Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Generačné napätie: otcovia a deti

Slovensko, 14. 1. 2010 (Verejná správa 1/2010)Na dohodnutých alebo aj náhodných stretnutiach so známymi i menej známymi ľuďmi sa téma našich rozhovorov v istej chvíli neraz preorientuje na problematika jazyka a jazykového vyjadrovania. Ako jazykovedec mám pritom povinnosť odpovedať na viacero otázok o podstate jazyka, na ktoré zabudla odpovedať škola, čo robím rád. Spravidla však ide o rozhorčené hodnotenie nízkej úrovne jazykového vyjadrovania. No problém je v tom, že jazykový prejav týchto zanietených kritikov často svedčí o tom, že by sa mali zamyslieť aj nad úrovňou vlastnej rečovej praxe. Kvôli pravde však treba povedať aj to, že v týchto rozhovoroch nachádzam mnoho podnetov na analýzu teoretických problémov jazyka, prípadne ich využijem ako tému populárno-náučných článkov určených širšej verejnosti. Aj téma dnešného článku sa zrodila takto.


V naznačených súvislostiach som sa stal svedkom, či vlastne účastníkom vášnivej debaty o jazyku našej mládeže (teenagerov). Moji spolubesedníci dôsledne zastávali názor, že dnešná mládež je skazená a také je i jej jazykové vyjadrovanie. Podľa nich je reč dnešných mladých ľudí povrchná, obsahovo prázdna, tematicky chudobná. Čo je vraj najhoršie, zneužívajú jazyk, lebo svoj jazykový prejav neprimerane expresivizujú, dokonca každé druhé slovo v ich reči je vulgárne, ba neštítia sa používať ani tabuové slová, ktoré by čo len trocha slušný človek vo verejnom prostredí nepoužil.


Pripustil som, že moji partneri mali v mnohom pravdu. Zároveň som však argumentoval, že problém jazyka mladej generácie, ktorý je vlastne tiež znakom, výrazom ich životného štýlu, nemožno hodnotiť takto jednostranne. Ide totiž o tradičné generačné napätie, ktoré sa označuje ako napätie medzi otcami a deťmi. K tomuto generačnému napätiu od nepamäti dochádzalo a dochádza na všetkých úrovniach vzťahov medzi otcami a deťmi (medzi staršou a mladšou generáciou). Nie je to teda jav, ktorý by bol príznačný iba pre túto dobu. Ako ešte pripomeniem, toto vzťahové nedorozumenie medzi „starými“ a „mladými“ v istom období nášho života poznačilo každého z nás, hoci si naň v zrelom veku mnohí už nechceme či nedokážeme spomenúť. O čo vlastne ide?


Po stáročia a v každom období mladá generácia chcela byť sama sebou, chcela byť svojská, osobitá, chcela žiť vlastným životom, vytvárala si vlastný životný štýl. Koncepciu, filozofiu života, životného štýlu starších ľudí posudzovala veľmi kriticky, dokonca mala pocit, že aj ich morálno-etické názory sú zastarané. Veľmi citlivo vnímala a hodnotila častý rozpor medzi ich slovami a konaním, a preto hľadala – ako sa domnievala – svoj krajší a čistejší existenčný svet. Pripusťme, že tento svoj životný priestor navonok dosť často vymedzila a vyznačila krikľavými farbami a že jej konanie tiež nebolo vždy vnútorne najetickejšie. Ba občas bolo toto konanie len akýmsi vonkajškovým gestom, ktoré mohlo provokovať a, pravdaže, aj provokovalo generáciu otcov. Práve tým staršia generácia opodstatňovala a aj v tomto čase opodstatňuje svoj nárok kriticky hodnotiť generáciu detí – oblečenie teenagerov, ich účesy, správanie na verejnosti a na diskotékach. Do tohto rámca prirodzene patrí aj kritické posudzovanie ich jazykového prejavu.


Charakteristickou črtou reči mladých ľudí je slangové vyjadrovanie. Vo verejnosti sa slang posudzuje veľmi kriticky a aj niektorí jazykovedci v ňom vidia ohrozenie jazyka. Napríklad v minulom storočí títo odborníci odsudzovali prienik slangizmov do literatúry pre deti a mládež, lebo je vraj akútne riziko, že táto literatúra negatívne ovplyvní nielen jazyk, ale aj myslenie detí a mládeže. Iste je výrečné, že generácia dnešných otcov, ktorá bola odplekaná na tejto slangom presýtenej literatúre, má dnes pocit, že jej jazykový prejav je vzorový, čo jej dáva právo kritizovať vyjadrovanie dnešnej mládeže.


Isteže, väčšina slangových výrazov je tvarovo deformovaná (porovnaj: diplomová práca – diplomovka – diplomka – dipka). Toto skracovanie výrazu súvisí aj s tým, že mládež vždy bola a aj dnes je uponáhľaná, informáciu chce partnerovi odovzdať čo najrýchlejšie. To sa, pravdaže, odráža aj na stavbe vety. Je to veta nepravidelná, skratkovitá, prerývaná, je v nej veľa prázdnych miest (pomlčiek), čo umožňuje viacero interpretácií obsahovej orientácie kontextu. Úprimnosť však káže, aby sme priznali, že slang bol od prvej chvíle nápadný, expresívny i gestačný výrazový prostriedok a že taký bol aj v čase našej mladosti. Treba preto pripustiť, že ak sme my dokázali oslobodiť náš jazykový prejav od tejto – ako mnohí tvrdia – jazykovej buriny, že to v budúcnosti, v zrelom veku dokáže aj dnešná mladá generácia.


Väčším problémom, ktorý tiež nie je celkom nový, je vulgarizácia jazykového vyjadrovania mládeže. V tomto smere nie veľmi pozitívnu úlohu zohráva internet. Analýza internetového četovania (chatovania) však ukázala, že v porovnaní s koncom minulého storočia sa aj tu jazykové vody čistia. Tak či tak, aj škola by namiesto formálnych jazykových pravidiel mala venovať viac pozornosti textu a v tej súvislosti v rámci normy spoločenského správania aj norme jazykového a komunikačného správania.


Na záver už len poznámka. Mnohí kritici by si v archíve mali vyhľadať fotografie z obdobia svojej dvadsiatky.


Ján FINDRASpäť


Pridať komentár.

Pridanie komentára
Každý účastník tejto diskusie nesie za svoj publikovaný názor plnú zodpovednosť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Pred diskutovaním si prečítajte pravidlá.
Meno:
Predmet:
Komentár:
(Musíte vyplniť všetky polia formulára.)

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.