Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
Lehôtka pod Brehmi

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v obci

Súčasnosť obce

História

Kultúrne dedičstvo

Príroda

Školstvo

Fotogaléria

Mapa

Fórum obce

Firmy v obci

Správy z obce

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát

Odkazy na iné stránky

Clip in vlasy nájdete za najlepšie ceny: Clip in vlasy. Jedine u nás 100% ľudské clip in vlasy.

Dochádzkový systém <<

Región Tekov

Horehronie

Región Hont

Svadobné šaty

Golfové potreby

Internetový obchod iNAKUP.sk špecialista na notebooky asus.

Internetový obchod s LED svietidlami

FreeSpace Portal

Monitoring pracovného času zamestnancov

Nástenné hodinyTERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11787

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Lehôtka pod Brehmi - Správy z obce


Volba kontrolóra obce

Lehôtka pod Brehmi, 15. 6. 2010 (Samospráva)

Obec Lehôtka pod Brehmi, č. 22, 966 01 Lehôtka pod Brehmi

Obecné zastupiteľstvo v Lehôtke pod Brehmi uznesením č. 8/2010 zo dňa 10.06.2010 vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra Obce Lehôtka pod Brehmi, ktorá sa bude konať dňa 02.08.2010. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade, teda do 16.07.2010, vrátane dňa 16.07.2010 do 15.00 hod. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok , a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo určilo dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra ako 0,1333 úväzku z celkového pracovného času, t.j. 5 hodín týždenne. Úväzok bude vykonávaný nerovnomerne podľa potreby obce a možností hlavného kontrolóra.

Mesačný plat hlavného kontrolóra bude predstavovať podľa § 18c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sumu 115 euro mesačne.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra by sa mali zamerať predovšetkým na znalosť nasledovných zákonov:
- zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
- zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,
- zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a pod.

v Lehôtke pod Brehmi 15.06.2010

Kamil Pinka
Starosta obce

Späť 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.