Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
Jasenie

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v obci

Samospráva

Súčasnosť

Poloha a príroda

História

Kultúrne dedičstvo

Kultúrne aktivity

Školstvo

Šport

Voľný čas

Záujmové organizácie

Cirkev

Register zmlúv

Obec 2014

Fotogaléria

Mapa

Fórum obce

Firmy v obci

Správy z obce

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Jasenie - Záujmové organizácie


Klub dôchodcov

Medzi najmladšiu a asi najaktívnejšiu organizáciu v obci patrí Klub dôchodcov, ktorý vznikol 30. marca 2001. V základoch mal len 15 členov, no v priebehu piatich rokov sa jeho počet rozšíril na 85 členov. Rozšírenie členskej základne hovorí o jeho bohatej činnosti, ktorú obci závidia aj okolité obce.

Vedeniu klubu sa od jeho založenia venuje pani Eugénia Tanáčová. Členmi výboru sú: Mária Živorová, Pavlína Štrbová, Katka Núterová, Zdenka Hríbiková, Božena Varlová, Margita Gotthardová, Anna Berešová, Jaroslav Šarina.

Počas stretnutí si seniori radi a často zaspievali, a tak vznikla myšlienka založiť spevokol. Seniorský spevokol pod názvom ''Chabenec'' pracuje v zložení: harmonikárka Zdenka Hríbiková, speváci Anna Bérešová, Oľga Ďurišová, Božena Kochanová, Magda Potančoková, Božena Varlová, Emil Sekáč, Emil Šarina, Jaroslav Šarina.

Členovia klubu dôchodcov sa stretávajú minimálne 10-krát za rok na zaujímavých akciách a podujatiach. Pravidelne ročne si vypracujú plán aktivít a ten sa snažia dôsledne dodržať. Ich plán podujatí na rok 2007:

Január: Novoročná kapustnica
Február: Hodnotiaca členská schôdza
Marec: Oslavy oslobodenia obce
Apríl: Zájazd na výstavu kvetov do Banskej Bystrice
Máj: Účasť na krajskej súťaži Prehliadky spevokolov a sólistov vo Zvolene (9. 5.)
Jún: Účasť na prehliadke spevokolov v Bacúchu. (16. 6.); seniorský guláš v Lomnistej doline
Júl: Okresná turistika vo Valaskej (7. 7.)
August: Oslavy SNP v Lomnistej doline; úprava hrobov
September: Pomoc pri zbere zemiakov
Október: Príprava Mesiaca úcty k starším v spolupráci s OÚ (spevokol Chabenec)

Slovenský červený kríž (SČK)

Svoju osvetovú činnosť Československý červený kríž v Jasení začal už v roku 1953. Jeho prvou predsedníčkou bola pani Majerová. Od roku 1993 pracuje pod názvom Slovenský červený kríž, ktorého predsedníčkou sa stala pani Silvia Šarinová.

Medzi aktivity Slovenského červeného kríža patrilo nielen darcovstvo krvi, ale aj spolupráca so základnou a materskou školou, účasť na uvítaní detí do života, spolupráca s Obecným úradom. V spolupráci s obvodným lekárom sa pripravovali zdravotné prednášky pre školy, ako aj pre iné organizácie. Podľa potreby navštevujú starších a bezvládnych spoluobčanov. V minulosti boli neoddeliteľnou súčasťou spolku brigády, či už pri vysádzaní stromčekov, alebo na miestnom poľnohospodárskom družstve.

V súčasnosti má organizácia 95 členov, z toho 10 aktívnych. Organizovaný odber krvi sa už nevykonáva, pretože odber si organizujú nemocnice. Aktívnych darcov krvi v obci je 22 a príležitostných darcov je 15. Niektorí členovia spolku sú darcami krvných doštičiek. Aj keď sa aktivity SČK zredukovali, patrí im stále čestné miesto v obci. Jeho členovia nechýbajú na podujatiach obce, či už kultúrnych, športových alebo spoločenských. Každoročne prispievajú na dobročinné ciele finančne alebo šatstvom.

Zlatú Jánskeho plaketu získali: Katarína Magáňová, Karol Kvačkaj, Vladimír Trubač, Juraj Demeter a Marián Kučera. Ivanovi Beraxovi chýba do získania tejto plakety už len jeden odber.

Striebornú Jánskeho plaketu získali: Jarolím Turčan, Ján Búda, Milan Kordík, Anton Chromek, Pavol Lupták, Ondrej Hôrčik, Ivan Kovalčík, Ján Sojka, Dezider Pavliak, Miroslav Sekáč, Anna Bérešoná, Betka Bučková, Viera Sekáčová.

Darcovia krvných doštičiek: Emil Šarina, Peter Cipík st., Milan Kordík.

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)

Domy v obci boli zväčša z dreva a časté požiare ich pustošili. V obci bol preto 22. decembra 1887 založený prvý Dobrovoľný hasičský zbor (v spolkovom registri je uvedený dátum založenia zboru 11. 10. 1925).

Obec ešte pred založením hasičského zboru kúpila jednu ručnú štvorkolesovú striekačku, nebolo však odborníka, ktorý by zbor viedol. Za prvého veliteľa bol napokon zvolený Izidor Klein, úradník sklárskej továrne v Jasení. Za riadnych členov boli zvolení: Ondrej Slivka, Izák Daučík, Juraj Kordík, Ondrej Peťko, Ján Rosa a Matej Sekáč.

V roku 1931 bola postavená nová strojovňa (hasičňa). Rok 1938, tzv. Jubilejný, sa vyznačoval tým, že sa uskutočnila posviacka práporu a dekorácia členov i čestných členov služobnými medailami.

Technický rozvoj zasiahol aj dobrovoľný hasičský zbor. Obci sa podarilo zabezpečiť v roku 1973 dopravné vozidlo s motorovou striekačkou PS-12, ktorému dali meno ''Anča''.

V roku 1994 v obvodnom kole previerky pripravenosti DHZ v Jasení získali muži, dorastenky a dorastenci z Jasenia prvé miesta spomedzi 18 okolitých obcí.

V obci sa počas dlhých rokov zachovali niektoré tradície. Je tomu tak vďaka ľuďom pracujúcim v dobrovoľnom hasičskom zbore. Ide o tradíciu Fašiang - maškarná - je to zábava spojená s obradom pochovávania basy. Na sviatok Turíc sa zachovalo stavanie májov po obci a následne vyberanie májovného z domu do domu spojené s tancom a pravdaže hudbou, o ktorú sa postará folklórna skupina Júliusa Bartoša z Čierneho Balogu.

Jedným z kultúrnych podujatí DHZ je súťažno-spoločenská akcia organizovaná na počesť sv. Floriána - patróna požiarnikov.

Obec Jasenie, jedna z mála obcí v okrsku, má vybudovaný kvalitný požiarny areál.

V súčasnosti je predsedom DHZ Miroslav Barčák. Výbor pracuje v zložení: Miroslav Barčák - predseda, Marián Kubacký - veliteľ, Peter Beličák - preventivár, Lenka Horčíková - tajomníčka, Zuzana Jakubcová - pokladníčka, Ivan Vari - organizačný referent, Radoslav Kochan - referent mládeže, Ivan Beraxa - strojník, Tomáš Šuhajda - strojník, Miroslav Kršteník - materiálno-technický referent, Zuzana Púpalová - kultúrna refetentka, Lucia Kršteníková, Pavel Kochan, Vladimír Zelenčík - revízori.

V členskej základni je 53 členov, z toho 21 žien. Pravidelne sa DHZ zúčastňuje na okresnej súťaži a na previerke pripravenosti DHZ. Už niekoľko rokov usporadúva Putovný pohár starostov okrsku, ktorý sa koná vždy v inej obci. Na počesť rodáka organizuje hasičskú súťaž Memoriál Eduarda Majera.

Základná organizácia slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB)

ZO SZPB je demokratická a politicky nezávislá. Jej cieľom je vystupovať proti fašizmu a prejavom násilia, odovzdávať skúsenosti a vedomosti mladému pokoleniu z boja za slobodu a národnú hrdosť.

Organizácia sa prikláňa k odkazu Štúrovcov a M. R. Štefánika.

V súčasnosti má organizácia 69 členov, z toho 11 členov tvorí výbor. Predsedom ZO SZPB je pán Ján Turňa.

Organizácia, i keď má najmä členov vo vysokom seniorskom veku, robí v obci záslužnú prácu, pretože udržiavajú hroby padlých vojakov z prvej a druhej svetovej vojny, pomník Jána Švermu a okolie Asmolovovej chaty. Jej činnosť sa riadi plánom schváleným na členskej schôdzi, v ktorom nechýbajú také aktivity, ako napríklad oslavy oslobodenia obce, oslavy SNP, besedy so žiakmi na tému SNP - tieto sa konajú v doline Lomnistá, kde sídlil hlavný štáb generála Asmolova, ale i pri pomníku Jána Švermu.

Na počesť 60. výročia SNP odovzdali všetkým účastníkom v povstaní pamätné listy. Členovia výboru navštevujú a symbolicky obdarúvajú pri príležitosti životných jubileií chorých členov ZO SZPB.

Zdroj: písomný materiál obce

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.