Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava
Dolné Otrokovce

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v obci

Súčasnosť obce

História

Príroda

Fotogaléria

Mapa

Fórum obce

Firmy v obci

Správy z obce

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Dolné Otrokovce - História


Kostrové pohrebisko z ml. doby bronzovej. Obec sa vyvinula v chotári obce Horné Otrokovce. Doložená je z roku 1400. Patrila zoborskému kláštoru , neskôr rodine Tarekovcov a i. Poľnohosp. charakter si obec zachovala aj po roku 1918. V rokoch 1919, 1920, 1921 boli štrajky poľnohospod. robotníkov.

Zdroj : Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I.

Zoborské listiny sú najstaršie zachované listiny z územia Slovenska, ktoré vznikli v rokoch 1111 a 1113 z poverenia kráľa Kolomana v benediktínskom kláštore na Zobore pri Nitre. Týkali sa majetkových záležitostí zoborského konventu a pre mnohé obce opisovaného územia znamenajú prvú písomnú zmienku. Listina z roku 1111 sa týka sporu o dôchodky medzi zoborským kláštorom a kráľovskými vyberačmi mýta. Druhá listina, datovaná rokom 1113 obsahuje majetkový súpis zoborského opátstva. Je v nej zapísaných vyše 150 obcí. Svedčí o tom, že v tom čase preberali benediktínski mnísi organizáciu života.

Židovskí a arabskí kupci sa už v 11. storočí v Uhorsku zúčastňovali na obchode s otrokmi (zväčša z radov slovanského obyvateľstva).

Obce Horné a Dolné Otrokovce len potvrdzuje teóriu historikov hľadajúcich v Trhovišti jarmočné miesto, kde sa okrem iného v rannom stredoveku obchodovalo aj s otrokmi.

Obec Dolné Otrokovce Rod Kosztolányi, pôvodným sídlom bola tzv. kostolianska zem. Najstarším známym členom je Almáss s predikátom z Kostolian. Toto územie sa nachádzalo v priestore dnešných Zemianskych Kostolian a Kamenca pod Vtáčnikom . Dňa 24. VI. 1435 vydal v Trnave uhorský kráľ Žigmund Luxemburský novú donáciu (skôr sa jednalo o potvrdenie starých vlastníckych práv) rodu Kosztolányi, do majetku celých dedín H. a D. Kostolany a dvoch nových Lehôt. Rod vlastnil viaceré majetky v dedinách a mestách Uhorska. Niektoré dediny boli v majetku rodu celé ,ale vo väčšine mali členovia rodu iba podiely ktoré získali kúpou sobášom alebo dedičstvom. Výpis zo zoznamu niektorých obcí: Dolné Otrokovce, Dolné Trhovište, Horné Otrokovce, Horné Trhovište, Jelenova (Gelenfalva) Malé Rypňany, Tepličky, Veľké Rypňany, Vieska.

Prvá zmienka o obci Dolné Otrokovce je z roku 1109 ako majetok zoborského kláštora. V roku 1113 je obec spomínaná pod menom ADRADIC neskoršie za Rakúsko-Uhorska bola nazývaná ALSO ATRAK. Z tohto obdobia existuje mapa obce v maďarskom jazyku. Ďalším dôkazom o existencii obce je zápis v listine kráľa Bélu IV. pri súpise majetku zoborského kláštora z roku 1249. Pečať obce je zachovaná na urbariálnych písomnostiach, ktoré sú uložené v ŠOBA Nitra. Je na nej skrížená sekera a motyka. V kruhopise pečate je nápis POSSIONIS ALSO ATRAK 1781. Majitelia obce v dobách tureckých vojen usadzovali na svojich panstvách vojakov – otrokov. V roku 1548 bola obec majetkom Mikuláša UJFALUSYHO.

V roku 1598 daroval obec kráľ Rudolf, Blažejovi Nagyvatyimu. V tomto roku bola obec spustošená tureckým vojskom, obec bola vypálená pričom bolo zabitých veľa obyvateľov, kostry ktorých sa nachádzali pri vykopávkach základov kostola, pri kopaní základov budov JRD v lokalite Lapoš a pri kopaní pivnice občanom Jozefom Škrobákom v ulici za cintorínom (Grnča).

V roku 1600 vymrel rod majiteľov Babindalyov a majetok bol rozdelený na viac čiastok. Dostali z neho – Kochanovci, Ábelovci, Lucsanyi, Rákoczy a Rudnyanský. Menovaní sú pochovaní na miestnom cintoríne, Dvory (majere) po týchto majiteľoch sa dlho nazývali ako Kochanovec (na hornom konci obce za domom po Harskom J. smerom k Rožnákovi), Abelovec (dnes tam stojí dom A. Tabačku).

Rákoczyho majetok kúpil v roku 1750 nemec z Hanoveru BENINGHAUS. Spolu so švagrom Gróningerom bývali v spoločnom dome za terajším hostincom. Vo dvore tohto domu sa nachádzal portálny kameň – erb, ktorý je však poškodený.

Za Rakúsko-Uhorska mala v obci majetok - pôdu a majer grófka Gyókiová, ktorá mala sídlo kaštieľ v obci Horné Otrokovce. V tom čase žilo v našej obci niekoľko zemanov, napr. Silvester Hubert. Okrem toho mali tu svoje panstvo – majere STEINER (teraz tam stojí dom Vl. Kupca), ďalej žid Golderberg (pozostatky domu stoja za kostolom). V roku 1920 sa stal novým majiteľom majera po grófke Gyókiovej prisťahovalec od Holíča, Ján PIHORŇA. Pre schátralosť stavby bol majer v roku 1988 asanovaný a dnes tam stojí nový mlyn. V roku 1890 bol v obci zrúcaný kostol a na jeho mieste bol postavený nový a to v roku 1934.

Do Dolných Otrokoviec sa podarilo doputovať čašníkovi z lode CARPHATIA, ktorá 15 apríla 1912 zachránila stroskotancov legendárneho TITANICU. Tento muž ktorý sa narodil roku 1855 v Budapešti, brázdil na Carphatii svetové moria ako čašník a neskôr ako šéf reštauračného personálu 18 rokov. Na osudné dni si podľa prapravnuka Milana Pavlíka z Trnavy (rodáka z Dolných Otrokoviec) spomínal aj ako na čas obáv celej posádky či sa preťažená Carphatia nepotopí. Paluba bola preplnená stroskotancami. Na tretí deň po nalodení stroskotancov sa Carphatia dostala bezpečne do New Yorku, kde sa Dezider Engel vylodil. Kúpil si činžiak, kde prenajímal byty a založil plaveckú školu pre ženy. Veľmi sa mu však nedarilo a tak sa v roku 1936 vrátil do bývalého Československa. Žil v Dolných Otrokovciach, kde zomrel roku 1941. Je pochovaný na miestnom cintoríne.

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940. Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942 Dolné Otrokovce. Počet domov 58, počet obyvateľov 338, počet osôb v súpise židov 5.

Zdroj: Ján Maršala, 29. 7. 2011

 

 

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.