Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava
Dunajská Streda

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v meste

Súčasnosť mesta

História

Príroda

Kultúrne dedičstvo

Mapa

Fórum mesta

Firmy v meste

Správy z mesta

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát

Odkazy na iné stránky

Clip in vlasy nájdete za najlepšie ceny: Clip in vlasy. Jedine u nás 100% ľudské clip in vlasy.

Dochádzkový systém <<

Región Tekov

Horehronie

Región Hont

Svadobné šaty

Golfové potreby

Internetový obchod iNAKUP.sk špecialista na notebooky asus.

Internetový obchod s LED svietidlami

FreeSpace Portal

Monitoring pracovného času zamestnancov

Nástenné hodinyTERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11787

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Dunajská Streda - História


Obec je doložená z roku 1254 - 5 ako Svridahel, z roku 1270 Zeredahel, z roku 1358 Zre-dahel, z roku 1786 Serdahely, z roku 1920 Dunajská Streda, maďarsky Dunaszerdahely.

Előtejed: je doložená z roku 1380 Eleutired, 1808 El ő Tejed.

Chotfalva: je doložená z roku ako1574 Chotfalva.

Nemeszeg: je doložená z roku ako 1480 Nemeszeg.

Nová Ves: je doložená z roku ako 1462 Wyfalw, z roku 1773 Szerdahely, Uj lalu.

Pokatelek: je doložená z roku ako 1272 Puk, z roku 1286 Poky, z roku 1374 Pokateleke, z roku 1526 Pokatheleke ináč Wyffalw.

Patas: je doložená z roku 1384 ako Pathos.

Malé Blahovo: je doložená z roku 1240 ako tres ville Oboni, z roku 1298 Fuloboni, Feloboni, Inlerior Oboni, , z roku 1425 Kysabany, , z roku 1773 Sik Abany, z roku 1927 Malý Aboň, , z roku 1948 Malé Blahovo; marďarsky Kisabony

Mliečany: je doložená z roku 1231 Teyed, z roku 1773 Ollé Tejed, z roku 1948 Mliečany, maďarsky Ollétejed.

Našlo sa tu kostrové pohrebisko zo staršej doby bronzovej, hromadný nález bronzov stredodunajskej mohylovej kultúry, neskorolaténske sídlisko, rímsko-barbarské sídlisko a žiarové pohrebisko, slovanské pohrebisko z doby veľkomoravskej. Obec sa spomína z rokov 1254-5. Patrila hradu Bratislava, neskôr panstvu Bratislava. Od 16. storočia sa vyvíjala ako zemepanské mestečko s trhovým a jarmočným právom. V er­be malo modroodetého svätého Petra. Vyvinulo sa na významné obchodné a hospodárske stredisko strednej časti Žitného ostrova. Z roku 1492 sa spomína cech obuvníkov, z roku 1660 čižmárov, z roku 1666 klobučníkov, z roku 1680 debnárov. V roku 1715 malo mesto 13 daňovníkov, v roku 1828 87 domov a 657 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, vý­robou súkenných odevov, halien, klobúkov, obcho­dovali s obilím. Známe boli dobytčie trhy. Koncom 18. storočia sa tu usadilo veľa židovských obchodníkov. V roku 1895 Dunajskú Stredu pripojili na železničnú traf do Bratislavy. Počas I. svetovej vojny bol pri obci zajatecký tábor ruských a talianskych vojakov (40 000). Za predmníchovskej ČSR sa sociálno ekonomický ráz mesta nezmenil. Spolu so svojím poľnohospodárskym okolím trpelo chronickou nezamestna­nosťou. Vo februári 1932 registroval okresný úrad 4093 nezamestnaných, v marci 1937 1967. Koncom 30. rokov tu boli veľké demonštrácie proti fašizmu a na obranu republiky. V rokoch 1938-45 bola Dunajská Streda pripojená k Maďarsku. Dunajská Streda bola oslobodená Sovietskou armá­dou 1. 4. 1945. Po oslobodení nastal všestranný rozvoj mesta. Rozvi­nul sa priemysel potravinársky (cukrovar, konzervárne), stavebný (Prefa, OSP) a ďalšie menšie priemyselné prevádz­ky. Sídli tu Lesný závod, ktorý obhos­podaruje 320 000 ha podunajských lesov. Vybudo­vala sa doprava, služby, postavili sa nové byty, sociálne a kultúrne zariadenia.

Előtejed: Obec vznikla v chotári obce Teyed dolo­ženej z roku 1231. Spomína sa aj z roku 1380. Patrila zemianskym rodinám Kerestesovcov, Kálmánovcov a iných. V roku 1828 mala 47 domov a 342 obyvateľov. V polovici 19. storočia splynula s Dunajskou Stredou.

Chotfalva: Obec sa spomína v 15. storočí. V roku 1574 mala 11 rodín a uvádza sa ako súčasť Dunajskej Stredy.

Nemeszeg: Osada sa spomína 1480. Patrila viace­rým zemianskym rodinám. V polovici 19. storočia splynula s Dunajskou Stedou.

Nová Ves: Obec sa spomína z roku1462. Patrila zemianskym rodinám Tomásovcov, Kondéovcov a iných, od roku 1647 bratislavským klariskám. Začiatkom 19. storočia splynula s Dunajskou Stredou.

Pokatelek: Obec sa spomína v rokoch 1272-1526. Obec sa spomína z rokov 1272-1526 ako samostatná, neskôr ako osada obce Újfalu. Bola kmeňovým rodovým majetkom Pókatelekiovcov.

Patas: Spomína sa z roku 1384 ako pusta v majetku rodiny Kondéovcov.

Malé Blahovo: Obec sa spomína z roku 1240. Patrila hradu Bratislava, neskôr panstvu Bratislava. V roku 1828 mala 58 domov a 424 obyvateľov. Zaobe­rali sa poľnohospodárstvom. V rokoch 1938—45 bola obec pripojená k Maďarsku. V roku 1960 ju pričlenili k Dunajskej Strede, s ktorou zástavbou splynula.

Mliečany: Obec vznikla v chotári obce Teyed dolo­ženej z roku 1231. Spomína sa z roku 1340. Patrila hradu Brati­slava, neskôr zemianskym rodinám. V roku 1828 mala 14 domov a 101 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. V rokoch 1938-45 bola obec pripojená k Maďarsku. V roku 1960 pripojené k Dunajskej Strede.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.