Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Gelnica, Košice, Košice 1, Košice 2, Košice 3, Košice 4, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov
Borša

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v obci

Súčasnosť obce

História

Príroda

Kultúrne dedičstvo

Rozvoj obce

Fotogaléria

Mapa

Fórum obce

Firmy v obci

Správy z obce

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Borša - Rozvoj obce


V priebehu rokov 2001 – 2003 bol spracovaný územný plán obce Borša firmou Urban Trade s. r. o. Košice pripomienkovaný krajským úradom a schválený zastupiteľstvom obce. ÚPN obce rieši: priestorové usporiadanie územia, koncepciu verejného dopravného systému, verejného technického vybavenia, občianskeho vybavenia včítane problematiky sociálnej infraštruktúry, koncepciu turizmu a rekreácie so zameraním na riešenie problematiky koncepcie areálu termálnych kúpeľov, zásady ochrany prírody a tvorby krajiny, zásady ochrany kultúrnych pamiatok a kultúrneho dedičstva v obci, zásady koncepcie starostlivosti o životné prostredie a ďalšie.

Je spracovaná technická projektová dokumentácie Tokajsko rekreačno-turistického centra včítane termálneho kúpaliska s platným stavebným povoleným zo dňa 3.9.2004, číslo 2004/00507 – Krajský úrad životného prostredia Košice, odbor štátnej vodnej správy a štátnej správy verejných vodovodov a verejných kanalizácií, Komenského 52, Košice b: 30.8.2004 číslo spisu: 4/237/2004 – obec Bara.

Na stavbu je v súčasnosti vypísaná verejná súťaž pre gen. dodávateľov. Finančný objem investície 72 mil. Sk.

Obec má spracované rozvojové projekty na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov:

– 3.1.1. budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry

– 3.4. renovácia a rozvoj obcí

– Rekonštrukcia kaštieľa v Borši

Projekty priamo napĺňajú strategický cieľ Národného rozvojového programu – vyrovnanie rozdielov medzi regiónmi Slovenska. Smeruje časť mikroregiónu k zvýšeniu dynamiky jeho inovačnej kapacity, k rozvoju ľudských zdrojov, k zlepšeniu dostupnosti a vybavenosti územia infraštruktúrou.

Je spracovaná technická projektová dokumentácia „Využitie geotermálnej vody pre vykurovanie ZŠ s MŠ Borša“ s platným stavebným povolením zo dňa 29.12.2006, číslo 2006/00734 Krajský úrad životného prostredia. V súčasnosti sa realizuje stavba, dodávateľom stavby je firma Jaroslav Hrebík – voda,kúrenie, plyn Veľký Lipnik.

Rozpracované projekty:

Tokajské rekreačno-turistické centrum Borša
Prístavba telocvične
Zníženie energetickej náročnosti

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.