Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 VYBERTE KRAJ
Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Súťaž o zelenú metropolu Slovenska

Slovensko, 25. 3. 2010 (Verejná správa 5/2010)Slovensko odpovedalo v rokoch 1996 a 1997 na šiesty článok Dohovoru o biologickej diverzite svojou vlastnou národnou stratégiou. Vo veľkom množstve rôznorodých vládnych a mimovládnych environmentálnych aktivít sa na istý čas dostali do úzadia problémy intenzívnej, ale k prírode a človeku málo šetrnej urbanizácie. Na ne sa orientuje nová iniciatíva, ktorú predstavuje Mgr. Alexandra Dubničková, projektová asistentka Regionálneho environmentálneho centra Slovensko.


Rok 2010 vyhlásila OSN aj za Medzinárodný rok biodiverzity. Nestalo sa tak vôbec náhodou. Podľa posledných zistení sa v súčasnosti stav biodiverzity znižuje v celosvetovom meradle tak, ako to ešte nikdy predtým nebolo.


Z latinčiny odvodený termín znamená rôznorodosť života na tejto planéte, počnúc živočíchmi, rastlinami a hubami až po mikroorganizmy a ich ekosystémy. Rozumieme ňou aj genetickú diverzitu, ktorá dokazuje, že každý živý organizmus je súčasťou obrovskej mozaiky života na Zemi. Mestá a obce, ich samosprávy, ale aj samotní občania zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane biodiverzity. Mestá zaberajú síce len dve percentá rozlohy planetárnej súše, ale spotrebovávajú tri štvrtiny svetových prírodných zásob. Neustále a neúmerné rozširovanie miest do krajiny zmazáva predtým jasné hranice medzi mestom a jeho okolím. Prírodné zázemie mesta mizne pod tlakom ekonomických záujmov. Je len prirodzené, že v oblasti ochrany biodiverzity sú mestá dôležitými hráčmi. Napriek tomu sa monitorovaniu stavu biodiverzity v urbanizovaných oblastiach nevenovala dostatočná pozornosť.


Za súlad s prírodou


Aj preto prišla Svetová únia ochrany prírody (International Union for Conservation of Nature – IUCN) s iniciatívou zmapovať stav biodiverzity v mestách s pomocou celého radu indikátorov. Začlenila ju medzi viaceré aktivity medzinárodného projektu Podpora ochrany prírody a biodiverzity v mestských oblastiach: Európska cena Hlavné mesto biodiverzity. Do projektu sa zapojilo Nemecko, Francúzsko, Maďarsko, Španielsko i Slovensko. Vedúcim partnerom je nemecká organizácia Deutsche Umwelthilfe. U nás je p rojekt čiastočne financovaný z programu Európskej únie LIFE+, Ministerstvom životného prostredia SR, ktoré zároveň prevzalo aj záštitu nad našou domácou súťažou o hlavné mestá biodiverzity, a spolufinancovaný Regionálnym environmentálnym centrom Slovensko z jeho vlastných zdrojov.


Odborný patrón súťaže slovenských miest - Regionálne environmentálne centrum Slovensko bolo založené v roku 1992 ako mimovládna organizácia s medzinárodným prvkom a je súčasťou siete pracovísk REC v šestnástich krajinách strednej a východnej Európy a v Turecku. Podporuje aktivityt, ktoré smerujú k udržateľnému rozvoju a k zlepšeniu stavu životného prostredia. Pritom spoupracuje s inými ochranárskymi mimovládnymi organizáciami, štátnou správou, územnou samosprávou, akademickými inštitúciami, podnikateľskou sférou a rôznymi skupinami občianskych aktivistov.


Vo všetkých spomínaných krajinách bude ústrednou aktivitou projektu súťaž Hlavné mestá biodiverzity. V tomto roku bude na Slovensku pripravená pre všetky mestá, od najmenších až po veľké, hlavné mesto nevynímajúc,, ktoré sa môžu zapojiť a stať sa tak slovenským hlavným mestom biodiverzity“. V budúcom by sa súťaž rozšírila aj na obce, lebo i tam sa už udomácnila túžba žiť v zdravom a príjemnom prostredí a v spojení s prírodou.


Priestor na ukážkové projekty


Víťazom sa stane to mesto, ktoré na seba prevezme najväčšie záväzky v zabezpečení biodiverzity, ktoré sa vie najlepšie postarať o verejnú zeleň, revitalizovať vo svojom chotári rieky, potoky a iné vodné plochy, obnoviť dôležité biotopy a ktoré zodpovedne posudzuje otázky ochrany prírody a krajiny vo svojich plánovacích procesoch. Nie je to iba súťaž mestských radníc a ich zamestnancov. Mala by prispieť k zvyšovaniu ekologického povedomia obyvateľov, k poznaniu prírodného bohatstva, ktoré sa ešte zachovalo v urbanizovanom prostredí. Súťaž nám aj nastaví zrkadlo v podobe porovnania s Nemeckom, Francúzskom, Španielskom a našimi maďarskými susedmi.


Do súťaže sa možno zapojiť do 30. apríla. V prvom ročníku sa národné súťaže vo všetkých zapojených krajinách osobitne zamerajú na mestskú zeleň, ktorá býva najčastejšou obeťou dravých developerských skupín, ale i bezradných a nedôsledných magistrátov. Za túto oblasť bude možné získať aj najviac bodov. Pod pojmom „zeleň“ sa rozumejú všetky „zelené“ prvky - verejná zeleň, parky, zeleň obytných súborov, vyhradená a osobitná zeleň, ale aj iné prírodné zložky na území mesta.


Sto bodov predstavuje maximum hodnotenia a možno ich získať v piatich tematických blokoch - územná a druhová ochrana prírody, zeleň v sídle, voda, lesy a poľnohospodárstvo, plánovacie nástroje a organizácia starostlivosti o verejné priestory, vzťahy s verejnosťou a environmentálne vzdelávanie.Súťaž môže podnietiť zrod ukážkových projektov, ktoré môžu výrazne zabodovať. Výsledky budú vyhlásené 30. júna a víťazi budú dekorovaní v septembri 2010. Organizátori súťaže pomôžu záujemcom odbornými seminármi a informačnými materiálmi. Podrobnosti budú uvedené na webovej stránke http://www.rec.sk/Capital_of_Biodiversity.htm


Alexandra DUBNIČKOVÁSpäť


Pridať komentár.

Komentáre
Komentár Meno
Dátum
Žiadny komentár nebol pridaný, vyjadrite svoj názor.
 

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.