znak Hlavná stránka znak Financovanie

Financovanie


Mnohé mestá, alebo obce, ktoré dopravné ihrisko nemajú, by si ho radi vybudovali, ale z čoho?


Vybudovať detské dopravné ihrisko, tak aby spĺňalo požiadavky na kompletnú prípravu detí na všetky situácie, ktoré ich v cestnej premávke stretnú nie je lacná záležitosť.

Tematický plán výučby dopravnej výchovy, spracovaný Štátnym pedagogickým ústavom, ktorý nájdete na tejto stránke, stanovuje normatívy, ktoré by malo detské dopravné ihrisko dodržať, ak má byť praktická príprava detí na život na cestách účinná. To znamená, že ihrisko by malo mať rozmery na ktoré sa môžu projektovať komunikácie, dopravné značky a základné obmedzenia, vyskytujúce sa v cestnej premávke. Súčasťou ihriska by mali byť priestory na uskladnenie všetkých hnuteľných pomôcok, využívaných v dopravnej výchove (bicykle, kolobežky, korčule, ochranné prilby, chrániče na kolená a lakte, atď ), sociálne zariadenie, šatne a miestnosť pre inštruktorov). Ak takéto priestory sú k dispozícii napr. v priľahlých školách, alebo školských zariadeniach, celkové nároky na vybudovanie relevantného dopravného ihriska sú výrazne nižšie.

Náklady na vybudovanie detského dopravného ihriska bez servisnej budovy sú ovplyvnené ešte skutočnosťou, či sú na pozemku k dispozícii inžinierske siete.

V prípade že siete sú už na pozemku vybudované pohybujú sa náklady na dopravné ihrisko odhadom priemerne okolo sumy 200 000 € (lokalita bez náročných terénnych úprav).

Jednou z možností získania prostriedkov na výstavbu detského dopravného ihriska je čerpanie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Regionálneho operačného programu.

Chápeme, že obce a mestá sa uchádzajú o pomoc z Opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel s cieľom dobudovať miestnu infraštruktúru, ako sú obecné komunikácie – cesty, chodníky a podobne. Je to určite veľmi dôležité, ale

životy a zdravie detí nie sú prioritou takmer všetkých ľudí ?

a štátna správa a samospráva tu nie je pre ľudí ?

Záujemcom o výstavbu detských dopravných ihrísk z radov samospráv, ale aj súkromného sektora radi poskytneme podrobné informácie k výstavbe a financovaniu týchto objektov. Zaujíma nás aj váš názor na túto problematiku

napíšte nám                    
ERSC

e-obce

autoškolák

®2010 TERRA GRATA, n.o.