Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
Jasenie

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v obci

Samospráva

Súčasnosť

Poloha a príroda

História

Kultúrne dedičstvo

Kultúrne aktivity

Školstvo

Šport

Voľný čas

Záujmové organizácie

Cirkev

Register zmlúv

Obec 2014

Fotogaléria

Mapa

Fórum obce

Firmy v obci

Správy z obce

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11787

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Jasenie - Kultúrne dedičstvo


Kultúrne pamiatky    Tradície

Kultúrne pamiatky

Kostol rímsko-katolícky neskorobarokový z roku 1765, sakristia zo 17. storočia
Zvonica baroková z 18. storočia
Kaplnka z roku 1835,
Pomníky a pamätné tabule SNP
Bunkre v Lomnistej doline

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť

Miesto pamätné s pomníkom, pamätný priestor bojov SNP, Asmolovova chata, Lomnistá dolina
Miesto pamätné s pomníkom postaveným v roku 1944, partizánsky bunker, Lomnistá dolina, pôsobil tu Jegorov štáb, Miesto pamätné s pomníkom, pomník venovaný Jánovi Švermovi, Lomnistá dolina
Kostol rímsko-katolícky sv. Kataríny z roku 1765, neskorobarokový, upravený v roku 1897
Oltár bočný neskororenesančný z roku 1661
Kaplnka z roku 1835
Zvonica baroková z roku 1742 - tri veľké zvony, jeden malý cengáčik
Obraz z roku 1661 od K.G. Gegera prenesený do kostola z kaplnky v Potočnej ulici
Elektráreň vodná, pod návrším Rígľa (1923 - 1925), osobitná technická pamiatka
Dom ľudový č. 17, vlastník Jozef Búda
Dom ľudový č. 25, vlastníčka Mária Bartošová
Vyhňa kováčska č. 430, vlastník Emanuel Kordík

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Kostol bol postavený v strede dediny na rovnom, suchom a bezpečnom mieste pred požiarom a záplavami (1765) a je ľahko prístupný zo všetkých strán. Je zvláštne, že sa v obci zachovala kanonická vizitácia z roku 1756. V tomto roku tu totiž tento kostol ešte nestál. V tejto vizitácii, ale aj v ďalších písomných dokladoch, je zapísané, že predchádzajúci kostol bol drevený. Kedy bol postavený, nevieme. Sporné je aj miesto, kde kostol, alebo kaplnka stáli.

Z roku 1756 sa zachoval písomný doklad o Jasenskej kaplnke. Ponúkame voľný preklad: ''Nie je známe, komu je zasvätená. Zdá sa, že sv. Ondrejovi apoštolovi, alebo sv. Kataríne. Od základu je celá drevená, blízka ruine (na zrútenie). Má jeden oltár, v strede ktorého je obraz Krista Pána s palmami a vetvami, vchádzajúceho do Jeruzalema''.

Pamätná kniha obce sa odvoláva na Zathayovu vizitáciu z roku 1561, v ktorej je zaznačené, že v Jasene bol drevený kostol s gotickým oltárom, ktorý bol v roku 1661 evanjelikmi odstránený a ešte v tom istom roku nahradený iným, ktorý dal postaviť v čase, keď bol pánom Ľupčianskeho zámku Juraj Széczy de Ryma Szécz, prefekt alebo ľupčiansky kastelán Diurantall, veľký patrón cirkví. Obraz naň namaľoval Krištof Daniel Gregor. Tento obraz je doposiaľ zachovaný a predstavuje vchod Krista Pána do Jeruzalema. Vedľa neho sú ešte dva obrazy - na jednom je posledná večera Krista Pána.

V tomto pôvodnom kostole bol aj zvon z roku 1487, mal asi 4 - 5 q s miniskulárnym gotickým písmom. Podľa povesti bol donesený rozvodným potokom z Kremničky (bola to oblasť nad Jasením, kde žili a ťažili baníci). Boli tu ešte dve maľované kytice vo výške jedného metra. Nachádzal sa tu aj starý obraz sv. Pavla. Tieto pamiatky boli neskôr umiestnené v márnici na cintoríne.

Nový neskorobarokový kostol, ktorý bol postavený v roku 1765 a upravený v roku 1897, bol zasvätený sv. Kataríne Alexandrijskej, ktorá je ochrankyňou pred náhlou smrťou. Vieme, že Jasenie bolo pôvodne baníckou osadou a boli to práve baníci, ktorí považovali sv. Katarínu za svoju patrónku.

Hlavný barokový oltár pochádza z druhej polovici 18. storočia. V strede je obraz mystického zasnúbenia sv. Kataríny pochádzajúci z toho istého obdobia. Oltárna architektúra je doplnená plastikami sv. Barbory a sv. Margity Antiochijskej. V hornom nadstavci je zaujímavý reliéf sťatia sv. Jána Krstiteľa. Pôvodne bola na hlavnom oltári socha Krista, znázorňujúca Božské Srdce Ježišovo. Táto bola preložená na bočný oltár, ktorý bol do tohoto kostola prenesený z drevenej kaplnky. Socha sv. Kataríny sa dostala na hlavný oltár v roku 1946. Počas vojny boli odvlečení do zajatia veriaci muži z Jasenia. Utiekali sa k svojej nebeskej patrónke sv. Kataríne. Sľúbili, že ak sa šťastne vrátia domov, zaopatria pre svoj kostol jej sochu. Okrem jedného sa všetci vrátili. Svoj sľub splnili.

Na západnej strane kostola sa nachádza klasicistický oltár Ružencovej Panny Márie z 19. storočia. Na východnej strane je neskororenesančný oltár z roku 1661. Je to spomínaný starý oltár z drevenej kaplnky, ktorý dal vyhotoviť Ľupčiansky kastelán Ján Diurantall. Je najstaršou pamiatkou kostola. Na strednej ploche je obraz Slávnostného príchodu do Jeruzalema od K. D. Gegera z roku 1661. Na predele je obraz Poslednej večere.

V tomto kostole je ponechaná aj rokoková kazateľnica z druhej polovice 18. storočia. Bola tu aj drevená polychrómovaná krstiteľnica z 19. storočia.

Kostol sv. Kataríny má na priečelí vežičku, ktorá bola postavená v roku 1790 namiesto tej, ktorú zničil blesk v roku 1786. Okrem nej sa v blízkosti nachádza drevená zvonica z roku 1742. V tom čase mala dva zvony. Prvý bol požehnaný a mal nápis ''K pocte a úcte sv. Donáta a sv. Jána Krstiteľa''. Druhý zvon z roku 1789 bol preliaty s nápisom ''K pocte a úcte sv. panny a mučenice Kataríny''. V súčasnosti má zvonica tri veľké zvony a jeden malý cengáčik.

Ku kostolu neodmysliteľne patrí aj cintorín. Nový je ohradený múrom a opatrený krížom. Rozdelený je na dve časti - cirkevný a obecný. Vo vchode do cintorína v štíte výklenku polkruhovej bráničky je plastika Vzkriesenia - ľudová drevorezba z 19. storočia. V múre cintorína je kaplnka.

Kostol sv. Kataríny bol v roku 1994 vymaľovaný z vnútra. 25. novembra 1994 bola posvätená nová krížová cesta kúpená v Čenstochovej. V roku 1995 bola obnovená sakristia a o dva roky neskôr bolo zavedené kúrenie. V roku 2000 bol kostol vymaľovaný z vonkajšej strany.

Kaplnka Povýšenia sv. Kríža

V roku 1835 dal provizor Ignác Freyenfeld postaviť kaplnku na Kramliští (časť Jasenia a časť Predajnej). V interiéri je valená klenba a na menze obraz Povýšenia sv. Kríža zo začiatku 19. storočia.

V zápiskoch sa hovorí, že na Kramliští je kaplnka sv. Floriána z roku 1833, postavená hutníkmi. V nej je obraz sv. Kríža a vo vežičke starobylá malá cengačka. Aj dnes nájdeme na vežičke kaplnky kovovú zástavku s rokom 1833.

Z roku 1986 sa zachovala žiadosť farára Ábela Šmondrka o povolenie opraviť túto kaplnku. Urobili sa vonkajšie a vnútorné opravy, urobila sa nová väzba.

Raz v roku (14.septembra) sa tu slávi sv. omša.

Zdroj: písomný materiál obce

Tradície

Pre obec Jasenie je tradičná vidlicová potočná radová zástavba. Z 19. storočia sú zrubové i murované domy so sedlovou a valbovou šindľovou strechou s podlomenicou a doskovým štítom; dvory sú uzavreté bránami.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť

V Jasení bola v minulosti veľmi bohatá kultúrna činnosť: divadelné predstavenia, koncerty, hudobné i spevácke zbory, vzdelávacie prednášky, vypožičiavanie kníh. Divadlá tu hrávala školská mládež i vzdelávací spolok ''Hviezdoslav'', pod režisérskou taktovkou miestneho pána učiteľa Eduarda Majera.

V posledných rokoch sa tejto činnosti venovali pán Ján Gaboň a pán učiteľ Jozef Miklian. V roku 1973 divadlo skončilo svoju činnosť divadelnou hrou ''Bacúchovie dvor''.

Zdroj: písomný materiál obce

 

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.