Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina
Martin

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v meste

Súčasnosť mesta

História

Príroda

Kultúrne dedičstvo

Virtuálna prehliadka

Fotogaléria

Mapa

Fórum mesta

Firmy v meste

Správy z mesta

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát

Odkazy na iné stránky

Clip in vlasy nájdete za najlepšie ceny: Clip in vlasy. Jedine u nás 100% ľudské clip in vlasy.

Dochádzkový systém <<

Región Tekov

Horehronie

Región Hont

Svadobné šaty

Golfové potreby

Internetový obchod iNAKUP.sk špecialista na notebooky asus.

Internetový obchod s LED svietidlami

FreeSpace Portal

Monitoring pracovného času zamestnancov

Nástenné hodinyTERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11787

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Martin - Kultúrne dedičstvo


Pamiatky

Kostol farský sv. Martina ranogotický z 2. polovice 13. storočia, rozšírený okolo polovice 15. storočia o južnú a severnú kaplnku (dokončená v roku 1523); gotické nástenné maľby, zvyšky plastík z pôvodného gotického oltára, obraz od M. Benku (1946), krížová cesta F. Štefunku (1940-1941)
Budova bývalého stoličného domu z čias okolo roku 1750
Kostol evanjelický tolerančný z roku 1784, doplnený vežou v rokoch 1885-1895; na budove fary Memorandový reliéf, bronzový z roku 1932-1933 od J. Koniarka
Stará budova Matice slovenskej z rokov 1869-1875 od J. N: Bobulu - národná kultúrna pamiatka
Budova matičného gymnázia zo 60. rokov 19. storočia
Budova bývalého Národného domu z roku 1888 od B. Bullu
Budova Slovenského národného múzea (stará) z roku 1906-1908 od M. M. Harminca
Budova bývalej Tatra banky z roku 1910 od M. M. Harminca
Budovy postavené od roku 1920 (Matica slovenská z roku 1925 od J. Palkoviča, SNM z roku 1932 od M. M. Harminca, hotel Slovan z roku 1924 od J. Palkoviča, Mestská sporiteľňa z roku 1936 od E. Belluša, banky, nemocnice, školy atď.)
Pamätné domy
Pamätné tabule
Pomníky
Náhrobníky na hroboch národných dejateľov - národná kultúrna pamiatka na národnom cintoríne
Sgrafito M. Benku z roku 1938 na budove bývalej Okresnej sporiteľne (realizované za priamej spolupráce autora)
Pomník turčianskych dobrovoľníkov z roku 1935-1938 (verejne postavený na námestí až po roku 1945)
Fontána zbojnícka s postavou Jánošíka na námestí, kameň z roku 1941
Sochy pred budovou Armádneho divadla, pieskovec z roku 1954 od F. Štefunku
Pomník A. Kmeťa pred budovou SNM, bronz z roku 1969 od F. Štefunku
Sochy na budove Priemyselnej školy od J. Pospíšila a S. Biroša z roku 1953-1955
Súsošie pred budovou Turčianských strojární (L. Snopek - L. Beisetzer), bronz z roku 1961-1963
Socha symbolická pred budovou Matice slovenskej od J. Kulicha, oceľ z roku 1964
Pamätník SNP na námestí od L. Snopka z roku 1969
Budova Matice slovenskej nová (Kuzma-Zimmermann)

Tradície

V rokoch 1928-1938 tu mal sídlo spolok Slovenská práca, ktorý sa v spolupráci so Štátnym ústavom pre domáci priemysel v Martine staral o zveľadenie niektorých odvetví ľudovej umeleckej výroby (keramika, tkáčstvo, výrobky z dreva) a o úpravu týchto výrobkov pre moderné použitie. Štátny školský ústav pre domáci priemysel sa usiloval výtvarne a technicky povzniesť ľudovú výrobu zakladaním a udržovaním drobných odborných ľudových škôl – v 30. rokoch 20. storočia mal 40 škôl, dielní a kurzov pre ženskú domácu výrobu, košikárstvo, stužkárstvo a hračkárstvo. Štátny ústav pre zveľaďovanie živnosti sa usiloval najmä o zlepšenie výrobnej techniky.

V rámci Martinských kultúrnych slávností – nadväzujúc na tradičné augustové národné slávnosti – sa tu usporadúvali aj folklórne vystúpenia Slovákov z domova i zo zahraničia.

Významné osobnosti

Rodisko:
Hana Gregorová (1885-1952) - spisovateľka
Mária Oľga Horváthová (1859-1947) - spisovateľka
Vladimír Svetozár Hurban (1883-1949) - buržoázny politik
Ján Hvizdák (1905-1959) - funkcionár Čevených odborov
Milan Ivanka (1876-1950) - buržoázny politik, publicista
Janko Jesenský (1874-1945) - spisovateľ, národný umelec - tu pochovaný
Martin Klanica (1740-1810) - historik
Peter Kompiš (1886-1944) - novinár, spisovateľ
Martin Kramár (1817-1895) - pedagóg - tu pochovaný
Martin Lauček 1732-1802) - náboženský básnik
Ján Meličko (1846-1926) -zbormajster - tu pochovaný
Vladimír Meličko (1893-1946) - hudobník
Eliáš Milec (1691-1757) - spisovateľ
Milan Th. Mitrovský (1875-1943) - maliar, spisovateľ - tu pochovaný
Janko Novák (1921-1944) - maliar, grafik - padol v SNP
Melchior Roháč (? -1622) - náboženský spisovateľ

Pôsobisko:
Július Barč-Ivan (1909-1953) - dramatik- pôsobil tu v rokoch 1941-1953, tu pochovaný
Miloš Bazovský (1899-1968) - maliar, národný umelec - pôsobil tu v rokoch 11931-1957
Anton Bielek (1857-1911) - spisovateľ, redaktor- pôsobil tu v rokoch 1890-1904
Blažko Bulla (1853-1919) - hudobník, staviteľ - pôsobil tu v rokoch 1884-1919
Juraj Čajda (1844-1913) - novinár - pôsobil tu v rokoch 1875-1913, tu zomrel
Žela Duchajová-Švehlová (1880-1955) - maliarka - pôsobila tu v rokoch 1919-1930, tu pochovaná
Matúš Dula (1846-1926) - buržoázny politik - pôsobil tu v rokoch 1870-1926, tu pochovaný
Mikuláš Štefan Ferienčík (1825-1881) - novinár, spisovateľ - pôsobil tu v rokoch 1870-1881, tu pochovaný
Pavol Florek (1895-1963) - historik
Janko Francisci-Rimavský (1822-1905) - básnik, publicista - tu pochovaný
Jozef Gašparík-Leštinský (1861-1931) - ľudovýchovný spisovateľ, nakladateľ - pôsobil tu v rokoch 1895-1931, tu pochovaný
Andrej Halaša (1852-1913) - redaktor, folklorista - tu pochovaný
František Hečko (1905-1960) - spisovateľ, pôsobil tu v rokoch 1946-1954, 1957-1960, tu pochovaný
Martin Hollý st. (1904-1965) - divadelný režisér
Jozef Cíger Hronský (1896-1960) - spisovateľ
Jozef Inštitoris (1835-1921) - zbormajster
Ján Kadavý (1810-1883) - zberateľ ľudových piesní - pôsobil tu v rokoch1873-1883, tu pochovaný
Ján Kalinčiak (1822-1871) - spisovateľ- pôsobil tu v rokoch 1869-1871, tu pochovaný
Andrej Kmeť (1841-1908) - archeológ, botanik, etnograf - pôsobil tu v rokoch 1906-1908, tu pochovaný
Janko Kráľ (1822-1876) - básnik - pôsobil tu v rokoch 1858-1859
Štefan Krčméry (1892-1955) - básnik, literárny historik a kritik - pôsobil tu v rokoch 1918-1931, 1938-1949
Karok Kuzmány (1806-1866) - spisovateľ, národný pracovník - pôsobil tu v rokoch 1863-1866, tu pochovaný
Ján Mazúr (1902-1972) - funkcionár revolučného robotníckeho a komunistického hnutia
Eugem Medek (1905-1949) - herec- pôsobil tu v rokoch 1943-1949, tu pochovaný
Andrej Mráz (1904-1964) - literárny kritik a historik
Michal Mudroň (1835-1887) - publicista, právnik - tu pochovaný
Pavol Mudroň (1835-1914) - národný pracovník - pôsobil tu v rokoch 1859-1914, tu pochovaný
Jozef Nedobrý (1841-1921) - pedagóg - pôsobil tu v rokoch 1866-1875, tu pochovaný
Karol Ondreička (1898-1961) - maliar
Ľudo Ondrejov (1901-1962) - spisovateľ
Viliam Pauliny-Tóth (1826-1877) - publicista, politik - pôsobil tu v rokoch 1867-1877, tu pochovaný
Ambro Pietor (1843-1906) - politik - tu pochovaný
Ondrej Plachý (1755-1810) - publicista, pedagóg
Mária Rázusová-Martáková (1905-1964) - spisovateľka - pôsobila tu v rokoch 1933-1961
Vladimír Roy (1885-1936) - básnik, prekladateľ - pôsobil tu v rokoch 1934-1936, tu pochovaný
Franko Víťazoslav Sasinek (1830-1914) - historik, publicista - pôsobil tu v rokoch 1869-1875
Pavol Socháň (1862-1941) - dramatik, etnograf - pôsobil tu v rokoch 1893-1912
Andrej Sokolík (1849-1913) - vlastivedný pracovník
Jozef Škultéty (1853-1948 - literárny pracovník, redaktor - pôsobil tu v rokoch 1879-1948, tu pochovaný
Elena Maróthy-Šoltésová (1855-1939) - spisovateľka - pôsobila tu v rokoch 1875-1939, tu pochovaná
Jozef Gregor Tajovský (1874-1940) - spisovateľ, dramatik - pôsobil tu v rokoch 1901-1904, 1912-1915
Svetozár Huraban-Vajanský (1847-1916) - spisovateľ, kritik, redaktor- pôsobil tu v rokoch 1878-1916, tu pochovaný
Ján Valašťan-Dolinský (1892-1965) - hudobný pedagóg a skladateľ- pôsobil tu v rokoch 1928-1965, tu pochovaný
Arnold Weisz-Kubínčan (1898-1945) - maliar - pôsobil tu v rokoch 1934-1944
Peter Zgúth-Vrbický (1863-1952) - básnik - pôsobil tu v rokoch 1919-1952, tu pochovaný

Študovali:
Ivan Gall (1885-1955) - básnik
Juraj Janoška (1856-1930) - publicista, národný pracovník
Pavel Kokeš-Kýčerský (1856-1933) - básnik
Martin Kukučín (1860-1928) - spisovateľ, tu pochovaný
Michal Považan (1913-1952) - literárny kritik

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.