Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Čo učiť v škole, ak sa zruší ypsilon

Slovensko, 10. 7. 2007 (Verejná správa 14/2007)V minulom roku sa vo verejnosti po niekoľkých desaťročiach znova začalo diskutovať o zrušení/nezrušení ypsilonu. A opäť kultúrna verejnosť zaujala pólovo odlišné stanovisko. Časť bola jednoznačné za zrušenie ypsilonu, argumentujúc, že nemá významovo-rozlišovaciu silu, druhá časť diskutérov bola kategoricky proti. Dokonca sa našli aj takí, čo tvrdili, že zrušením ypsilonu by náš jazyk stratil punc vznešenosti a krásy, ba že by sa tak mohol znejasniť aj význam textu.


Pokúsme sa trocha experimentovať a položme si takúto otázku: Ak v ústnom prejave počujeme vetu (súvetie) Nesmieš sa biť, musíš byť slušný., dokážeme ju bez problémov pochopiť, dekódovať jej význam? Odpoveď bude jednoznačne kladná. Hoci slová biť/byť sú vo zvukovej rovine (vo výslovnosti) úplne identické, vieme, že v prvom prípade má slovo biť vo svojom kontextovo okolí význam „robiť niekomu zle, udierať ho“, zatiaľ čo slovo byť má svojom kontexte význam „správať sa, konať slušne, neporušovať isté normy“ atď. Položme si aj druhú otázku: Zmení sa naznačený význam tejto vety , ak ju zapíšeme v takejto pravopisnej podobe: Nesmieš sa biť, musíš biť slušný. Odpoveď bude tiež jednoznačná – nie. Táto grafická podoba by nám síce chvíľu „bila“ do očí, kým by sme si nový pravopis osvojili. Isteže, je to aj otázka tradície, ale aj a možno predovšetkým otázka zvyku, čo trocha súvisí aj s tzv. psychologizmom. Môžem však zodpovedne povedať, že ani vznešenosť jazyka by tým neutrpela, ani zrozumiteľnosť reči by sa nenarušila.


Tejto problematike som vo vlaňajšom ročníku nášho časopisu i ja venoval pozornosť. Netajil som sa tým, že by som podporil radikálnu reformu pravopisu, ktorá by priniesla zrušenie ypsilonu. No zároveň som povedal aj to, že v tomto čase ešte nedozreli kultúrno-spoločenské podmienky na radikálnu reformu pravopisu jednak preto, že ani nositelia jazyka nie sú na takýto krok pripravení, a jednak preto, že by s tým boli spojené veľké finančné náklady (napríklad príprava učebníc). Teraz sa k tejto pravopisnej otázke vraciam z iného dôvodu.


Chcem totiž zareagovať na sugestívnu otázku učiteľky – slovenčinárky, ktorú vyslovila v jednej ankete o zrušení ypsilonu. Vzrušene a takmer pateticky zvolala: Čo budem učiť žiakov, ak sa zruší ypsilon? Táto otázka veľa prezrádza. Potvrdzuje, že nácvik pravopisu ypsilonu zrejme zaberá značnú časť vyučovacieho času. Pritom postrachom pre žiakov sú nielen vybrané slová, ale aj písanie mäkkého i a ypsilonu v mnohých iných slovách, lebo sa neriadi logickými pravidlami. S istotou tvrdím, že čas, ktorý by škola získala zrušením ypsilonu, by sa dal využiť oveľa užitočnejšie. Aby som nehovoril, ako sa vraví, do vetra, nielen našej učiteľke, ale aj širokej verejnosti, ktorú táto problematika zaujíma, naznačím, ako by sa dalo so získaným časom zmysluplne naložiť.


Pripomeniem najprv, že hlavne pravopis ypsilonu si žiaci osvojujú mechanickým drilom. Zrejme aj to je dôvod, prečo slovenčina patrí k najneobľúbenejším predmetom. Isteže, pravopisná dôslednosť v písanom prejave je dôkazom kultivovanosti pisateľa. Či však nie je rovnako dôležitá, ak nie dôležitejšia kultúrna a kultivovaná obsahová a formálna stavba jazykového prejavu? Každý žiak ako budúci občan bude tvoriť ústne a písomné jazykové prejavy. A práve príprave tejto textotvornej aktivity venuje škola veľmi málo pozornosti. Na jazykovom vyučovaní sa nanajvýš faktograficky a enumeratívne preberajú jednotlivé jazykové javy, pričom sa žiaci učia „recitovať“ gramatické poučky. Málo sa hovorí, ak sa vôbec hovorí, o tom, ako jazyk žije v texte, ako a prečo pri tvorbe konkrétneho jazykového prejavu musíme vybrať zo synonymných prostriedkov práve ten jedine možný a ako ho funkčne včleniť, vkomponovať do kontextu ostatných výrazových prostriedkov. Áno, text by mal byť východiskom i cieľom jazykového vyučovania. Zvyknem tvrdiť, a pri tejto príležitosti to zopakujem, že tvorba textu je nádherná, vzrušujúca hra, ktorá tiež má svoje pravidlá. A do tejto vzrušujúcej hry by sme žiakov a študentov mali zasväcovať na hodinách slovenského jazyka a slohu. Jej predovšetkým by bolo možné venovať čas získaný hoci aj zrušením ypsilonu. Bolo by teda čo učiť.


Aspoň jeden konkrétny príklad. Na hodinách gramatiky sa žiaci dozvedia, že rozlišujeme abstraktné a konkrétne podstatné mená. Možno však oprávnene predpokladať, že ak ich nepoučíme, aký má tento rozdiel význam, ako, prečo a v akých textoch treba uprednostniť jeden z uvedených typov podstatných mien, toto rozdelenie si naozaj môžu (mechanicky) zapamätať, no keďže nebudú vidieť jeho zmysel, funkčné opodstatnenie, bude im táto klasifikácia ľahostajná, ba môže im aj znechutiť slovenský jazyk ako vyučovací predmet. Už na druhom stupni základných škôl a dôsledne na gymnáziách a stredných školách by mal tento funkčný aspekt na hodinách slovenského jazyka a slohu dominovať. Tvorivým sledovaním, ako a prečo istý jazykový prostriedok vstupuje do textu a ako sa správa v priestore ostatných jazykových a kompozičných prostriedkov, si žiak môže konkrétne ukotvovať vo svoje pamäti aj povedomie o gramatickej podstate tohto výrazového (=textotvorného) prostriedku. A teda si ho neosvojí mechanicky, pamäťovo, ale funkčne, vo vzťahu k analyzovanému hotovému textu alebo k textu, ktorý sám vytvoril.


Ján FINDRA


Späť


Pridať komentár.

Komentáre Posledný príspevok 06.11.2007 09:32:44
Komentár Meno
Dátum
Zrušenie y v slovenskom jaziku. Ioan (Neregistrovaný)
06.11.2007 09:32:44
ypsilon jozef (Neregistrovaný)
29.09.2007 21:48:58
 

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.