Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
Jasenie

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v obci

Samospráva

Súčasnosť

Poloha a príroda

História

Kultúrne dedičstvo

Kultúrne aktivity

Školstvo

Šport

Voľný čas

Záujmové organizácie

Cirkev

Register zmlúv

Obec 2014

Fotogaléria

Mapa

Fórum obce

Firmy v obci

Správy z obce

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Jasenie - Školstvo


Materská škola

Materská škola Jasenie začala svoju prevádzku v školskom roku 1949 - 1950 a poskytovala výchovno-vzdelávaciu činnosť 27 deťom z obce. Počas svojej histórie sa zmenila na dvojtriednu MŠ, ktorá vychovávala v jednom školskom roku až 60 detí. V súčasnosti je MŠ jednotriedna a poskytuje celodennú starostlivosť pre 24 detí vo veku od 3 - 6 rokov.

Materská škola pracuje podľa projektu Slnečnica. Cieľom tohto projektu je posilniť výchovno-vzdelávaciu činnosť ako silnú stránku a na druhej strane navrhuje riešenie materiálno-technického zabezpečenia ako slabej stránky MŠ.

Počas dlhoročnej histórie vznikli v MŠ rôzne tradície. K najstarším patrí stromčeková slávnosť spojená s príchodom Mikuláša, karneval, oslava Dňa matiek, či oslava Medzinárodného dňa detí.

K mladším tradíciám patria Dva týždne zdravia, ktoré pripomenú deťom nielen význam zdravej výživy, ale rozbiehajú množstvo akcií usporiadaných v spolupráci s rodinou. V predvianočnom čase sa usporadúvajú stretnutia pri vianočnej kapustnici, stole plnom koláčov a vyzdobenom stromčeku, ktoré deťom pomáha spoznávať ľudové zvyky a obyčaje pod výstižným názvom ''Štedrý večer''. V závere školských rokov sa koná rozlúčka s predškolákmi, pri ktorej sú slávnostne dekorované deti, ktoré sa s materskou školou lúčia. V roku 2007 sa uskutoční 1. ročník súťaže v speve ľudových piesní pod názvom ''Jasenský slávik''.

Na pevných základoch postavených na tradícii chce obec v budúcnosti pokračovať vo vytýčených trendoch s cieľom vybudovať modernú a variabilnú materskú školu, ktorá pripravuje deti pre život. Súčasnou riaditeľkou MŠ v Jasení je pani Lenka Horváthová.

Základná škola

V rokoch 1673 - 1814 navštevovali deti základnú školu v obci Predajná vzdialenej 3 km. Po roku 1814 boli deti vyučované v privátnom dome učiteľa, ktorý stál na Dolnej ulici povyše Barčákov. Neskôr obec tento dom odkúpila. V roku 1870 postavila obec novú školskú budovu na mieste starého cintorína pri zvonici, ktorá pozostávala z dvoch učební, dvoch bytov, kuchyne, komory, pivnice a hospodárskych stavísk. Tie učebne, ktoré vtedy podľa zákona nevyhovovali cieľu, boli zrušené a v roku 1912 boli postavené dve nové. Že išlo o rímskokatolícku školu svedčia skutočnosti, že v triedach boli kríže a obrazy svätých. Vyučovalo sa v slovenskom jazyku.

V školskom roku 1918/1919 mala škola v Jasení 131 žiakov, v školskom roku 1932/1933 stúpol ich počet na 183, pričom všetci žiaci boli katolíci.

Zaujímavosťou bolo, že v školskom roku 1932/1933, kedy školský rok začínal 4. novembra 1932 a končil 4. apríla 1933 neprebiehalo vyučovanie každý deň. Učilo sa vo večerných hodinách, a to len tri dni počas týždňa:

- v pondelok vyučoval od 16.00 do 18.00 hod. Eduard Majer, a to pestovanie rastlín a od 18.00 do 19.00 hod. vyučoval obchodnú náuku a poisťovníctvo,
- v stredu mali žiaci v rovnakom čase ako v pondelok dve hodiny slovenčiny a písomností a jednu hodinu zdravovedy s učiteľom Jánom Reichlom,
- v piatok mali žiaci dve hodiny počtov a mambry s Andrejom Mrvíkom a dievčatá mali jednu hodinu domácej náuky s vychovávateľstvom, ktoré vyučovala Brigita Pihúriková.

Vyučovanie poobede malo svoju príčinu. Deti museli pomáhať svojim rodičom a mnohé ťažko pracovali.

Pri škole bola štepnica, kde sa starší žiaci učili štepiť stromy.

V 90. rokoch 20. storočia bola v Jasení postavená nová škola, v ktorej sa vyučuje aj v súčasnosti. V novej modernej budove sa začal školský rok 1995/1996. Priestory sú vyhovujúce pre málotriednu školičku, aká je v obci. Vyučovanie prebieha v troch triedach, školský klub detí má samostatné priestory. Telesná výchova sa vyučuje v primeranej telocvični. Na terase je zriadená letná trieda na výučbu na čerstvom vzduchu. Veľký školský areál poskytuje dostatok priestoru na rozvoj športových aktivít detí, ale i na ich oddychové leňošenie. Svojpomocne spolu s rodičmi bolo vybudované doskočisko, zabudovaná železná hrazda, postavené ohnisko s lavicami. Obec Jasenie darovala škole pohyblivú preliezačku, ktorá je veľmi dobrým objektom na trávenie voľnočasových aktivít. Okolie školy je vysadené ihličnatými a ovocnými stromami a dotvorené kvetinovými skalkami.

Úspechy žiakov a absolventov základnej školy:

- hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu školy ŠŠI: 1,75 (najlepšie hodnotenie je 2),
- 8 absolventov školy študuje na 8-ročnom gymnáziu (Br, BB),
- 1 žiak pokračuje v 3. ročníku jazykovej triedy ZŠ,
- 1 žiak navštevuje športovú triedu ZŠ,
- 1. miesto v okresnej súťaži v cezpoľnom behu Športom proti drogám (2004/2005),
- 3. miesto v okresnej súťaži v cezpoľnom behu Športom proti drogám (2005/2006),
- 2. miesto v okresnej súťaži v cezpoľnom behu Športom proti drogám (2006/2007),
- 2. miesto vo futbalovom turnaji o pohár generálneho. riaditeľa Železiarní Podbrezová (2004/2005),
- 1. miesto v okresnej súťaži Rytmus mladých v modernom tanci (2002, 2004, 2006),
- 3. miesto v okresnej súťaži Rytmus mladých v modernom tanci (2005).

Ponuka základnej školy:

-
zdravé životné prostredie, nízky počet žiakov v triede, individuálny prístup ku každému dieťaťu, priateľská atmosféra, schopnosť riešiť konflikty, kreativita a tvorivosť, kvalifikovaný pedagogický zbor, moderná a kvalitná výchova a vzdelávanie, vlastný projekt MÚDRA ŠKOLA - ZDRAVÁ RODINA - ŠŤASTNÉ DIEŤA, projekt INFOVEK, denný pobyt detí v školskom klube, stravovanie v školskej jedálni, zaujímavá ponuka mimoškolských aktivít pre deti a ich rodičov, moderne vymaľované priestory školy, priestranný areál školy.

Aktivity v základnej škole v školskom roku 2006/2007:

- anglický jazyk od 1. ročníka ZŠ, zábavne s počítačom, knižnica, tanečný krúžok - moderný tanec, tanečný krúžok - ľudový tanec, športový krúžok, krúžok šikovné ruky, tematické výlety (múzeá, výstavy, divadelné predstavenia, školské výlety), plavecký výcvik pre žiakov 2. a 3. ročníka, lyžiarske preteky, karneval, školské besiedky, 2. internetová olympiáda, zber papiera, ples rodičov.

Zoznam učiteľov základnej školy:

- riaditeľka: Mgr. Marika Búdová; učitelia: Mgr. Ľudmila Cibulová, Mgr. Katarína Šagátová, Bc. Lucia Núterová.

Záujmová činnosť v základnej škole:

- Mgr. Marika Búdova vedie krúžok ľudového tanca, Mgr. Ľudmila Cibulová vedie krúžok angličtiky pre 1. a 2. ročník, Bc. Lucia Núterová vedie krúžky: počítače II, šikovné ruky, ŠKD, športový krúžok a Mgr. Katarína Šagátová vedie krúžok počítače I.

Kontakt:

Adresa: Základná škola Jasenie, Partizánska cesta 407, 976 75 Jasenie
Telefón: +421 048/619 21 95
Web: http://zsjasenie.edupage.org
E-mail: marikabudova@zoznam.sk

Zdroj: písomný materiál obce

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.