Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava
Špačince

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v obci

Súčasnosť obce

História

Príroda

Kultúrne dedičstvo

Informácie z obce

Cirkevné dejiny

Poľnohospodárstvo

Školstvo

Kultúrno-spoločenský život

Spoločenské organizácie

Zdravotníctvo

Fotogaléria

Mapa

Fórum obce

Firmy v obci

Správy z obce

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPridať nový inzerát

Odkazy na iné stránky

Clip in vlasy nájdete za najlepšie ceny: Clip in vlasy. Jedine u nás 100% ľudské clip in vlasy.

Dochádzkový systém <<

Región Tekov

Horehronie

Región Hont

Svadobné šaty

Golfové potreby

Internetový obchod iNAKUP.sk špecialista na notebooky asus.

Internetový obchod s LED svietidlami

FreeSpace Portal

Monitoring pracovného času zamestnancov

Nástenné hodinyTERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11786

Počet fotografií:
9382

 

 

 

Špačince - Kultúrno-spoločenský život


1. Kultúrno – osvetová práca

Kultúrno-osvetová práca v obci začala po prvej svetovej vojne, najmä od roku 1923. Začali sa nacvičovať divadelné predstavenia, poriadali sa kurzy materinského jazyka, kurzy varenia a šitia, prednášky, školenia spomienkové oslavy významných výročí a udalostí. Tieto podujatia sa organizovali za pomoci učiteľov a vtedajších spolkov, najmä Dobrovoľného hasičského zboru, ktorého členovia často hrávali divadlá. Pri mnohých podujatiach účinkovala aj miestna dychová hudba.

V roku 1943 bol založený Hudobno-divadelný krúžok. Jeho členovia pripravovali rôzne kultúrne podujatia, nacvičovali divadelné predstavenia, kabarety a tanečné zábavy. Všetky tieto akcie sa uskutočňovali v miestnosti hostinca U Kollára. Novinkou bol prvý amatérsky džez, ktorý si založili vtedajší mládenci. Hrávali v obci na zábavách.

Po roku 1945 táto činnosť postupne upadala a obmedzovala sa len na príležitostné divadelné predstavenia. V roku 1954 bývalý ONV začal riadiť kultúrnu činnosť a v tomto roku aj v Špačinciach vznikla Osvetová beseda. Osvetová práca s začala uskutočňovať podľa plánu. Chýbala však primeraná miestnosť a tak aj prvé premietanie celovečerných filmov v roku 1957 začalo v hostinci.

V 50-tych rokoch všetky kultúrne podujatia bývali v miestnosti prerobenej z autobusovej garáže ČSAD v Hornom konci. Osvetová beseda v spolupráci s JRD a MNV vydávala mesačník Špačinské noviny, osvetár nakrúcal Špačinský filmový žurnál, zhotovoval nástenné noviny a fotonoviny, ktoré odzrkadľovali život obce. V roku 1963 bol dostavaný kultúrny dom a tým sa aj zlepšili podmienky na kultúrnu činnosť. Pokračovalo sa v premietaní celovečerných a krátkych filmov. V kultúrnom dome sa uskutočňovali aj celoslovenské súťaže pracovníkov ŠM.

V roku 1978 bola založená folklórna skupina. Začali sa organizovať rôzne kvízové súťaže v oblasti športu a telesnej výchovy, kurzy šitia, rozhlasové relácie v miestnom rozhlase, premietanie filmov. Viaceré kultúrne akcie pokračovali napriek rekonštrukčným prácam v kultúrnom dome.

V roku 1987 bolo založené Miestne kultúrne stredisko a kultúrno-osvetová práca sa začala ešte zlepšovať – poriadali sa prednášky, výstavy, tanečné zábavy, organizovali sa vystúpenia profesionálnych umelcov a začali sa opäť premietať celovečerné a krátke filmy. MKS sa stalo zriaďovateľom hudobnej skupiny Profil. V nasledujúcich rokoch sa práca strediska zamerala hlavne na mladých ľudí.

Od 1. januára 1991 MKS zmenilo názov na Obecné kultúrne stredisko.

 

2. Miestna ľudová knižnica

Prvá obecná knižnica v Špačinciach bola zriadená 15. novembra 1925 s malým počtom kníh. Umiestnená bola v škole a viedol ju vtedajší správca školy. V roku 1933 knižnica mala 255 zväzkov. V roku 1945 knižnica v obci neexistovala, lebo počas prechodu frontu sa mnoho kníh stratilo. Knižnica sa začala dopĺňať novými knihami po roku 1958.

V roku 1961 sa situácia v knižnici zlepšovala a v roku 1964 ju presťahovali do kultúrneho domu do samostatnej miestnosti. Zmenil sa aj názov na Miestnu ľudovú knižnicu. Okresná knižnica v Trnave pravidelne dopĺňala knižný fond. Poriadali sa besedy o knihách so žiakmi a ženami, o rozprávkach deťmi z MŠ. Zaujímavé boli autorské besedy so spisovateľmi a básnikmi o ich knihách. Knižnica pre svojich čitateľov odoberala 35 titulov. V roku 1985 MĽK mala už 8398 zväzkov kníh, 462 čitateľov a 16 166 prečítaných kníh Od 1. júla 1987 patrila do pôsobnosti Miestneho kultúrneho strediska.

Knižnica sa zapojila do celoslovenskej súťaže Budujeme vzornú ľudovú knižnicu a v roku 1981 tento titul aj získala. V roku 1991 knižný fond poklesol, lebo bolo potrebné vyradiť zastaralé politické a opotrebované knihy. Knižnica pokračuje vo svojej práci a poriada viaceré kolektívne podujatia so žiakmi a s deťmi MŠ.

 

3. Ochotnícke divadlo

V osvetovej práci dôležitú úlohu malo ochotnícke divadlo. Divadelná opona sa v obci často dvíhala. Prvé ochotnícke divadlá v Špačinciach sa hrávali už pred prvou svetovou vojnou. Z tohto obdobia sa však nezachovali žiadne dokumenty. Až v roku 1924 začali sa pomerne často hrávať divadlá. Patronát nad ochotníckym divadlom prevzal Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý v tom roku založili. Prvou divadelnou hrou bola Maryša a hrali ju v lete v amatérskom javisku na dvore vtedajšieho hostinca. Ešte v tom roku hrali na Vianoc hrali divadelnú hru Betlehemský hlásnik.

Ročne sa hrávalo niekoľko divadelných hier. Nároky stúpali a preto ochotníci urobili medzi sebou zbierku a dali zhotoviť javisko, ktoré ale v roku 1931 zhorelo. Ani to neodradilo nadšencov ochotníckeho divadla a začali si kulisy požičiavať od konkurenčného miestneho divadelného súboru.

V roku 1935 hasiči kúpili nové javisko a prvú hru v ňom hrali Otčenáš. V roku 1942 vznikol divadelný krúžok. Členmi ochotníckeho krúžku boli mládenci a dievčatá, ktorí svoj voľný čas venovali kultúre. Javisko im požičiavali hasiči. V roku 1943 si krúžok zo skromného zisku dal zhotoviť vlastné javisko. Hrávalo sa v hostinci U Kollára až do prechodu frontu, kedy bolo javisko zničené a opona odcudzená.

V rokoch 1951/54 divadelné predstavenia hrávali ochotníci z radov mládeže. S divadelnými predstaveniami vystupovali aj v okolitých dedinách i v Trnave. Posledné divadelné predstavenie v Špačinciach bola divadelná hra Ferka Urbánka Hrob lásky.

 

4. Dychovka

V roku 1921 osemnásti mladí muži založili v obci dychovú hudbu. Kapelníka si udržovali zo svojich prostriedkov a to tak, že každý člen ho týždeň stravoval. Hrávali na oslavách cirkevných a štátnych sviatkov, na muzikách a tak získavali peniaze na udržovanie kapely. Niektorí členovia odchádzali za prácou mimo obce a preto sa stav musel dopĺňať. O činnosti dychovky sa nezachovali žiadne záznamy, lebo sa neviedla nijaká agenda. Táto dychovka účinkovala až do roku 1945.

V 50-tych rokoch hudobníci predali svoje nástroje zväzákom, ktorí založili novú kapelu. V roku 1955 sa rozpadla aj táto skupina. Hudobné nástroje a noty osameli a uložili ich v bývalej garáži ČSAD, ktorá vtedy slúžila ako kultúrna miestnosť. V roku 1956 vznikla nová dychovka, ale zo starších a skúsenejších bývalých hudobníkov. Podľa ešte žijúcich členov dychovka prestala existovať v roku 1972.

V rokoch 1968 – 78 v obci bola moderná hudobná skupina Agroklub. Založili ju špačinskí chlapci a hrávali na tanečných zábavách i na svadbách.

 

5. Folklórna skupina

Začiatkom roka 1979 vznikla v Špačinciach 22 – členná folklórna skupina. Prvé pásmo, ktoré nacvičila, bola Špačinská svadba. V 16- ročnej existencii dnes už 30 – členná folklórna skupina interpretuje svojrázne piesne a tance z nášho kraja a dosiahla zaslúžený úspech.

Nacvičila ďalšie celovečerné folklórne pásma. Skupina sa pravidelne zúčastňovala na súťaži v kultúrnej aktivite, kde získala popredné umiestnenia a ocenenia. Účinkovala a a účinkuje ne rôznych slávnostných podujatiach podnikov, na posedeniach s dôchodcami, pri lúčeniach s brancami a na oslavách prvej písomnej zmienky okolitých obcí.

Členky folklórnej skupiny účinkovali pri sobášnych obradoch a uvítaní detí do života, kde vytvárali nenapodobiteľnú atmosféru. Časť folklórnej skupiny účinkuje aj v kostolnom spevokole.

 

6. APOZ

V roku 1958 pri MNV založili Aktív pre občianske záležitosti. Jeho úlohou bolo pripravovať kultúrne programy k občianskym sobášom, k uvítaniu detí do života a k významným životným a pracovným jubileám. Počet členov aktívu sa rozširoval.

V roku 1986 bol zbor rozšírený na 23 členov a premenovaný na Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ). V tomto roku začali aj rozlúčky so zosnulými pri pohrebných obradoch.

Od roku 1987 ZPOZ pôsobil aj pri prijímaní žiakov do 1. triedy ZŠ, pri rozlúčke so žiakmi končiacimi povinnú školskú dochádzku a pri ďalších akciách v obci. O všetkých akciách sú vedené pamätné knihy.

Zdroj: Mgr. Milan Čerešňák, Špačince 1275 - 1995

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.