Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava
Špačince

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v obci

Súčasnosť obce

História

Príroda

Kultúrne dedičstvo

Informácie z obce

Cirkevné dejiny

Poľnohospodárstvo

Školstvo

Kultúrno-spoločenský život

Spoločenské organizácie

Zdravotníctvo

Fotogaléria

Mapa

Fórum obce

Firmy v obci

Správy z obce

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát

Odkazy na iné stránky

Clip in vlasy nájdete za najlepšie ceny: Clip in vlasy. Jedine u nás 100% ľudské clip in vlasy.

Dochádzkový systém <<

Región Tekov

Horehronie

Región Hont

Svadobné šaty

Golfové potreby

Internetový obchod iNAKUP.sk špecialista na notebooky asus.

Internetový obchod s LED svietidlami

FreeSpace Portal

Monitoring pracovného času zamestnancov

Nástenné hodinyTERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11786

Počet fotografií:
9383

 

 

 

Špačince - Spoločenské organizácie


 

1. Dobrovoľný hasičský zbor

Patrón hasičov sv. FloriánDobrovoľný hasičský zbor (DHS) je najstaršou organizáciou v obci. Založili ju 9. novembra 1924 a mala 32 členov. Hlavnou činnosťou členov DHZ bola likvidácia požiarov, ktoré často prenasledovali obec a strácali sa tak skromné majetky občanov. Podľa zápisov v obecnej kronike len v rokoch 1925 – 1944 bolo v Špačinciach 46 požiarov. V roku 1932 sa vylial potok zo svojho koryta a hasiči zachraňovali dom Matúša Vávru, ktorému hrozilo zatopenie. V roku 1928 členovia DHZ uskutočnili zbierku na pomník padlých v prvej svetovej vojne.

Do roku 1934 hasiči používali iba ručnú striekačku a tohto roku ju nahradili motorovou. V tom istom roku si zakúpili hasičský prápor. V roku 1951 nadriadené úrady premenovali DHS na Zväz požiarnej ochrany.

Činnosť členov DHZ bola bohatá. Okrem odborného výcviku a hasenia požiarov venovali sa i kultúrno-spoločenskej činnosti a spolupracovali so ZŠ, kde viedli krúžok mladých požiarnikov a pripravovali ich na súťaže.

 

2. Telovýchova a šport

Základy špačinského telovýchovného hnutia položili futbaloví nadšenci v roku 1932. Medzi prvé futbalové zápasy patria stretnutia s futbalovými mužstvami z okolia. Cesty absolvovali peši, neskôr na bicykloch a potom konskými poťahmi.

V 30-tych a 40-tych rokoch sa často poriadali turnaje. V rokoch 1952 – 1957 nastala stagnácia v hraní futbalu a mužstvu sa nedarilo. Od roku 1960 futbalové mužstvo sa nazývalo TJ Družstevník. V sezóne 1971 – 1972 sa futbalisti prebojovali do najvyššej okresnej súťaže.

Tak ako futbal, aj hokej sa v obci ťažko ujímal. O jeho začiatku možno hovoriť od roku 1939, kedy niektorí chlapci mali už svoje vlastné korčule. Až v roku 1946 niekoľko mládencov prejavilo záujem o hokej. Neskôr si hokejisti vybudovali ihrisko s ľadovou plochou v panšule medzi potokmi. V rokoch 1951 – 52 sa začalo budovať ihrisko, ale už s mantinelmi a elektrickým osvetlením. Špačinskí hokejisti patrili medzi najlepšie družstvá v okrese.

Prvé počiatky stolného tenisu boli v roku 1945 a organizovaná súťaž začala v roku 1950. Podmienky pre stolný tenis sa zlepšili v roku 1967, kedy bola postavená nová ZDŠ, kde založili stolnotenisový oddiel. V súťaži sa Špačince objavujú až v roku 1975.

Základy hádzanej v obci boli položené chlapcami a dievčatami na hodinách telesnej výchovy, kde sa oboznamovali s hádzanárskou abecedou. V rokoch 1952 – 1957 sa hádzanársky oddiel, okrem pravidelných súťaží, zúčastňoval na mnohých turnajoch.

Tradíciu mal aj pozemný hokej a od roku 1945 do roku 1960 športovci venovali pozornosť aj atletike. Po odmlke roku 1977 bolo založené bežecké podujatie Špačinský trojuholník. Bola to trať dlhá 11 km.

V roku 1977 bol v Špačinciach založený Turistický oddiel. Neveľká skupina v roku 1982 mala už 20 členov. Členovia oddielu sa venujú hlavne pešej turistike a zúčastňujú sa na mnohých akciách po celej republike. Od roku 1986 sa uskutočňuje aj pochod Špačinská stovka za účasti turistov z celej republiky.

Šachový oddiel v Špačinciach založili v roku 1983. Po viacerých úspechoch v okresnej súťaži sa šachistom podaril postup do majstrovstiev kraja v ročníku 1988 až 1989.

Nie je možné vymenovať všetkých zapálených športovcov, ktorí sa podieľali od roku 1932 na organizovaní športu v obci.

 

3. Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Špačinciach

V minulosti sa najväčšia pozornosť venovala poľnohospodárstvu a zanedbávalo sa ovocinárstvo. Je zaujímavé, že v celom chotári nebolo ovocných stromov, okrem orechov na Orechovej ceste. Občania pociťovali nedostatok ovocia a preto v roku 1860 založili ovocnú škôlku, v ktorej ročne dopestovali okolo 60 stromkov. Aj pri domoch sa začali vysádzať ovocné stromy. Ošetrovaniu sa venovalo málo pozornosti a stromky ničili aj prírodné pohromy. Takáto bola v roku 1929, kedy silné mrazy zničili takmer polovicu ovocných stromkov.

Na jar 1936 bola prvá stromková slávnosť, ktorá dala podnet k vysadeniu okolo 7000 ovocných stromkov v obci. Obecná kronika uvádza, že 30. marca 1947 bola v obci založená Ovocinárska spoločnosť, ktorá mala 27 členov. Na jeseň tohto roku vysadili v obci okrasné stromky. Cestu po obecný úrad vysadili topoľmi a brehy potoka smutnými vŕbami.

21. mája 1961 bola založená Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov (ZO SZZ). Organizácia poriadala odborné prednášky a členom zabezpečovala potrebné odborné informácie.

 

4. Poľovnícke združenie

K najstarším organizáciam patrí i poľovníctvo. V obecnej kronike je zápis, že roku 1927 v obci bolo prenajaté poľovné právo. Najrozšírenejšou zverinou v Špačinskom chotári sú zajace. V minulosti to boli aj jarabice a bažanty. V posledných rokoch sa v chotári zdržuje aj srnčia zverina a ojedinele i kačica divá. Zo vzácnych druhov sa tu do roku 1972 vyskytoval aj drop veľký, najväčší lietajúci vták v Európe. Od roku 1983 na komíne bývalého liehovaru pravidelne hniezdi pár bocianov bielych.

Po zavedení veľkoplošnej poľnohospodárskej výroby poklesol stav jarabíc, bažantov a hlavne dropov. Zachovala sa evidencia úlovkov z rokov 1956 – 1960. Špačinské Poľovnícke združenie má 28 členov, ktorí okrem ochrany a ošetrovania zveri vo svojom revíre, zúčastňujú sa verejného života, pomáhajú pri budovaní a skrášľovaní obce. Na ZŠ viedli krúžok mladých poľovníkov a ochrancov prírody. Na súťažiach dosahovali veľmi dobré výsledky v celoslovenskom meradle.

 

5. Zväz žien

 V roku 1953 premenovali zväz žien na Výbor žien pri MNV a neskoršie na ZO Slovenského zväzu žien. Organizácia poriadala kurzy varenia a pečenia, šitia, organizovala výstavky ručných prác a v spolupráci s MĽK besedy so spisovateľmi o knihách. Pomáhali aj skrášľovať obec, najmä okolie domu smútku.

 

6. Mládežnícke organizácie

V minulých rokoch úspešne pracovali členovia ZO Zväzarmu. Každý rok uskutočňovali v predvojenskej príprave brancov výcvik strelecký, taktický, topografický, telesnú a poradovú prípravu. V roku 1973 členovia organizácie vybudovali pri bývalom dolnom mlyne strelnicu, kde každoročne na výročie oslobodenia republiky poriadali strelecké preteky z malorážky. Na ZŠ viedli krúžok mladých zväzarmovcov a zúčastňovali sa na budovaní a skrášľovaní dediny.

Prvá zväzácka organizácia v Špačinciach bola založená už v roku 1945, ale dlho netrvala. V roku 1950 založili novú organizáciu, ktorej členovia pracovali niekoľko rokov. Aktívne sa zúčastnili prestavby autobusovej garáže ČSAD na sálu, nakoľko ešte obec nemala kultúrny dom.

Popri účasti na verejnoprospešných prácach nacvičili niekoľko divadelných hier a poriadali rôzne zábavné podujatia pre mladých ľudí. Zväzáci aktívne pracovali aj v sedemdesiatych rokoch. Organizovali prednášky, spoločenské večierky, sobotňajšie popoludnia a športové súťaže. V roku 1981 zväzáci pomáhali pri obnove materskej školy. Dobre si počínala aj zväzácka organizácia pri bývalom JRD.

Zdroj: Mgr. Milan Čerešňák, Špačince 1275 - 1995

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.