komentár Meno
Dátum
Žiadny komentár nebol pridaný, vyjadrite svoj názor.
 

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.