Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát

Odkazy na iné stránky

Clip in vlasy nájdete za najlepšie ceny: Clip in vlasy. Jedine u nás 100% ľudské clip in vlasy.

Dochádzkový systém <<

Región Tekov

Horehronie

Región Hont

Svadobné šaty

Golfové potreby

Internetový obchod iNAKUP.sk špecialista na notebooky asus.

Internetový obchod s LED svietidlami

FreeSpace Portal

Monitoring pracovného času zamestnancov

Nástenné hodinyTERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11787

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Vydané: 10. 1. 2019 (TERRA GRATA, n.o.)Priebeh realizácie projektu:
VŠETCI RAZ BUDEME SLABÍ
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
                         v zastúpení Implementačná agentúra MPSVaR
Operačný program: Ľudské zdroje
Výzva: Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie –
            kód Výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01
Prijímateľ: TERRA GRATA, n.o. Banská Bystrica

 

Aktivita projektu: Podpora senzibilizačných a vzdelávacích aktivít zameraných na znižovanie a predchádzanie diskriminácie pre zamestnávateľov - špecializované vzdelávanie – gestor aktivity PhDr. Erika Sučanská

11. januára 2019 – Modul 1
 Predmetom vzdelávacieho podujatia bola legislatíva Slovenskej republiky,
  Európskej únie a OSN v oblasti eliminácie diskriminácie a prax v tejto oblasti so
 zameraním na cieľové skupiny projektu. Oboznámenie s obsahom vzdelávania.
                    -   popis projektu, východisková situácia, cieľové skupiny, aktivity
                        projektu, odborné kapacity projektu
                    -   pojem diskriminácie
                    -   dôvody pre diskriminačné správanie a druhy diskriminácie, riešenie
                        diskriminácie
                    -   ľudské práva – základné ľudské práva a slobody – charakteristika,
                        osobné a politické práva, ekonomické, sociálne a kultúrne práva,
                        práva solidarity
                    -   ochrana ľudských práv, vnútroštátna, medzinárodná regionálna,
                        medzinárodná univerzálna
                    -   Všeobecná deklarácia ľudských práv – VZ OSN, Medzinárodný pakt
                        o občianskych a politických právach – VZ OSN, Európsky dohovor
                        o ľudských právach
                    -   medzinárodné organizácie dohliadajúce na dodržiavanie ľudských
                        práv a slobôd
                    -   legislatíva Slovenskej republiky, zameraná ochranu a podporu
                        ľudských práv a slobôd
                    -   Ústava SR, Antidiskriminačný zákon

 

18. januára 2019 – Modul 1
 Legislatíva SR, EÚ a OSN – s konkrétnym zameraním na cieľovú skupinu seniorov.
 Najčastejšie prípady diskriminácie cieľovej skupiny seniori a riešenie problémových
 situácií
                   -   podrobnosti medzinárodnej, európskej a slovenskej legislatívy
                   -   medzinárodné programy starnutia
                   -   Národný program aktívneho starnutia 2014 – 2020
                   -   psychologické a fyzické aspekty starnutia
                   -   dôsledky starnutia – ekonomické, sociálne a zdravotné, sociologické
                       a sociálno-psychologické
                   -   postavenie seniora v spoločnosti

 

 26. januára 2019 – Modul 1
 Legislatíva SR,EÚ a OSN – s konkrétnym zameraním na cieľovú skupinu zdravotne
 postihnutých. Riešenie konkrétnych prípadov diskriminácie zdravotne postihnutých.
                    -  práva osôb so zdravotným postihnutím
                    -  Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, platnosť
                       pre Slovenskú republiku od 25.6.2010
                    -  kompenzácia zdravotného postihnutia
                    -  kontaktné miesta pre riešenie problematiky zdravotne postihnutých

 

 2. februára 2019 – Modul 2
 Interaktívny tréning so zameraním na situácie v oblasti diskriminácie seniorov
  v zariadeniach sociálnych služieb
                    -  interaktívny tréning – nediskriminačné správanie v styku so seniormi
                    -  modelovanie konkrétnych situácií s účastníkmi vzdelávania
                    -  sociálne služby, zariadenia sociálnych služieb
                    -  účastníci právnych vzťahov podľa Zákona 448/2008 Z.z.
                    -  povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia
                       a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby

 

 8. februára 2019 – Modul 2
 Interaktívny tréning so zameraním na situácie v oblasti diskriminácie zdravotne
 postihnutých. Kvalita poskytovaných služieb v zariadeniach sociálnych služieb so
 zameraním na elimináciu diskriminácie
                    -  zamestnanci zariadení sociálnych služieb, kvalifikačné predpoklady
                       jednotlivých profesií
                    -  posudzovanie odkázanosti budúcich prijímateľov sociálnej služby
                    -  ďalšie úpravy zákona 448/2008 Z. z.
                    -  stavebné, hygienické a vnútorné podmienky jednotlivých druhov
                       a typov  zariadení sociálnych služieb
                    -  bezbariérovosť
                    - interaktívny tréning

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk       www.ia.gov.sk       www.employment.gov.sk

 Späť

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.