CD NA CESTE POZOR!

Dopravná hra – pomôcka pre
dopravnú výchovu žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ

« Objednajte si CD »

Krátku ukážku nájdete TU


«Objednávka pre ČR »Radšej predvídať, ako ľutovať...

 

Všetci chceme, aby sa naše dieťa vrátilo zo školy zdravé a v poriadku

Dnešná rušná doba vytvára pre malého človeka množstvo nástrah, ktoré na každom kroku ohrozujú jeho život a zdravie. Doprava je jedným z hlavných rizík, číhajúcich najmä na chodcov, s málo vybudovanými reflexami sebazáchovy, slabou orientáciou v pravidlách cestnej premávky a rozptýlenou pozornosťou. Stav cestných komunikácií hlavne v obciach tiež zvyšuje nebezpečenstvo úrazu pre najmladších účastníkov cestnej premávky – chýbajú chodníky, prechody pre chodcov, situáciu negatívne ovplyvňujú aj snahy kamionistov vyhnúť sa plateniu mýta a jazdiť cez cesty, vedúce cez obce.

Systémová prevencia na Slovensku chýba

Jednorázové akcie polície, alebo občianskych združení organizované v niektorých mestách nestačia. Dopravná výchova ako prídavok k niektorým predmetom v minimálnom rozsahu, vyučovaná prevažne odborne nevyškolenými učiteľmi nestačí. Zriedkavé cvičenia na tých málo dopravných ihriskách, ktoré na Slovensku ešte ostali nestačí.

Potrebujeme

Na Slovensku je potrebné, aby na každej základnej škole a materskej škole vrátane špeciálnych základných škôl pre hendikepované deti pôsobil odborne vyškolený pedagogický zamestnanec, ktorý je schopný sprostredkovať a permanentne vštepovať deťom primerane ich veku zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke a znalosti správnych reakcií v prípade výskytu nehodových situácií. Ďalej je potrebné, aby dopravná výchova bola samostatným predmetom , zahrňujúcim tiež prevenciu všetkých potenciálnych možností vzniku úrazov a nehôd detí a prvú pomoc pri ich vzniku. Doterajší spôsob dopravnej výchovy ako prídavku k iným predmetom svojím rozsahom nedostatočne fixuje potrebné vedomosti a návyky detí. Teoretickú výuku dopravnej výchovy je nutné precvičovať na dopravných ihriskách.

Na to, aby sa komplexná a systémová prevencia dopravnej nehodovosti detí realizovala je nutné


dve_percenta
ERSC

e-obce

autoškolák

®2010 TERRA GRATA, n.o.