Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaža, Topožčany, Zlaté Moravce
Mankovce

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v obci

Súčasnos obce

Úradné hodiny

História

Prvá písomná zmienka o obci

Príroda

Register zmlúv

Register faktúr

Register objednávok

Mapa

Fórum obce

Firmy v obci

Správy z obce

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

KontaktInzercia

plusPrida nový inzerát

Odkazy na iné stránky

Clip in vlasy nájdete za najlepšie ceny: Clip in vlasy. Jedine u nás 100% žudské clip in vlasy.

Dochádzkový systém <<

Región Tekov

Horehronie

Región Hont

Svadobné šaty

Golfové potreby

Internetový obchod iNAKUP.sk špecialista na notebooky asus.

Internetový obchod s LED svietidlami

FreeSpace Portal

Monitoring pracovného času zamestnancov

Nástenné hodinyTERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11787

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Mankovce - Verejné dokumenty a vyhlásenia


Názov dokumentu Dátum pridania Veľkosť
Záverečný účet Obce Mankovce 1. 4. 2021 15350 kB
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2021 o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1. 4. 2021 16 kB
Evidencia štandardov kvality-Voda- pitná 25. 2. 2021 168 kB
Evidencia štandardov kvality, Voda- Odpadová 25. 2. 2021 158 kB
Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ obce Mankovce konaného dňa 19.02.2021 o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ 22. 2. 2021 22 kB
Protokol o skúškach vzorky ČOV Mankovce 11. 2. 2021 2259 kB
Protokol o skúške vzorky vody 20. 1. 2021 5665 kB
Zápisnica z 13. zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2020 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu 15. 12. 2020 23 kB
VZN č.3/2021 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 15. 12. 2020 29 kB
Rozpočet 2021,2022.2023 15. 12. 2020 16060 kB
Zápisnica z 12. zasadnutia obce Mankovce konaného dňa 19. novembra 2020o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ 27. 11. 2020 27 kB
Návrh VZN č. 3/2021 26. 11. 2020 15 kB
Návrh rozpočtu obce Mankovce na roky 2021, 2022, 2023 24. 11. 2020 360 kB
Protokol o skúškach vzorky ČOV Mankovce 6. 11. 2020 1386 kB
Protokol o skúškach vzorky ČOV Mankovce 21. 10. 2020 2251 kB
Zápisnica z 11. zasadnutia OZ konaného dňa 20.08.2020 21. 8. 2020 24 kB
Dodatok č. 1 k VZN č. 13/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 21. 8. 2020 13 kB
Protokol o skúškach vzorky ČOV Mankovce 10. 8. 2020 2404 kB
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 13/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 5. 8. 2020 13 kB
Protokoly o skúške vody- pitná voda 7. 7. 2020 4951 kB
Individuálna výročná správa Obce Mankovce za rok 2019 6. 7. 2020 9367 kB
Správa nezávislého audítora 6. 7. 2020 1887 kB
Zápisnica z 10. zasadnutia OZ obce Mankovce konaného dňa 4.05.2020 20. 5. 2020 24 kB
Protokol o skúškach vzorky ČOV Mankovce 13. 5. 2020 2492 kB
Zápis detí do Materskej školy Mankovce 5. 5. 2020 201 kB
Čo má vedie škôlkar 5. 5. 2020 365 kB
Záverečný účet obce za r. 2019 - návrh 15. 4. 2020 394 kB
ŠK OV 2019 Obec Mankovce 18. 3. 2020 19 kB
ŠK 2019 voda pitná Obec Mankovce 18. 3. 2020 19 kB
Informácia o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podža § 47 ods. 3, zákona č. 543/2002 Z.z. 17. 3. 2020 14 kB
O Z N A M - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra 12. 3. 2020 15 kB
Protokol o skúške vzorky č.:20020144, 20020145 9. 3. 2020 2293 kB
Zápisnica z 9.zasadnutia OZ obce Mankovce konaného dňa 17.februára 2020 o 17,00 hod v zasadačke OcÚ 18. 2. 2020 28 kB
VZN č. 6/2020 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska 18. 2. 2020 517 kB
Výstavba multifunkčného ihriska v obci Mankovce," Financované z prostriedkov EPFRV 2014-2020" 13. 2. 2020 159 kB
Výzva na predkladanie ponúk §117-Príloha č.5 Projektová dokumentácia a zadanie 6. 2. 2020 1177 kB
Výzva na predkladanie ponúk §117-Úprava verejného priestranstva v obci Mankovce 6. 2. 2020 71 kB
Návrh VZN č.6/2020 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska 31. 1. 2020 56 kB
VZN č. 2/2020 o podmienkach určovania dane za psa 13. 12. 2019 474 kB
VZN č. 4/2020 o podmienkach odpadových vôd do splaškovej kanalizácie 13. 12. 2019 474 kB
VZN č. 5/2020 prevádzkový poriadok pohrebiska 13. 12. 2019 537 kB
Metodický pokyn starostu obce o ostatných poplatkoch 13. 12. 2019 471 kB
VZN č.1/2020 o dani z nehnutežnosti 13. 12. 2019 509 kB
Zápisnica z 8. zasadnutia OZ obce Mankovce konaného dňa 12.12.2019 o 17,00 hod. 13. 12. 2019 3154 kB
VZN č. 3/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 13. 12. 2019 475 kB
Protokol o skúške vzorky Obecná studňa - ventil na potrubí 3. 12. 2019 3255 kB
Pozvánka na prednášku 3. 12. 2019 192 kB
Rozpočet hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Mankovce na roky: 2020, 2021 a 2022 - návrh 28. 11. 2019 74 kB
Návrh VZN č.1/2020 o dani z nehnutežnosti 28. 11. 2019 73 kB
Návrh VZN č.2/2020 daň za psa 28. 11. 2019 38 kB
Návrh VZN č. 3/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 28. 11. 2019 39 kB
Návrh VZN č. 4/2020 o podmienkach odpadových vôd do splaškovej kanalizácie 28. 11. 2019 38 kB
Návrh VZN č. 5/2020 prevádzkový poriadok pohrebiska 28. 11. 2019 100 kB
Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ obce Mankovce konaného dňa 18. novembra 2019 o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ 27. 11. 2019 24 kB
Výzva na odstránenie stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnos prevádzky elektrických vedení 20. 11. 2019 835 kB
Vožby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 8. 11. 2019 291 kB
Vožby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 - informácia pre voliča 8. 11. 2019 1594 kB
Protokol o skúške vzorky odpadová voda - kal 8. 11. 2019 1120 kB
Zverejnenie mailovej adresy na doručovanie adresy pre vožbu poštou "Vožby do Národnej rady Slovenskej republiky" 8. 11. 2019 63 kB
Úradné hodiny-Obecný úrad Mankovce od 01.11.2019 31. 10. 2019 463 kB
Protokol o skúške vzorky - odpadová voda 23. 10. 2019 2307 kB
Ďakovný list 10. 9. 2019 452 kB
Protokol o skúške vzorky - odpadová voda 8. 8. 2019 2187 kB
Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ obce Mankovce konaného dňa 02. augusta 2019 8. 8. 2019 3063 kB
Návrh VZN č. 11/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovatežskej pôsobnosti obce Mankovce 19. 7. 2019 47 kB
Informácia o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podža § 47 ods. 3, zákona č. 543/2002 Z.z. 11. 7. 2019 492 kB
Zápisnica z 5.zasadnutia OZ konaného dňa 17. júna 2019 v zasadačke OcÚ 20. 6. 2019 22 kB
Protokol o skúške vzorky - odpadová voda 18. 6. 2019 2215 kB
Protokol o skúške vzorky - pitná voda 18. 6. 2019 2258 kB
Individuálna výročná správa Obce Mankovce za rok 2018 17. 6. 2019 8915 kB
Správa nezávislého audítora 17. 6. 2019 1307 kB
Fantázia nemá hranice 14. 6. 2019 139 kB
Zápisnica zo 4.zasadnutia OZ obce Mankovce konaného dňa 29.04.2019 o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ 16. 5. 2019 26 kB
Výzva na predloženie cenovej ponuky Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce 10. 5. 2019 458 kB
Návrh na plnenie kritérií Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce 10. 5. 2019 30 kB
Označenie priestranstiev 10. 5. 2019 420 kB
Súhrnné čestné vyhlásenie 10. 5. 2019 106 kB
Plán udržatežnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja 17. 4. 2019 312 kB
Záverečný účet obce za rok 2018 - návrh 15. 4. 2019 320 kB
Zverejnenie mailovej adresy pre "Vožby do Európskeho parlamentu v roku 2019 22. 3. 2019 212 kB
Evidencia štandardov kvality za oblas VODA - odpadová 16. 3. 2019 745 kB
Evidencia štandardov kvality za oblas VODA - pitná 16. 3. 2019 658 kB
Rozbory-Čistiareň odpadových vôd Mankovce 11. 3. 2019 437 kB
Rozbory-čistiareň odpadových vôd Mankovce 11. 3. 2019 815 kB
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 26. 2. 2019 353 kB
Kandidáti na prezidenta SR 2019 26. 2. 2019 27 kB
Úradné hodiny obecného úradu Mankovce od 01.03.2019 26. 2. 2019 174 kB
Zápisnica z 3. zasadnutia OZ obce Mankovce 20. 2. 2019 23 kB
Zverejnenie e-mailovej adresy pre "Vožby prezidenta SR" 30. 1. 2019 167 kB
Vožby prezidenta SR 24. 1. 2019 26 kB
Verejná vyhláška - oprava rozhodnutia 15. 1. 2019 695 kB
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Mankovce 7. 1. 2019 814 kB
Rozpočet hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Mankovce na roky 2019, 2020, 2021 20. 12. 2018 135 kB
Kompostéry pre združenie Záhrada Európy 20. 12. 2018 727 kB
VZN č. 1/2019 o dani z nehnutežnosti 19. 12. 2018 67 kB
VZN č. 2/2019 o podmienkach určovania dane za psa 19. 12. 2018 36 kB
VZN č.3/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 19. 12. 2018 37 kB
VZN č. 4/2019 o podmienkach odpadových vôd do splaškovej kanalizácie 19. 12. 2018 37 kB
VZN č. 5/2019 prevádzkový poriadok pohrebiska 19. 12. 2018 96 kB
VZN č. 6/2019 o držaní psov 19. 12. 2018 52 kB
VZN č. 7/2019 o výške príspevku za pobyt dieaa v materskej škole 19. 12. 2018 30 kB
VZN č. 8/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na diea materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Mankovce 19. 12. 2018 40 kB
VZN č. 9/2019 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie 19. 12. 2018 52 kB
VZN č. 10/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ 19. 12. 2018 39 kB
Zápisnica z 2. zasadnutia OZ obce Mankovce 17. 12. 2018 78 kB
Zápisnica z 1. zasadnutia OZ obce Mankovce 10. 12. 2018 954 kB
Rozpočet hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Mankovce na roky 2019,2020,2021 - Návrh 30. 11. 2018 122 kB
Návrh VZN č. 1 dani z nehnutežnosti 30. 11. 2018 67 kB
Návrh VZN č. 2 o podmienkach určovania dane za psa 30. 11. 2018 36 kB
Návrh VZN č. 3 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 30. 11. 2018 37 kB
Návrh VZN č. 4 o podmienkach odpadových vôd 30. 11. 2018 36 kB
Návrh VZN č. 5 prevádzkový poriadok cintorína 30. 11. 2018 96 kB
Návrh VZN č.6 o držaní psov 30. 11. 2018 52 kB
Návrh VZN č.7 o výške príspevku na pobyt dieaa v MŠ 30. 11. 2018 31 kB
Návrh VZN č. 8 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na diea MŠ a ŠZ 30. 11. 2018 35 kB
Návrh VZN č. 9 o núdzovom zásobovaní vodou 30. 11. 2018 52 kB
Návrh VZN č. 10 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ 30. 11. 2018 40 kB
Protokol o skúškach vzorky vody - Vodovod Mankovce 26. 11. 2018 3337 kB
Protokol o skúškach vzorky odpadovej vody - ČOV Mankovce 26. 11. 2018 2444 kB
Informácia o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podža § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. 26. 11. 2018 12 kB
Uverejnenie Výsledkov volieb 12. 11. 2018 298 kB
Individuálna výročná správa obce Mankovce za rok 2017 15. 10. 2018 5256 kB
Informácia podža § 82, odsek 7, zákona č. 543/2002 Zb.z. 15. 10. 2018 12 kB
Verejná vyhláška-Predĺženie platnosti územného rozhodnutia č. 117/2015-005-RB 2. 10. 2018 1016 kB
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre vožby starostu obce Mankovce 24. 9. 2018 236 kB
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre vožby do Obecného zastupitežstva v Mankovciach 24. 9. 2018 452 kB
Oznam pre kandidujúce subjekty... 7. 9. 2018 187 kB
Uvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre vožby do orgánov samosprávy obcí konaných 10. novembra 2018 6. 9. 2018 199 kB
Vymenovanie zapisovateža miestnej volebnej komisie pre vožby do samosprávy obcí 2018 24. 8. 2018 248 kB
Zverejnenie emailovej adresy pre vožby do orgánov samosprávy obcí 2018 24. 8. 2018 200 kB
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov vo vožbách do samosprávy obcí v r. 2018 16. 8. 2018 186 kB
Oznámenie o zverejnení počtu obyvatežov ku dňu vyhlásenia volieb do samosprávy r. 2018 16. 8. 2018 209 kB
Protokol o skúškach vzorky vody - ČOV Mankovce 1. 8. 2018 1330 kB
Informácia pre voliča 12. 7. 2018 837 kB
Protokol o skúškach vzorky vody-Vodovod Mankovce 31. 5. 2018 3276 kB
Protokol o skúškach vzorky vody - ČOV Mankovce 31. 5. 2018 1266 kB
Záverečný účet Obce Mankovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 - návrh 25. 4. 2018 306 kB
Protokol o skúške vzorky č.1705/P/0522 3. 4. 2018 2206 kB
Protokol o skúške vzorky č.1705/P/0524 3. 4. 2018 2197 kB
Protokol o skúške vzorky č.1711/P/1304,1306,1305 3. 4. 2018 3073 kB
Evidencia štandardov kvality - odpadová voda 29. 3. 2018 784 kB
Evidencia štandardov kvality - pitná voda 29. 3. 2018 769 kB
Informácia pre užívatežov náhradných pozemkov 20. 2. 2018 326 kB
Upovedomenie o začatí konania a anariadenia ústneho pojednávania. 12. 2. 2018 935 kB
Žiados o vydanie súhlasu na výrub drevín č.38/2018 2. 2. 2018 14 kB
Usmernenie ku konaniu novely zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme požn. pôdy 12. 1. 2018 2220 kB
VZN č. 1/2018 o dani z nehnutežnosti 22. 12. 2017 67 kB
VZN č. 2/2018 o podmienkach určovania dane za psa 22. 12. 2017 35 kB
VZN č. 3/2018 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 22. 12. 2017 37 kB
VZN č. 4/2018 o podmienkach odpadových vôd do splaškovej kanalizácie 22. 12. 2017 36 kB
VZN č. 5/2018 prevádzkový poriadok pohrebiska 22. 12. 2017 96 kB
VZN č. 6/2018 o držaní psov 22. 12. 2017 52 kB
VZN č. 7/2018 o výške príspevku za pobyt dieaa v materskej škole 22. 12. 2017 31 kB
VZN č. 8/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na diea materskej školy a školských zariadení 22. 12. 2017 35 kB
VZN č. 9/2018 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou 22. 12. 2017 51 kB
VZN č. 10/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ 22. 12. 2017 40 kB
VZN č. 10 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ 27. 11. 2017 39 kB
Rozpočet hospodárenia s finančnými prostriedkami obce na rok 2018 24. 11. 2017 106 kB
Návrh VZN č. 1 dani z nehnutežnosti 23. 11. 2017 67 kB
Návrh VZN č. 2 o podmienkach určovania dane za psa 23. 11. 2017 35 kB
Návrh VZN č. 3 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 23. 11. 2017 37 kB
Návrh VZN č. 4 o podmienkach odpadových vôd 23. 11. 2017 36 kB
Návrh VZN č. 5 prevádzkový poriadok cintorína 23. 11. 2017 95 kB
Návrh VZN č.6 o držaní psov 23. 11. 2017 52 kB
Návrh VZN č. 7 o výške príspevku za pobyt dieaa v MŠ 23. 11. 2017 31 kB
Návrh VZN č. 8 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na diea MŠ a ŠZ 23. 11. 2017 35 kB
Návrh VZN č. 9 o núdzovom zásobovaní vodou 23. 11. 2017 52 kB
Výzva na predkladanie ponúk - Výstavba multifunkčného ihriska 33x18m v obci Mankovce 18. 10. 2017 690 kB
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditežky MŠ Mankovce 26. 4. 2017 595 kB
Návrh- záverečný účet obce za r. 2016 11. 4. 2017 295 kB
Potvrdenie o cene pit.vody/m3 a odpadovej vody/m3 21. 3. 2017 934 kB
Rozpočet obce Mankovce 2017,2018,2019 15. 2. 2017 107 kB
VZN č. 1 o dani z nehnutežnosti 25. 11. 2016 67 kB
VZN č. 2 o podmienkach určovania dane za psa 25. 11. 2016 35 kB
VZN č. 3 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 25. 11. 2016 37 kB
VZN č. 4 o podmienkach odpadových vôd do splaškovej kanalizácie 25. 11. 2016 36 kB
VZN č. 5 o prevádzkovom poriadku pohrebiska 25. 11. 2016 95 kB
VZN č. 6 o držaní psov 25. 11. 2016 52 kB
VZN č. 7 o výške príspevku za pobyt dieaa v MŠ 25. 11. 2016 31 kB
VZN č. 8 25. 11. 2016 34 kB
VZN č. 8 o určení výšky dotácie na prevádzku a na mzdy na diea materskej školy a školských zariadení na území obce Mankovce 25. 11. 2016 34 kB
VZN č. 9 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie 25. 11. 2016 52 kB
VZNč. 10 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ 25. 11. 2016 40 kB
Rozpočet obce Mankovce 2017,2018,2019 24. 11. 2016 106 kB
Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 24. 11. 2016 36 kB
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riditeža /ky/Materskej školy Mankovce 4. 5. 2016 563 kB
Zmluva o dielo - MARKO GAS s.r.o. Bratislava 29. 12. 2015 5684 kB
Výberové konanie hlavného kontrolóra obce Mankovce-vyhlásenie 8. 12. 2015 789 kB
Návrh -Rozpočet hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Mankovce na roky 2016,2017,2018 23. 11. 2015 104 kB
VZN č. 1/2016 o dani z nehnutežnosti 23. 11. 2015 66 kB
VZN č.2/2016 o podmienkach určovania dane za psa 23. 11. 2015 36 kB
VZN č. 4/2016 o podmienkach odpadových vôd do splaškovej kanalizácie 23. 11. 2015 36 kB
VZN č. 5/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska 23. 11. 2015 96 kB
VZN č. 3/2016 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 23. 11. 2015 72 kB
VZN č. 6/2016 o držaní psov 23. 11. 2015 52 kB
VZN č. 7 o výške príspevku za pobyt dieaa v materskej škole 23. 11. 2015 31 kB
VZN č. 8/2016 o určení miesta a času zápisu dieaa na plnenie povinnej školskej dochádzky z Základnej škole Mankovce 23. 11. 2015 27 kB
VZN č. 9/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na diea materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Mankovce 23. 11. 2015 41 kB
VZN č. 10/2016 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie 23. 11. 2015 52 kB
VZN č. 11/2016 o miestach určených na umiesňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane 23. 11. 2015 40 kB
VZN č. 12/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ 23. 11. 2015 40 kB
Register škôl - MŠ Mankovce, ZŠ Mankovce-kontaktné údaje 1. 10. 2015 500 kB
Územné rozhodnutie - verejná vyhláška - Realizácia optických sietí, Klaster Mankovce, obec Zlatno 29. 9. 2015 5784 kB
Verejná vyhláška-realizácia optických sietí, Klaster Mankovce, obec Zlatno 11. 8. 2015 638 kB
VZN č. 11/2015 o podmienkach predaja výrobkov a posytovaní služieb na trhových miestach 31. 3. 2015 24 kB
K.FOREST-Ds.r.o. Revúca-Zápisnica z ústneho pojednávania-výrub drevín 6. 3. 2015 1723 kB
Upovedomenie o začatí konania 24. 2. 2015 514 kB
Upovedomenie o začatí konania 24. 2. 2015 524 kB
Upovedomenie o začatí konania 24. 2. 2015 206 kB
Žiados o vydanie súhlasu na výrub drevín č. 30/2015 5. 2. 2015 13 kB
Žiados o vydanie súhlasu na výrub dreviny č.31/2015 5. 2. 2015 13 kB
Výzva na odstránenie nedostatkov podania 23. 1. 2015 496 kB
Výzva na odstránenie nedostatkov podania 2.str. 23. 1. 2015 763 kB
Výzva na odstránenie nedostatkov podania 1 23. 1. 2015 674 kB
Výzva na zaplatenie správneho poplatku 23. 1. 2015 475 kB
Kúpna zmluva 22. 12. 2014 888 kB
Návrh VZN č. 9/2015 3. 12. 2014 41 kB
Návrh VZN č.10/2015 3. 12. 2014 52 kB
Návrh VZN č. 1/2015 2. 12. 2014 66 kB
Návrh VZN č. 2/2015 2. 12. 2014 34 kB
Návrh VZN č. 3/2015 2. 12. 2014 82 kB
Návrh VZN č. 4/2015 2. 12. 2014 36 kB
Návrh VZN č. 5/2015 2. 12. 2014 95 kB
Návrh VZN č. 6/2015 2. 12. 2014 52 kB
Návrh VZN č. 7/2015 2. 12. 2014 31 kB
Návrh VZN č. 8/2015 2. 12. 2014 27 kB
Návrh rozpočtu 2015,2016,2017 2. 12. 2014 98 kB
Vyhlásenie kandidatúry pre vožby poslancov OZ 8. 10. 2014 544 kB
Vyhlásenie kandidatúry pre vožby starostu obce 8. 10. 2014 256 kB
Vyhlásenie výberového konania na R-ZŠ 24. 6. 2014 564 kB
Oznam PS o odpredaji dreva 6. 5. 2014 25 kB
Oznam PS o odpredaji dreva 6. 5. 2014 25 kB
Návrh - Rozpočet hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Mankovce na roky 2014,2015,2016 28. 11. 2013 94 kB
Návrh VZN č.1/2014 25. 11. 2013 66 kB
Návrh VZN č. 2/2014 25. 11. 2013 34 kB
Návrh VZN č. 3/2014 25. 11. 2013 82 kB
Návrh VZN č. 2014 25. 11. 2013 36 kB
Návrh VZN č. 5/2014 25. 11. 2013 95 kB
Návrh VZN č. 6/2014 25. 11. 2013 52 kB
Návrh VZN č. 7/2014 25. 11. 2013 31 kB
Návrh VZN č. 8/2014 25. 11. 2013 27 kB
Stanovy 30. 10. 2013 27 kB
Pozvánka Ustanovjúce VZ Združenia samostatných užívatežov lesov Mankovce 28. 10. 2013 112 kB
Výberové konanie za riaditežku MŠ 1. 7. 2013 469 kB
Záverečný účet obce Mankovce 2012 1. 3. 2013 232 kB
Hodnotiaca správa program. rozpočtu 2012 1. 3. 2013 289 kB
Návrh rozpočtu obce Mankovce 2013-2015 23. 11. 2012 116 kB
Návrh VZN č. 1/2013 20. 11. 2012 66 kB
Návrh VZN č. 2/2013 20. 11. 2012 34 kB
Návrh VZN č. 3/2013 20. 11. 2012 81 kB
Návrh VZN č. 4/2013 20. 11. 2012 36 kB
Návrh VZN č. 5/2013 20. 11. 2012 95 kB
Návrh VZN č. 6/2013 20. 11. 2012 50 kB
Návrh VZN č. 7/2013 20. 11. 2012 31 kB
Návrh VZN č. 8/2013 20. 11. 2012 27 kB
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 o podmienkach určovania dane za psa 3. 9. 2012 31 kB
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 3. 9. 2012 29 kB
VZN č. 11/2012 o držaní psov 3. 9. 2012 45 kB
Záverečný účet obce rok 2011 27. 2. 2012 218 kB
Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2011 23. 2. 2012 724 kB
Rozpočtové opatrenie č.1/2012 k rozpočtu hosporárenia obce 22. 2. 2012 72 kB
VZN č. 1/2012 o dani z nehnutežnosti a dani za umiestnenie jadrového zariadenia - návrh 18. 1. 2012 64 kB
Oznam - konanie OZ 28. 11. 2011 526 kB
VZN č. 4 o podmienkach odpadových vôd do splaškovej kanalizácie - návrh 23. 11. 2011 47 kB
Programový rozpočet 2012-2014-návrh 23. 11. 2011 603 kB
Nuvrh rozpočtu hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Mankovce 2012-2014 23. 11. 2011 386 kB
VZN č. 2/2012 o podmienkach určovania dane za psa - návrh 23. 11. 2011 35 kB
VZN č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady - návrh 23. 11. 2011 67 kB
VZN č. 5 o prevádzke cintorína na území obce Mankovce - návrh 23. 11. 2011 51 kB
VZN č. 6 o držaní psov - návrh 23. 11. 2011 45 kB
VZN č. 8 o výške príspevku za pobyt dieaa v materskej škole - návrh 23. 11. 2011 30 kB
VZN č. 9 o výške príspevku n čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ - návrh 23. 11. 2011 35 kB
VZN č. 10 o určení miesta a času zápisu dieaa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Mankovce - návrh 23. 11. 2011 25 kB
Metodický pokyn starostu obce o ostatných poplatkoch na rok 2012 - návrh 23. 11. 2011 32 kB
Zoznam sčítacích komisári v obci Mankovce 10. 5. 2011 31 kB
Odoslaná faktúra 23. 3. 2011 411 kB
faktúra - marec 2011 3. 3. 2011 610 kB
faktúra - február 2011 2. 3. 2011 588 kB
Faktúra - február 2011 2. 3. 2011 364 kB
Faktúra - február 2011 2. 3. 2011 506 kB
Faktúra - február 2011 2. 3. 2011 292 kB
Faktúra - február 2011 2. 3. 2011 394 kB
Faktúra - február 2011 2. 3. 2011 331 kB
Faktúra - február 2011 2. 3. 2011 442 kB
Faktúra - február 2011 2. 3. 2011 380 kB
Faktúra 1-P/2011 2. 3. 2011 394 kB
Faktúra - február 2011 2. 3. 2011 494 kB
Faktúra - február 2011 2. 3. 2011 352 kB
Faktúry odoslané 1/2011 2. 3. 2011 410 kB
Faktúra - február 2011 2. 3. 2011 372 kB
Faktúra - február 2011 2. 3. 2011 427 kB
Faktúra - február 2011 2. 3. 2011 308 kB
Objednávky: 2. 3. 2011 331 kB
Objednávky: 2. 3. 2011 326 kB
Objednávky: 2. 3. 2011 315 kB
Objednávky: 2. 3. 2011 345 kB
Zmluvy 2. 3. 2011 502 kB
Zmluvy 2. 3. 2011 357 kB
Zmluvy 2. 3. 2011 332 kB
Zmluvy 2. 3. 2011 359 kB
Zmluvy 2. 3. 2011 373 kB
Faktúra 1-P/2011 4. 2. 2011 225 kB
Faktúry odoslané 1/2011 4. 2. 2011 852 kB
Faktúra 3. 2. 2011 347 kB
Faktúra 3. 2. 2011 407 kB
Faktúra 3. 2. 2011 487 kB
Faktúra 3. 2. 2011 362 kB
Faktúra 3. 2. 2011 392 kB
Faktúry 3. 2. 2011 486 kB
Faktúra 3. 2. 2011 561 kB
Faktúra 3. 2. 2011 331 kB
Faktúra 3. 2. 2011 364 kB
Faktúry 3. 2. 2011 387 kB
Faktúra 3. 2. 2011 333 kB
Faktúry 3. 2. 2011 366 kB
Faktúra 3. 2. 2011 621 kB
Faktúra 3. 2. 2011 355 kB
Faktúry 2. 2. 2011 576 kB
Zmluvy 1. 2. 2011 951 kB
Objednávky: 1. 2. 2011 1373 kB
objednávka 1. 2. 2011 359 kB
VZN č.1 daň z nehnutežnosti 21. 1. 2011 58 kB
VZN č. 2 daň za psa 21. 1. 2011 37 kB
VZN č. 4 o podmienkach odpadových vôd 21. 1. 2011 48 kB
VZN č. 3 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 21. 1. 2011 66 kB
VZN č. 5 o prevádzke cintorína 21. 1. 2011 50 kB
Metodický pokyn starostu obce o ostatných poplatkoch 21. 1. 2011 32 kB
VZN o držaní psov 17. 3. 2010 47 kB
Prvá písomná zmienka 16. 3. 2010 41 kB


Pridaj dokument

 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | Š 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.