Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Všeobecné pravidlá pri používaní diskusie na stránke www.E-OBCE.sk

1. Tieto Pravidlá upravujú niektoré práva a povinnosti diskutujúcich.

2. Práva a povinnosti týmito Pravidlami neupravené, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v SR.

3. Vzhľadom na charakter, pri ktorom dochádza k uverejňovaniu príspevkov v diskusií, berie diskutujúci na vedomie že správca diskusie je oprávnený:

a) po uverejnením príspevku skontrolovať jeho súlad s požiadavkami na obsah príspevkov podľa čl. 4. Pravidiel a so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v SR,

b) príspevky ktoré porušia pravidlá, môžu byť bez upozornenia vymazané alebo upravené.

4. Požiadavky na obsah príspevkov.

V obsahu príspevkov nie je dovolené:

a) propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy,farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo soc. pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

b) uverejňovať vulgarizmy,slovné spojenia alebo iné slovné či znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,

c) uverejňovať príspevky, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin

maloletých, alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav,

d) propagovať akékoľvek služby,

f) propagovať detskú pornografiu,

g) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholizmus, fajčenie a používanie omamných látok, jedov a prekurzorov,

h) propagovať vojnu alebo opisovať krutosť , či inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním, schvaľovaním,

i) propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu jednania, ktorá je v rozpore s právnym poriadkom SR,

j) obchádzať vyššie uvedené zákazy, týkajúce sa obsahu príspevkov tým,že bude nahrádzať zakázaný obsah príspevkov výrazmi, znakmi alebo iným spôsobom, pri čom z celkov ho vyznenia príspevku bude možné identifikovať, že obsah príspevku je v rozpore s bodom 4.

5. Správca diskusie nie je povinný oznámiť zverejnenie príspevku ani dôvod nezverejnenia, môže text upraviť bez súhlasu zadávateľa.

6. Autor poslaním príspevku souhlasí s jeho prípadným zkrátením a úpravami textu. Súčasne autor dáva prevádzkovateľovi stránky právo k použitiu jeho autorského diela, bez nároku autora na odmenu.


TERRA GRATA, n.o.

Späť

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.