Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín
Horná Ves

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v obci

Súčasnosť obce

Samospráva

História

Príroda

Kultúrne dedičstvo

Register faktúr a objednávok

Územný plán obce

Výrub drevín

Profil verejného obstarávateľa

Fotogaléria

Mapa

Fórum obce

Firmy v obci

Správy z obce

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát

Odkazy na iné stránky

Clip in vlasy nájdete za najlepšie ceny: Clip in vlasy. Jedine u nás 100% ľudské clip in vlasy.

Dochádzkový systém <<

Región Tekov

Horehronie

Región Hont

Svadobné šaty

Golfové potreby

Internetový obchod iNAKUP.sk špecialista na notebooky asus.

Internetový obchod s LED svietidlami

FreeSpace Portal

Monitoring pracovného času zamestnancov

Nástenné hodinyTERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11787

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Horná Ves - Správy z obce


Informácia o začatom správnom konaní obce Horná Ves, číslo konania 487/2014, 25.7.2014, doplneného 22.8.2014

Horná Ves, 25. 8. 2014 (Samospráva)

Informácia o začatom správnom konaní obce Horná Ves
Číslo konania : 487/2014
Dátum začatia konania: 25.07.2014, doplneného dňa 22.08.2014
Dátum zverejnenia: 25.08.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní od zverejnenia


Obec Horná Ves ako príslušný správny orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane prírody a krajiny“) a podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.7.2014, doplneného 22.08.2014 začala na základe žiadosti od žiadateľa :

Dušan Lettrich, Hviezdoslavova 260/14, 958 01 Partizánske, konanie na výrub 20 stromov rastúcich na pozemku vo vlastníctve LESY SR, š. p., Námestie SNP 8, 974 01 Banská Bystrica, mimo zastavaného územia, v kat. území Horná Ves.

Parcelné číslo : 4309, druh pozemku : trávny porast

Dreviny : 13 ks smrek, 4 ks borovica, 1 ks breza a 2 ks hrab

Dôvod výrubu: ohrozenie stavby rekreačnej chaty počas veternej víchrice.

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia informácie buď písomne na adresu : Obec Horná Ves, Obecný úrad č. 191, 972 48 Horná Ves alebo elektronicky na adresu: obechornaves@atlas.sk .

Informácia o začatom správnom konaní obce Horná Ves
Číslo konania : 487/2014
Dátum začatia konania: 25.07.2014, doplneného dňa 22.08.2014
Dátum zverejnenia: 25.08.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní od zverejnenia


Obec Horná Ves ako príslušný správny orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane prírody a krajiny“) a podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.7.2014, doplneného 22.08.2014 začala na základe žiadosti od žiadateľa :

Dušan Lettrich, Hviezdoslavova 260/14, 958 01 Partizánske, konanie na výrub 20 stromov rastúcich na pozemku vo vlastníctve LESY SR, š. p., Námestie SNP 8, 974 01 Banská Bystrica, mimo zastavaného územia, v kat. území Horná Ves.

Parcelné číslo : 4309, druh pozemku : trávny porast

Dreviny : 13 ks smrek, 4 ks borovica, 1 ks breza a 2 ks hrab

Dôvod výrubu: ohrozenie stavby rekreačnej chaty počas veternej víchrice.

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia informácie buď písomne na adresu : Obec Horná Ves, Obecný úrad č. 191, 972 48 Horná Ves alebo elektronicky na adresu: obechornaves@atlas.sk .

Informácia o začatom správnom konaní obce Horná Ves
Číslo konania : 487/2014
Dátum začatia konania: 25.07.2014, doplneného dňa 22.08.2014
Dátum zverejnenia: 25.08.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní od zverejnenia


Obec Horná Ves ako príslušný správny orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane prírody a krajiny“) a podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.7.2014, doplneného 22.08.2014 začala na základe žiadosti od žiadateľa :

Dušan Lettrich, Hviezdoslavova 260/14, 958 01 Partizánske, konanie na výrub 20 stromov rastúcich na pozemku vo vlastníctve LESY SR, š. p., Námestie SNP 8, 974 01 Banská Bystrica, mimo zastavaného územia, v kat. území Horná Ves.

Parcelné číslo : 4309, druh pozemku : trávny porast

Dreviny : 13 ks smrek, 4 ks borovica, 1 ks breza a 2 ks hrab

Dôvod výrubu: ohrozenie stavby rekreačnej chaty počas veternej víchrice.

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia informácie buď písomne na adresu : Obec Horná Ves, Obecný úrad č. 191, 972 48 Horná Ves alebo elektronicky na adresu: obechornaves@atlas.sk .


Informácia o začatom správnom konaní obce Horná Ves
Číslo konania : 487/2014
Dátum začatia konania: 25.07.2014, doplneného dňa 22.08.2014
Dátum zverejnenia: 25.08.2014
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní od zverejnenia


Obec Horná Ves ako príslušný správny orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane prírody a krajiny“) a podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.7.2014, doplneného 22.08.2014 začala na základe žiadosti od žiadateľa :

Dušan Lettrich, Hviezdoslavova 260/14, 958 01 Partizánske, konanie na výrub 20 stromov rastúcich na pozemku vo vlastníctve LESY SR, š. p., Námestie SNP 8, 974 01 Banská Bystrica, mimo zastavaného územia, v kat. území Horná Ves.

Parcelné číslo : 4309, druh pozemku : trávny porast

Dreviny : 13 ks smrek, 4 ks borovica, 1 ks breza a 2 ks hrab

Dôvod výrubu: ohrozenie stavby rekreačnej chaty počas veternej víchrice.

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia informácie buď písomne na adresu : Obec Horná Ves, Obecný úrad č. 191, 972 48 Horná Ves alebo elektronicky na adresu: obechornaves@atlas.sk .

Späť 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.