Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Gelnica, Košice, Košice 1, Košice 2, Košice 3, Košice 4, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov
Vyšný Medzev

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v obci

Súčasnosť obce

História

Príroda

Kultúrne dedičstvo

Fotogaléria

Mapa

Fórum obce

Firmy v obci

Správy z obce

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Vyšný Medzev - Príroda


Vyšný Medzev sa nachádza pri ľavom, nie veľmi vodnatom prítoku Bodvy. Obec leží na miernom svahu zvažujúcom sa k juhu, ktorý je strmší, na severnom okraji dediny. Cez stred obce sa tiahne nevýrazná priehlbina vytvorená miestnym potokom, ktorý sa v južnej časti, poniže vzácneho historického parku zarezáva do údolia a tvorí výrazný výmoľ.

Nadmorská výška v strede obce je 382 m n. m. Celý chotár Vyšného Medzeva patrí do východnej časti Slovenského Rudohoria, k celku Volovských vrchov a podcelku Kojšovej hole. Hlavný hrebeň tejto časti Volovských vrchov je výrazne smerovaný zo západu na východ. Najvýraznejšie vyvýšeniny chotára Vyšného Medzeva tvoria vrcholy ležiace severozápadne od obce. Sú to hlavne Kloptaň ( 1153 m n. m.) a Zbojnícka skala ( 1147 m n. m.)

Značnú časť chotára obce tvoria lesné porasty bukovo-jedľové a v južnej časti dubové. Lesy sú z väčšej časti majetkom obce.
Klimatologicky sa Vyšný Medzev nachádza v miernejšej mikroklíme, pretože je od severu chránený hlavným hrebeňom Volovských vrchov. Svoju úlohu v priaznivej mikroklíme zohráva južná orientácia svahu, na ktorom Vyšný Medzev leží. Priemerná ročná teplota je 7 stupňov Celzia.

Geologické zloženie podložia tvoria silne až slabo metamorfované (premenné) staršie treťohorné sedimenty alpínskeho vrásnenia tvorené predovšetkým z kryštalických bridlíc a fylitov, prestupované pieskovcami a kremencami. Z geologického hľadiska patrí oblasť do tzv. Gelnickej skupiny bohatej na rudné ložiská. Svedčí o tom i bohatá história obce ako jedného z hornouhorských banských miest. Z rúd sa tu vyskytujú predovšetkým siderit, tetraedrit, pyrit, chalkopyrit, strieborné rudy v sprievode kremencov. V minulosti sa vyskytovali i zlatonosné, strieborné a medené rudy. O zlatonosných rudách svedčí miestny názov Zlatná dolina–Goldseifen.

Geomorfologicky je to pekne vymodelovaný lesnatý horský reliéf s výdatnými potokmi pretekajúcimi cez každú dolinku. Hydrologicky patrí Vyšný Medzev do povodia Dunaja s menšími potokmi miestneho významu vlievajúcimi sa do Bodvy, ako Hummel, Zlatná-Goldseifen, Borzov-Bärenseifen, Račí potok-Krebsseifen.

Pôdy sú piesočnato-ílovité, až ílovito-piesočnaté, miestami hlinitá hnedozem je vo vyšších polohách značne kamenistá. Väčšinou je to úrodná pôda. Na nej sa pestujú predovšetkým obilniny ako pšenica, raž. Vo vyšších polohách sa v minulosti pestoval ovos pre kone. Z okopanín sa pestujú hlavne zemiaky. Darí sa tu i kukurici na zrno i na kŕmenie. Dobre sa tu darí zelenine i ovociu mierneho pásma. Z ovocných drevín sú zastúpené predovšetkým jablká, z ktorých sa vyrába známe medzevské jablkové víno (äpelbein).

Zdroj: Vyšný Medzev história a prítomnosť, kolektív autorov, 2007
 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.