Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava
Špačince

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v obci

Súčasnosť obce

História

Príroda

Kultúrne dedičstvo

Informácie z obce

Cirkevné dejiny

Poľnohospodárstvo

Školstvo

Kultúrno-spoločenský život

Spoločenské organizácie

Zdravotníctvo

Fotogaléria

Mapa

Fórum obce

Firmy v obci

Správy z obce

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát

Odkazy na iné stránky

Clip in vlasy nájdete za najlepšie ceny: Clip in vlasy. Jedine u nás 100% ľudské clip in vlasy.

Dochádzkový systém <<

Región Tekov

Horehronie

Región Hont

Svadobné šaty

Golfové potreby

Internetový obchod iNAKUP.sk špecialista na notebooky asus.

Internetový obchod s LED svietidlami

FreeSpace Portal

Monitoring pracovného času zamestnancov

Nástenné hodinyTERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11786

Počet fotografií:
9383

 

 

 

Špačince - Školstvo


1. Škola pred prvou svetovou vojnou

Spačince majú školu pravdepodobne už od druhej polovice 17. storočia. Najstarší zápis je vo farskom archíve z roku 1713.

Vo vizitácii z roku 1782 je zápis, že prvá budova školy bola na mieste pri potoku, v ktorom je jedna miestnosť pre žiakov a jedna pre učiteľa. V tejto budove bola škola až do roku 1877. Ešte v roku 1852 bola k nej pristavená izba pre pomocného učiteľa. V roku 1871 na výzvu hlavného stoličného richtára sa zhromaždili špačinskí občania na poradu o školských otázkach.

Nová budova školy sa začala stavať až v roku 1877.Vvysvätili ju 8. decembra 1877 za streľby z mažiarov, vyzváňania zvonov a za doprovodu jazdcov na koňoch. Ako pamiatka na vysviacku školy sa zachovala mramorová doska v starej budove školy.

Nová budova mala dve učebne a medzi nimi izbu pre učiteľa. Pokrytá bola šindľom. Je to prízemie terajšej MŠ. Priestor, na ktorom bola postavená, bol predtým pustý a počas cholery stála na ňom cholerová šopa.

Popri bývalej notárskej záhrade po pravej strane cesty od Trnavy bola židovská škola, ktorej roku 1877 zhorela strecha. V roku 1878 bola pokrytá novou strechou, šindľovou. Táto škola v rokoch pred prevratom bola strediskom maďarizácie. Mnohí roľníci posielali do nej svoje deti, len aby sa naučili po maďarsky. Školské zákony z rokov 1907 – 1908 dovŕšili zánik slovenčiny aj na ľudových školách.

V spomínaných kanonických vizitáciach sú záznamy aj o učiteľoch. Učiteľ na I. stanici od počiatku školy zastával funkciu organistu. Neskôr, keď bola škola rozšírená na dvojtriedku, učiteľ si najímal pomocného učiteľa – podučiteľa, ktorého stravoval a niečo mu aj platil. Učiteľ bol povinný učiť deti čítať a písať a dva razy do týždňa učiť, prípadne opakovať náboženstvo.

Školský rok vtedy počítali na tzv. kantri. Učilo sa od zimných kantier (decembra) do jarných (marca). Neskôr sa žiaci učili trištvrte roka. Po zavedení povinnej školskej dochádzky ešte dlho trvalo, kým všetky deti začali riadne chodiť do školy.

Školská dochádzka podľa uhorských zákonov trvala šesť rokov a tri roky musel žiak chodiť do tzv. opakovacej školy obyčajne v nedeľu a preto ju volali nedeľnou školou.

Počas prvej svetovej vojny na škole pôsobil iba jeden učiteľ, preto povinne chodili do školy len prvé tri ročníky. Z vyšších troch ročníkov chodili len 2 – 3 razy do týždňa a to dobrovoľne. Bolo to preto, že jeden učiteľ nemohol učiť všetkých žiakov, ale hlavne preto, že starší žiaci boli potrební v poľnohospodárskych prácach, lebo skoro všetci muži boli na vojne.

 

2. Škola v I. ČSR

Hneď po prevrate bolo zavedené riadne vyučovanie. Škola mala názov Rímsko-katolícka ľudová škola a riadiacim orgánom bola školská stolica.

V školskom roku 1921/22 škola mala iba dve učebne s 229 žiakmi. Preto v roku 1922 nadstavili prvé poschodie. Ani nadstavba nevyriešila nedostatok priestorov, nakoľko už vtedy bolo potrebných aspoň šesť učební. Okrem toho nadstavba mala mnoho nedostatkov a preto ju kolaudovali až v roku 1925.

V roku 1923 školská cirkevná vrchnosť dovolila, aby správcom rím.-kat. školy mohol byť nekňaz. Počas vojny v školskej dochádzke bola určitá úľava, čo zhoršovalo návštevu školy. Po prevrate, po ustálení pomerov rodičia ťažko privykali na to, aby svoje deti riadne posielali do školy. Nedbanlivých rodičov škola musela vykazovať na potrestanie a tak vznikalo veľa nepríjemností.

Od školského roku 1924/ 25 zaviedli na škole návštevu siedmeho ročníka. Najhoršia dochádzka bola v jarných a jesenných mesiacoch. Mnohí žiaci vymeškávali vyučovanie a tí čo do školy prišli, o 10,00 h sa pýtali s obedom svojim otcom a iným príbuzným.

Čistenie školy pred vojnou obstarávali žiaci. Školská stolica aj tu urobila zmenu a čistením poverila ženu, ktorá denne čistila školu. Boli časy, keď si žiaci museli nosiť do školy aj kurivo.

Škola mala stále ťažkosti s učebňami, veď v školskom roku 1927/28 bolo zapísaných 230 žiakov. Čiastočné riešenie nedostatku učební nastalo zriadením piatej učebne v roku 1929 prestavbou bývalej stajne pri obecnom úrade.

Školský rok 1930/31 začal s 323 žiakmi, preto bola povolená nová, šiesta trieda, čo škole prospelo, ale počet učební sa nezmenil. Preto bol zavedený tzv. feriálny deň. Aj za týchto podmienok učitelia dosahovali dobré výsledky vo svojej pedagogickej práci. So žiakmi pripravovali kultúrne programy k významným výročiam, poriadali akadémie, výlety a bábkové predstavenia.

22. júla 1937 sa začalo s prístavbou školy. Pristavené boli dve učebne s kabinetom a stará budova bola celá renovovaná. Posviacka školy bola na Tri krále.

Školský rok 1938/39 bol rušený mimoriadnymi udalosťami. Bolo to najmä ubytovanie vojakov – ženistov v budove školy. Toto vojsko po odstúpení značnej časti južného a východného Slovenska Maďarsku nemalo sa kde ubytovať, preto sa v obci toľko zdržalo. Vojna zasahovala aj do školského života: vyučovanie bolo skrátené a školský rok 1943/44 začal o celý mesiac neskôr.

Vojnové udalosti spôsobili škole značné škody. Nemeckí vojaci obsadili štyri učebne a vyučovanie bolo len poldenné. V roku 1945 obsadili školu sovietski vojaci a vyučovanie začalo až 2. mája 1945. Od februára preletovali nad školou anglo-americké bombardovacie lietadlá a kvôli leteckým poplachom deti odchádzali domov po druhej, niekedy už po prvej vyučovacej hodine.

 

3. Škola po roku 1945

8. júla 1945 podľa výnosu o poštátnení škôl škola obce bola premenovaná na Štátnu ľudovú školu. Doterajším udržiavateľom bola obec, odteraz štát.

Od 1. septembra 1948 Povereníctvo školstva zrušilo šiestu triedu na národnej škole a zriadilo Neúplnú strednú školu s jednou triedou. V roku 1950 táto škola bola pretvorená na Strednú školu so 4 triedami. V tomto školskom roku boli zavedené záverečné skúšky pre žiakov končiacich štvrtú triedu strednej školy. Tieto skúšky sa konali až v roku 1959.

Od školského roku 1953/54 podľa nového zákona povinná školská dochádzka bola osemročná. Národnú a strednú školu spojili a vytvorila sa Osemročná stredná škola. Na škole začala pracovať pionierska organizácia.

V školskom roku 1960/61 sa zvýšil počet tried na 15. Škola mala iba 7 učební. Bolo potrebné predísť trojsmennosti a preto zriadili ôsmu učebňu v bývalej kancelárii JRD. V tomto školskom roku po prvý raz žiaci dostali všetky učebnice a školské pomôcky zdarma. Od školského roku 1961/62 bola povinná školská dochádzka deväťročná a úradný názov školy bol Základná deväťročná škola.

Špačince naliehavo potrebovali novú školu. V roku 1965 začali stavať novú školu a do užívania ju slávnostne odovzdali v septembri 1967. Je postavená na bývalom futbalovom ihrisku. Má dva jednoposchodové pavilóny, 18 učební a dve špeciálne učebne, priestrannú telocvičňu a budovu, v ktorej je družina mládeže, dielne a kuchyňa s jedálňou.

Špačinská základná škola dosahovala a dosahuje dobré výchovno-vyučovacie výsledky, čo každoročne dokazujú žiaci svojimi vedomosťami na prijímacích skúškach na výberové školy.

Veľmi aktívna je mimotriedna a mimoškolská práca učiteľov najmä pri organizovaní záujmovej činnosti so žiakmi. Na škole sa poriadajú literárne, športové a výtvarné súťaže. V roku 1974 na škole vznikol krúžok tvorivého písania. Súčasťou práce tohto krúžku je i školský časopis OZVENA.

Viacerí učitelia pracujú so žiakmi v krúžku šachistov, mladých požiarnikov a ochrancov prírody. Žiaci sa zúčastňujú matematických, fyzikálnych a chemických olympiád. Vyučujúci venujú sústavnú pozornosť rozvoju telesnej výchovy. Na škole pracuje niekoľko športových krúžkov. Literárno-dramatický krúžok predstavil okolo 15 divadelných hier. Úspešne pracuje aj strelecký, požiarnicky, elektrotechnicky a zdravotnícky krúžok.

Škola organizuje aj výchovné koncerty, detské karnevaly, rodičovské plesy, zbery liečivých rastlín a odpadových surovín.

Za dosiahnuté úspechy škola, učitelia i žiaci získali viaceré vyznamenania, čestné uznania i medaily. Škola má dobré podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v pedagogickej, mimotriednej i mimoškolskej práci. Je vybavená modernými učebnými pomôckami a všetci vyučujúci majú predpísanú odbornú kvalifikáciu a záujem o svoju prácu.

Na škole je od roku 1967 školská družina. Jej práca je tiež na dobrej úrovni a vychovávateľky svoju prácu spestrujú besedami, kvízmi a súťažami.

Na škole pracovala aj Pionierska organizácia a jej členovia sa zapájali do všetkých činností, ktoré sa uskutočňovali na škole.

 

4. Materská škola

Materská škola v Špačinciach bola zriadená v roku 1960 a adoptovanej budove, na bývalom Tyrolovom dome, v obmedzených priestoroch. Zapísaných bolo 48 detí. MŠ bola veľkou pomocou pre zamestnané matky, ale ja pre deti, ktoré si rozširovali rozumové i telesné schopnosti. Bola to aj príprava pre povinnú školskú dochádzku.

V školskom roku 1969/70 materská škola sa presťahovala do budovy bývalej ZDŠ, kde boli vyhovujúce miestnosti a zabezpečená celodenná starostlivosť. Zvýšil sa aj počet detí učiteliek a ostatných pracovníkov.

V nasledujúcom školskom roku MŠ mala v troch triedach 80 detí. Dobré podmienky umožnili rozšíriť prácu učiteliek s deťmi: boli to besiedky pod stromčekom, výstavky detských prác a príprava kultúrnych programov k MDŽ a MDD.

Materská škola úzko spolupracovala so ZŠ, najmä s učiteľkami prvých ročníkov a s miestnou ľudovou knižnicou. Poriadala aj metodické dni pre učiteľky z okolia. Od roku 1975 sa uskutočnili viaceré opravy budovy a zlepšilo sa aj vybavenie školy.

Združenie rodičov a priateľov školy bolo dobrým pomocníkom MŠ najmä pri úprave okolia školy. Detská lekárka pravidelne uskutočňovala lekárske prehliadky. K rôznym akciám školy pribudli jednodňové výlety do okolia a vystúpenia detí v ľudových krojoch z okolia obce.

Kolektív učiteliek MŠ pokračuje vo svojej dobrej práci, spolupracuje aj s miestnymi podnikateľmi a naďalej pripravuje hodnotné detské vystúpenia pri rôznych príležitostiach.

Zdroj: Mgr. Milan Čerešňák, Špačince 1275 - 1995

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.