Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Názvy z územnosprávneho usporiadania

Slovensko, 30. 11. 2009 (Verejná správa 22/2009)V súvislosti s voľbami predsedov samosprávnych krajov a poslancov do vyšších územných celkov sa – po koľký raz už? – rozprúdila diskusia o pomenovaní tejto najvyššej regionálnej administratívnosprávnej inštitúcie. Legislatívne tento problém rieši zákon 221/1996 Z. z. o územnom usporiadaní SR. Pomenovanie regionálnych celkov spresňuje aj zákon 302/2001 Z. z. o samospráve územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch). Už v tom čase sa uvažovalo aj o pomenovaní župa župan, no do legislatívnych noriem sa tieto názvy z nepochopiteľných príčin nedostali. Tento problém viackrát „znepokojoval“ aj poslancov Národnej rady SR, zakaždým však zostalo len pri návrhoch. Niektoré z nich boli zablokované už na rokovaniach výborov, takže sa do pléna NR SR ani nedostali. Pozoruhodné bolo, že k tomu občas došlo i preto, že sa od návrhu dištancovali aj poslanci, ktorí ho iniciovali.


Jazykový problém terajších názvov regionálnych územných celkov súvisí s ekonomikou výrazu. V procese komunikácie platí totiž zásada, aby sa vysielaná informácia čo najkratšou cestou dostala k adresátovi. S touto zásadou súvisí tzv. univerbizácia. Ako vieme, jeden pojmový obsah (jedna vec, predmet, vlastnosť, dej) sa totiž spravidla označuje jedným slovom. Z pomenovacích príčin, keď treba predmety klasifikovať alebo aj diferencovať, sa na ich označenie použijú aj viacslovné pomenovania. Často sú to pomenovania rôznych inštitúcií, úradov, administratívnych celkov a ich súčastí: pedagogická / filozofická fakulta, Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy / Andreja Sládkoviča, stredná priemyselná / pedagogická škola, diplomová / bakalárska práca, mestský úrad, zasadacia miestnosť, karbidová lampa. Ak ide o úradné pomenovania (úradné názvy), tie sa aj oficiálne schvaľujú a v tomto zmysle sú potom záväzné. Sú to však predovšetkým prostriedky písomných jazykových prejavov. Ich využitie je obmedzené (predpísané) na texty náučného, administratívneho a prípadne aj publicistického štýlu. V bežnej ústnej jazykovej komunikácii, kde sa výrazne uplatňuje ekonomika výrazu, sa viacslovné pomenovania pociťujú ako ťažkopádne, a preto sa v procese univerbizácie utvárajú ich jednoslovné varianty: priemyslovka, diplomovka, panelák, karbidka. Sú to hovorové alebo aj slangové pomenovania, ktoré do spomínaných písomných jazykových prejavov nepatria.


Takýto osud stihol aj pomenovanie regionálnych územných celkov. V bežnej ústnej komunikácii sotva počujeme úradný názov Banskobystrický samosprávny kraj, predseda samosprávneho kraja, poslanec banskobystrického vyššieho územného celku. Dnes už je zriedkavé aj staršie pomenovanie kraj, zato od značky VÚC (vyšší územný celok) sa utvorilo univerbizované pomenovanie vucka, vuckár, vuckársky (poslanec), predseda vuc. A čuduj sa svete, občanom neprekáža ani starodávna župa, župan. Dokonca, ako potvrdzuje jazyková prax, tieto historické pomenovania sa v bežnej jazykovej komunikácii jednoznačne presadzujú.


Postoj predstaviteľov kompetentných orgánov, ktoré majú právomoc zmeniť zákon o samosprávnych krajoch, k pomenovaniam územných celkov a k označeniam župa a župan je aj z historického hľadiska nepochopiteľný. Prinajmenšom z dvoch dôvodov. Predovšetkým: Slovo župa a podžupan poznali už Štúrovci, hoci sa na označenie územných celkov používalo pomenovanie stolica. V dvadsiatom storočí sa pomenovanie župa úradne používalo na základe zákona o župnom zriadení z roku 1920. Osobitne treba zdôrazniť, že na župy sa Slovensko členilo aj v rokoch 1940 – 1945. Druhý dôvod súvisí s (tichými) obavami o pôvode slov župa a župan. Tieto obavy sú neopodstatnené, lebo ide o pôvodné praslovanské slovo, ktoré sa v istých obmenách vyskytuje aj v iných slovanských jazykoch a prípadne sa aj oficiálne používa. A teda aj tieto slová hovoria o našich historických koreňoch, ktoré si občas slávnostne a pateticky radi pripomíname.


Práve v tejto súvislosti bude vhodné spomenúť aj český príklad. Zákonom o krajoch č. 120/2000 Sb. bolo v Čechách zriadených 13 krajov ako vyšších územných celkov. Predstaviteľ kraja sa však pomenúva historickým slovom hejtman. Spomínaný zákon vymedzuje i jeho práva a povinnosti. V podstate sú identické s právami a povinnosťami predsedu nášho samosprávneho kraja (predsedu vyššieho územného celku). Pripusťme, že by sme sa týmto príkladom mohli inšpirovať.


Perspektívne je povzbudivé, že sa k tejto problematike opakovane vracajú poslanci parlamentu a že ani Ministerstvo vnútra SR sa nechce zbaviť zodpovednosti za prípravu normy, ktorá by legislatívne zmenila označovanie vyšších územných celkov a ich predstaviteľov. Svedčí to o tom, že táto otázka je nielen živá, ale aj reálne uskutočniteľná. Nemožno však nedodať, že na úvahy, aby sa pred uskutočnením tohto legislatívneho kroku vykonal akýsi národný plebiscit (celospoločenská diskusia), niet nijakých dôvodov. Týmto plebiscitom je vlastne každodenná jazyková prax občanov, ktorí najmä v bežnej, ale ani v úradnej komunikácii nepoužívajú uzákonené názvy vyšších územných celkov, uprednostňujú slangové vuc a vuckár, predovšetkým však historické župa a župan. Takto sa prirodzene hlásia k svojim historickým koreňom. Ich príklad by mohli nasledovať aj predstavitelia kompetentných orgánov a inštitúcií.


Ján FINDRA
Späť


Pridať komentár.

Pridanie komentára
Každý účastník tejto diskusie nesie za svoj publikovaný názor plnú zodpovednosť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Pred diskutovaním si prečítajte pravidlá.
Meno:
Predmet:
Komentár:
(Musíte vyplniť všetky polia formulára.)

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.